สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ วัดบ้านทรายทอง ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-15 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :0
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลเซกา ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-15 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :0
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ตลาดเทศบาลตำบลท่าสะอาด ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-15 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :0
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-15 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :0
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ 26 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-15 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :1
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการความรู้ คู่คุณธรรม ของนักศึกษากศน.อำเภอเซกา วันที่ 27-28 มิถุนายน2561 ณ วัดภูกระแต
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :2
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ช.ม.การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก รุ่นที่ 2 วันที่16-21กรกฎาคม2561 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :4
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ช.ม.การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก รุ่นที่ 1 วันที่ 2-7กรกฎาคม2561 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :2
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเองได้ ณ หอประชุมอำเภอเซกา วันที่ 10-11เดือนกรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :2
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่าวมโครงการต่อต้านยาเสพติดศูนย์ปฎิบัติการกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเซกา ณ ตลาดเทศบาลตำบลท่าสะอาดวันที่ 26 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :3
ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามมุงกุฎราชกุมาร 22 มิ.ย.61 โรงเรียน ตำรวจตะเวนชายแดน บ้านไทยเสรี ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :15
โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษากศน.ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561 โซน2ตำบลท่าสะอาด ตำบลป่งไฮ ตำบลท่ากกแดง ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :2
ขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน รอบที่ 4 ต.บึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :5
กิจกรรมค่ายลูกเสือ กศน. ณ ตชต.422 จังหวัดบึงกาฬ 4-6 ก.ค.2561
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :2
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 วัดสว่างวารี และโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม โดยกศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :3
เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน โครงการจัดการขยะต้นทางชุมชน ระดับจังหวัดบึงกาฬ โดยผู้ว้าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานเปิดโครงการ ในวันที่ 6 มิ.ย.61 ที่ กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :5
นำนักศึกษากศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมโครงการประวัติศาสตร์และบุญคุณพระมหากษัตรัย์นักศึกษากศน.อำเภอเซกาวันที่31กรกฎาคม2561
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :3
นำนักศึกษากศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญวันที่1-3สิงหาคม2561 ณ ค่ายสักทองแคมป์
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :3
กิจกรรมการพบกลุ่ม กศน.ตำบลบึงโขงหลง ภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :5
นำนักศึกษากศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมโครงการพลเมืองดีวิธีประชาธิปไตยใส่ใจการเลือกตั้งวันที่10สิงหาคม2561
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :3
นำนักศึกษานักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :3
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-08-13 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :7
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-08-13 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :8
มอบเกียรติบัตรวันกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย
โพสเมื่อ :2018-08-10 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :17
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2018-08-09 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :9
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯกศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2018-08-09 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :7
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2018-08-09 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :8
ร่วมงานวันแม่
โพสเมื่อ :2018-08-09 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :17
ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-08-09 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :24
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน อำเภอบุ่งคล้า เดือน สิงหาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :95
โครงการส่งเสริมการการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัย วันที่ 2 สิงหาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการตะกร้าหนังสือสู่ชุมชน นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ธาคาร ธกส.อำเภอบุ่งคล้าวันที่ 3สิงหาคม2561
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :62
โครงการตะกร้าหนังสือสู่ชุมชน นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น สถานีตำรวจภูธร.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :55
เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :14
โครงการดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :15
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการ จิตอาสา กศน.ทำความดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :18
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(ช่างปูนเบื้องต้น)
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :20
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :17
ประเมิน ศส.ปชต.ดีเด่น
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :16
ร่วมลงนามถวายพระพรและจุดเทียนชัยฯ
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :21
โครงการพัฒนาอาชีพยะสั้น (การปลุกต้นกกส่งเสริมการทำหมวกจากต้นกก)
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :13
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ)
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :14
โครงการเพศวิถีศึกษา
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :16
โครงการพัฒนาอาชีพยะสั้น (น้ำพริกหนังเค็ม)
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :17
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนนวดแผนไทย
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :19
โครงการเข้าค่ายคูณธรรมจริยธรรม
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :21
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างปูนเบื้องต้น หลักสูตร 30 ชั่วโมงขึ้นไป (50 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.ตำบลปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :7
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-08-07 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :21
กศน.ตำบลบึงกาฬ รับคณะนิเทศจาก กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-07 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :16
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายบูรณาการ STEM EDUCATION
โพสเมื่อ :2018-08-07 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :19
กศน.ตำบลดงบังร่วมจัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาในวันนที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ.กศน.ตำบลดงบัง
โพสเมื่อ :2018-08-06 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :18
โครงการเพศวิถีศึกษา 26 ก.ค.2561 ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-06 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :15
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมสืบสานงานประเพณีเข้าพรรษา 24-25 ก.ค.61 ณ วัดสว่างวารี ต.บึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-06 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :16
กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 25 ก.ค. 61 ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-06 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :13
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร พัฒนาองค์ความรู้ E-commerce 27-28 มิ.ย.61 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-06 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :18
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร ความเข้าใจจิดิทัล Digital Literacy 18-19 มิ.ย.61 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-06 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :13
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-08-05 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-08-05 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-08-05 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :19
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
โพสเมื่อ :2018-08-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :50
พัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมการทอเสือจากต้นกก บ้านสระแก้ว ม.9 ระหว่างวันที่ 10-12 ก.ค.61 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-03 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :19
โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ
โพสเมื่อ :2018-08-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :32
พัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 26 มิถุนายน2561 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-03 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :10
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 10 ก.ค. 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านท่าดอกคำ ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-03 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :15
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30ชั่วโมง) โครงการ การทำหมวกจากต้นกก (ส่งเสริมการปลูกต้นกก)ระหว่างวันที่ 18-20 ก.ค.61 บ้านโนนสวนปอเหนือ หมู่ที่ 14 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-03 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :9
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30ชั่วโมง) โครงการ การทำหมวกจากต้นกก (ส่งเสริมการปลูกต้นกก)ระหว่างวันที่ 17-19 ก.ค.61 บ้านทรายทอง หมู่ที่ 17 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-03 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :10
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30ชั่วโมง) โครงการ การทำหมวกจากต้นกก (ส่งเสริมการปลูกต้นกก)ระหว่างวันที่ 16-18 ก.ค.61 บ้านบึงโขงหลง กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-03 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :13
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30ชั่วโมง) โครงการ การทำน้ำพริกหนังเค็ม บ้านบึงโขงหลง กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-03 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :10
โครงการศุนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างปูนเบื้องต้น 10-19 ก.ค.ุ61 ศรช.บ้านเทพบันดาล ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-03 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :8
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-08-02 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :14
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า
โพสเมื่อ :2018-08-02 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :17
กศน.ตำบลดงบังร่วมจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2561 ณ.ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :21
กศน.ตำบลดงบังร่วมพิธีเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันนที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ.โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลดงบังร่วมจัดกิจกรรมโครงการเพศวิถีศึกษา ในวันนที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :14
กศน.ตำบลดงบังร่วมจัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม ในวันนที่24-25 กรกฎาคม 2561 ณ.วัดสว่างวารี อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :18
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการนวดแผนไทยและนวดอโรม่า วันที่ 2-19 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน.ตำบลสรีชมภู เปิดสอน วิชาชีพหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้น (ช่างพื้นฐาน) กลุ่มช่างตัดเย็บแปรรูปผ้า 71 ชั่วโมง ณ.ศาลากลางบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีชมภู ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :21
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพในชีวิตประจำวัน วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ.บ้านศรีชมภู ตำบลศรีชมภู อ.ศรีชมภู จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :17
ชั้นเรียนวิชาชีพ การทำหัวอาหารสัตว์ กศน.ตำบลหนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :24
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :17
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม วิชาชีพระยะสั้นหลักสูตร การทำสบู่ก้อนสมุนไพร ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 256
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :19
วิชาชีพชั้นเรียนการทำอาหารสัตว์ กศน.ตำบลหนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :18
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม วิชาชีพระยะสั้นหลักสูตร การสานตระกร้าเส้นพลาสติก ณ บ้านโคกนิยม ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :22
เศรษฐกิจพอเพียง(การทำเกษตรอินทรี) ณ.กศน.ตำบลหนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :18
1อำเภอ1อาชีพ การสานตะกร้าพลาสติก ณ.ตำบลดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :16
อาชีพระยะสั้นการทำเหรียญโปรยทาน
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :23
อาชีพระยะสั้นการทำแหนมหมู ตำบลหนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :19
อาชีพระยะสั้นการทำกล้วยฉาบ ต.หนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :16
อาชีพระยะสั้นการทำวุ้นมะพร้าว ตำบลหนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :14
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กศน.ตำบลหนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :17
กศน.ตำบลป่าแฝกจัดกิจกรรมโครงการฝึกทักษะ พัฒนาอาชีพระยะสั้น การแปรรูปสมุนไพร
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลป่าแฝกจัดกิจกรรมวิชาชีพชั้นเรียน โครการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มช่างตัดผม
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลป่าแฝกจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :18
โครงการ ตามรอยพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-07-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
โพสเมื่อ :2018-07-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :22
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานวัดผลและประมินผล N-Net
โพสเมื่อ :2018-07-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :26
กิจกรรม จิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2018-07-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :72
โครงการอบรมการผลิตคลิปวีดิโอเพื่อการศึกษา สำหรับผู้บริหารและรองผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัด
โพสเมื่อ :2018-07-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :33
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิต
โพสเมื่อ :2018-07-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการศูนยืฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ กลุ่มแปรรูปผลิตภััณฑ์จากปลาน้ำโขง
โพสเมื่อ :2018-07-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :57
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล(หลักสูตร Digital Literacy Curriculum) การเข้าใจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2018-07-29 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :17
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย (อ.เดชอุดม อรชน)
โพสเมื่อ :2018-07-28 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม วิชาชีพระยะสั้นหลักสูตร การทำเหรียญโปรยทาน ณ บ้านวังยาว วันที่ 22-25 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ :2018-07-28 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :28
กศน.ตำบลสรีชมภู เปิดสอน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มช่างตัดเย็บแปรรูปผ้า ณ.ศาลากลางบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีชมภู ระหว่างวันที่ 11 – 19 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-07-27 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลสรีชมภู เปิดสอน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การถักพรมเช็ดเท้า ณ.ศาลากลางบ้านหนองบัวน้อย ตำบลศรีชมภู ระหว่างวันที่ 2 – 10 กรกฎาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-07-27 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม โครงการผู้สูงอายุยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านวังยาว หมู่ 1 ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-07-27 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล วันที่14 - 15 และ 21 - 22 มิถุนายน 2561 ณ กศน.ตำบลศรีชมภู หมู่ 4 ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-27 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :32
กศน.ป่าแฝกจัดโครงการการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
โพสเมื่อ :2018-07-27 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลป่าแฝกจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มการทำทองม้วนสมุนไพร
โพสเมื่อ :2018-07-27 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :41
โครงการฝึกทักษะพัฒนา อาชีพระยะสั้น การเพ็นเดคูพาจ
โพสเมื่อ :2018-07-27 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการฝึกทักษะพัฒนา อาชีพระยะสั้น การสานตระกร้าจากเส้นพลาสติก
โพสเมื่อ :2018-07-27 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :18
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ จัดวิชาชีพชั้นเรียนกลุ่มการทำขนมทองพับ ทองม้วน ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม- 10 กรกฎาคม 2561 ณ ศา่ลาประชาคมบ้านดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2018-07-27 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :25
โครงการฝึกทักษะพัฒนา อาชีพระยะสั้นการนวดคลายเส้น
โพสเมื่อ :2018-07-27 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการฝึกทักษะพัฒนา อาชีพระยะสั้น การนวดผ่อนคลาย
โพสเมื่อ :2018-07-27 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการฝึกทักษะพัฒนา อาชีพระยะสั้น การทำกล้วยฉาบ
โพสเมื่อ :2018-07-27 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :34
โครงการฝึกทักษะพัฒนา อาชีพระยะสั้น การจับจีบผ้าและผูกผ้าประดับ
โพสเมื่อ :2018-07-27 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :19
กศน.ตำบลดอนหญ้่านาง จัดกิจกรรมโครงการการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ กศน.ตำบลดอนหญ้านาง ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-27 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :21
โครงการกิจกรรมผู้สูงอายุ ตำบลวังชมภู
โพสเมื่อ :2018-07-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :19
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2018-07-26 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :20
นิเทศติดตามงานโครงการของตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-07-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :16
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ ( กลุ่ม อ.รุ่งนภา )
โพสเมื่อ :2018-07-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :19
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการทำฮอร์โมนไข่เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ บ้านโชคชัย หมู่ที่ 6 ต.ศรีสำราญ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 14 คน
โพสเมื่อ :2018-07-26 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดโครงการการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-07-26 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :32
โครงการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-07-26 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :19
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 11-19 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-07-25 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลหนองทุ่ม ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน กิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-24 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :21
กศน.ตำบลหนองทุ่มจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) ในระหว่างวันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านหนองจิก หมู่ 6 ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2018-07-24 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ กศน.ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2018-07-24 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :14
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ณ บ้านหนองจิก หมู่ 6 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-24 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :15
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร E-commerce : สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2561 ณ กศน.ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2018-07-24 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :13
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล(หลักสูตร E-Commerce) สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2018-07-29 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-07-23 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-07-21 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :17
กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพชั้นเรียน หลักสูตรการเพ๊นท์เดคูพาจ ระหว่างวันที่ 11-20 ก.ค. 2561 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2018-07-21 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :31
อบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561
โพสเมื่อ :2018-07-20 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.ตำบลหนองหัวช้างจัดโครงการส่งเสริมเรียนรู้หลักประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2018-07-20 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :28
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุข ณ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7
โพสเมื่อ :2018-07-19 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน.ตำบลพรเจริญจัดอบรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรสร้างความรู้ความเข้าใจดิจิทัล digital literacy และหลักสูตร digital e-commerce สอนชุมชนเปิดตลาดออนไลน์
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :46
กศน.ตำบลป่าแฝกจัดอบรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรสร้างความรู้ความเข้าใจดิจิทัล digital literacy และหลักสูตร digital e-commerce สอนชุมชนเปิดตลาดออนไลน์
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมดอกจอก วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำน้ำพริกสมุนไพร วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :21
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ จัดโครงการผู้สูงอายุแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนหญ้านาง ต.ดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดโครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัตเหตุทางถนน ระหว่างวันที่1ุ6 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านสมสะอาด ตำบลพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน ประสบผลสำเร็จจำนวน 30 คน
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลดงบังร่วมจัดกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันนที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ.บ้านดงสรวง ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการการปลูกต้นคล้า ในวันนที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณ.บ้านดงสรวง ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการนวดแผนไทย ในวันนที่ 3-12 กรกฎาคม 2561 ณ.บ้านดงบังใต้ ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลดงบังร่วมจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันนที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ.บ้านท่าดอกคำ ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลดงบังร่วมจัดกิจกรรมโครงการค่ายลูกเสือ ในวันนที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ.ค่าย ตชด.244 จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :21
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรdigital literacy และหลักสูตรe-commerce
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :33
โครงการทอเสื่อจากต้นกก
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :21
การปลูกไม้ผล
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :32
กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรชั้นเรียน การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ระหว่างวันที่ 2-10 ก.ค.2561 ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2018-07-21 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการทำพานบายศรี รุ่นที่1
โพสเมื่อ :2018-07-17 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :21
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2018-07-17 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลสรีชมภู จัดอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) กลุ่ม การทำแหนมหมู ณ.ศาลาประชาคมบ้านนาสาร ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-17 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลสรีชมภู เปิดสอน จัดอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) กลุ่ม กลุ่การทำขนมจีนน้ำยาสมุนไพร ณ.ศรชใบ้านโนน ต.ศรีชมภุ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-17 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :16
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) กลุ่ม การทำปาท่องโก้ ศาลาอเนกประสงค์บ้านศรีชมภู หมู่ที่ 1 ตำบลศรีชมภู ดำเนินการสอนระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. โดยมี นาง กรมลี แสนยศคำ เป็นวิทยากรสอน
โพสเมื่อ :2018-07-17 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดโครงการส่งเสริมประชาธิไตร วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ.บ้านศรีชมภู
โพสเมื่อ :2018-07-17 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :24
วันที่ 26 มิถุนายน 2561กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมดอกจอก ที่ บ้านนางาม หมู่ที่ 5
โพสเมื่อ :2018-07-17 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :26
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำของชำร่วย ที่บ้านนางาม หมู่ที่ 5
โพสเมื่อ :2018-07-17 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :16
วันที่ 24 มิถุนายน 2561กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมแซนวิช
โพสเมื่อ :2018-07-17 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :19
วันที่ 23 มิถุนายน 2561กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมดอกจอกที่บ้านโชคชัย หมู่ที่ 6
โพสเมื่อ :2018-07-17 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :17
วันที่ 21 มิถุนายน 2561กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมดอกจอก ที่ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมทองพับ ที่บ้านหนองลาด หมู่ที่ 3
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :14
กศน.อำเภอพรเจริญ จัดโครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรเจริญ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :91
;วันที่ 19 มิถุนายน 2561กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมจีบ ณ บ้านหนองลาด หมู่ที่ 3
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :17
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข
โพสเมื่อ :2018-07-17 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :51
กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมจีบ ณ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :15
กศน.ตำบลป่าแฝกจัดโครงการรณรงค์ไข้เลือดออก วันที่ 8 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลชุมชน วันที่ 5-8 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)กลุ่มการเพ้นเดคูพาท วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ บ้านโคกอุดม ตำบลพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ประสบผลสำเร็จจำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :21
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม โครงการป้องกันโรคในสัตว์ปีก วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)กลุ่มการทำสาคูไส้หมู วีนที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ บ้านเอราวัณ ตำบลพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ประสบผลสำเร็จจำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้า
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :15
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :12
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)กลุ่มการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ บ้านโคกอุดม ตำบลพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ประสบผลสำเร็จจำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :18
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)กลุ่มการทำซาลาเปา วีนที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ บ้านอุดมพร ตำบลพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ประสบผลสำเร็จจำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)กลุ่มการทำขนมจีบ วีนที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ บ้านอุดมพร ตำบลพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ประสบผลสำเร็จจำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)กลุ่มการทำน้ำพริกสมุนไพร วีนที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีอุดม ตำบลพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ประสบผลสำเร็จจำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)กลุ่มการทำพรมเช็ดเท้า ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกอุดม ตำบลพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ประสบผลสำเร็จจำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :19
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)กลุ่มการทำปาท่องโก๋ ณ ศาลาประชาคมบ้านสามแยก ตำบลพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ประสบผลสำเร็จจำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :18
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)กลุ่มการทำปาท่องโก๋ ณ ศาลาประชาคมบ้านสมสะอาด ตำบลพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ประสบผลสำเร็จจำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :17
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ศรช.บ้านโคกอุดม
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลบ้านต้องดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำหมูปิ้งนมสด วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำแหนมหมู วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมดอกจอก วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดโครงการรณรงค์อนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำวุ้นมะพร้าว วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมเทียน วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :12
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรเต้าฮวยนมสด วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :18
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :28
การทำปลาร้าปลาเค็ม
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :21
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ฯ
โพสเมื่อ :2018-07-13 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :21
เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
โพสเมื่อ :2018-07-13 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการแปรรูปจากเส้นพลาสติก รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2018-07-13 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :25
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ฯ
โพสเมื่อ :2018-07-13 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา ภาคเรียนที่ 1/2561(โซนที่ 1 กศน.ตำบลเซกา กศน.ตำบลซาง กศน.ตำบลหนองทุ่ม)
โพสเมื่อ :2018-07-11 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :18
อาชีพระยะสั้น/การถักพรมเช็ดเท้า วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :35
อาชีพระยะสั้น/การทำปลาร้าบองสมุนไพร วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :26
อาชีพระยะสั้น/การทำบรรจุภัณฑ์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :27
อาชีพระยะสั้น/กลุ่มการทำขนมทองม้วน วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :21
กิจกรรมปฐมนิเทศ วันที่ 5 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ :2018-07-10 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :19
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-07-10 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :22
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายวิชาการ
โพสเมื่อ :2018-07-08 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :24
วันต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-07-08 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :20
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสนสนามลูกเสือ - เนตรนารี
โพสเมื่อ :2018-07-08 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :19
นักศึกษา กศน.ตำบลหอคำร่วมโครงการปรับพื้นฐานผ฿้เรียนภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-07-08 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :21
กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตรเตาเผาไร้ควัน
โพสเมื่อ :2018-07-08 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมป้องกันไข้เลือดออก
โพสเมื่อ :2018-07-08 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :19
กศน.ตำบลหอคำ จัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-07-08 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :18
กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มจักสาน 30 ช.ม.
โพสเมื่อ :2018-07-08 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลหอคำจัดโครงการเกษตรธรรมชาติแบบ MOA ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-07-08 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :14
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
โพสเมื่อ :2018-07-08 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :32
กศน.ตำบลน้ำจั้น จัดอบรมดิจิทัลตำบลและหลักสูตรดิจิทัลตำบล
โพสเมื่อ :2018-07-06 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-07-05 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :32
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร นวดแผนไทย วันที่ 2-10 ก.ค. 2561 ณ กศน.ตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-07-05 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :63
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดฝึกอาชัพระยะสั้น การทำขนมจีบ
โพสเมื่อ :2018-07-05 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :46
4 ก.ค.2561 ศส.ปชต.ศรีวิไล ร่วมเข้าประกวดกิจกรรม ศส.ปชต.ดีเด่นระดับจังหวัด
โพสเมื่อ :2018-07-04 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
โพสเมื่อ :2018-07-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :79
โครงการ วันรักการอ่าน 2 เมษายน 2561.ประจำปีงบประมาณ 2561
โพสเมื่อ :2018-07-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :118
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
โพสเมื่อ :2018-07-04 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
โพสเมื่อ :2018-07-04 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.ตำบลบึงกาฬ รับการประเมินศูนย์ ศส.ปชต.ดีเด่นระดับจังหวัด
โพสเมื่อ :2018-07-04 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-07-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :50
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-07-03 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :51
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพ
โพสเมื่อ :2018-07-03 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตร การค้าออนไลน์)
โพสเมื่อ :2018-07-03 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :46
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลบุ่งคล้าประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2018-07-03 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :25
เปิดป้ายหมู่บ้านไม่ขายเสียง โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ กิจกรรม รณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง
โพสเมื่อ :2018-07-03 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :33
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตร Digital Literacy)
โพสเมื่อ :2018-07-03 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :45
โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ กิจกรรม รณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง
โพสเมื่อ :2018-07-02 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :24
รับคณะประเมิณ การประกวด ศส.ปชต.ดีเด่น ระดับจังหวัด
โพสเมื่อ :2018-07-02 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :30
ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
โพสเมื่อ :2018-07-02 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :29
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 กศน.อำเภอพรเจริญ จัดโครงการอาสาสมัครเรียนรู้ประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2018-07-02 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :71
บุคลากร ครูกศน.ตำบลศรีวิไลปฏิบัติหน้าที่ทีได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม
โพสเมื่อ :2018-07-02 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :15
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้หลักสูตร E-Commerce สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2018-07-02 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :15
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดกิจกรรมการจัดอบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-07-02 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :15
กศน.ตำบลดงบังร่วมจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันนที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ.โรงเรียบบึงโขงหลงวิทยาคม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-06-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น ช่างปูกระเบื้อง ในวันนที่ 25-30 มิถุนายน 2561 ณ.ศูนย์การเรียนชุุุมชนท่าสีไค ตำบลดงบัง ออำเภออบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-06-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น ช่างปูน ในวันนที่ 18-23 มิถุนายน 2561 ณ.ศูนย์การเรียนชุมชนท่า่สีไค ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-06-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทัล ในวันนที่ 12-15 มิถุนายน 2561 ณ.กศน.ตำบลดงบัง
โพสเมื่อ :2018-06-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :34
นำนักศึกษาร่วมโครงการความรู้คู้่คุณธรรม ของนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-06-29 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาเฟอร์นิเจอร์จากยางรถยนต์
โพสเมื่อ :2018-06-29 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :26
ร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
โพสเมื่อ :2018-06-29 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2018-06-29 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :23
อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2018-06-29 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :22
ครู กศน.ตำบลศรีวิไล ร่วมทำหน้าที่วิทยากรฝึกอบรมอาสายุวกาชาด ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ :2018-06-29 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :19
กศน.ตำบลนาสิงห์นำนักศึกษาเข้าร่วมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โพสเมื่อ :2018-06-29 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :20
นักศึกษากศน.ตำบลนาสิงห์ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ :2018-06-29 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :28
นักศึกษากศน.ตำบลนาสิงห์ร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมไหว้ครูภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-06-29 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :19
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน ของทุกปี)
โพสเมื่อ :2018-06-29 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :21
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา พิธีไหว้ครู และแจกหนังสือเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2018-06-29 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :17
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-06-29 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :21
โครงการขยายผลการจัดกิจกรรม Smart Farmer กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-06-29 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :18
กิจกรรมขยายผลอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-06-29 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-06-28 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :24
ไทยนิยม...ยั่งยืน
โพสเมื่อ :2018-06-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอโซ่พิสัย
จำนวนผู้เข้าชม :32
วันต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-06-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอโซ่พิสัย
จำนวนผู้เข้าชม :32
26 มิ.ย.2561นักศึกษา กศน.ตำบลศรีวิไลเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ :2018-06-26 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :38
บุคลากร ครู กศน.ตำบลศรีวิไล ทำหน้าที่ตัวแทนท่าน ผอ.กศน.อำเภอศรีวิไลเข้าร่วมประชุม
โพสเมื่อ :2018-06-26 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :17
กศน.ตำบลบึงกาฬจัดโครงการอบรมชุมชนเปิดร้านออนไลน์
โพสเมื่อ :2018-06-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Digital literacy
โพสเมื่อ :2018-06-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :33
บุคลากร ครูกศน.ตำบลศรีวิไลร่วมรับคณะศึกษาดูงาน
โพสเมื่อ :2018-06-21 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :37
กิจกรรมที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย กศน.ตำบลศรีวิไลนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน
โพสเมื่อ :2018-06-19 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดกิจกรรมไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่1/2561
โพสเมื่อ :2018-06-19 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :36
การจัดส่งเสริมการรู้หนังสือและผู้ลืมหนังสือ กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-06-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :78
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-06-15 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรE-Commerce:สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์รุ่นที่2
โพสเมื่อ :2018-06-15 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.ตำบลดงบังร่วมจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2561 ณ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-06-14 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.ตำบลดงบังร่วมจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-06-14 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :43
SMART ONIE เพื่อสร้าง Smart famer
โพสเมื่อ :2018-06-14 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :46
กศน.ตำบลบึงกาฬ โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2018-06-12 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :33
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2018-06-11 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :54
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2018-06-11 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :42
ศส.ปชต.ศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2018-06-07 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :46
บุคลากร ครูกศน.ตำบลศรีวิไลเข้าร่วมโครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน
โพสเมื่อ :2018-06-07 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :44
บุคลากร ครูกศน.ตำบลศรีวิไลเข้ารับการอบรมพัฒนา
โพสเมื่อ :2018-06-07 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :32
โซ่พิสัย มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ :2018-06-05 ผู้โพส : กศน.อำเภอโซ่พิสัย
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.หนองทุ่ม จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล รุ่นที่ 1 ในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2561 ณ กศน.ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2018-06-04 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :68
การประชุม ชี้แจงแนวทางการดำเนินการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โพสเมื่อ :2018-06-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอโซ่พิสัย
จำนวนผู้เข้าชม :47
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลDigital Literacy Curriculum รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2018-06-02 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :53
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-05-15 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :70
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-05-15 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :64
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/ประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2018-05-15 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :54
บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทองจัดโครงการผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านร่วมกับโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ โรงเรียนบ้านทองสายและชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2018-05-11 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :78
โครงการอบรมดิจิทัล กศน.ตำบลหนองยอง
โพสเมื่อ :2018-05-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :70
บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทองจัดโครงการขยายผลการจัดกิจกรรมแก่อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน จำนวน ๑๒ ตำบล ๖๐ คน
โพสเมื่อ :2018-05-10 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :71
บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง จัดทำเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ :2018-05-10 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :73
กศน.อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดชุมชนรักการอ่านและยั่งยืนต่อไป
โพสเมื่อ :2018-05-10 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :72
บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง จัดโครงการบ้านหลังเรียนร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ โรงเรียนบ้านทองสาย ส่งเสริมให้นักเรียนมาเป็นอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและให้บริการอย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ :2018-05-10 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :64
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์งาม เข้าใช้บริการและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์อง อย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ :2018-05-10 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :58
บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน โดยบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2018-05-10 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :52
โครงการประชุมทีมขบเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยั่น ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ครั่งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โพสเมื่อ :2018-05-02 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :67
โครงการนิยมยั่งยืนรอบที่ 2/6
โพสเมื่อ :2018-04-17 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :60
โครงการไทยนิยมยั่งยืน รอบที่ 2/6
โพสเมื่อ :2018-04-17 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :41
โครงไทยนิยมยั่งยืนรอบที่ 2/5
โพสเมื่อ :2018-04-17 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :53
โครงการไทยนิยมยั่งยืนรอบที่ 2/5
โพสเมื่อ :2018-04-17 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :49
โครงการไทยนิยมยั่งยืนรอบที่ 2/4
โพสเมื่อ :2018-04-17 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :52
โครงการไทยนิยมยั่งยืนรอบที่ 2/3
โพสเมื่อ :2018-04-17 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :55
โครงการไทยนิยมยั่งยืน รอบที่ 2/2
โพสเมื่อ :2018-04-17 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :41
โครงการไทยนิยมยั่งยืน รอบที่ 2/1
โพสเมื่อ :2018-04-17 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :53
จัดกิจกรรมวันรักการอ่าน 2 เมษา
โพสเมื่อ :2018-04-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :67
บ้านหนังสือชุมชน ต.หนองยอง ม.4
โพสเมื่อ :2018-04-11 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :54
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน(วันเด็กแห่งชาติ)
โพสเมื่อ :2018-04-10 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :64
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น ๓๐ ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์จากเส้นพาสติก
โพสเมื่อ :2018-04-10 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :62
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์จากยางพารา ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-04-10 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :56
โครงการสมุนไพรสร้างสุขภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-04-10 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :58
นักศึกษา กศน.ตำบลศรีวิไล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดเรียงความ โครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2561
โพสเมื่อ :2018-04-10 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :70
โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตำบลศรีวิไล ศึกษาแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-04-10 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :55
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการความรู้คู่คุณธรรม กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-10 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :66
กิจกรรมบรรณสัญจร กศน.ตำบลศรีวิไล ออกรับบริจาคหนังสือ
โพสเมื่อ :2018-04-10 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :54
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :49
โครงการศูนญ์ฝึกอาชีพชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :47
เศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :51
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :54
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.ต้น
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :52
smat fammer
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :49
ลวดหนาม
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :49
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :51
ปรับพื้นฐานคณิต-อังกฤษ
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :48
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลนาแสง หลักสูตร ช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :49
ร่วมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย "อุ่นไอรัก"
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :53
ครู ศรช.บ้านนาคำแคน ตำบลนาแสง ร่วมเป็นวิทยากรกับภาคีเครือข่าย การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :51
กศน.ตำบลนาแสงร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :45
นศ.ศรช.บ้านนาคำแคน กศน.ตำบลนาแสง เข้ารับการสอบวัดผลปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :57
กศน.ตำบลนาแสง สอนการทำดอกไม้จันทร์ ณ ศรช.บ้านนาคำแคน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :47
กศน. ตำบลนาแสง จัดการปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.ตำบลนาแสง นำ นศ.เข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (บุญผะเหวด)
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :45
กศน.ตำบลนาแสง จัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรีอนต้นแบบ
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการศึกษาดูงานด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา กศน.อำเภอศรีวิๆล
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.ตำบลนาแสง ส่งมอบพันธุ์ต้นดอกดาวเรืองให้กับผู้นำชุมชนในตำบล
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการ smart farmer ในเขตตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลนาแสง นำ นศ.เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื้อสารด้านอาชีพ หลักสูตร ภาษาอาชีพ วินมอไซ การนวดแผนไทยและไกด์เยาวชน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :35
บุคลากร ครูกศน.ตำบลศรีวิไลร่วมจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา และพระประวิติของราชวงศ์จั
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :52
กศน.ตำบลนาแสง นำ นศ.เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :34
บุคลากร ครูกศน.ตำบลศรีวิไล เข้าร่วมอบรม กับหน่วยงาน ปปช.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลศรีวิไล นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ( บุญผะเหวด)
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลนาแสง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลนาแสง จัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ทำความดีถวายพ่อหลวง วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ( กิจกรรม กพช. )โดยร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนในอำเภอสรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน หมู่บ้านในตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :38
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(ช่างปูน)
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :51
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการอบรมการสร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการสอนการทำบัญชีครัวเรือน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลนาแสง นำ นศ. เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครส่งเสริมประชาธิปไตยและปลูกจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :33
ศรช.บ้านนาคำแคน กศน.ตำบลนาแสง จัดการเรียนรการสอน (พบกลุ่ม) ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ศรช.บ้านนาคำแคน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :33
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :49
กศน.ตำบลนาแสงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2/2561 ณ ศรช.บ้านนาคำแคน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ศรช.บ้านนาคำแคน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน 2/2560 ณ ศรช.บ้านนาคำแคน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :56
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการทำเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :63
กศน.ตำบลสมสนุก ได้จัดกิจกรรม การเรียน หลักสูตรผู้ดูแลผู้สุงอายุ
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :54
กศน.ตำบลสมสนุก ได้จัดกิจกรรม การสอบปลายภาคเรียนของโรงเรียนผู้สุงอายุ
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :52
กศน.ตำบลสมสนุก ได้จัดกิจกรรม การอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก้ผู้สุงอายุ
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :57
กศน.ตำบลนาแสงจัดโครงการนิทรรศการศาสตร์พระราชาและพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 9
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.ตำบลนาแสงนำ นศ.เข้าร่วมกิจกรรมชมรม To Be Number One กศน.อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.ตำบลนาแสงนำ นศ.เข้าร่วมโครงการอบรมค่ายอาสายุวกาชาด ที่ ตชด.244 จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :37
ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :52
โครงการส่งเสีิมการอ่านสานฝัน
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มผลิตภัณฑ์จากพลาสติกในวันที่3-9 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.อำเภอโซ่พิสัย จัดพิธีมอบวุฒิบัตร หลักสูตรนวดแผนไทย 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลถ้ำเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :59
กศน.อำเภอโซ่พิสัยจัดการศึกษาต่อเนื่อง วิชานวดแผนไทย หลักศุตร 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลถ้ำเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :65
โครงการศึกษาดูงานด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลชุมภูพรจัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนสอบ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :59
กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไม่เกิน 30 ชั่วโมง กลุ่มทำบายศรี
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลถ้ำเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :67
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (บุญผะเหวด)
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :65
กศน.ตำบลศรีวิไล จัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม วันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :72
กศน.ตำบลศรีวิไล จัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ทำความดีถวายพ่อหลวง
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :47
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร Smart Farmer ด้านการทำปุ๋ย ตำบลถ้ำเจริญ
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลถ้ำเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :59
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(30 ชั่วโมง) กลุ่มการเลี้ยงจิ้งหรีด
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :46
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงออกกำลังกาย
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :48
หลักสูตรช่างแต่งหน้ามืออาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :69
การติดตาม การช่วยเหลือ ผู้เรียน กศน.ตำบลศรีวิไล (ที่ไม่มาพบกลุ่ม)
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการอบรมเกษตรกร Smart Famer ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :62
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร Smart Famer ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :57
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร Smart Farmer ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :59
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม.ขึ้นไป (หลักสูตร 100 ชม.)การเพาะเห็ดนางฟ้า
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :74
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :53
ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :60
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :66
โครงการภาษาอังฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพนวดแผนไทย หลักสูตร 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :66
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการ Smart ONIE เพิ่อสร้าง Smart Famer
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :59
กศน.ตำบลท่ากกแดงดำเนินการจัดโครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart famer
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :59
กศน.ตำบลโสกก่ามดำเนินการจัดโครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart famer
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :60
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น(การทำโดนัทจิ๋ว)
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :53
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด วันที่ 5-7 เมษายน 2561
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :52
โครงการกิจกรรมสำคัญตามแผนงาน กศน.ตำบลศรีวิไลจัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :55
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)ต.โคกกว้าง
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :77
การศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :45
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านเกษตร
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :53
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :64
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :49
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :60
ไทยนิยมยั่ง
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :52
กศน.ตำบลบ้านต้องดำเนินการจัดโครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart famer
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :55
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :50
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :45
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลโคกกว้าง
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :76
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ช่างฝ้าเพดาน)
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :53
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพช่างฝ้าเพดาน
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :72
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :55
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพช่างปูน
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :65
โครงการSmart ONIE เพื่อสร้างSmart Farmer
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :47
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพช่างเชื่อม (การศึกษาต่อเนื่องการพัฒนาอาชีพชุมชน 30 ชั่วโมงขึ้นไป)
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :59
กิจกรรมการเรียนการสอน ประถม ครูผู้สอนคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :59
กิจกรรมการเรียนการสอน ม.ปลาย ครูผู้สอนคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :56
กิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้สอนคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :53
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2018-08-09 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :100
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :40
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(ช่างปูน)
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :42
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพการทำไม้กวาดจากดอกหญ้า(กลุ่มสนใจไม่เกิน 30ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :56
โครงการทำไม้กวาดจากดอกหญ้า(กลุ่มสนใจระยะสั้นไม่เกิน30 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :60
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียน ม.ต้น และม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพช่างปูน (การศึกษาต่อเนื่องการพัฒนาอาชีพชุมชน 30 ชั่วโมงขึ้นไป
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :63
กศน.ตำบลพรเจริญ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 2 เมษาวันรักการอ่าน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :72
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมจัดกิจกรรม 2 เมษารักการอ่าน ประจำปี 2561 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :63
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพกลุ่มสนใจการทอเสื่อกก
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :58
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ-ไม่เกิน 30 ชม.) อาหารขนม กศน.ตำบลโคกกว้าง
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :62
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านท่องเที่ยว
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :47
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ-ไม่เกิน 30 ชม.) ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :71
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ-ไม่เกิน 30 ชม.) กลุ่มสานตะกร้าจากเส้นยางพารา
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :64
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :58
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :69
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ วิชาชีพช่างปูน 1 อำเภอ 1 อาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :76
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ของภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :72
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ของภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :61
กิจกรรมพบกลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :60
กิจกรรมพบกลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :57
กิจกรรมพบกลุ่มระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :58
พบกลุ่มจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :138
พบกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :63
กศน.ตำบลสมสนุก จัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :57
กศน.ตำบลสมสนุก จัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียน
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :53
คณะกรรมการ ศส.ปชต.ศรีวิไล ร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย และประชุมคัดเลือก ศส.ปชต.ดีเด่น
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลสมสนุก เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมค่ายลูกเสือ
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :58
กศน.ตำบลศรีวิไล นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรักการักอ่าน 2 เมษายน 2561
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลสมสนุก เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมค่ายยุวกาชาด กศน.
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :49
กศน.ตำบลสมสนุก จัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :46
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การเลี้ยงนกกระทา
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลศรีวิไล ร่วมพิธีลอย เถ้าดอกไม้จันทน์
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.ตำบลสมสนุก จัดกิจกรรมโครงการประชาธิปไตยในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.ตำบลสมสนุก จัดกิจกรรมโครงการอบรมดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(ชั้นเรียนวิชาชีพ -31ชั่วโมงขึ้นไป) กลุ่มช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :54
กศน.ตำบลศรีวิไล นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และ นิทรรศการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา
โพสเมื่อ :2018-04-10 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :51
กิจกรรม กพช. ลูกเสือจิตอาสา กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลสมสนุก จัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมค่ายภาษาอักฤษ
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :34
คณะกรรมการ ศส.ปชต.ศรีวิไล ร่วมประชุมคัดเลือกหมู่บ้านไม่ขายเสียง
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :46
กศน.ตำบลสมสนุก จัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลสมสนุก จัดกิจกรรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.ตำบลสมสนุก จัดกิจกรรมโครงการผู้ดูแลผู้สุงอายุ
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การขยายพันธ์ไม้ประดับ
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.ตำบลสมสนุก จัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะในชุม
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :33
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :48
โครงการSmart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :51
กศน.ตำบลสมสนุก ได้จัดกิจกรรม การเรียน หโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :112
กศน.ตำบลชุมภูพรจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรีอนต้นแบบ
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :63
โครงการ กศน.smart onie เพื่อสร้าง smart farmer
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :61
โครงการจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชาและพระราชกรณียกรรัชกาลที่ 9
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :60
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมโครงการอบรมค่ายอาสายุวกาชาด กศน.
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลชุมภุพรเข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :43
กิจกรรม ศส.ปชต.ศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :37
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( โครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน )กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :32
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( โครงการค่ายอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน )กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :37
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ )กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :37
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( โครงการกีฬาต้านยาเสพติด )กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :30
กิจกรรมวันเด็ก กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :46
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลเคลื่อนที่ กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :47
กศน.ตำบลศรีวิไลนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครส่งเสริมประชาธิปไตยและปลูกจิตสำนึกในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :34
กิจกรรม กพช.กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :45
กศน.ตำบลศรีวิไล นำนักศึกษาชมรม To Be Number One ร่วมเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการกีฬา กศน.ระดับอำเภอ
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการกีฬาระดับตำบล
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :43
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :43
โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :44
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการการเพศศึกษาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :43
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :40
พัฒนาอาชีพระยะสั้น
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (นวดแผนไทย )
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดการศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชม
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดการศึกษาต่อเนื่อง/การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(กลุ่มสนใจ-ไม่เกิน 30 ชม.) กลุ่มจัดดอกไม้สด
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :46
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลศรีวิไลภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับ ม.ปลาย(กิจกรรมพบกลุ่ม)
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :50
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :61
กศน.ตำบลชุมภุพรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :48
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลจัดโครงการการบริหารการจัดการขยะในชุมชนตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :48
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนอำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :45
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :54
โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :38
กลุ่มสนใจระยะสั้น ชั้นเรียนวิชาชีพ ไม่เกิน 30 ช.ม. กลุ่มอาหารขนม
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :76
การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างสุขด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :69
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :63
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม ตำบลบุ่งคล้า ภาคเรียนที่ 2/2560 ภายในกศน.ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :61
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :55
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวิชาชีพ ด้านการท่องเที่ยว
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :34
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลศรีวิไลระดับ ม.ต้น ( กิจกรรมพบกลุ่ม)
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :46
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :35
กิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :43
กิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :43
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ วิชาชีพช่างปูน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ช.ม.ขึ้นไป
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :110
กิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช.บ้านหนองคังคา
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :42
กิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศรช.บ้านหนองคังคา
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :57
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน ชั่วโมง)หลักสูตรการเลี้ยงไก่สามสายพันธุ์
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :50
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การเลี้ยงกบในกระชัง)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :46
โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน(การบริหารจัดการขยะในชุมชนระดับตำบล)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :47
การจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การปลูกพืชผสมผสาน)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :46
การจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การปลูกพืชผสมผสาน)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :112
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลบุ่งคล้า ส่งเสริมการอ่าน หนังสือกศน.ตำบล
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :63
การจัดการเรียนการสอนม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :46
การจัดการเรียนการสอนระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการsmart onie เพื่อสร้างsmart farmer ระหว่างวันที่5-7เมษายน 2561 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :54
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (การปลูกดอกกระเจียวหวาน)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :87
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมSMART ONIEเพื่อสร้างSmart Farmer
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :46
โครงการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการค่ายวิทยาศาตร์
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ มกราคม-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :72
โครงการบริหารจัดการขยะมุลฝอยในชุมชนอำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :47
โครงการติวเข้มเติมความรู้ก่อนสอบ
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการสร้างสุขด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(การศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :44
โครงการอบรมสร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้น วิชาการจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :69
โครงการคุณธรรมจริยธรรมน้อมเศรษฐกิจพอเพียง(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำไม้กวาดจากดอกหญ้า
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :67
โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไทย(การศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :41
โครงการอบรมค่ายยุวกาชาด กศน.
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :37
บ้านหนังสือชุมชนตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :68
โครงการทำอาหารขนม(กลุ่มสนใจระยะสั้นไม่เกิน30 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :49
โครงการปรับพื้นฐานผ็ุเรียน
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสร้างวินัยนักศึกษา กศน.อำเภอบุ่งคล้า (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพช่างปูน (การศึกษาต่อเนื่องการพัฒนาอาชีพชุมชน 30 ชั่วโมงขึ้นไป
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :87
บ้านหนังสือชุมชนตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :60
บ้านหนังสือชุมชนตำบลโคกกว้าง
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :59
กิจกรรมโครงการศาสตร์พระราชาและพระรากรณียกิจรัชการที่ ๙
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :41
โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ (การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :48
โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ร.5และร.9(อุ่นไอรัก)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :41
โครงการทูบีนัมเบอวัน
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการค่ายอาสายุวกาชาด
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :38
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนตำบลนาสิงห์
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :37
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมเพศศึกษาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :77
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :42
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :35
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตำบลนาสิงห์
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :45
โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลชุมภูพร จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (การจัดผ้าสวยงาม)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :42
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :48
กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :64
ชั้นเรียนวิชาชีพ การตัดผมชาย
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลชุมภูพรร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :52
การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(การทำบัญชีครัวเรือน)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การทำเตาถ่านไบโอชา
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :44
โครงการจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชาและพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 9
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :60
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :45
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :38
นิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :58
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการปรับพื้นฐานผู้เรียนภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :51
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมประชาธิปไตยและปลุกจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :43
โครงการอบรมสร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :32
โครงการอบรมสร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :43
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมประชาธิปไตยและปลุกจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรมการเรียนรู้เทคโนโลยีทีเหมาะสมการทำเตาถ่ายไบโอชาร์ วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ.บ้านดงเสียด อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :55
จัดการเรียนการสอนครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :62
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :60
จัดการเรียนการสอนสายสามัญกลุ่มครูอาสา
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :62
พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :45
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาระดับโซนสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด วันที่ 14มกราคม พ.ศ.2561
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :45
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :48
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :53
กิจกรรมเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :56
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :56
กิจกรรมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2560 ศรช.ท่ากกต้อง ต.ท่ากกแดง
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :52
กิจรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :51
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :57
กิจกรรมส่งเสริมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :56
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :57
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :50
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ รถโมบาย
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :57
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :49
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :50
การศึกษาตามอัธยาศัยและกิจกรรมส่งเเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :41
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย วันที่15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :43
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลเซกา วันที่ 13มกราคม พ.ศ.2561
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :51
กิจกรรมส่งเสริสการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :53
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย วันที่15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :39
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโบบาย)
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :59
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความยั่งยื่น วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :40
การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม/โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :50
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 7 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :61
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ บ้านโคกโขง หมู่ที่ 4 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา หลักสูตร 200 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :52
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษากศน.อำเภอเซกา วันที่ 12ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :37
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :54
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ-ไม่เกิน 30 ชม.) กลุ่ม 1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอมือ กลุ่ม 2 การทอผ้าพื้นเมือง กลุ่ม 1 กลุ่ม 3 การทอผ้าพื้นเมือง กลุ่ม 2 ณ บ้านหนองตีนเผือก หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำจั้น ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :57
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :47
บ้านหนังสือชุมชนบคงเค็ง ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ผู้ดูแลบ้านหนังสือชุมชน : นางสาววนิดา อยู่เย็น
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :59
กศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา ศาลาประชาคมและศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรทีี่สูง จ.เลย
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :37
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :62
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :51
ห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองจิก ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :64
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :54
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :55
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :51
โครงการอำเภอเคลื่อนที่ โรงดเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง ต.ท่ากกแดง
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :73
โครงการปฐมพยาบาเบื้องต้น วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2651 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :44
โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตร 71 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :63
ห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :46
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียนวิชาชีพ-31 ชม.ขึ้นไป) ผ้าทอมือลายดอกสิรินทรวัลลี ณ กศน.ตำบลน้ำจั้น ระหว่างวันที่ 16-28 ก.พ. 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :49
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนในวันที่14 มีนาคม2561
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :50
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :57
ารศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนในวันที่14 มีนาคม2561
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :42
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตร 30 ชั่วโมง "กลุ่มทอผ้าลายดอกสิรินทรวัลลี" ระหว่างวันที่ 9 - 25 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :61
โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง "การทำบัญชีครัวเรือน" วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :42
โครงการปฐมพยาบาเบื้องต้น วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2651 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :41
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :58
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :57
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษเพืื่อการสื่อสารด้านอาชีพ การนวดแผนไทย วันที่ 1-6 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมไทรทองอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :45
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน บ้านบึงเค็ง หมู่ 2 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :68
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน "ผ้าทอมือลายดอกสิรินทรวัลลี" 51ชั่วโมง วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :42
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :64
กศน.ตำบลท่าสะอาด ร่วมโครงการอาสายุวกาชาด วันที่ 22-25 มกราคม2561 ณ ตชด244จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :35
่ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนบ้านหนองจิก หมู่ 6 ตำบลหนองทุ่ม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :72
กศน.ตำบลท่าสะอาด ร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ป้องกันภัยพิบัติ วันที่13กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :35
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :51
โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :41
ห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :72
โครงการการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :35
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีิวิต โครงการเสริมสร้างคุณภาพผู้สูงอายุในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :55
บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการแข่งขันกีฬากศน.สัมพันธ์อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :36
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมง วิชาการสานตะกล้าจากเส้นพลาสติก รุ่นที่3
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :38
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :39
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :67
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมง วิชาการสานตะกล้าจากเส้นพลาสติก รุ่นที่2
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :34
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :40
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :65
กศน.ตำบลบ้านต้อง ดำเนินการจัดโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรญฐกิจพอเพียงการทำเกษตรผสมผสาน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :53
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมง วิชาการสานตะกล้าจากเส้นพลาสติก รุ่นที่1
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :47
โครงการ การเพาะเห็ดในท่อ
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนผ้าทอมือลายดอกศิรินธรวัลลี
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :57
กศน.ตำบลบ้านต้องดำเนินการจัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :57
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2) กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :66
กศน.ตำบลบ้านต้อง ดำเนินจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการเพาะเห็ดในท่อ ดำเนินการวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :42
โครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :53
โครงการกระถางยางรถยนต์ รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :55
โครงการกระถางยางรถยนต์ รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :55
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติN-Net
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการวิทยาศาสตร๋เพื่อการเรียนรู้
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :36
การทำขนมไทย
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :36
กาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา กศน.ตำบลท่าสะอาด ศรช.ม่วงคัน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :53
โครงการเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด (TO BE NUMBER)
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :33
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :37
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :57
โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :34
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบล่งไฮจัดโครงการตามรอยพระยุคลบาทเรื่องขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความยั่งยืนในวันที่ 18 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการอาสายุวกาชาดส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :55
โครงการศุนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :49
โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :53
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :63
โครงการศุนย์ฝึกอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :59
ร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :62
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :46
กิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :64
อบรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :52
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :56
กิจกรรมแจกสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :56
โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :54
สอบปลายภาคเรียน 2/2560 สนามสอบโรงเรียนมัธยทบึงโขงหลง วันที 17-18 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :49
โครงการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มโซน สานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :51
ภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :59
ร่วมงานวันครู ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :53
กิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :57
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :50
โครงการชับเคลื่อนหลักปนัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความยั่งยืน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :53
โครงการ English Camp
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :55
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :52
โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :51
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลวังชมภูได้เข้าร่วมโครงการ ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2018-04-03 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :64
กศน.ตำบลวังชมภูได้เข้าร่วมโครงการ สเต็มศึกษา ณ โรงแรมบีเคเพส วันที่ 27- 28 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-04-03 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :51
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการสร้างสรรผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
โพสเมื่อ :2018-04-01 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :74
กศนฬตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดกิจกรรมSmart Onie เพื่อสร้างSmart Farmer
โพสเมื่อ :2018-04-01 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :60
กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิการบริหารการขยะมูลฝอย วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ.ศาลาประชาคม บ้านปรารถนาดี ตำบลป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-31 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :70
กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรม smart onie เพื่อสร้าง smart famer วันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561 ณ.หอประชุมอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-31 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :69
กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ณ.ศรช. บ้านโนน ตำบลศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-31 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :69
โครงการอบรมเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมการทำเตาถ่านไบโอชาร์
โพสเมื่อ :2018-03-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :88
โครงการอบรม smart ONIE เพื่องสร้าง smart famer
โพสเมื่อ :2018-03-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :82
การทำเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฏีใหม่
โพสเมื่อ :2018-03-31 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :66
โครงการปลูกเห็ดขอนขาว
โพสเมื่อ :2018-03-31 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :56
กลุ่มสานเส้นพลาสติก
โพสเมื่อ :2018-03-31 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :59
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :46
กศน.ตำบลหนองยองจัดการเรียนการสอน ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-03-31 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :52
กิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลหนองยอง
โพสเมื่อ :2018-03-31 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :52
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-03-30 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :63
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมการทำเตาถ่านไบโอซาร์ ณ กศน.ตำบลวังชมภู
โพสเมื่อ :2018-03-30 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :78
กศน.ตำบลพรเจริญ เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2018-03-30 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :66
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-03-30 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :77
กศน.ตำบลหนองทุ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ :2018-03-30 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :61
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาพิการตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2018-03-30 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :70
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-03-30 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :60
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-03-30 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :85
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในวันที่7มีนาคม2561
โพสเมื่อ :2018-03-30 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :51
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2560
โพสเมื่อ :2018-03-29 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การทำบัญชีครัวเรือนในวันที่ 12 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-29 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :45
โครงการอบรมการเรียนรู้เทคโนโยที่เหมาะสมการทำเตาถ่านไบโอชา วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ บ้านแก้วสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-03-29 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :84
โครงการปรับพื้นฐานผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ :2018-03-29 ผู้โพส : ตำบลโนนศิลา
จำนวนผู้เข้าชม :61
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ระหว่างวันที่ 10 - 25 มีนาคม 2561 ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2018-03-29 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :87
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ จัดโครงการอบรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมการทำเตาถ่านไบโอชาร์ วันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ วัดใหม่ศิริมงคล บ้านโคกสว่าง ต.ดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2018-03-29 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :93
กิจกรรม smart onie เพื่อสร้าง smart farmer
โพสเมื่อ :2018-03-29 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :71
กศน.ตำบลหนองยอง จัดโครงการดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-29 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :56
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-29 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :55
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-03-29 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :66
กศน.ตำบลหนองยองจัด โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
โพสเมื่อ :2018-03-29 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :68
โครงการไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ 2 ครั้งที่ 1 บ้านเหล่าใหญ่
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :66
กศน.ตำบลหนองยอง จัดกิจกรรมช่างไม้ ณ ม.๔ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :58
โครงการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :62
กศน.ตำบลหนองยอง จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียน ณ กศน.ตำบลหนองยอง ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :54
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดโครงการเรียนรู้ภาษาอาเซียน
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :57
กศน.ตำบลหนองยอง จัดกิจกรรมกลุ่มแปรรูปเห็ด ณ ม.๕ ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :50
กลุ่มขยายพันธุ์ไม้ประดับ ม.๕ ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :61
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดโครงการ Smart Onie เพื่อสร้าง Smart Famer
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :56
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนศูนย์การเรียนชุมชนหนองแก่งทราย ภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการอบรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การทำเตาถ่านไบโอชาร์ ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :56
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนศูนย์การเรียนชุมชนหนองแก่งทราย ภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :44
ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ติดตามหมู๋บ้านที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :57
โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :53
พบกลุ่มนักศึกษาระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : ตำบลโนนศิลา
จำนวนผู้เข้าชม :63
โครงการอบรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer วันที่ 21-23 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :65
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :77
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2560
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :47
โครงการการจัดการวิชาชีพระยะสั้น "การทำพวงมาลัยจากริบบิ้นรุ่นที่1และรุ่นที่2 /การทำขนมข้าวแต๋น"
โพสเมื่อ :2018-03-27 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :71
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความยั่งยืน
โพสเมื่อ :2018-03-27 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :55
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-27 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :72
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ กศน.ตำบลหนองทุ่ม ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-27 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :63
กศน.ตำบลหนองทุ่ม ร่วมโครงการ T0 BE NUMBER ONE ณ หอประชุมอำเภอเซกา วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-27 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :67
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการทักษะการทำโครงงาน ณ กศน.ตำบลหนองทุ่ม วันที่ 1 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-27 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :62
กศน.ตำบลหนองทุ่ม ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลเซกา วันที่ 13 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-27 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :82
กศน.ตำบลหนองทุ่ม ร่วมโครงการแข่งขันกีฬา กศน.สัมพันธ์ อำเภอเซกา ณ โรงเรียนเซกา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-27 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :80
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (N-Net) ในระหว่างวันที่ 20- 21 มกราคม 2561 และ ในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-27 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :73
กศน.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาเข้าร่วมจํดโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (STEM) ณ ศาลาหมู่ 7 ตำบลเซกา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-27 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :65
กศน.ตำบลหนองทุ่ม เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ป้องกันภัยพิบัติ ณ หอประุชุมอำเภอเซกา ในวันที่ 9 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-27 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :47
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ-ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)"การทำข้าวแต๋นสามรส"
โพสเมื่อ :2018-03-27 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :66
โครงการ จิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 26 มี.ค.61 โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-27 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :57
กิจกรรม SMART ONIE เพื่อสร้าง SMART FARMER
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :67
กีฬาสานสัมพันธ์ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :51
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ(N-NET)
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :50
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ผ้าทอมือลายดอกสิริธรวัลลี
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาระดับโซนสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด วันที่ 14 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :54
กศน.ตำบลหนองทุ่ม นำอาสาสมัครกศน.กศน.ตำบลเข้าร่วมโครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ณ ศาลาประชาคม หมู่ 7 ตำบลเซกา วันที่ 14 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 4.0 สู่ภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้นครพนม วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :62
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมโครงการ Smart Onie เพื่อสร้าง Smart Farmer ณ..บ้านเหล่าหลวง ตำบลดงบัง 23-26 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :107
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมการสอบปลายภาคเรียนที่ 2-2560 โรงเรียนท่าไร่ไทยเจริญ 17-18 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :79
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง เข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในการลงพื้นที่รอบที่ 1 ครั้งที่ 7 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตรกับประชาชน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ หมู่ที่ 7 บ้านราษฎรสำราญ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :78
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง เข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในการลงพื้นที่รอบที่ 1 ครั้งที่ 6 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตรกับประชาชน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ หมู่ที่ 6 บ้านดอนน้อย ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :63
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง เข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในการลงพื้นที่รอบที่ 1 ครั้งที่ 5 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตรกับประชาชน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ หมู่ที่ 5 บ้านสันติสุข ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :65
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง เข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในการลงพื้นที่รอบที่ 1 ครั้งที่ 4 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตรกับประชาชน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ หมู่ที่ 3 บ้านพัฒนา ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :61
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง เข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในการลงพื้นที่รอบที่ 1 ครั้งที่ 3 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตรกับประชาชน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :69
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง เข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในการลงพื้นที่รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตรกับประชาชน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ หมู่ที่ 1 บ้านดอนหญ้านาง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :60
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง เข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในการลงพื้นที่รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตรกับประชาชน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หมู่ที่ 4 บ้านสุขสาคร ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :63
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดโครงการเรียนรู้ภาษาอาเซียน ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ -10 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนน้อย ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลดอนหญ้านางนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ smart onie เพื่อสร้าง smart famer ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 จัด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :62
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคม บ้านดอนหญ้านาง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 31 ชั่วโมง)หลักสูตรการทำขนมทองพับ ทองม้วน ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนหญ้านาง ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :69
กศน.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถื่น ณ.วัดเทพนิมิต อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 4 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :58
กศน.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) ณ.โรงเรียนบึงกาฬ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นวิชาการทำปลาร้าทรงเครื่องระหว่างวันที่26-31มกราคม2561
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ณ.กศน.ตำบลหนองทุ่ม วันที่ 26 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :53
กศน.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา ณ หอประชุมอำเภอเซกา ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :68
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษากศน.ประจำภาคเรียนที่2/2560ระหว่างวันที่ 2-24 ธันวาคม 2561 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนผ้าทอมือลายดอกสิรินทรวัลลีระหว่างวันที่25-27กุมภาพันธ์2561
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :66
กศน.ตำบลหนองทุ่มจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วันที่ 31 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :51
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :60
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน"กลุ่มผ้าทอมือลายดอกสิรินทรวัลลี"(51 ชั่วโมง) วันที่ 15 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :62
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความยั่งยืน วันที่ 17 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :60
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน วันที่ 17 ธันวามคม 2560
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :58
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด วันที่ 14 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :53
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 2 - 24 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :61
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต จัดโดย กศน.อำเภอพรเจริญ โครงการเพศศึกษาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศน.หนองทุ่ม จัดกิจกรรมทักษะชีวิต โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :56
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ วิชา ช่างปูน
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :97
โครงการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :81
โครงการตะกร้าหนังสือสู่ชุมชน นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ธนาคาร ธกส.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-09 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :95
กศน.ตำบลวังชมภูได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอพรเจริญ วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :70
กศน.ตำบลวังชมภูได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ smart onie เพื่อสร้าง smart farmer วันที่ 21-23 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :88
โครงการคลีนิกเกษตรอำเภอบุ่งคล้าครั้งที่ ๒ร่วมกับภาคีเคือข่าย
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :138
กศน.ตำบลบ้านต้อง ดำเนินการจัดโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (STEM) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-24 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :61
กศน.ตำบลบ้านต้อง ดำเนินการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบคุณภาพท่งการศึกษาระดับชาติ (n-net)
โพสเมื่อ :2018-03-24 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :64
กศน.ตำบลบ้านต้อง ดำเนินการจัดกิจกรรมพบกลุ่มและปรับพื้นฐานนักศึกษา ระดับ ประถมศึกษา ม.ต้น และ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-03-24 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :80
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำธูปหอมและไล่ยุง วันที่ 12-24 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-24 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :81
กศน.ตำบลบ้านต้อง ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มผ้าทอมือลายดอนสิรินทรวัลลี ในระหว่างวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-24 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :72
กศน.ตำบลบ้านต้อง ดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(การพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน การสานตะกร้าจากเ 30 ชั่วโมส้นพลาสติก รุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-24 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :68
กศน.ตำบลบ้านต้อง ดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(การพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก รุ่นที่ 1-2 ในระหว่างวันที่ 15-31 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-24 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :72
กศน.ตำบลบ้านต้องดำเนินการจัดโครงการการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ในวันที่ 1 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-24 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :72
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-24 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :62
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ(N-Net)
โพสเมื่อ :2018-03-24 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :64
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึษา
โพสเมื่อ :2018-03-24 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :56
โครกงาร English Camp
โพสเมื่อ :2018-03-24 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :56
โครงการทักษะชีวิตจิตอาสาพัฒนาชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-23 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :62
โครงการบริหารจัดการขยะ
โพสเมื่อ :2018-03-23 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :65
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-23 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :80
กิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-03-23 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :63
กิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-03-23 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :65
โครงการ กศน.โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยถคลบาท
โพสเมื่อ :2018-03-23 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :68
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(ผ้าทอมือลายดอกสิรินทรวัลลี)
โพสเมื่อ :2018-03-23 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :85
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-03-23 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :69
กิจกรรมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :60
โครงการส่งเสริมเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :55
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความยั่งยืน
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :49
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :52
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :59
โครงการเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :64
โครงการเสริมสรางความรู้ป้องกันภัยพิบัติ
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :55
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :54
โครงการแข่งขันกีฬา กสน.สัมพันธ์อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :64
โครงการ TO BE NUMBER ONE
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :53
โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ STEM
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :48
โครกงารศูนย์อาชีพชุมชน วิชาผ้าทอมือลายดอกสิรินธรวัลลี
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :60
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการทำเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :72
โครงการปรับพื้นผู้เรียน
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : ตำบลนากั้ง
จำนวนผู้เข้าชม :53
จัดกิจกรรมโครงการกำจัดขยะลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :63
โครการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : ตำบลนากั้ง
จำนวนผู้เข้าชม :57
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างไฟฟ้า ณ.กศน.ตำบลหนองเลิง ในระหว่างวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :58
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :62
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :61
ศูนย์ ฝึก อาชีพ ชุมชน หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :58
นายธนภัทร ดอคำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :66
นายธนภัทร ดอคำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :71
นายธนภัทร ดอคำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ณ กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :67
นายธนภัทร ดอคำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ ณ บ้านโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :63
นายธนภัทร ดอคำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ ศรช.บ้านโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :64
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นวิชาการทำปลาร้าทรงเครื่องระหว่างวันที่26-31มกราคม2561
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :62
กศน.ตำบลหนองทุ่มร่วมกิจกรรม วันที่ 5 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :47
ประชาธิปไตยในชุมชนตามวิถีพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-03-21 ผู้โพส : กศน.ตำบลปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :54
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-03-21 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :84
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการหมู่บ้านตามรอยพระยุคลบาท ในวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-03-21 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตรบรรจุภัณฑ์ด้วยเครื่องแพ็คศูญญากาศ (๒๐ ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-03-21 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดการเรียนการสอนระดับ ม.ปลาย และมีการปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษา
โพสเมื่อ :2018-03-21 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :57
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียน ณ.กศน.ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2018-03-21 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :60
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-03-21 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในชุมชน วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
โพสเมื่อ :2018-03-21 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มการทอเสื่อกก ในวันที่3-9 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-21 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :57
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :62
นางกิ่งแก้ว เจริญชาติ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :65
นางกิ่งแก้ว เจริญชาติ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :62
นางกิ่งแก้ว เจริญชาติ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :60
โครงการวิชาชีพระยะสั้นผลิตภัณฑ์จากพลาสติด
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :62
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :58
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :68
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :66
กิจกรรม พัฒนา อาชีพ ระยะสั้น หลักสูตร การ นวด อโรมา จำนวน 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :50
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา กศน.
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :60
จัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลนาสวรรค์ จัดอบรมอาชีพระยะสั้นหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากพลาสติก (๓๐ ชั่วโมง) ณ กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :64
กศน.ตำบลนาสวรรค์ จัดอบรมอาชีพระยะสั้นหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากหวาย (๕๕ ชั่วโมง) ณ กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :66
กิจกรรมพบกลุ่ม
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :62
กิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตรการบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบสูญญากาศ
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :55
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :60
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :70
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :54
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :59
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำตะกร้าจากเชือกมัดฟาง
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :69
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :62
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :74
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(30 ชั่วโมง) กลุ่มการเลี้ยงจิ้งหรีด
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :66
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :58
กศน.ตำบลโนนสว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลโนนสว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :57
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :76
โครงการ Smart Obie สร้าง Smart. Farmer
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :69
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :83
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :84
กิจกรรมการเรียนการสอนระดับ ม. ต้น
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :61
กิจกรรมการเรียนการสอนระดับ ม. ปลาย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :51
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :49
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :59
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :48
โครงการบริหารจัดการขยะ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :46
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :61
ผลิตภัณฑ์จากยางพารา
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :66
โครงการทักษะการเรียนรู้ผ่านระบบ Digital Thailand 4.0
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :76
โครงการส่งเสริมทักษะการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :67
โครงการสมุนไพรสร้างสุขภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :63
การจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :76
กิจกรรมการเรียนรู้เทคดนดลยีที่เหมาะสม
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :50
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :68
หมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :67
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านอุดมพร หมู่ที่ 9
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :66
โครงการสร้างสุขด้วยหลักปรัชษเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :54
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :69
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 4
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :77
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านเอือด หมู่ที่ 5
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :57
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านเอราวัณ หมู่ที่ 6
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :77
การประดับผ้าในงานพิธี (30ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :64
กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการบริหารจัดการขยะ ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านคำแสน ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :68
ลักสูตรการทำลวดรองถ้วยยางพารา (20 ชม.)
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :71
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 11
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :59
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดทำโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีแห่งคามพอเพียงในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :63
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดทำโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีแห่งคามพอเพียงในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :51
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :62
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านสามแยก หมู่ที่ 2
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :61
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 3
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :62
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 10
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดทำโครงการกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2561 ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :58
เทคโนโลยีที่เหมาะสม(๒๐ชั่วโมง) หลักสูตรการทำลวดรองถ้วยยางพารา
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :63
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :62
ปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ นักศึกษาระดับม.ปลาย วันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :66
ปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ นักศึกษาระดับม.ต้น วันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :70
โครงการเศรฐกิจพอเพียงในชุมชน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :70
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการขยะมูลฝอย ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :72
โครงการเสริมสร้างสุขภาพ ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :73
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดทำโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในระหว่างวันที่ 12-24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :60
กิจกรรม SMART ONIE เพื่อสร้าง Smart famer ในวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2561 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :69
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2661 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :53
กิจกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตรเตาเผาไร้ควัน วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :57
โครงส่งเสริมประชาธิปไตยนักศึกษายุค 4g .ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :49
วิชาชีพระยะสั้น การแปรูปกล้วย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :75
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดทำโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในระหว่างวันที่ 12-24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :42
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ผลิตภัณฑ์จากหวาย จำนวน 55 ชั่วโมง ในวันที่ 12-24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :58
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ การทอผ้าพื้นเมือง จำนวน 100 ชั่วโมง ในวันที่ 8-30 มกราคม 2561 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลคำนาดีจัดโครงการเดินตามรอยพ่อเพื่อพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :77
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :46
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านน้อยเศรษฐี หมู่ที่ 7
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :54
นางสาววาสนา อัมไพและ นายสมใจ บุญถึง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาคนพิการ ณ บ้านนักศึกษา ต.โนนสมบรูณ์และต.หนองเลิงแ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :52
นางสาววาสนา อัมไพและ นายสมใจ บุญถึง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาคนพิการ ณ บ้านนักศึกษา ต.โนนสมบรูณ์และต.หนองเลิง
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :49
จัดกิจกรรมโครงการแยกขยะให้เป็นนิจลดมลพิษให้โลก ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนห้วยเรือใหญ่
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :78
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว จำนวน 30 ชั่วโมง ในวันที่ 1-8 มีนาคม 2561 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :55
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สิ่งประดิษฐ์จากริบบิ้น จำนวน 30 ชั่วโมง ในวันที่ 14-21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :57
จัดกิจกรรมโครงการประชาธิปไตยในวิถีชีวิต ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนห้วยเรือใหญ่
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :67
โครงการไทยนิยมยั่งยืน บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าแฝก
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :62
นางสาววาสนา อัมไพและ นายสมใจ บุญถึง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาคนพิการ ณ บ้านนักศึกษา ต.โนนสมบรูณ์และต.หนองเลิง
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :55
โครงการทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :69
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านโคกอุดม หมู่ที่ 1
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :56
โครงการไทยนิยมยั่งยืน หมูที่ ๖ บ้านศรีวิชัย ตำบลป่าแฝก
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :56
โครงการไทยนิยมยั่งยืนบ้านแก้วสมบูรณ์ ตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :50
ทักษะชีวิตโครงการเพศศึกษาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :59
จัดกิจกรรมโครงการคนรุ่นใหม่พร้อมใจเรียนรู้มุ่งสู่อินเตอร์เน็ต
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :69
โครงการไทยนิยมยั่งยืน หมู่ที่ ๒ บ้านปรารถนาดี ตำบลป่าแฝก
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :52
จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :67
จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :60
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :63
จัดกิจกรรมโครงการการอ่านสร้างฝัด
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :78
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :50
โครงการสุขภาพกาย สุขภาพจิตพิซิตอัลไซเมอร์
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :52
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2/2560
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :84
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การออกแบบบรรจุภัณฑ์
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :48
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนห้วยเรือใหญ่ ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :46
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :59
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรการแปรรูปผ้าพื้นเมือง(๑๐๐ ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ ๒๔ ก.พ-๑๗ มี.ค ๖๑ ณ บ้านกำแพงเพชร ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :70
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :53
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :55
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :47
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :65
กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพขุมชน การทำปุ๋ยหมักขีวภาพ ในวันที่ 12-24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านห้วยเซือมเหนือ ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :70
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษากศน.ระดับชั้นม.ปลาย ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :88
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตร หมู่ที่ ึ7 บ้านโนนสะอาด
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :58
ค่ายคณิตศาสตร์ (MATH CAMP) รุ่น ที่ 1
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :45
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :42
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตร หมู่ที่ 5 บ้านนางาม
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :55
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษากศน.ระดับชั้นม.ต้น ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :70
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตร หมู่ที่ 1 บ้านนาคำ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :52
กิจกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม การบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบสูญญากาศ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :57
กศน.ตำบลไคสี ดำเนินโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านคำหมื่น ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :73
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตร หมู่ที่ 4 บ้านโนนสว่าง
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :49
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตร หมู่ที่ ุ6 บ้านโชคชัย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :53
โครงการการบริหารจัดการขยะโดยใช้ 3R วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :74
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตร หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าใหญ่
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :63
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตร
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :60
โครงการสร้างสุขด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 17 - 18 มกราคม 2561 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :64
เวทีขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลโคกก่อง
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :46
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นในระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :55
โครงการตามรอยเท้าพ่อสานต่อความพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :61
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดทำโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในระหว่างวันที่ 12-24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :52
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :68
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :46
กศน.ตำบลคำนาดี จัดวิชาชีพระยะสั้นการทำปลาร้าบอง
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :60
กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ระหว่างวันที่ 12-18 มีนาคม 2561 ณ กศน.ตำบลไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :76
โครงการสร้างสุขด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลคำนาดี จัดวิชาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) การทำปลาร้าบอง
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :52
โครงการไทยนิยมยั่งยืนตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :49
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :44
โครงการสูงวัยใสใจสุขภาพ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :64
กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นการเพาะเห็ด ในวันที่ 6-12 มีค. 2561 ณ กศน.ตำบลไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-23 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :74
โครงการความรู้คู่คุณธรรม
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :51
โครงการทำดีเพื่อสานต่อความพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :46
ระหว่างวันที่13-14 กุมภาพันธ์ 2561 กศน.ตำบลไคสี จัดหลักสูตรการทำลวดรองถ้วยยางพารา ณ ศาลาประชาคมบ้านคำแสน ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :80
การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-03-21 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :66
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :69
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลไคสี ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในชุมชน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านคำแสน ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :58
โครงการส่งเสริมการอ่านสานสู่ฝัน วันที่ 26 มกราคม 2661 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :55
กิจกรรมการเรียนการสอนตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :57
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลบึงกาฬ พัฒนาอาชีพระยะส้ัน จัดโครงการการทำลูกประคบสมุนไพร
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดโครงการเทคโนโลยีที่เหมาะสม การปลูกผักไฮโดรโปนิค
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :50
โครงการห้องสมุดชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-03-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :150
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 3 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-16 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :73
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 14 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-16 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :64
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมจัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านดงบังใต้ ตำบลดงบัง 8 มี.ค 2561
โพสเมื่อ :2018-03-13 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :75
กศนอำเภอบึงโขงหลงเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 7 มี.ค 2561
โพสเมื่อ :2018-03-13 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :73
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมกิจกรรมบูญผะเหวดมหาชาติ ณ...อำเภอพรเจริณ 4 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-13 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :63
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-03-13 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :82
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น อาชีพหลักสูตรระยะสั้น เปิดสอนหลักสูตร นวดผ่อนคลาย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโนน หมู่ที่ 3 ตำบลศรีชมภู ดำเนินการสอนระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-13 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :73
กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการเข้าค่ายลูกเสือ กศน.อำเภอพรเจริญ ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าภูวัว อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-13 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :71
กศน.ตำบลวังชมภูได้ร่วมกิจกรรม โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาดูงาน ณ สวนธนา ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล วันที่ 3 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-13 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :72
กศน.ตำบลวังชมภูได้ร่วมกิจกรรม โครงการเพศศึกษาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที 6 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-03-13 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :72
กศน.ตำบลวังชมภูได้ร่วมกิจกรรม โครงการกีฬา กศน.อำเภอพรเจริญเกมส์ ณ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-03-13 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :72
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560 ณ กศน.ตำบลวังชมภู
โพสเมื่อ :2018-03-12 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :74
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม วิชาชีพระยะสั้นหลักสูตร การทำวุ้นแฟนซี
โพสเมื่อ :2018-03-12 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :83
โครงการดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-12 ผู้โพส : กศน.ตำบลปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :68
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดอบรมโครงการเพศศึกษาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ วันที่ 6 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-12 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :77
กศน.ตำบลศรีสำราญได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเศรฐกิจพอเพียง ดูงาน ณ ไร่ธนา ต.นาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 3 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-12 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :62
กศน.ตำบลศรีสำราญร่วกับ กศน.ตำบลหนองหัวช้างและกศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ ศาลาประชาคม บ้านดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2018-03-12 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :72
กศน.ตำบลศรีสำราญได้ทำการแข่งขันกีฬากศน.อำเภอพรเจริญ ณ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-12 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :65
กศน.ตำบลศรีสำราญได้นำศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญของกศน.อำเภอพรเจริญ ณ เขตรักษาพันธุ์ป่าภูวัว อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-12 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :57
ออกพื้นที่ โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ศาลาประชาคมบ้านบึงโขงหลง ม.12 วันที่ 21 ก.พ.61
โพสเมื่อ :2018-03-10 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :80
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างตัดผมชาย-หญิง
โพสเมื่อ :2018-03-10 ผู้โพส : กศน.ตำบลปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :69
โครงการอบรมสเต็มศึกษา ณ.โรงแรมบีเคเพส
โพสเมื่อ :2018-03-12 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :74
ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :67
เข้าร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัติรย์ไทย
โพสเมื่อ :2018-03-12 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :70
กิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :64
โครงการอบรมสเต็มศึกษา ณ.โรงแรมบีเคเพส
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :72
โครงการดิจิทัลชุมชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2018-03-12 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :72
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลและเพศศึกษา
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :79
โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ.โรงแรมบีเคเพส
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :64
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรชั้นเรียน การนวดแผนไทย
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :63
โครงการอบรมโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :79
โครงการอบรมดิจิทัลชุมชน ต.หนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :59
ฝึกอาชีพระยะสั้นการทำแซนวิช กศน.ตำบลศรีสำราญ ณ บ้านโนนสว่าง
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :53
โครงการอบรม ขยะมูลฝอย ณ.ตำบลดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :71
ฝึกอาชีพระยะสั้น การทำปอเปีีียะสดและปอเปี๊ยะทอด กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :64
โครงการลูกเสือ กศน.อำเภอพรเจริญ ณ.เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าภูวัว 2561
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :58
กลุ่มวิชาชีพชั้นเรียน /ช่างปูน/ช่างก่ออิฐบล็อก
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :62
อาชีพระยะสั้น/กลุ่มการเพ้นเดคูพาจ
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :57
อาชีพระยะสั้น/การทำโดนัดจิ๋ว
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :63
อาชีพระยะสั้น/การทำน้ำมันเขียว
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :55
อาชีพระยะสั้น/ซาลาเปา
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :57
อาชีพระยะสั้น /กลุ่มเค้กกล้วยหอม
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :51
กศน.ตำบลศรีชมภู ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพศศึกษาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-07 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :83
กศน.ตำบลศรีชมภู ได้ร่วมคณะกรรมการไทยนิยม ยิ่งยืน ได้ประชาคม หมู่บ้านหนองบัวน้อย
โพสเมื่อ :2018-03-07 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :64
กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปัรชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ.สวนธนา เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลนาแสบง อ.ศรีไล จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-07 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :85
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-07 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :79
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยช์นจากเน็ตประชารัฐตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2018-03-07 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :78
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โพสเมื่อ :2018-03-07 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :79
อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2018-03-07 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :62
การจัดกิจกกรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลถ้ำเจริญ
โพสเมื่อ :2018-03-07 ผู้โพส : ตำบลถ้ำเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :69
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความยั่งยืน
โพสเมื่อ :2018-03-07 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :67
นักศึกษาสอบ n-net ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนเซกา
โพสเมื่อ :2018-03-07 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :70
งานบุญผะเวหดฟังเทศน์มหาชาติ วัดเทพนิมิต ประจำปี 2561 “กินตำซั่วข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ บวงสรวงปู่ซอคู่บ้าน นมัสการหลวงพ่อมงคลเทพนิมิต ร่วมแห่ผ้าผะเหวดงามวิจิตรยาวที่สุดในโลก”
โพสเมื่อ :2018-03-07 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :68
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2018-03-07 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :57
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2018-03-07 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :69
การทำไข่เค็ม
โพสเมื่อ :2018-03-06 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :89
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-06 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :67
โครงการการทำปลาร้าบองสมุนไพร
โพสเมื่อ :2018-03-06 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :84
โครงการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย 16 กุมภาพันธ์ 2561 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-03-05 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :89
โครงการอบรมการขยายพันธุ์พิช
โพสเมื่อ :2018-03-05 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :80
โครงการทำพรมเช็ดเท้า
โพสเมื่อ :2018-03-05 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :79
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษากศน.ตำบลท่าดอกคำ
โพสเมื่อ :2018-03-05 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :71
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-05 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :73
ศูนย์ฝึกอาชุมชนโครงการผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่
โพสเมื่อ :2018-03-05 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :71
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-03-05 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :81
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการทำแปลงสาธิต
โพสเมื่อ :2018-03-05 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :73
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน๓๐ชั่วโมง การทำขนมโดนัทจิ๋ว
โพสเมื่อ :2018-03-05 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :86
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน๓๐ชั่วโมงการทำไข่เค็ม
โพสเมื่อ :2018-03-05 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :78
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน๓๐ชั่วโมง การจัดสวนหย่อม
โพสเมื่อ :2018-03-05 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :70
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดโครงการรณรงค์ลดขยะในครัวเรือนและชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-05 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :73
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งเปิดชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปโครงการเพาะเห็ดโคนเล็ก
โพสเมื่อ :2018-03-05 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :67
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมศึกษาดูงานในงานมหกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ...ศูนย์วิทยาศาสตร์นครพนม 26 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-01 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :70
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลระบบ DMIS 61 สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ 23 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-01 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :68
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น การทำสาคูยัดไส้ ณ...บ้านดงบังใต้ ตำบลดงบัง 22-23 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-01 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :65
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น การทำขนมหม้อแกง ณ...บ้านเหล่าดอกไม้ ตำบลดงบัง 20-21 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-01 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :58
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดกการขยะมูลฝอยในชุมชน ณ...บ้านดงบังใต้ ตำบลดงบัง 14 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-01 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :69
กศน.ตำบลดงบังนำศึกษาเข้าสอบระดับชาติ (N-NET) ในวันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
โพสเมื่อ :2018-03-01 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :66
กศน.ตำบลบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา
โพสเมื่อ :2018-03-01 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :73
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 4.0
โพสเมื่อ :2018-02-28 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :59
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กพช. 20-28 ก.พ.2561 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-02-27 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :75
การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ การอบรมการทำบัญชีครัวเรีือน 21 กุมภาพันธ์ 2561 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-02-27 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :77
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดโครงการดิจิทัลชุมชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพได้เรียนรู้การใช้ดิจิทัลที่ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่ออาชีพที่ทำ
โพสเมื่อ :2018-02-27 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :94
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดชั้นเรียนวิชาชีพ( 31 ชั่วโมงขึ้นไป)กลุ่มการนวดแผนไทย ระหว่างวันที่1-17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลพรเจริญ ตำบลพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 15คน ประสบผลสำเร็จจำนวน 15 คน
โพสเมื่อ :2018-02-27 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :85
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)กลุ่มการขนมโดนัท ระหว่างวันที่17-19 มกราคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านสามแยก ตำบลพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ประสบผลสำเร็จจำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2018-02-27 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :83
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)กลุ่มการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ระหว่างวันที่29-31 มกราคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกอุดม ตำบลพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ประสบผลสำเร็จจำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2018-02-27 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ