สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
กศน.ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกษตรธรรมชาติ
โพสเมื่อ :2018-12-15 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :5
ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
โพสเมื่อ :2018-12-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :40
กิจกรรม ออกกำลังกายในโครงการ "ลานกีฬา กศน."
โพสเมื่อ :2018-12-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลพรเจริญ ในนาม ศส.ปชต.ตำบลพรเจริญ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ในพื้นที่ตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-12-14 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลศรีวิไล ในนาม ศส.ปชต.ศรีวิไลจัดกิจกรรมการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
โพสเมื่อ :2018-12-14 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :5
กศน.อำเภอพรเจริญ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการค้าขาย
โพสเมื่อ :2018-12-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.อำเภอพรเจริญ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณวัดเทพนิมิตร อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-12-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :22
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ(หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ) กศน.ตำบลท่าดอกคำ
โพสเมื่อ :2018-12-13 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.อำเภอปากคาด ร่วมต้อนรับ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมลงพื้นที่จัดนิทรรศการและนำเสนอข้อมูลผลกาดำเนินงานตามนโยบาย
โพสเมื่อ :2018-12-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :28
กศน.อำเภอพรเจริญ ประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม
โพสเมื่อ :2018-12-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :68
กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วม กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “Bike อุ่นไอรัก”
โพสเมื่อ :2018-12-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :4
กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศ) จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-12-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :12
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ราชการ
โพสเมื่อ :2018-12-12 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลศรีวิไล ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติไทย ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-12-12 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :4
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2018-12-12 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :17
กศน.ตำบลศรีวิไล นำนักศึกษาเข้าชมนิทรรการวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-12-12 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :7
กศน.ตำบลศรีวิไล เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-12-12 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :5
กศน.ตำบลศรีวิไล นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2/2561
โพสเมื่อ :2018-12-12 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :4
กศน.ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด เข้าร่วมงาน เข้าร่วม โครงการ "อุ่นไอรัก "
โพสเมื่อ :2018-12-09 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :13
กศน.ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด เข้าร่วมงาน วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
โพสเมื่อ :2018-12-09 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :11
กศน.ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จัดกิจกรรมโครงการอบรมประชาธิประไตยในชีวิตประจำวัน
โพสเมื่อ :2018-12-09 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :6
วันที่7 ธันวาคม2561 วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศ) จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-12-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :36
วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศ)จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-12-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ กศน.ตำบลนาดง
โพสเมื่อ :2018-12-07 ผู้โพส : ตำบลนาดง
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ กศน.ตำบลปากคาด
โพสเมื่อ :2018-12-06 ผู้โพส : กศน.ตำบลปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :83
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
โพสเมื่อ :2018-12-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
โพสเมื่อ :2018-12-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร /วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-12-05 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :57
วันที่ 5 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-12-05 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :49
กศน.อำเภอพรเจริญ จัดนิทรรศการ วันดินโลก 5 ถธันวาคม ณ กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-12-05 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :71
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอพรเจริญ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
โพสเมื่อ :2018-12-05 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :67
วันที่ 4ธันวาคม2561 บุคลากร กศน. อำเภอพรเจริญ เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ณ บริเวณหน้า กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-12-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :74
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 คร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผอ.สนง.จังหวัดบึงกาฬ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพียงกัน
โพสเมื่อ :2018-12-04 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :36
ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร /วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-12-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.อำเภอปากคาด ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมกาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร /วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-12-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :86
กศน.อำเภอปากคาด ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมกาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร /วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-12-04 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :33
กิจกรรมการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2018-12-04 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :54
โครงการอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : ตำบลโนนศิลา
จำนวนผู้เข้าชม :52
กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมประชาคมปัญหาสุขภาพในเขตบริการโรงพยาบาลปากคาด ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปากคาด
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :62
กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน ราชการอำเภอปากคาด ครั้งที่ 12/2561
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :62
กศน.ตำบลสมสนุกจัดกิจกรรมโครงการอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :45
กศน.อำเภอพรเจริญประชุมกำกับติดตามประจำสัปดาห์
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :85
กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน ด้วยระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ2562
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :121
โครงการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดย ศส.ปชต.
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :16
กศน.ตำบลหนองยองจัดกิจกรรมโครงการอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :73
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :15
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านงานบริหารงบประมาณ การใช้งานระบบบริหารงบประมาณ E - Budget และ ระบบรับส่งหนังสือ E -Office
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :41
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :17
โครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนด้วยระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :15
ร่วมมอบผ้าห่มกับบริษัทไทยเบฟเวอเรส
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดย ศส.ปชต.
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :13
โครงการภาษาอังกฤาเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :17
ออกหน่วยบำบัดทุกข์...บำรุงสุข เคลื่อนที่ ตำบลหนองพันทา ได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และซูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ได้แก่หลักสูตรนวดแผนโบราณ และหลักสูตรช่างตัดผม
โพสเมื่อ :2018-11-30 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :21
กิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ มีจิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมนวดแผนไทย
โพสเมื่อ :2018-11-30 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.อำเภอปากคาด ข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน ด้วยระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ2562
โพสเมื่อ :2018-11-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :56
กิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ บ้านครองทิพย์ ตำบลเหล่าทอง กิจกรรมที่นำเข้าร่วม นวดแผนโบราณกลุ่มอาชีพชุมชน กับ ส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-11-30 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศน.อำเภอปากคาด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ศส.ปชต.ทั้ง 6 ตำบล เข้าร่วมโครงการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ณ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-11-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :34
ติวสอบธรรมศึกษา กศน.โซ่พิสัย มีนักศึกษาตำบลคำแก้ว ที่มีสิทธิ์สอบจจำนวน 10 คน เข้าร่วม
โพสเมื่อ :2018-11-30 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :19
กศน.อำเภอพรเจริญ นำคณะกรรมการ ศส.ปชต.ทั้ง7ตำบล เข้าร่วมโครงการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ณ โรงแรม เดอะวัน อำเภอเมื่อง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-11-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :61
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน ด้วยระบบเวื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ2562
โพสเมื่อ :2018-11-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :139
กศน.อำเภอพรเจริญจัดประชุมประจำสัปดาห์
โพสเมื่อ :2018-11-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :65
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต.พรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-11-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :73
กิจกรรมจิตอาสา กศน.เราทำความดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2018-11-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :19
ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาดวันที่ 20 พ.ย.2561.กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-11-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :49
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ นายจรูญศักดิ์ พุดน้อย ให้เกียรติ เป็นประธานใน พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2018-11-26 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :55
การจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนทีอยู่นอกระบบการศึกษา วันที่ 18-31 ตุลาคม 2561 กศน.อำเภอพรเจริญโดยมีกุล่มเป่้าหมายทั้งหมด 846 คน
โพสเมื่อ :2018-11-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.อำเภอปากคาด ร่วมประชุม กำกับ ติดตามงาน ของ กศน.อำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2018-11-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :65
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านงานบริหารงานงบประมาณ การใช้งานระบบบริหารงบประมาณออนไลน์(E-Budget) และระบบการรับ-ส่งหนังสือ(E-Office)
โพสเมื่อ :2018-11-23 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :106
เรื่อง ขออนุมัติจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2018-11-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :70
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561.
โพสเมื่อ :2018-11-19 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :138
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน2561 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมงานกฐินอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-11-19 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :119
กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมเป็นกรรมการประกวดอาหาร งานไหลเรือไฟย้อนยุคปลอดเหล้าวันที่23-24 ตุลาคม2561
โพสเมื่อ :2018-12-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :94
จิตอาสาทำความดี เตรียมสถานที่จังหวัดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-11-19 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :28
กศน.อำเภอพรเจริญร่วมพิธีเปิดงานตลาดประชารัฐบ้านนางทอง หมู่ที่6 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-11-19 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :88
กศน.อำเภอพรเจริญจัดประชุมประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-11-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :116
วันนี้ นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผอ.สนง.กศน.จ.บึงกาฬ ได้รับมอบหมายจากท่าน ผอ.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผอ.สนง.กศน.จ.บึงกาฬ ให้เข้าร่วมอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔
โพสเมื่อ :2018-11-14 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :35
วันนี้ นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผอ.สนง.กศน.จ.บึงกาฬ ได้รับมอบหมายจากท่าน ผอ.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผอ.สนง.กศน.จ.บึงกาฬ ให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลเชิงลึกและเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐาน แบบ บ.3 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดบึงกาฬ ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-11-14 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :38
วันนี้ นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผอ.สนง.กศน.จ.บึงกาฬ และคณะ ได้รับมอบหมายจากท่าน ผอ.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผอ.สนง.กศน.จ.บึงกาฬ ให้เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้สดในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง "ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา" จังหวัดบึงกาฬ ในวันพุธที่ 14พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 ณ หอประชุมจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-11-14 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :46
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ตำบลหนองพันทา
โพสเมื่อ :2018-11-12 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :24
ผ้าไหมสามหนองตำบลบัวตูม
โพสเมื่อ :2018-11-12 ผู้โพส : ตำบลบัวตูม
จำนวนผู้เข้าชม :31
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า ตำบลหนองพันทา
โพสเมื่อ :2018-11-12 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :25
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ตำบลหนองพันทา
โพสเมื่อ :2018-11-12 ผู้โพส : กศน.อำเภอโซ่พิสัย
จำนวนผู้เข้าชม :27
กลุ่มการสานเปลยวน ของดีประจำตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2018-11-12 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :32
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า ตำบลหนองพันทา
โพสเมื่อ :2018-11-12 ผู้โพส : กศน.อำเภอโซ่พิสัย
จำนวนผู้เข้าชม :29
กลุ่มจักสานกระติบข้าวของดีประจำ ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-11-12 ผู้โพส : ตำบลเหล่าทอง
จำนวนผู้เข้าชม :37
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561นายประเวช เหล่าประเสริฐรองผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินการทำสัญญาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตยมาสที่ ๑ และ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ :2018-11-08 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :55
วันที่ 7 พ.ย. 2561 นายประเวช เล่าประเสริฐรองผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กศน. จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ขยายผลความรู้ตรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำ
โพสเมื่อ :2018-11-08 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :50
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00น. กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ และ กศน.อำเภอศรีวิไลร่วมโครงการจิตรอาสา
โพสเมื่อ :2018-11-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :135
กศน.อำเภอพรเจริญ ประชุมสรุปการปฎิบัติงานเดือนตุลาคม และกำกับติดตามมอบหมายหน้าที่การปฎิบัติงานการจัดกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-11-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :74
กศน.อำเภอพรเจริญร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบคะแนนเฉลี่ยน (GPA/PR) และรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-11-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :84
โครงการประชุมปฏิบัติการ ตรวจสอบ GPA/PR และรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-11-08 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :71
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง ร่วมทำโรงทานพิธีทำบุญมุทิตาสักการะ หลวงตาเลิศ 85 ปี 65 พรรษา วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ วัดอรัญญาณี ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-11-01 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง ร่วมวันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-11-01 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ หนองเลิง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-11-01 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง ร่วมโครงการรณรงค์ชุมชนปลอดขยะ ปลอดโฟม ปลอดถุงพลาสติก วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านเอราวัญ ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-11-01 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลบึงกาฬ สำรวจจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาและรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2018-11-01 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :47
กศน.ตำบลป่าแฝกร่วมโครงการรณรงค์ชุมชนปลอดขยะประจำปี 2562
โพสเมื่อ :2018-10-31 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.ตำบลป่าแฝกร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ที่ ร.ร.บ้านใหม่ศรีชมภู
โพสเมื่อ :2018-10-31 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.ตำบลหนองหัวช้างลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบ
โพสเมื่อ :2018-10-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลศรีชมภูลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบ
โพสเมื่อ :2018-10-31 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :53
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-10-31 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ออกสำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียนนอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2018-10-31 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ออกสำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียนนอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2018-10-31 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลวังชมภูออกสำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียน บ้านสร้างคำ
โพสเมื่อ :2018-10-31 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลวังชมภูออกสำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียน บ้านบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-10-31 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :43
การจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา กศน.ตำบลป่าแฝก
โพสเมื่อ :2018-10-31 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :43
การจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา กศน.ตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-10-31 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :83
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอพรเจริญร่วมเดินรณรงค์โครงการรณรงค์ชุมชนปลอดขยะประจำปีงบประมาณ 2562
โพสเมื่อ :2018-10-31 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :119
กศน.ตำบลสำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นออกระบบการศึกษา
โพสเมื่อ :2018-10-30 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลศรีสำราญ ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข (จังหวัดเคลื่อนที่)
โพสเมื่อ :2018-10-30 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.ตำบลศรีสำราญ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2018-10-30 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :27
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด วันเสาร์ที่27 ตุลาคม2561.
โพสเมื่อ :2018-10-29 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :108
การประชุมประสานแผนการพัฒนาทางวิชาการของกลุ่มภูธานีประจำปีงบประมาณ2562วันที่24 ตุลาคม2561
โพสเมื่อ :2018-10-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :77
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณมหากษัตริย์ วันปิยมหาราช23ตุลาคม2561
โพสเมื่อ :2018-10-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :101
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้าประจำเดือนตุลาคม2561
โพสเมื่อ :2018-10-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :104
วันที่18 ตุลาคม 2561.กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-10-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :121
วันที่ 17-18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอบุ่งคล้า ได้ลงพื้นที่ สอบถามข้อมูลติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-10-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :75
ครูกศน.ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ออกติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-10-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :61
ครูกศน.ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ออกติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-10-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :53
ติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-10-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :60
กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม2561
โพสเมื่อ :2018-10-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :118
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช
โพสเมื่อ :2018-10-23 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :110
กศน.อำเภอพรเจริญร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
โพสเมื่อ :2018-10-19 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :68
ติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-10-17 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :49
กศน.อำเภอพรเจริญ เข้าร่วมประชุมโครงการการจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา
โพสเมื่อ :2018-10-16 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :108
บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ :2018-10-16 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :93
บุคลากร กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ :2018-10-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :146
ประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 5 ตุลาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-10-10 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :74
กศน. จังหวัดบึงกาฬร่วมเป็นเกียรติงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-10-10 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :130
วันที่ 9 ตุลาคม 2561 กศน.อำเภอพรเจริญจัดประชุมการเทียบโอนผลการเรียนนักศึกษา กศน.เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษาและลงทะเบียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2561
โพสเมื่อ :2018-10-09 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :119
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายมงคล สุระเสนา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีวิไลรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรเจริญ นำคณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอพรเจริญ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-10-09 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :59
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายมงคล สุระเสนา ผุ้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีวิไลรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรเจริญ ประชุมกำกับติดตามการจัดทำเอกสารการประเมินภายในสถานศึกษาตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย
โพสเมื่อ :2018-10-09 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :52
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 กศน.อำเภอพรเจริญ จัดประชุมหมอบหมายงานประจำเดือนตุลาคม
โพสเมื่อ :2018-10-09 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :46
รับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลคำแก้ว ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2018-10-08 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :55
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านบ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลคำแก้ว
โพสเมื่อ :2018-10-03 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :41
กิจกรรม เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล กศน.ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-10-03 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :45
กิจกรรม เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลคำแก้ว
โพสเมื่อ :2018-10-03 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :41
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 60 ชม. สานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก
โพสเมื่อ :2018-10-03 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE SHAMPIONSHIP
โพสเมื่อ :2018-10-03 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมร้านค้าออนไลค์
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :41
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอิยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :37
นาง นุชนาถ วงศ์ศิริ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2561ณ กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :38
นาง นุชนาถ วงศ์ศิริ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 1/2561ณ กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :33
นาง นุชนาถ วงศ์ศิริ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561ณ กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :33
กิจกรรมการศึกษาพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :39
นางสาวฐิติมา พรมจันทร์ ครู ศรช.ตำบลโนนสว่าง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :38
กิจกรรมการศึกษาพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :50
กิจกรรมการศึกษาพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :35
นางนันท์นภัส นูคำดี จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลโคกก่อง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :34
นางนันท์นภัส นูคำดี จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลโคกก่อง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :33
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการใส่ใจผู้สูงวัยในชุมชน ต.ท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :33
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบึงกาฬ และตลาดบ้านโคกก่อง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :34
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :47
โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี)/แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน/สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือฯ สำหรับคนพิกา
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :35
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/61
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :37
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/61
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :39
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/61
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :44
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลโนนสว่าง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :36
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :37
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :30
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :31
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :32
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :75
กิจกรรมส่งเสริมการห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :32
บ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลโนนสว่าง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :30
นางสาวฐิติมา พรมจันทร์ ครู ศรช.ตำบลโนนสว่าง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :32
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถม ม.ต้น ม.ปลาย กศน ตำบลท่ากกแดง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :29
นางสาวฐิติมา พรมจันทร์ ครู ศรช.ตำบลโนนสว่าง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :31
นาย ชินกร สอนโพธิ์ ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาสวรรค์ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ณ ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :35
นาย ชินกร สอนโพธิ์ ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาสวรรค์ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ณ ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :32
นาย ชินกร สอนโพธิ์ ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาสวรรค์ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ณ ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :33
กิจกรรมการเรียนการสอน มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการเกษตรธรรมชาติ(MOA)ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :36
นางสาวพันทิพย์ อุปัญ ครู ศรช.ตำบลหนองเลิง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :28
นางสาวพันทิพย์ อุปัญ ครู ศรช.ตำบลหนองเลิง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :31
นาย ธนกฤต ปัตโชติชัย ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ณ ตำบลชัยพร
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :44
จัดกระบวนการเรียนการสอน (พบกลุ่ม) นักศึกษา กศน.ตำบลซาง ภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :41
นาย ธนกฤต ปัตโชติชัย ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ณ ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :41
นางสาวพันทิพย์ อุปัญ ครู ศรช.ตำบลหนองเลิง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :28
นาย ธนกฤต ปัตโชติชัย ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ณ ตำบลชัยพรและบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :38
กิจกรรมการเรียนการสอน ม.ต้น กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :51
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :38
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :39
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :59
กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถม
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :32
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :40
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :33
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 1)/มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :30
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :45
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 1)/มัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :31
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :42
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :38
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่โดยรถโมบาย
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :32
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :30
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน /อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมส่งเสริมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :38
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน /ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :41
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน /บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการเกษตรธรรมชาติ MOA ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :39
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :32
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :36
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :36
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการอบรมชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ (E Commerce) ให้กับกลุ่มอาชีพตำบลวิศิษฐ์ ณ บ้านพันลำ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :36
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน /ห้องสมุดเคลืื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :35
อบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน และเพิ่มจำนวนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านครบทุกช่วงวัย ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ และบ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :28
มอบสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาคนพิการ ตำบลป่งไฮ ประจำปีงบประมาณ2561
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :42
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :44
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลหนองหัวช้าง จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กิจกรรมการเรียนการสอน)
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :52
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน ระดับ ประถม กศน.ตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :43
กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา ศรช.บ้านหนองคังคา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.ตำบลนาแสงและศรช.บ้านนาคำแคน ส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน บ้านนาคำแคนหมู่ 3
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :31
กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา ศรช.บ้านหนองคังคา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :35
กิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลหนองเดิ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :41
กิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลหนองเดิ่น ระดับมัธยมศึุกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :34
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.ตำบลหนองทุ่มและศูนย์การเรียนชุมชนหนองทุ่ม จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ร่วมกับอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านออกบริการสื่อ กระเป๋าหนังสือ ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบึงกาฬ และตลาดสดตำบลอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :35
กิจกรรมอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :32
มอบสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาคนพิการ ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :52
โครงการบรรณสัญจร รับบริจาคหนังสือ เพื่อเป็นสื่อในการส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับบ้านหนังสือชุมชน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและหน่วยงานภาคีเครือข่าย อย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :36
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :38
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.อำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย สำหรับนักศึกษาในอำเภอพรเจริญ ภาคเรียนที่ 2 / 2560
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :49
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่รถโมบาย
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลนาแสง และ ศรช.บ้านนาคำแคน จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :54
กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :36
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 1)/การศึกษาสำหรับผู้พิการ (ค่าจ้างครู)
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :28
กศน.ตำบลนาแสงจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การเลี้ยงปลาในกระชัง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดการเรียนการสอนการศึกษา ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย ภาคเรียน 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :46
กศน.ตำบลบ้านต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอน ระดับ ประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลนาแสงจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมปลูกเห็นในตะกร้า)
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :45
โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี)/แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน/สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือฯ สำหรับคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลนาแสงจัดโครงการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องพิษสุนัขบ้า
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการผลิตสื่อส่งเสริมการอ่าน ให้แก่อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน นักศึกษากศน. และประชาชนทั่วไป ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การทำปุ๋ยโบกาฉิ)
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเกษตรกรที่พึ่งพาตนเอง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :32
กศน.ตำบลนาแสงจัดโครงการจัดการศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน (หลักสูตรเตาชีวมวล)
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :50
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (30 ชม.) กระเป๋าถักเชือกร่ม
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ.ศาลาหน้าโรงพยาบาลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลไคสี ร่วมห้องสมุดชาวตลาด ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลหนองเลิงนำอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านศึกษาดูงานบ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :32
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :32
ห้องสมุดชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :53
อบรมอาสาสมัครผลิตสื่อ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.ตำบลหนองเลิงจิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ.บ้านหนังสือชุมชนของนายทรงศักดิ์ ทิพย์อินพรม
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :57
กศน.ตำบลไคสี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.ตำบลโป่งเปือยร่วมจัดห้องสมุดชาวตลาดร่วมกับห้องสมุดจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.ตำบลไคสี นำนักศึกษาร่วมโครงการอบรมอาสาสมัครรักการอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :41
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :44
บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :46
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการรักการอ่าน โดยห้องสมุดประชาชน จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายดิจิทัลชุมชน ณ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :41
กิจกกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.ตำบลโป่งเปือย ร่วมจัดกิจกรรมรถโมบายส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับห้องสมุดจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.ตำบลโป่งเปือยนำนักศึกษาร่วมจัดกิรรม ณ ห้องสมุดจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลโป่งเปือย จัดนำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลโป่งเปือย จัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนตำบลโป่งเปือย ณ บ้านโป่งเปือย และบ้านหนองตะไก้ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.ตำบลจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน ณ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.หนองเลิงร่วมกิจกรรมโครงการรักการอ่านณ.กศน.เมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :31
หลักสูตร Digital Literacy
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :32
อบรมชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce)
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :38
กิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ณ ศูนย์การเรียนชุมชนหนองแก่งทราย ตำบลป่งไฮ ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกเห็ดโคนน้อยในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณกศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลไคสี กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การรับบริจาคหนังสือ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.ตำบลไคสี ดำเนินการบ้านหนังสือชุมชนเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการรักการอ่าน เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ กศน.ตำบลไคสี
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :29
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชม.) วิชา การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุม ผ้าทอมือลายดอกสิรินทรวัลลี ( 55 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม โครงการรถโมบายเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม โครงการห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :40
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดสำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :47
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม โครงการการบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม lส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :45
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน 5 ตำบล
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :39
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :39
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :37
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนหนองแก่งทรายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :31
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : กศน.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :29
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง)
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :43
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ)
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :38
การศึกษากระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (โครงการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่)
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :43
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ของนักศึกษา กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :41
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :30
การพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น(ไม่เกิน30ชม.)การสานตะกล้าจากเส้นพลาสติก รุ่น 2(30 ชม.)
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :30
การพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น(ไม่เกิน30ชม.)ช่างตัดผมชาย รุ่น 1(30 ชม.)
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :34
กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมอบรมป้องกันพิษสุนัขบ้า
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง )การเลี้ยงกบในกระชัง
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(อบรมการทำบัญชีครัวเรือน) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :41
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น)
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2561 กศน.ตำบลเซกา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน(โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง)
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลนาสะแบงแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.ตำบลนาสะแบงแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :36
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :44
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลศรีวิไลภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับ ม.ตัน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :28
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลศรีวิไลภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการสร้างสุขใส่ใจผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :32
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลนาสะแบงศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :34
การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการทำบัญชีครัวเรือนและการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :38
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดการสึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :36
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :34
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ดในตะกร้า
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลนาสะแบงจักการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การทำเตาชีวมวล
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :33
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลหนองหัวช้างจัดกิจกรรม บ้านหนังสือชุมชน เพื่อส่งเสริมการอ่าน บ้านนทาอง นาล้อม
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาเข้าร่วมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :45
อาสาสมัคร กศน.ตำบลหนองหัวช้าง ได้นำหนังสือไปบริการให้ประชาชนได้อ่านเพื่อเพิ่มการอ่านและเขียน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.ตำบลบ้านต้อง นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน(โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเกษตรที่พึ่งพาตนเอง) จำนวน 18 คน ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลหนองหัวช้างจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :41
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :46
กศน.ตำบลบ้านต้อง จัดโครงการการศึกาาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(อบรมการทำบัญชีครัวเรือน) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลบ้านต้อง จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลหนองหัวช้าง ได้จัดกิจกรรม ตะกร้าน่ารู้
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :41
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลศรีชมภู โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพในชีวิตประจำวัน วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ.บ้านศรีชมภู ตำบลศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :37
การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพัยง
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลหนองหัวช้างร่วมกับห้องสมุดประชาชนพรเจริญจัดกิจกรรม(กิจกรรมห้องสมุดสัญจร)
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :43
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน(การทำเตาชีวมวล)
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพไม่เกิน 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.ตำบลศรีชมภู โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปัรชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ.บ้านศรีชมภู ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดกิจกรรมโครงการจัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ(หลักสูตร 420 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 31 ชั่วโมงขึ้นไป(การทำปุ๋ยโบกาฉิ)
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :37
การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพัยง
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :35
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน(การทำเตาชีวมวล)
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :33
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน(การทำเตาชีวมวล)
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :42
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :35
กิจกรรมห้องสมุดชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :36
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการอาสาสมัครส่งเสริมรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :37
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียน ระดับ ม.ปลายประจำภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :50
โครงการส่งเสริมรักการอ่านรถโมบาย
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.ตำบลบุ่งคล้า การจัดการเรียนการสอน แบบพบกลุ่มผู้เรียนในระดับ ม.ต้น ในภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำอาสาสมัครรักการอ่านเข้าร่วมกิจกรรมผลิตสื่อ
โพสเมื่อ :2018-09-28 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :45
กศน.ตำบลบึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-09-28 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-09-28 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดกิจกรรมโครงการบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-09-28 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการส่งเสริมรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-28 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :20
ห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-09-28 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :44
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศนงจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 25 -26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
โพสเมื่อ :2018-09-28 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :61
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-27 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :56
การจัดการศึกษาของผู้พิการ กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-09-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :47
การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต การอบรมโครงการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โพสเมื่อ :2018-09-27 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :39
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชัวิต โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โพสเมื่อ :2018-09-27 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :35
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาพิการ
โพสเมื่อ :2018-09-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :36
กิจกรรมการเรียนการสอนนนักศึกษาพิการ
โพสเมื่อ :2018-09-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :46
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศนงจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2018-09-27 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.อำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย สำหรับนักศึกษาในอำเภอพรเจริญ ภาคเรียนที่ 1 / 2561
โพสเมื่อ :2018-09-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :52
กศน.อำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ระหว่างวันที่ 10 - 25 มีนาคม 2561 ณ กศน.ตำบลพรเจริญ และ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2018-09-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :47
กศน.ตำบลนาสวรรค์จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตรการเพาะเห็ด
โพสเมื่อ :2018-09-26 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :32
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร
โพสเมื่อ :2018-09-26 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :36
วิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตรช่างเชื่อม (๕๕ ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-09-26 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :33
ออกรับบริจาคหนังสือ
โพสเมื่อ :2018-09-24 ผู้โพส : ตำบลนาดง
จำนวนผู้เข้าชม :45
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านนาอ่าง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :43
กลุ่มเพาะเห็ดนางรม ม.5 บ้านเจริญสว่าง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-24 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :31
กลุ่มแปรรูปปลาร้าบอง ม.3 บ้านโคกก่อง ตำบลหนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-24 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการเกษตรธรรมชาติ(MOA)ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-09-23 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :43
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-09-23 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการเกษตรธรรมชาติ (MOA)ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :48
โครงการ SMART ONIE เพื่อสร้าง Smart famer ในวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย เป้าหมาย 30 คน
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :36
รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :36
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดโครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ในระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2561 ณ กศน. ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :38
นายธนภัทร ดอกคำ เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการSMART ONIE เพื่อสร้าง Smart famer
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :25
กิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตรเตาเผาไร้ควัน
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :26
นายธนภัทร ดอกคำ พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :25
นายธนภัทร ดอกคำ พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :24
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :23
นายธนภัทร ดอกคำ สนับสนุนกิจกรรมบ้านหนังเสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :26
นายธนภัทร ดอกคำ มอบวัสดุกลุ่มอาชี "หนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ"
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ระดับม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :24
นายธนภัทร ดอกคำ ร่วมสนับสนุนงานภาคีเครือข่าย
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :23
ผอ.ฝึกประสบการณ์เข้าแลกเปลี่ยนความรู้กับงานพัสดุ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :19
นายธนภัทร ดอกคำ นิเทศติดตามการจัดกิจกรรม กศน.ตำบลหอคำ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :22
นายธนภัทร ดอกคำ พบกลุ่มนักศึกษาเบ็ดเสร็จพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :24
กิจกรรมการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :33
กิจกรรมการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :22
พัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำธาตุอาหารพืชจากวัสดุธรรมชาติ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรโครงการการทำธาตุอาหารพืชจากวัสดุธรรมชาติ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :22
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :29
การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-09-21 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-09-21 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :31
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-09-21 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :33
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-09-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :34
โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2018-09-21 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการเกษตรธรรมชาติ MOA ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-09-21 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพช่างพื้นฐาน ช่างปูน
โพสเมื่อ :2018-09-21 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2018-09-21 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :46
วันที่ 19 กันยายน 2561 กศน.ตำบลไคสี รับการประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 จากคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :45
บุคลากร กศน.ตำบลไคสี ร่วมเป็นวิทยากรสร้างการรับรู้การใช้เน็ตประชารัฐ ตำบลไคสีและตำบลหนองเลิง ในระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2561
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :43
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทั้ง4 เวทีของพื้นที่ กศน.ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :59
ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2651 ณ วัดทรายทอง บ้านดอนเสียด ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :55
กิจกรรม การเรียนการสอนและพบกลุ่มนักศึกษา ครู ศรช.บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :62
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :46
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ วิชานวดแผนไทย 150 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :40
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :46
กิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นางสาวกนกอร สาสอน ครูกศน.ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :53
กิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู พวงเพชร พรหมอารักษ์
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :60
กิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :64
กิจกรรม การเรียนการสอนและพบกลุ่มนักศึกษา ครู ศรช.บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :55
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษาครูผู้สอนคนพิการ อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :78
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ห้องสมุดประชาชน อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :106
กิจกรรมพบกลุ่ม ครูอาสาสมัครนางสายทอง พรมอารักษ์ กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :58
โครงการบริหารขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการSMART ONIE เพื่อสร้าง Smart famer
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :32
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2018-09-19 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :33
การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่”
โพสเมื่อ :2018-09-19 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :50
โครงการการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-19 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :52
โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ของนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-09-19 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :42
โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-19 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :41
โครงการศุูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาเฟอร์นิเจอร์จากยางรถยนต์
โพสเมื่อ :2018-09-19 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :38
หลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการค้าออนไล์
โพสเมื่อ :2018-09-19 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-09-19 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :32
โครงการหมุ่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-09-19 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :52
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-09-19 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :30
หลักสูตรช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2018-09-19 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :45
นางวาสนา พานะเวช หัวหน้า กศน.ตำบลหอคำ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เน็ตประชารัฐ
โพสเมื่อ :2018-09-18 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :51
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-18 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :53
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2018-09-18 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :55
พัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการเพาะเห็ด
โพสเมื่อ :2018-09-18 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :32
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2018-09-18 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :55
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรการบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบสุญญากาศ
โพสเมื่อ :2018-09-18 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :39
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างปูน
โพสเมื่อ :2018-09-19 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :41
พัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการแปรรูปผลไม้
โพสเมื่อ :2018-09-18 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลหอคำจัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-18 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :55
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับ ม.ปลาย ครูอาสมัคร(วิมล) กศน.เซกา
โพสเมื่อ :2018-09-17 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :49
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับ ม.ต้น ครูอาสมัคร(วิมล) กศน.เซกา
โพสเมื่อ :2018-09-17 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :54
กศน.ตำบลน้ำจั้น จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการทอผ้าพื้นเมือง
โพสเมื่อ :2018-09-17 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :45
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองบึงกาฬ จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2018-09-17 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :45
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองบึงกาฬ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-09-17 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :38
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองบึงกาฬ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-09-17 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.เมืองบึงกาฬ จัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรแปรรูปผ้าพื้นเมือง (๑๐๐ ชั่วโมง) ระหว่างวันที่๑-๒๔ ก.ค ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมบ้านกำแพงเพชร ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-17 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :45
กศน.เมืองบึงกาฬรับโล่ห์รางวัลบ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง ระดับดีเด่น อันดับ ๑ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี
โพสเมื่อ :2018-09-17 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :57
หมุนเวียนสื่อ โครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.สถานีตำรวจอำเภอบุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-17 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :59
กศน.ตำบลหอคำร่วมกิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2018-09-17 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด เดือน กรกฏาคม2561 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-17 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :98
กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างพื้นฐาน(ช่างเชื่อม)
โพสเมื่อ :2018-09-17 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :50
โครงการบรรณสัญจร รับบริจาคหนังสือห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-17 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :155
นักศึกษา กศน.ตำบลหอคำเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-17 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :49
นักศึกษา กศน.ตำบลหอคำเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-17 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2561 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ สนามสอบที่ 2 กศน.อำเภอบึงโขงหลง 15-16 กันยายน 2561
โพสเมื่อ :2018-09-16 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :48
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือบ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่ 2 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-09-14 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :59
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ รุ่นที่ 2 กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :69
เรียนรุู้ศุูนย์วิทยาศาสตร์หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 19-22 ส.ค.61 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-09-12 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :42
กิจกรรมพบกลุ่ม กศน.ตำบลบึงโขงหลง 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-12 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องวิถีเพศศึกษาและยาเสพติดในวัยเรียน วันที่ 17 สิงหาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-09-12 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แกนนำชมรม To Be Number One วันที่ 11 สิงหาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-09-12 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2018-09-12 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :45
วันที่ 5 กันยายน 2561 บุคลากร กศน.ตำบลไคสี นำนักศึกษาร่วมโครงการเปิดบ้านวิชาการ กศน.เพื่อประชาชน เพื่อคนบึงกาฬ วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบีเคเพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ในวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ.โรงแรมบีเค อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-11 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมการสานหมวกจากกก
โพสเมื่อ :2018-09-11 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :46
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน๓๐ชั่วโมง การเย็บผ้ากันเปื้อน
โพสเมื่อ :2018-09-11 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเองระหว่างวันที่ 10-11 ก.ค.2561
โพสเมื่อ :2018-09-11 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :51
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ระหว่างวันที่7-9 กันยายน2561
โพสเมื่อ :2018-09-11 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมโครงการค่าย STEM EDUCATION วันที่14-15สิงหาคม2561
โพสเมื่อ :2018-09-11 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียน กศน.อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-10 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :99
โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิไตย
โพสเมื่อ :2018-09-09 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการเปิดบ้านวิชาการ กศน.เพื่อประชาชน เพื่อคนบึงกาฬ วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2561 ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมบีเค เพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :140
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-09-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :86
โครงการเปิดบ้านวิชาการ กศน.เพื่อประชาชน เพื่อคนบึงกาฬ วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2561 ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมบีเค เพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-07 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :74
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ วัดพูลสุขวราราม ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-07 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :56
กิจกรรมพบผู้เรียนรายบุคคล(นักศึกษาพิการ)
โพสเมื่อ :2018-09-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :87
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดวิชาชีพระยะสั้น ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง หลักสูตรการพัฒนาปรับปรุงดิน ณ.ศาลาประชาคมบ้านสุขสำราญ ในวันที่ ๑๐-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-09-03 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ
โพสเมื่อ :2018-09-01 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :64
smart farmer
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :53
โครงการ SMART ONIE เพื่อสร้าง Smart famer
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการเกษตรธรรมชาติ(MOA)ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :44
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :32
การพัฒนาทักษะชีวิต โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :58
โครงการอบรมชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ ( E-Commerce)
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างเชื่อม(๕๕ ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :34
พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตร การเพาะเห็ด
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :30
พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :30
การพัฒนาทักษะชีวิต โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :25
การพัฒนาทักษะชีวิต โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :35
การพัฒนาทักษะชีวิต โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :32
โครงการ SMART ONIE เพื่อสร้าง Smart famer
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :48
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการเพาะเห็ด
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :33
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :61
อบรมหลักสูตรการE-Commerce สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมการพัฒนาฌศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนหลักสูตร การค้าขายออนไลน์
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลชุมภูพร จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพชั้นเรียน 31 ชั่วโมงขึ้นไป (กลุ่มนวดแผนไทย)
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :65
กศน.ตำบลชุมภูพรจัดอบรมหลักสูตร E-Commerce สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :52
กศน.ตำบลชุมภูพรจัดอบรมหลักสูตรการเข้าใจทิจิทัล (Digital Literacy Curriculum)
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :53
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดอบรมกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน หลักสูตรDgital Literacy
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :34
โครงการสอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ e-commerce
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :69
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมการพัฒนาฌศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนหลักสูตร Dgital Literacy
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :26
การอบรมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนตำบลนาสิงห์(หลักสูตร เปิดร้านค้าออนไลน์)
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :55
การอบรมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนตำบลนาสิงห์(หลักสูตร Digital Literacy)
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลโป่งเปือย จัดโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป้าหมาย 29 คน
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศน.ตำบลดงบังร่วมเข้าสอบ N-NET ในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ.โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :49
กศน.ตำบลโป่งเปือย จัดโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ในวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านหนองตะไก้ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป้าหมาย 10 คน
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :46
กศน.ตำบลโป่งเปือย จัดโครงการเกษตรธรรมชาติ (MOA) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป้าหมาย 30 คน
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :47
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตรการเพาะเห็ด ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดโครงการ SMART ONIE เพื่อสร้าง Smart famer ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ ในระหว่างวันที่ ๖ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดโครงการเกษตรธรรมชาติ (M0A)ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ วันที่ 15 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :51
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ วันที่ 22 กรกฏาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ช่างเชื่อม) ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฏาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :40
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน30 ชั่วโมง)หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากหวาย
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :41
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการกำจัด ป้องกันลูกยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรค
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :86
พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตร การเพาะเห็ด
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :56
พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :84
โครงการอบรมหลักสูตร Digital Literacy
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :52
กิจกรรม SMART ONIE เพื่อสร้าง Smart famer
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :50
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :41
โครงการอบรมชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์(E-Commerce)
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :55
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างปูน (๕๕ ชั่วโมงขึ้นไป)
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :54
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตร การปักผ้าด้วยปากกามหัสจรรย์
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :52
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :51
การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :53
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 20-22 สิงหาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการ SMART ONIE เพื่อสร้าง Smart famer ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561เป้าหมาย 30 คน
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลดงบัง จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมการพบกลุ่มศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมติวเข้มนักศึกษาก่อนสอบ N-NET 24 สิงหาคม 2561 กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :45
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ.ศูนย์ศิลปชีพบ้านโชคอำนวย ตำบลท่าดอกคำ 12 สิงหาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลดบังจัดกิจกรรมรับชม รายการ ETV กศน.ตำบลดงบัง 25 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :30
กิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :50
กิจกรรมการพบกลุ่มระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :62
กิจกรรมการพบกลุ่มระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :62
โครงการอบรมชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce) ในวันที่ 21 -22 มิถุนายน 2561 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย เป้าหมาย 22 คน
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :56
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :69
โครงการอบรมหลักสูตร Digital Literacy ในวันที่ 19 -20 มิถุนายน 2561 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย เป้าหมาย 22 คน
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลโป่งเปือย จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-09-26 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :48
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :53
โครงการ การทำธาตุอาหารพืชจากวัสดุธรรมชาติ
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :52
โครงการอบรมชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ E-Commerce
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :48
โครงการอบรมหลักสูตร Digital Literacy
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :51
โครงการ Smart onie สร้าง Smart Farmer
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลโป่งเปือย จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :45
กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :66
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :63
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
โพสเมื่อ :2018-08-29 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :55
โครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โพสเมื่อ :2018-08-29 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :51
โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศ ICT
โพสเมื่อ :2018-08-29 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :59
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ :2018-08-29 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :47
โครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2018-08-29 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :53
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมง (วิชาการทำพานบายศรี รุ่นที่2)
โพสเมื่อ :2018-08-29 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :50
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า กศน.ตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2018-08-29 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น การทอเสือกก กศน.ตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2018-08-29 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :44
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน กศน.ตำบลท่ากกแดง
โพสเมื่อ :2018-08-29 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :52
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทอผ้าพื้นเมือง กศน.ตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2018-08-29 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :50
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างปูกระเบี้อง กศน.ตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2018-08-29 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :29
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (วิชาการจักสาน) กศน.ตำบลท่ากกแดง
โพสเมื่อ :2018-08-29 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :44
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ กศน.ตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2018-08-29 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :32
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ศึกษาดูงาน ณอุทยานวิทยาศาสตร์ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :51
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบบ้านโพธิ์ทอง ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :57
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวินัยข้าราชการที่ดี ณ โรงแรมเดอะวัน อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :53
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑เฉลิมพระเกียรติ ณ เขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณวัดโพธาราม บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :44
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายจรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชการที่ 9 ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :39
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ รับการนิเทศจากสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :42
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ดำเนินโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีนายประเวช เหล่าประเสริฐ รอง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิด
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :48
เมื่อวันที่​ 31​กรกฎาคม​ -​ 1​สิงหาคม​ 2561​ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ​ นำนักศึกษาทั้ง​ 12​ ตำบล​ เข้าเรียนรู้​ STEM ศึกษา​ ณ​ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม​ 001
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :45
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :49
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬนำนักศึกษาร่วมพิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ถนนข้าวเม่า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :41
วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๕๕ น. กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมพิธีถวายสัตย์ ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :38
วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา13.00น. กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมแห่เทียนพรรษา ณ บ้านอาฮง ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :44
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ดำเนินโครงการประเพณีไทย สายใยชุมชน ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :36
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ.เพื่อสังคม ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :35
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการ Sport activity วิทยากรจากการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :37
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 บุคลากรกศน.เมืองบึงกาฬ จัดโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน วิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาดนอกโรงเรียน กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ,กศน.อำเภอโซ่พิสัย และ กศน.อำเภอบึงโขงหลง ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กองร้อย ตชด.ที่244 จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :35
เมื่อวันที่2กรกฎาคม2561กศน.ตำบลบึงกาฬ​ รับการประเมินศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย​ ระดับจังหวัด​ ณ​ ศส.ปชต.บึงกาฬ​ ม.3​ ต.บึงกาฬ​ โดยมีท่าน​ ผอ.ณิชา คำชมภู พร้อมคณะครู​กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ​ ร่วมเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจ​ ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน​ คณะกรรม​ ศส.ปชต.บึงกาฬ​ ต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน​ อย่างสูง
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :40
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ และคณะลูกเสือจาก กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ ลูกเสือและเนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :56
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ หอประชุมโรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :49
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาและไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 1/2561
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :41
วันที่ 16 มิถุนายน 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :42
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง รับการประเมินต้นแบบระดับประเทศ ณ บ้านโพธิ์ทอง ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :48
วันที่ 2 มิถุนายน 2561 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ และบุคลากร ร่วมโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ บริเวณสวนสาธารณจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :41
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ปฏิบัติราชการแทน นายจรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :39
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ และบุคลากร ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ดำเนินโครงการทบทวนการทำเกษตรธรรมชาติ MOA ในระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561 วิทยากรโดยนายสมบูรณ์ เวศสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายเกษตรธรรมชาติ MOA และ เจ้าหน้าที่จาก ศฝช.มุกดาหาร ณ ศาลารวมใจ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :37
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมงานสภากาแฟ ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :41
18 พ.ค.61 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากรร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :39
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ รับการประเมิน บุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูงในต่างประเทศ ระดับประเทศ ตามบันทึกความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กศน. กับ มูลนิธิเอ็มโอเอไทยและ MOA INTTERNATHIONAL
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างไม้ ในวันที่ 12-24 ก.ค. 2561 ณ บ้านอาฮง ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :46
วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ บ้านอาฮง ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :54
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 กศน.ตำบลไคสี ดำเนินโครงการเกษตรธรรมชาติ (MOA) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลไคสี ณ บ้านคำหมื่น ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :38
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง วิทยากรโดย นายอาทิตย์ หนูกล้วย ณ โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านอาฮง ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :38
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 กศน.ตำบลไคสีจัดโครงการทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด ณ กศน.ตำบลไคสี
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :55
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นักศึกษา กศน.ตำบลไคสี ร่วมพิธีปฐมนิเทศและไหว้ครูประจำปีการศึกษา 1/2561 ณ ศาลา กศน.รวมใจ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :37
วันที่ 16 มิถุนายน 2561 กศน.ตำบลไคสี นำนักศึกษาร่วมโครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :47
วันที่ 10 มิถุนายน 2561 กศน.ตำบลไคสี ประฐมนิเทศและพบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ณ กศน.ตำบลไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :45
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการ smart onie เพื่อสร้าง smart famer วิทยากรโดย นายสมพรชัย องอาจ ณ บ้านพันลำ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ระดับม.ปลาย ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศาลาประชาคมบ้านนาเจริญ
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ.ศาลาประชาคมบ้านสุขสำราญ ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2018-09-21 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ช่างปูน (๕๕ช.ม.) ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ.กศน.ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโตรงการเกษตรธรรมชาติ MOA ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ.กศน.ตำบลหนองเลิง วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :30
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :47
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :49
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่นที่
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการ SMART ONIE เพื่อสร้าง Smart famer ในวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ.กศน.ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ.กศน.ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ.กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตรการทำลวดรองถ้วยยางพารา (๓๐ช.ม.) ในวันที่ ๑๙-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ.ศาลาประชาคมบ้านสุขสำราญ ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วันที่ ๑๔ - ๑๕ มิ.ย.๖๑ ณ.บ้านสุขสำราญ ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตรแปรรูปยางถ้วยด้วยเครื่องรีดยางเครป ในวันที่ 13 - 18 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านหนองบัวบาน ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป้าหมาย 7 คน
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :51
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำธาตุอาหารพืชจากวัสดุธรรมชาติ ในวันที่3-9 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างไฟ ในวันที่ 12 -24 กรกฎาคม 2561 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย เป้าหมาย 15 คน
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :49
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (30 ชั่วโมง) วันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป้าหมาย 9 คน
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :45
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการอบรมหลักสูตร Digital Literacy วันที่ ๒๒ - ๒๓ มิ.ย.๖๑ ณ.ศาลาประชาคมบ้านโนนสง่า
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการอบรมชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ วันที่ ๒๖ - ๒๗ มิ.ย.๖๑ ณ.ศาลาประชาคมบ้านโนนส
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :30
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 บุคลากร กศน.ตำบลไคสี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวินัยข้าราชการที่ดี ณ โรงแรมเดอะวัน อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :32
วันที่ 5 สิงหาคม 2561 กศน.ตำบลไคสีจัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ให้กับนักศึกษา ณ กศน.ตำบลไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :38
วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา13.00น กศน.ตำบลไคสี นำนักศึกษาร่วมแห่เทียนพรรษา ณ บ้านอาฮง ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :36
วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 บุคลากร กศน.ตำบลไคสีร่วมโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :29
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 กศน.ตำบลไคสีนำนักศึกษาร่วมโครงการ Sport activity วิทยากรจากการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :35
วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2561 กศน.ตำบลไคสี ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมหลักสูตรการทำน้ำส้มควันไม้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลไคสี
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :42
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 กศน.ตำบลไคสีดำเนินโครงการการทำธาตุดินจากวัสดุธรรมชาติ โดยมีนางรัศมี อืดมา ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียนฯนิเทศการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์ ตำบลไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :42
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 กศน.ตำบลไคสีจัดโครงการอบรมหลักสูตร digital literacy ณ กศน.ตำบลไคสี
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :33
พัฒนาบุคลากร กศน.ตำบลไคสี วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 บุคลากรกศน.เมืองบึงกาฬ จัดโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน วิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาดนอกโรงเรียน กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ กศน.อำเภอโซ่พิสัย และ กศน.อำเภอบึงโขงหลง ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กองร้อย ตชด.ที่244 จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :33
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ค่ายทักษะวิชาการ)ให้กับนักศึกษาทั้ง12 ตำบล ณ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :29
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรืองวิถีเพศศึกษาและยาเสพติดในวัยเรียน
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :53
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ของนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :52
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพลเมืองดีวิถีประชาธปไตยใส่ใจการเลือกตั้ง
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :55
โครงการค่ายวิชาการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :47
โครงการยกผลสัมฤทธิืการศึกษาของนักศึกษา กศน.
โพสเมื่อ :2018-08-28 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน๓๐ชั่วโมง กลุ่มทอเสื่อจากกก
โพสเมื่อ :2018-08-27 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :53
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น การทอเสื่อกก
โพสเมื่อ :2018-08-27 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างเสริมสวย
โพสเมื่อ :2018-08-27 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :68
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ นิเทศติตามผลการดำเนินงาน กศน.อำเภอโซ่พิสัย ประจำปีงบประมาณ 2561
โพสเมื่อ :2018-08-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอโซ่พิสัย
จำนวนผู้เข้าชม :73
การดำเนินการสอบ N-net ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2018-08-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอโซ่พิสัย
จำนวนผู้เข้าชม :74
โครงการการทำธาตุอาหารพืชจากวัสดุธรรมชาติ ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย วันที่ 11 - 18 มิ.ย. 61
โพสเมื่อ :2018-08-27 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :48
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ หลักสูตรช่างไม้ (รุ่นที่ 2)
โพสเมื่อ :2018-08-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :54
โครงการ หนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ หลักสูตรช่างไม้ (รุ่นที่ 1)
โพสเมื่อ :2018-08-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :56
ร่วมงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หว้ากอ อำเภอหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โพสเมื่อ :2018-08-24 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :48
พัฒนาอาชีพระยะสั้น (การทอเสื่อกก) หลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-08-21 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :86
;พัฒนาอาชีพระยะสั้น การเพราะเห็ดโคนน้อย
โพสเมื่อ :2018-08-21 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :62
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด เดือนพฤษภาคม2561
โพสเมื่อ :2018-08-20 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :193
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวินัยข้าราชการที่ดี
โพสเมื่อ :2018-08-20 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :86
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม โครงการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ วันที่ 19 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ :2018-08-19 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :77
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(ช่างเชื่อม)
โพสเมื่อ :2018-08-17 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :67
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่)
โพสเมื่อ :2018-08-17 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :68
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง)
โพสเมื่อ :2018-08-17 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :70
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(ช่างฝ้าเพดาน)
โพสเมื่อ :2018-08-17 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :76
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(ช่างเชื่อม)ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-08-17 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :70
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 กศน.อำเภอพรเจริญจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-08-17 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :97
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวินัยข้าราชการที่ดี
โพสเมื่อ :2018-08-16 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :61
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ วัดบ้านทรายทอง ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-15 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :76
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลเซกา ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-15 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :65
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ตลาดเทศบาลตำบลท่าสะอาด ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-15 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :69
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-15 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :68
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ 26 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-15 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :52
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการความรู้ คู่คุณธรรม ของนักศึกษากศน.อำเภอเซกา วันที่ 27-28 มิถุนายน2561 ณ วัดภูกระแต
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :68
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ช.ม.การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก รุ่นที่ 2 วันที่16-21กรกฎาคม2561 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :65
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ช.ม.การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก รุ่นที่ 1 วันที่ 2-7กรกฎาคม2561 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเองได้ ณ หอประชุมอำเภอเซกา วันที่ 10-11เดือนกรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่าวมโครงการต่อต้านยาเสพติดศูนย์ปฎิบัติการกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเซกา ณ ตลาดเทศบาลตำบลท่าสะอาดวันที่ 26 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :39
ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามมุงกุฎราชกุมาร 22 มิ.ย.61 โรงเรียน ตำรวจตะเวนชายแดน บ้านไทยเสรี ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :65
โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษากศน.ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561 โซน2ตำบลท่าสะอาด ตำบลป่งไฮ ตำบลท่ากกแดง ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :43
ขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน รอบที่ 4 ต.บึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :51
กิจกรรมค่ายลูกเสือ กศน. ณ ตชต.422 จังหวัดบึงกาฬ 4-6 ก.ค.2561
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :47
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 วัดสว่างวารี และโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม โดยกศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :58
เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน โครงการจัดการขยะต้นทางชุมชน ระดับจังหวัดบึงกาฬ โดยผู้ว้าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานเปิดโครงการ ในวันที่ 6 มิ.ย.61 ที่ กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :46
นำนักศึกษากศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมโครงการประวัติศาสตร์และบุญคุณพระมหากษัตรัย์นักศึกษากศน.อำเภอเซกาวันที่31กรกฎาคม2561
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :41
นำนักศึกษากศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญวันที่1-3สิงหาคม2561 ณ ค่ายสักทองแคมป์
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :46
กิจกรรมการพบกลุ่ม กศน.ตำบลบึงโขงหลง ภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :44
นำนักศึกษากศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมโครงการพลเมืองดีวิธีประชาธิปไตยใส่ใจการเลือกตั้งวันที่10สิงหาคม2561
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :38
นำนักศึกษานักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-08-14 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-08-13 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :76
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-08-13 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :75
มอบเกียรติบัตรวันกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย
โพสเมื่อ :2018-08-10 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :71
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2018-08-09 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :72
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯกศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2018-08-09 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :68
ร่วมงานวันแม่
โพสเมื่อ :2018-08-09 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :74
ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-08-09 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :77
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน อำเภอบุ่งคล้า เดือน สิงหาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :237
โครงการส่งเสริมการการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัย วันที่ 2 สิงหาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :135
โครงการตะกร้าหนังสือสู่ชุมชน นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ธาคาร ธกส.อำเภอบุ่งคล้าวันที่ 3สิงหาคม2561
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :183
โครงการตะกร้าหนังสือสู่ชุมชน นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น สถานีตำรวจภูธร.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-08-20 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :161
เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :72
โครงการดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :57
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :58
โครงการ จิตอาสา กศน.ทำความดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :70
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(ช่างปูนเบื้องต้น)
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :57
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :71
ประเมิน ศส.ปชต.ดีเด่น
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :56
ร่วมลงนามถวายพระพรและจุดเทียนชัยฯ
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :61
โครงการพัฒนาอาชีพยะสั้น (การปลุกต้นกกส่งเสริมการทำหมวกจากต้นกก)
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :57
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ)
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :60
โครงการเพศวิถีศึกษา
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :55
โครงการพัฒนาอาชีพยะสั้น (น้ำพริกหนังเค็ม)
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :57
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนนวดแผนไทย
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :61
โครงการเข้าค่ายคูณธรรมจริยธรรม
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :69
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :71
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างปูนเบื้องต้น หลักสูตร 30 ชั่วโมงขึ้นไป (50 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-08-08 ผู้โพส : กศน.ตำบลปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :58
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-08-07 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :70
กศน.ตำบลบึงกาฬ รับคณะนิเทศจาก กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-07 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :57
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายบูรณาการ STEM EDUCATION
โพสเมื่อ :2018-08-07 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :60
กศน.ตำบลดงบังร่วมจัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาในวันนที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ.กศน.ตำบลดงบัง
โพสเมื่อ :2018-08-06 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :55
โครงการเพศวิถีศึกษา 26 ก.ค.2561 ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-06 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :62
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมสืบสานงานประเพณีเข้าพรรษา 24-25 ก.ค.61 ณ วัดสว่างวารี ต.บึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-06 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :65
กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 25 ก.ค. 61 ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-06 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :49
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร พัฒนาองค์ความรู้ E-commerce 27-28 มิ.ย.61 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-06 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :55
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร ความเข้าใจจิดิทัล Digital Literacy 18-19 มิ.ย.61 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-06 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-08-05 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :86
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-08-05 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :80
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-08-05 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :67
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
โพสเมื่อ :2018-08-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :124
พัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมการทอเสือจากต้นกก บ้านสระแก้ว ม.9 ระหว่างวันที่ 10-12 ก.ค.61 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-03 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :80
โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ
โพสเมื่อ :2018-08-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :81
พัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 26 มิถุนายน2561 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-03 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :63
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 10 ก.ค. 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านท่าดอกคำ ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-03 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :46
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30ชั่วโมง) โครงการ การทำหมวกจากต้นกก (ส่งเสริมการปลูกต้นกก)ระหว่างวันที่ 18-20 ก.ค.61 บ้านโนนสวนปอเหนือ หมู่ที่ 14 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-03 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :35
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30ชั่วโมง) โครงการ การทำหมวกจากต้นกก (ส่งเสริมการปลูกต้นกก)ระหว่างวันที่ 17-19 ก.ค.61 บ้านทรายทอง หมู่ที่ 17 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-03 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :43
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30ชั่วโมง) โครงการ การทำหมวกจากต้นกก (ส่งเสริมการปลูกต้นกก)ระหว่างวันที่ 16-18 ก.ค.61 บ้านบึงโขงหลง กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-03 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :42
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30ชั่วโมง) โครงการ การทำน้ำพริกหนังเค็ม บ้านบึงโขงหลง กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-03 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการศุนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างปูนเบื้องต้น 10-19 ก.ค.ุ61 ศรช.บ้านเทพบันดาล ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-03 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-08-02 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :67
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-18 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :69
กศน.ตำบลดงบังร่วมจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2561 ณ.ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :63
กศน.ตำบลดงบังร่วมพิธีเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันนที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ.โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :64
กศน.ตำบลดงบังร่วมจัดกิจกรรมโครงการเพศวิถีศึกษา ในวันนที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :47
กศน.ตำบลดงบังร่วมจัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม ในวันนที่24-25 กรกฎาคม 2561 ณ.วัดสว่างวารี อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการนวดแผนไทยและนวดอโรม่า วันที่ 2-19 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :75
กศน.ตำบลสรีชมภู เปิดสอน วิชาชีพหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้น (ช่างพื้นฐาน) กลุ่มช่างตัดเย็บแปรรูปผ้า 71 ชั่วโมง ณ.ศาลากลางบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีชมภู ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :64
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพในชีวิตประจำวัน วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ.บ้านศรีชมภู ตำบลศรีชมภู อ.ศรีชมภู จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :57
ชั้นเรียนวิชาชีพ การทำหัวอาหารสัตว์ กศน.ตำบลหนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :71
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :77
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม วิชาชีพระยะสั้นหลักสูตร การทำสบู่ก้อนสมุนไพร ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 256
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :60
วิชาชีพชั้นเรียนการทำอาหารสัตว์ กศน.ตำบลหนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม วิชาชีพระยะสั้นหลักสูตร การสานตระกร้าเส้นพลาสติก ณ บ้านโคกนิยม ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :56
เศรษฐกิจพอเพียง(การทำเกษตรอินทรี) ณ.กศน.ตำบลหนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :69
1อำเภอ1อาชีพ การสานตะกร้าพลาสติก ณ.ตำบลดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :47
อาชีพระยะสั้นการทำเหรียญโปรยทาน
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :65
อาชีพระยะสั้นการทำแหนมหมู ตำบลหนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :54
อาชีพระยะสั้นการทำกล้วยฉาบ ต.หนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :67
อาชีพระยะสั้นการทำวุ้นมะพร้าว ตำบลหนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :45
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กศน.ตำบลหนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :53
กศน.ตำบลป่าแฝกจัดกิจกรรมโครงการฝึกทักษะ พัฒนาอาชีพระยะสั้น การแปรรูปสมุนไพร
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :81
กศน.ตำบลป่าแฝกจัดกิจกรรมวิชาชีพชั้นเรียน โครการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มช่างตัดผม
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :93
กศน.ตำบลป่าแฝกจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :70
โครงการ ตามรอยพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-07-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :93
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
โพสเมื่อ :2018-07-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :86
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานวัดผลและประมินผล N-Net
โพสเมื่อ :2018-07-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :85
กิจกรรม จิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2018-07-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :148
โครงการอบรมการผลิตคลิปวีดิโอเพื่อการศึกษา สำหรับผู้บริหารและรองผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัด
โพสเมื่อ :2018-07-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :89
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิต
โพสเมื่อ :2018-07-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :96
โครงการศูนยืฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ กลุ่มแปรรูปผลิตภััณฑ์จากปลาน้ำโขง
โพสเมื่อ :2018-07-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :125
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล(หลักสูตร Digital Literacy Curriculum) การเข้าใจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2018-07-29 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :66
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย (อ.เดชอุดม อรชน)
โพสเมื่อ :2018-07-28 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :74
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม วิชาชีพระยะสั้นหลักสูตร การทำเหรียญโปรยทาน ณ บ้านวังยาว วันที่ 22-25 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ :2018-07-28 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :67
กศน.ตำบลสรีชมภู เปิดสอน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มช่างตัดเย็บแปรรูปผ้า ณ.ศาลากลางบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีชมภู ระหว่างวันที่ 11 – 19 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-07-27 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :65
กศน.ตำบลสรีชมภู เปิดสอน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การถักพรมเช็ดเท้า ณ.ศาลากลางบ้านหนองบัวน้อย ตำบลศรีชมภู ระหว่างวันที่ 2 – 10 กรกฎาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-07-27 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :59
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม โครงการผู้สูงอายุยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านวังยาว หมู่ 1 ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-07-27 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :82
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล วันที่14 - 15 และ 21 - 22 มิถุนายน 2561 ณ กศน.ตำบลศรีชมภู หมู่ 4 ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-27 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :76
กศน.ป่าแฝกจัดโครงการการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
โพสเมื่อ :2018-07-27 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :84
กศน.ตำบลป่าแฝกจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มการทำทองม้วนสมุนไพร
โพสเมื่อ :2018-07-27 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :81
โครงการฝึกทักษะพัฒนา อาชีพระยะสั้น การเพ็นเดคูพาจ
โพสเมื่อ :2018-07-27 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :72
โครงการฝึกทักษะพัฒนา อาชีพระยะสั้น การสานตระกร้าจากเส้นพลาสติก
โพสเมื่อ :2018-07-27 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :61
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ จัดวิชาชีพชั้นเรียนกลุ่มการทำขนมทองพับ ทองม้วน ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม- 10 กรกฎาคม 2561 ณ ศา่ลาประชาคมบ้านดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2018-07-27 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :83
โครงการฝึกทักษะพัฒนา อาชีพระยะสั้นการนวดคลายเส้น
โพสเมื่อ :2018-07-27 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :66
โครงการฝึกทักษะพัฒนา อาชีพระยะสั้น การนวดผ่อนคลาย
โพสเมื่อ :2018-07-27 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :58
โครงการฝึกทักษะพัฒนา อาชีพระยะสั้น การทำกล้วยฉาบ
โพสเมื่อ :2018-07-27 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :66
โครงการฝึกทักษะพัฒนา อาชีพระยะสั้น การจับจีบผ้าและผูกผ้าประดับ
โพสเมื่อ :2018-07-27 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :51
กศน.ตำบลดอนหญ้่านาง จัดกิจกรรมโครงการการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ กศน.ตำบลดอนหญ้านาง ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-27 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :63
โครงการกิจกรรมผู้สูงอายุ ตำบลวังชมภู
โพสเมื่อ :2018-07-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :76
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :96
นิเทศติดตามงานโครงการของตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-07-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :61
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ ( กลุ่ม อ.รุ่งนภา )
โพสเมื่อ :2018-07-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :79
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการทำฮอร์โมนไข่เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ บ้านโชคชัย หมู่ที่ 6 ต.ศรีสำราญ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 14 คน
โพสเมื่อ :2018-07-26 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :79
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดโครงการการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-07-26 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :90
โครงการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-07-26 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :71
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 11-19 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-07-25 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :89
กศน.ตำบลหนองทุ่ม ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน กิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-24 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :87
กศน.ตำบลหนองทุ่มจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) ในระหว่างวันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านหนองจิก หมู่ 6 ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2018-07-24 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :74
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ กศน.ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2018-07-24 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :62
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ณ บ้านหนองจิก หมู่ 6 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-24 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :66
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร E-commerce : สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2561 ณ กศน.ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2018-07-24 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :62
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล(หลักสูตร E-Commerce) สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2018-07-29 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :61
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-07-23 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :64
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-07-21 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :61
กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพชั้นเรียน หลักสูตรการเพ๊นท์เดคูพาจ ระหว่างวันที่ 11-20 ก.ค. 2561 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2018-07-21 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :78
อบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561
โพสเมื่อ :2018-07-20 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :76
กศน.ตำบลหนองหัวช้างจัดโครงการส่งเสริมเรียนรู้หลักประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2018-07-20 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :73
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุข ณ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7
โพสเมื่อ :2018-07-19 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :72
กศน.ตำบลพรเจริญจัดอบรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรสร้างความรู้ความเข้าใจดิจิทัล digital literacy และหลักสูตร digital e-commerce สอนชุมชนเปิดตลาดออนไลน์
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :76
กศน.ตำบลป่าแฝกจัดอบรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรสร้างความรู้ความเข้าใจดิจิทัล digital literacy และหลักสูตร digital e-commerce สอนชุมชนเปิดตลาดออนไลน์
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :90
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมดอกจอก วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :84
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำน้ำพริกสมุนไพร วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :72
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ จัดโครงการผู้สูงอายุแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนหญ้านาง ต.ดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :97
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดโครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัตเหตุทางถนน ระหว่างวันที่1ุ6 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านสมสะอาด ตำบลพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน ประสบผลสำเร็จจำนวน 30 คน
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :75
กศน.ตำบลดงบังร่วมจัดกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันนที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ.บ้านดงสรวง ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :60
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการการปลูกต้นคล้า ในวันนที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณ.บ้านดงสรวง ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :60
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการนวดแผนไทย ในวันนที่ 3-12 กรกฎาคม 2561 ณ.บ้านดงบังใต้ ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :64
กศน.ตำบลดงบังร่วมจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันนที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ.บ้านท่าดอกคำ ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :54
กศน.ตำบลดงบังร่วมจัดกิจกรรมโครงการค่ายลูกเสือ ในวันนที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ.ค่าย ตชด.244 จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :56
โครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :69
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :63
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรdigital literacy และหลักสูตรe-commerce
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :75
โครงการทอเสื่อจากต้นกก
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :61
โครงการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :59
การปลูกไม้ผล
โพสเมื่อ :2018-07-18 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :76
กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรชั้นเรียน การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ระหว่างวันที่ 2-10 ก.ค.2561 ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2018-07-21 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :70
โครงการวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการทำพานบายศรี รุ่นที่1
โพสเมื่อ :2018-07-17 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :65
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2018-07-17 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :67
กศน.ตำบลสรีชมภู จัดอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) กลุ่ม การทำแหนมหมู ณ.ศาลาประชาคมบ้านนาสาร ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-17 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :67
กศน.ตำบลสรีชมภู เปิดสอน จัดอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) กลุ่ม กลุ่การทำขนมจีนน้ำยาสมุนไพร ณ.ศรชใบ้านโนน ต.ศรีชมภุ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-17 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :57
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) กลุ่ม การทำปาท่องโก้ ศาลาอเนกประสงค์บ้านศรีชมภู หมู่ที่ 1 ตำบลศรีชมภู ดำเนินการสอนระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. โดยมี นาง กรมลี แสนยศคำ เป็นวิทยากรสอน
โพสเมื่อ :2018-07-17 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :73
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดโครงการส่งเสริมประชาธิไตร วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ.บ้านศรีชมภู
โพสเมื่อ :2018-07-17 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :74
วันที่ 26 มิถุนายน 2561กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมดอกจอก ที่ บ้านนางาม หมู่ที่ 5
โพสเมื่อ :2018-07-17 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :58
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำของชำร่วย ที่บ้านนางาม หมู่ที่ 5
โพสเมื่อ :2018-07-17 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :57
วันที่ 24 มิถุนายน 2561กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมแซนวิช
โพสเมื่อ :2018-07-17 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :53
วันที่ 23 มิถุนายน 2561กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมดอกจอกที่บ้านโชคชัย หมู่ที่ 6
โพสเมื่อ :2018-07-17 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :51
วันที่ 21 มิถุนายน 2561กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมดอกจอก ที่ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมทองพับ ที่บ้านหนองลาด หมู่ที่ 3
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.อำเภอพรเจริญ จัดโครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรเจริญ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :165
;วันที่ 19 มิถุนายน 2561กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมจีบ ณ บ้านหนองลาด หมู่ที่ 3
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :45
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข
โพสเมื่อ :2018-07-17 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :88
กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมจีบ ณ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.ตำบลป่าแฝกจัดโครงการรณรงค์ไข้เลือดออก วันที่ 8 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :76
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :63
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลชุมชน วันที่ 5-8 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :66
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)กลุ่มการเพ้นเดคูพาท วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ บ้านโคกอุดม ตำบลพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ประสบผลสำเร็จจำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :57
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม โครงการป้องกันโรคในสัตว์ปีก วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :73
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)กลุ่มการทำสาคูไส้หมู วีนที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ บ้านเอราวัณ ตำบลพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ประสบผลสำเร็จจำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :59
กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้า
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :46
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)กลุ่มการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ บ้านโคกอุดม ตำบลพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ประสบผลสำเร็จจำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :52
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)กลุ่มการทำซาลาเปา วีนที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ บ้านอุดมพร ตำบลพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ประสบผลสำเร็จจำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :53
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)กลุ่มการทำขนมจีบ วีนที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ บ้านอุดมพร ตำบลพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ประสบผลสำเร็จจำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :66
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)กลุ่มการทำน้ำพริกสมุนไพร วีนที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีอุดม ตำบลพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ประสบผลสำเร็จจำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :58
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)กลุ่มการทำพรมเช็ดเท้า ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกอุดม ตำบลพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ประสบผลสำเร็จจำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)กลุ่มการทำปาท่องโก๋ ณ ศาลาประชาคมบ้านสามแยก ตำบลพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ประสบผลสำเร็จจำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)กลุ่มการทำปาท่องโก๋ ณ ศาลาประชาคมบ้านสมสะอาด ตำบลพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ประสบผลสำเร็จจำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :47
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ศรช.บ้านโคกอุดม
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.ตำบลบ้านต้องดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :78
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำหมูปิ้งนมสด วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :63
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำแหนมหมู วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมดอกจอก วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :57
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดโครงการรณรงค์อนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :71
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำวุ้นมะพร้าว วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :53
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมเทียน วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรเต้าฮวยนมสด วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :57
การทำปลาร้าปลาเค็ม
โพสเมื่อ :2018-07-16 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :63
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ฯ
โพสเมื่อ :2018-07-13 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :63
เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
โพสเมื่อ :2018-07-13 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :61
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการแปรรูปจากเส้นพลาสติก รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2018-07-13 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :60
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ฯ
โพสเมื่อ :2018-07-13 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :48
โครงการปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา ภาคเรียนที่ 1/2561(โซนที่ 1 กศน.ตำบลเซกา กศน.ตำบลซาง กศน.ตำบลหนองทุ่ม)
โพสเมื่อ :2018-07-11 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :53
อาชีพระยะสั้น/การถักพรมเช็ดเท้า วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :70
อาชีพระยะสั้น/การทำปลาร้าบองสมุนไพร วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :62
อาชีพระยะสั้น/การทำบรรจุภัณฑ์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :57
อาชีพระยะสั้น/กลุ่มการทำขนมทองม้วน วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-07-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :52
กิจกรรมปฐมนิเทศ วันที่ 5 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ :2018-07-10 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :48
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-07-10 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :58
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายวิชาการ
โพสเมื่อ :2018-07-08 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :62
วันต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-07-08 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :59
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสนสนามลูกเสือ - เนตรนารี
โพสเมื่อ :2018-07-08 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :63
นักศึกษา กศน.ตำบลหอคำร่วมโครงการปรับพื้นฐานผ฿้เรียนภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-07-08 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :62
กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตรเตาเผาไร้ควัน
โพสเมื่อ :2018-07-08 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :71
กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมป้องกันไข้เลือดออก
โพสเมื่อ :2018-07-08 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :70
กศน.ตำบลหอคำ จัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-07-08 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :70
กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มจักสาน 30 ช.ม.
โพสเมื่อ :2018-07-08 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :73
กศน.ตำบลหอคำจัดโครงการเกษตรธรรมชาติแบบ MOA ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-07-08 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :50
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
โพสเมื่อ :2018-07-08 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :83
กศน.ตำบลน้ำจั้น จัดอบรมดิจิทัลตำบลและหลักสูตรดิจิทัลตำบล
โพสเมื่อ :2018-07-06 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :71
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-07-05 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :66
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร นวดแผนไทย วันที่ 2-10 ก.ค. 2561 ณ กศน.ตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-07-05 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :113
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดฝึกอาชัพระยะสั้น การทำขนมจีบ
โพสเมื่อ :2018-07-05 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :78
4 ก.ค.2561 ศส.ปชต.ศรีวิไล ร่วมเข้าประกวดกิจกรรม ศส.ปชต.ดีเด่นระดับจังหวัด
โพสเมื่อ :2018-07-04 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :69
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
โพสเมื่อ :2018-07-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :144
โครงการ วันรักการอ่าน 2 เมษายน 2561.ประจำปีงบประมาณ 2561
โพสเมื่อ :2018-07-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :239
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
โพสเมื่อ :2018-07-04 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :62
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
โพสเมื่อ :2018-07-04 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :67
กศน.ตำบลบึงกาฬ รับการประเมินศูนย์ ศส.ปชต.ดีเด่นระดับจังหวัด
โพสเมื่อ :2018-07-04 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-07-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :156
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-07-03 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :102
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพ
โพสเมื่อ :2018-07-03 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :88
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตร การค้าออนไลน์)
โพสเมื่อ :2018-07-03 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :99
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลบุ่งคล้าประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2018-07-03 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :74
เปิดป้ายหมู่บ้านไม่ขายเสียง โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ กิจกรรม รณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง
โพสเมื่อ :2018-07-03 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :81
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตร Digital Literacy)
โพสเมื่อ :2018-07-03 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :96
โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ กิจกรรม รณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง
โพสเมื่อ :2018-07-02 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :66
รับคณะประเมิณ การประกวด ศส.ปชต.ดีเด่น ระดับจังหวัด
โพสเมื่อ :2018-07-02 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :63
ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
โพสเมื่อ :2018-07-02 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :55
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 กศน.อำเภอพรเจริญ จัดโครงการอาสาสมัครเรียนรู้ประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2018-07-02 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :131
บุคลากร ครูกศน.ตำบลศรีวิไลปฏิบัติหน้าที่ทีได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม
โพสเมื่อ :2018-07-02 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้หลักสูตร E-Commerce สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2018-07-02 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดกิจกรรมการจัดอบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-07-02 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :47
กศน.ตำบลดงบังร่วมจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันนที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ.โรงเรียบบึงโขงหลงวิทยาคม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-06-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :66
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น ช่างปูกระเบื้อง ในวันนที่ 25-30 มิถุนายน 2561 ณ.ศูนย์การเรียนชุุุมชนท่าสีไค ตำบลดงบัง ออำเภออบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-06-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :63
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น ช่างปูน ในวันนที่ 18-23 มิถุนายน 2561 ณ.ศูนย์การเรียนชุมชนท่า่สีไค ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-06-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :69
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทัล ในวันนที่ 12-15 มิถุนายน 2561 ณ.กศน.ตำบลดงบัง
โพสเมื่อ :2018-06-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :57
นำนักศึกษาร่วมโครงการความรู้คู้่คุณธรรม ของนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-06-29 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :60
ร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
โพสเมื่อ :2018-06-29 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :65
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2018-06-29 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :65
อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2018-06-29 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :56
ครู กศน.ตำบลศรีวิไล ร่วมทำหน้าที่วิทยากรฝึกอบรมอาสายุวกาชาด ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ :2018-06-29 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :51
กศน.ตำบลนาสิงห์นำนักศึกษาเข้าร่วมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โพสเมื่อ :2018-06-29 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :57
นักศึกษากศน.ตำบลนาสิงห์ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ :2018-06-29 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :64
นักศึกษากศน.ตำบลนาสิงห์ร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมไหว้ครูภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-06-29 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :51
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน ของทุกปี)
โพสเมื่อ :2018-06-29 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :58
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา พิธีไหว้ครู และแจกหนังสือเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2018-06-29 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :53
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-06-29 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :52
โครงการขยายผลการจัดกิจกรรม Smart Farmer กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-06-29 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :49
กิจกรรมขยายผลอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-06-29 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-06-28 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :72
ไทยนิยม...ยั่งยืน
โพสเมื่อ :2018-06-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอโซ่พิสัย
จำนวนผู้เข้าชม :80
วันต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-06-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอโซ่พิสัย
จำนวนผู้เข้าชม :77
26 มิ.ย.2561นักศึกษา กศน.ตำบลศรีวิไลเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ :2018-06-26 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :78
บุคลากร ครู กศน.ตำบลศรีวิไล ทำหน้าที่ตัวแทนท่าน ผอ.กศน.อำเภอศรีวิไลเข้าร่วมประชุม
โพสเมื่อ :2018-06-26 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.ตำบลบึงกาฬจัดโครงการอบรมชุมชนเปิดร้านออนไลน์
โพสเมื่อ :2018-06-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :70
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Digital literacy
โพสเมื่อ :2018-06-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :74
บุคลากร ครูกศน.ตำบลศรีวิไลร่วมรับคณะศึกษาดูงาน
โพสเมื่อ :2018-06-21 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :74
กิจกรรมที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย กศน.ตำบลศรีวิไลนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน
โพสเมื่อ :2018-06-19 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :84
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดกิจกรรมไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่1/2561
โพสเมื่อ :2018-06-19 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :65
การจัดส่งเสริมการรู้หนังสือและผู้ลืมหนังสือ กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-06-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :142
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-06-15 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :70
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรE-Commerce:สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์รุ่นที่2
โพสเมื่อ :2018-06-15 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :86
กศน.ตำบลดงบังร่วมจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2561 ณ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-06-14 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :76
กศน.ตำบลดงบังร่วมจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-06-14 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :79
SMART ONIE เพื่อสร้าง Smart famer
โพสเมื่อ :2018-06-14 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :94
กศน.ตำบลบึงกาฬ โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2018-06-12 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :68
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2018-06-11 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :92
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2018-06-11 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :79
ศส.ปชต.ศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2018-06-07 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :76
บุคลากร ครูกศน.ตำบลศรีวิไลเข้าร่วมโครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน
โพสเมื่อ :2018-06-07 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :70
บุคลากร ครูกศน.ตำบลศรีวิไลเข้ารับการอบรมพัฒนา
โพสเมื่อ :2018-06-07 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :57
โซ่พิสัย มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ :2018-06-05 ผู้โพส : กศน.อำเภอโซ่พิสัย
จำนวนผู้เข้าชม :103
กศน.หนองทุ่ม จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล รุ่นที่ 1 ในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2561 ณ กศน.ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2018-06-04 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :114
การประชุม ชี้แจงแนวทางการดำเนินการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โพสเมื่อ :2018-06-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอโซ่พิสัย
จำนวนผู้เข้าชม :97
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลDigital Literacy Curriculum รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2018-06-02 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :97
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-05-15 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :111
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-05-15 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :100
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/ประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2018-05-15 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :91
บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทองจัดโครงการผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านร่วมกับโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ โรงเรียนบ้านทองสายและชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2018-05-11 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :126
โครงการอบรมดิจิทัล กศน.ตำบลหนองยอง
โพสเมื่อ :2018-05-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :114
บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทองจัดโครงการขยายผลการจัดกิจกรรมแก่อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน จำนวน ๑๒ ตำบล ๖๐ คน
โพสเมื่อ :2018-05-10 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :111
บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง จัดทำเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ :2018-05-10 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :124
กศน.อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดชุมชนรักการอ่านและยั่งยืนต่อไป
โพสเมื่อ :2018-05-10 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :111
บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง จัดโครงการบ้านหลังเรียนร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ โรงเรียนบ้านทองสาย ส่งเสริมให้นักเรียนมาเป็นอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและให้บริการอย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ :2018-05-10 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :110
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์งาม เข้าใช้บริการและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์อง อย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ :2018-05-10 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :93
บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน โดยบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2018-05-10 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :100
โครงการประชุมทีมขบเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยั่น ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ครั่งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โพสเมื่อ :2018-05-02 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :96
โครงการนิยมยั่งยืนรอบที่ 2/6
โพสเมื่อ :2018-04-17 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :87
โครงการไทยนิยมยั่งยืน รอบที่ 2/6
โพสเมื่อ :2018-04-17 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :70
โครงไทยนิยมยั่งยืนรอบที่ 2/5
โพสเมื่อ :2018-04-17 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :84
โครงการไทยนิยมยั่งยืนรอบที่ 2/5
โพสเมื่อ :2018-04-17 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :78
โครงการไทยนิยมยั่งยืนรอบที่ 2/4
โพสเมื่อ :2018-04-17 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :84
โครงการไทยนิยมยั่งยืนรอบที่ 2/3
โพสเมื่อ :2018-04-17 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :86
โครงการไทยนิยมยั่งยืน รอบที่ 2/2
โพสเมื่อ :2018-04-17 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :71
โครงการไทยนิยมยั่งยืน รอบที่ 2/1
โพสเมื่อ :2018-04-17 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :83
จัดกิจกรรมวันรักการอ่าน 2 เมษา
โพสเมื่อ :2018-04-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :116
บ้านหนังสือชุมชน ต.หนองยอง ม.4
โพสเมื่อ :2018-04-11 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :95
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน(วันเด็กแห่งชาติ)
โพสเมื่อ :2018-04-10 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :97
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น ๓๐ ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์จากเส้นพาสติก
โพสเมื่อ :2018-04-10 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :99
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์จากยางพารา ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-04-10 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :84
โครงการสมุนไพรสร้างสุขภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-04-10 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :86
นักศึกษา กศน.ตำบลศรีวิไล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดเรียงความ โครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2561
โพสเมื่อ :2018-04-10 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :105
โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตำบลศรีวิไล ศึกษาแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-04-10 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :86
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการความรู้คู่คุณธรรม กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-10 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :101
กิจกรรมบรรณสัญจร กศน.ตำบลศรีวิไล ออกรับบริจาคหนังสือ
โพสเมื่อ :2018-04-10 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :84
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :85
โครงการศูนญ์ฝึกอาชีพชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :86
เศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :89
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :93
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.ต้น
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :93
smat fammer
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :94
ลวดหนาม
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :85
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :81
ปรับพื้นฐานคณิต-อังกฤษ
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :81
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลนาแสง หลักสูตร ช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :78
ร่วมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย "อุ่นไอรัก"
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :82
ครู ศรช.บ้านนาคำแคน ตำบลนาแสง ร่วมเป็นวิทยากรกับภาคีเครือข่าย การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :79
กศน.ตำบลนาแสงร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :75
นศ.ศรช.บ้านนาคำแคน กศน.ตำบลนาแสง เข้ารับการสอบวัดผลปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :87
กศน.ตำบลนาแสง สอนการทำดอกไม้จันทร์ ณ ศรช.บ้านนาคำแคน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :72
กศน. ตำบลนาแสง จัดการปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :72
กศน.ตำบลนาแสง นำ นศ.เข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (บุญผะเหวด)
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :74
กศน.ตำบลนาแสง จัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรีอนต้นแบบ
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :56
โครงการศึกษาดูงานด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา กศน.อำเภอศรีวิๆล
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :64
กศน.ตำบลนาแสง ส่งมอบพันธุ์ต้นดอกดาวเรืองให้กับผู้นำชุมชนในตำบล
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :64
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการ smart farmer ในเขตตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :62
กศน.ตำบลนาแสง นำ นศ.เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื้อสารด้านอาชีพ หลักสูตร ภาษาอาชีพ วินมอไซ การนวดแผนไทยและไกด์เยาวชน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :59
บุคลากร ครูกศน.ตำบลศรีวิไลร่วมจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา และพระประวิติของราชวงศ์จั
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :78
กศน.ตำบลนาแสง นำ นศ.เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :60
บุคลากร ครูกศน.ตำบลศรีวิไล เข้าร่วมอบรม กับหน่วยงาน ปปช.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :83
กศน.ตำบลศรีวิไล นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ( บุญผะเหวด)
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :82
กศน.ตำบลนาแสง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :63
กศน.ตำบลนาแสง จัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ทำความดีถวายพ่อหลวง วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ( กิจกรรม กพช. )โดยร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนในอำเภอสรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :60
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน หมู่บ้านในตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :68
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :58
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(ช่างปูน)
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :92
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการอบรมการสร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :59
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการสอนการทำบัญชีครัวเรือน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :61
กศน.ตำบลนาแสง นำ นศ. เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครส่งเสริมประชาธิปไตยและปลูกจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :61
ศรช.บ้านนาคำแคน กศน.ตำบลนาแสง จัดการเรียนรการสอน (พบกลุ่ม) ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ศรช.บ้านนาคำแคน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :58
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :110
กศน.ตำบลนาแสงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2/2561 ณ ศรช.บ้านนาคำแคน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :65
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ศรช.บ้านนาคำแคน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :52
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน 2/2560 ณ ศรช.บ้านนาคำแคน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :59
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :84
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการทำเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :105
กศน.ตำบลสมสนุก ได้จัดกิจกรรม การเรียน หลักสูตรผู้ดูแลผู้สุงอายุ
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :95
กศน.ตำบลสมสนุก ได้จัดกิจกรรม การสอบปลายภาคเรียนของโรงเรียนผู้สุงอายุ
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :93
กศน.ตำบลสมสนุก ได้จัดกิจกรรม การอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก้ผู้สุงอายุ
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :97
กศน.ตำบลนาแสงจัดโครงการนิทรรศการศาสตร์พระราชาและพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 9
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :60
กศน.ตำบลนาแสงนำ นศ.เข้าร่วมกิจกรรมชมรม To Be Number One กศน.อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :57
กศน.ตำบลนาแสงนำ นศ.เข้าร่วมโครงการอบรมค่ายอาสายุวกาชาด ที่ ตชด.244 จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :61
ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :87
โครงการส่งเสีิมการอ่านสานฝัน
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :87
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มผลิตภัณฑ์จากพลาสติกในวันที่3-9 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :87
กศน.อำเภอโซ่พิสัย จัดพิธีมอบวุฒิบัตร หลักสูตรนวดแผนไทย 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลถ้ำเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :101
กศน.อำเภอโซ่พิสัยจัดการศึกษาต่อเนื่อง วิชานวดแผนไทย หลักศุตร 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลถ้ำเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :104
โครงการศึกษาดูงานด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :86
กศน.ตำบลชุมภูพรจัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนสอบ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :90
กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไม่เกิน 30 ชั่วโมง กลุ่มทำบายศรี
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลถ้ำเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :112
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (บุญผะเหวด)
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :101
กศน.ตำบลศรีวิไล จัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม วันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :101
กศน.ตำบลศรีวิไล จัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ทำความดีถวายพ่อหลวง
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :66
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร Smart Farmer ด้านการทำปุ๋ย ตำบลถ้ำเจริญ
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลถ้ำเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :107
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(30 ชั่วโมง) กลุ่มการเลี้ยงจิ้งหรีด
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :79
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงออกกำลังกาย
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :76
หลักสูตรช่างแต่งหน้ามืออาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :104
การติดตาม การช่วยเหลือ ผู้เรียน กศน.ตำบลศรีวิไล (ที่ไม่มาพบกลุ่ม)
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :59
โครงการอบรมเกษตรกร Smart Famer ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :93
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร Smart Famer ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :87
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร Smart Farmer ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :86
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม.ขึ้นไป (หลักสูตร 100 ชม.)การเพาะเห็ดนางฟ้า
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :103
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :79
ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :91
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :108
โครงการภาษาอังฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพนวดแผนไทย หลักสูตร 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :108
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการ Smart ONIE เพิ่อสร้าง Smart Famer
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :107
กศน.ตำบลท่ากกแดงดำเนินการจัดโครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart famer
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :90
กศน.ตำบลโสกก่ามดำเนินการจัดโครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart famer
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :96
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น(การทำโดนัทจิ๋ว)
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :87
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด วันที่ 5-7 เมษายน 2561
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :81
โครงการกิจกรรมสำคัญตามแผนงาน กศน.ตำบลศรีวิไลจัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :82
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)ต.โคกกว้าง
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :130
การศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :64
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านเกษตร
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :92
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :111
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :79
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :117
ไทยนิยมยั่ง
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :82
กศน.ตำบลบ้านต้องดำเนินการจัดโครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart famer
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :97
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :82
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :76
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลโคกกว้าง
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :129
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ช่างฝ้าเพดาน)
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :89
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพช่างฝ้าเพดาน
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :130
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :86