สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-05-15 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :21
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-05-15 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :21
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/ประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2018-05-15 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :12
บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทองจัดโครงการผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านร่วมกับโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ โรงเรียนบ้านทองสายและชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2018-05-11 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :32
โครงการอบรมดิจิทัล กศน.ตำบลหนองยอง
โพสเมื่อ :2018-05-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :26
บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทองจัดโครงการขยายผลการจัดกิจกรรมแก่อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน จำนวน ๑๒ ตำบล ๖๐ คน
โพสเมื่อ :2018-05-10 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :31
บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง จัดทำเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ :2018-05-10 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดชุมชนรักการอ่านและยั่งยืนต่อไป
โพสเมื่อ :2018-05-10 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :30
บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง จัดโครงการบ้านหลังเรียนร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ โรงเรียนบ้านทองสาย ส่งเสริมให้นักเรียนมาเป็นอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและให้บริการอย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ :2018-05-10 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :24
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์งาม เข้าใช้บริการและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์อง อย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ :2018-05-10 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :22
บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน โดยบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2018-05-10 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :21
โครงการประชุมทีมขบเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยั่น ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ครั่งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โพสเมื่อ :2018-05-02 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการนิยมยั่งยืนรอบที่ 2/6
โพสเมื่อ :2018-04-17 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :34
โครงการไทยนิยมยั่งยืน รอบที่ 2/6
โพสเมื่อ :2018-04-17 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :17
โครงไทยนิยมยั่งยืนรอบที่ 2/5
โพสเมื่อ :2018-04-17 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการไทยนิยมยั่งยืนรอบที่ 2/5
โพสเมื่อ :2018-04-17 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :19
โครงการไทยนิยมยั่งยืนรอบที่ 2/4
โพสเมื่อ :2018-04-17 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :21
โครงการไทยนิยมยั่งยืนรอบที่ 2/3
โพสเมื่อ :2018-04-17 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการไทยนิยมยั่งยืน รอบที่ 2/2
โพสเมื่อ :2018-04-17 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :17
โครงการไทยนิยมยั่งยืน รอบที่ 2/1
โพสเมื่อ :2018-04-17 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :24
จัดกิจกรรมวันรักการอ่าน 2 เมษา
โพสเมื่อ :2018-04-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :31
บ้านหนังสือชุมชน ต.หนองยอง ม.4
โพสเมื่อ :2018-04-11 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :29
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน(วันเด็กแห่งชาติ)
โพสเมื่อ :2018-04-10 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น ๓๐ ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์จากเส้นพาสติก
โพสเมื่อ :2018-04-10 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :32
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์จากยางพารา ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-04-10 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการสมุนไพรสร้างสุขภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-04-10 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :29
นักศึกษา กศน.ตำบลศรีวิไล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดเรียงความ โครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2561
โพสเมื่อ :2018-04-10 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :32
โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตำบลศรีวิไล ศึกษาแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-04-10 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :27
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการความรู้คู่คุณธรรม กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-10 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :34
กิจกรรมบรรณสัญจร กศน.ตำบลศรีวิไล ออกรับบริจาคหนังสือ
โพสเมื่อ :2018-04-10 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :25
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการศูนญ์ฝึกอาชีพชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :20
เศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :25
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :20
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.ต้น
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :23
smat fammer
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :20
ลวดหนาม
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :21
ปรับพื้นฐานคณิต-อังกฤษ
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :18
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลนาแสง หลักสูตร ช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :20
ร่วมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย "อุ่นไอรัก"
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :21
ครู ศรช.บ้านนาคำแคน ตำบลนาแสง ร่วมเป็นวิทยากรกับภาคีเครือข่าย การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลนาแสงร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :17
นศ.ศรช.บ้านนาคำแคน กศน.ตำบลนาแสง เข้ารับการสอบวัดผลปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :28
กศน.ตำบลนาแสง สอนการทำดอกไม้จันทร์ ณ ศรช.บ้านนาคำแคน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :21
กศน. ตำบลนาแสง จัดการปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :18
กศน.ตำบลนาแสง นำ นศ.เข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (บุญผะเหวด)
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :17
กศน.ตำบลนาแสง จัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรีอนต้นแบบ
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :16
โครงการศึกษาดูงานด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา กศน.อำเภอศรีวิๆล
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :17
กศน.ตำบลนาแสง ส่งมอบพันธุ์ต้นดอกดาวเรืองให้กับผู้นำชุมชนในตำบล
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการ smart farmer ในเขตตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :19
กศน.ตำบลนาแสง นำ นศ.เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื้อสารด้านอาชีพ หลักสูตร ภาษาอาชีพ วินมอไซ การนวดแผนไทยและไกด์เยาวชน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :17
บุคลากร ครูกศน.ตำบลศรีวิไลร่วมจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา และพระประวิติของราชวงศ์จั
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลนาแสง นำ นศ.เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :17
บุคลากร ครูกศน.ตำบลศรีวิไล เข้าร่วมอบรม กับหน่วยงาน ปปช.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลศรีวิไล นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ( บุญผะเหวด)
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลนาแสง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :16
กศน.ตำบลนาแสง จัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ทำความดีถวายพ่อหลวง วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ( กิจกรรม กพช. )โดยร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนในอำเภอสรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :14
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน หมู่บ้านในตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :19
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :19
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(ช่างปูน)
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการอบรมการสร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :16
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการสอนการทำบัญชีครัวเรือน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :19
กศน.ตำบลนาแสง นำ นศ. เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครส่งเสริมประชาธิปไตยและปลูกจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :15
ศรช.บ้านนาคำแคน กศน.ตำบลนาแสง จัดการเรียนรการสอน (พบกลุ่ม) ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ศรช.บ้านนาคำแคน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :15
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลนาแสงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2/2561 ณ ศรช.บ้านนาคำแคน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ศรช.บ้านนาคำแคน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :12
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน 2/2560 ณ ศรช.บ้านนาคำแคน
โพสเมื่อ :2018-04-09 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :12
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการทำเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลสมสนุก ได้จัดกิจกรรม การเรียน หลักสูตรผู้ดูแลผู้สุงอายุ
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :21
กศน.ตำบลสมสนุก ได้จัดกิจกรรม การสอบปลายภาคเรียนของโรงเรียนผู้สุงอายุ
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลสมสนุก ได้จัดกิจกรรม การอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก้ผู้สุงอายุ
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลนาแสงจัดโครงการนิทรรศการศาสตร์พระราชาและพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 9
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :17
กศน.ตำบลนาแสงนำ นศ.เข้าร่วมกิจกรรมชมรม To Be Number One กศน.อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :14
กศน.ตำบลนาแสงนำ นศ.เข้าร่วมโครงการอบรมค่ายอาสายุวกาชาด ที่ ตชด.244 จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :19
ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการส่งเสีิมการอ่านสานฝัน
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มผลิตภัณฑ์จากพลาสติกในวันที่3-9 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.อำเภอโซ่พิสัย จัดพิธีมอบวุฒิบัตร หลักสูตรนวดแผนไทย 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลถ้ำเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.อำเภอโซ่พิสัยจัดการศึกษาต่อเนื่อง วิชานวดแผนไทย หลักศุตร 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลถ้ำเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :29
โครงการศึกษาดูงานด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลชุมภูพรจัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนสอบ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :25
กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไม่เกิน 30 ชั่วโมง กลุ่มทำบายศรี
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลถ้ำเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (บุญผะเหวด)
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลศรีวิไล จัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม วันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลศรีวิไล จัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ทำความดีถวายพ่อหลวง
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :25
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร Smart Farmer ด้านการทำปุ๋ย ตำบลถ้ำเจริญ
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลถ้ำเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :32
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(30 ชั่วโมง) กลุ่มการเลี้ยงจิ้งหรีด
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :23
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงออกกำลังกาย
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :20
หลักสูตรช่างแต่งหน้ามืออาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :23
การติดตาม การช่วยเหลือ ผู้เรียน กศน.ตำบลศรีวิไล (ที่ไม่มาพบกลุ่ม)
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :19
โครงการอบรมเกษตรกร Smart Famer ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :33
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร Smart Famer ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร Smart Farmer ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม.ขึ้นไป (หลักสูตร 100 ชม.)การเพาะเห็ดนางฟ้า
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :30
ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการภาษาอังฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพนวดแผนไทย หลักสูตร 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :28
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการ Smart ONIE เพิ่อสร้าง Smart Famer
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลท่ากกแดงดำเนินการจัดโครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart famer
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :28
กศน.ตำบลโสกก่ามดำเนินการจัดโครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart famer
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :30
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น(การทำโดนัทจิ๋ว)
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด วันที่ 5-7 เมษายน 2561
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :25
โครงการกิจกรรมสำคัญตามแผนงาน กศน.ตำบลศรีวิไลจัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :25
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)ต.โคกกว้าง
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :38
การศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :23
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านเกษตร
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :26
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :30
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :17
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :28
ไทยนิยมยั่ง
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลบ้านต้องดำเนินการจัดโครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart famer
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :30
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :20
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :19
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลโคกกว้าง
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ช่างฝ้าเพดาน)
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :25
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพช่างฝ้าเพดาน
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :25
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพช่างปูน
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการSmart ONIE เพื่อสร้างSmart Farmer
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพช่างเชื่อม (การศึกษาต่อเนื่องการพัฒนาอาชีพชุมชน 30 ชั่วโมงขึ้นไป)
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :29
กิจกรรมการเรียนการสอน ประถม ครูผู้สอนคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :27
กิจกรรมการเรียนการสอน ม.ปลาย ครูผู้สอนคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :25
กิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้สอนคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :27
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :21
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(ช่างปูน)
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :21
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพการทำไม้กวาดจากดอกหญ้า(กลุ่มสนใจไม่เกิน 30ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการทำไม้กวาดจากดอกหญ้า(กลุ่มสนใจระยะสั้นไม่เกิน30 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :27
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียน ม.ต้น และม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :16
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพช่างปูน (การศึกษาต่อเนื่องการพัฒนาอาชีพชุมชน 30 ชั่วโมงขึ้นไป
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลพรเจริญ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 2 เมษาวันรักการอ่าน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมจัดกิจกรรม 2 เมษารักการอ่าน ประจำปี 2561 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพกลุ่มสนใจการทอเสื่อกก
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ-ไม่เกิน 30 ชม.) อาหารขนม กศน.ตำบลโคกกว้าง
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :29
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านท่องเที่ยว
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ-ไม่เกิน 30 ชม.) ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ-ไม่เกิน 30 ชม.) กลุ่มสานตะกร้าจากเส้นยางพารา
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :32
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ วิชาชีพช่างปูน 1 อำเภอ 1 อาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :40
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ของภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :34
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ของภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :30
กิจกรรมพบกลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :31
กิจกรรมพบกลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :24
กิจกรรมพบกลุ่มระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :29
พบกลุ่มจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :65
พบกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลสมสนุก จัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลสมสนุก จัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียน
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :20
คณะกรรมการ ศส.ปชต.ศรีวิไล ร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย และประชุมคัดเลือก ศส.ปชต.ดีเด่น
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :12
กศน.ตำบลสมสนุก เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมค่ายลูกเสือ
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลศรีวิไล นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรักการักอ่าน 2 เมษายน 2561
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :18
กศน.ตำบลสมสนุก เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมค่ายยุวกาชาด กศน.
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลสมสนุก จัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :18
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การเลี้ยงนกกระทา
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :15
กศน.ตำบลศรีวิไล ร่วมพิธีลอย เถ้าดอกไม้จันทน์
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :15
กศน.ตำบลสมสนุก จัดกิจกรรมโครงการประชาธิปไตยในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :19
กศน.ตำบลสมสนุก จัดกิจกรรมโครงการอบรมดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :13
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(ชั้นเรียนวิชาชีพ -31ชั่วโมงขึ้นไป) กลุ่มช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลศรีวิไล นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และ นิทรรศการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา
โพสเมื่อ :2018-04-10 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :22
กิจกรรม กพช. ลูกเสือจิตอาสา กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :19
กศน.ตำบลสมสนุก จัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมค่ายภาษาอักฤษ
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :13
คณะกรรมการ ศส.ปชต.ศรีวิไล ร่วมประชุมคัดเลือกหมู่บ้านไม่ขายเสียง
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :21
กศน.ตำบลสมสนุก จัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :16
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลสมสนุก จัดกิจกรรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :15
กศน.ตำบลสมสนุก จัดกิจกรรมโครงการผู้ดูแลผู้สุงอายุ
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :16
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การขยายพันธ์ไม้ประดับ
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :16
กศน.ตำบลสมสนุก จัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะในชุม
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :13
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :21
โครงการSmart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลสมสนุก ได้จัดกิจกรรม การเรียน หโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลชุมภูพรจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรีอนต้นแบบ
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการ กศน.smart onie เพื่อสร้าง smart farmer
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชาและพระราชกรณียกรรัชกาลที่ 9
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :21
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมโครงการอบรมค่ายอาสายุวกาชาด กศน.
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลชุมภุพรเข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :22
กิจกรรม ศส.ปชต.ศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :17
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( โครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน )กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :13
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( โครงการค่ายอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน )กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :15
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ )กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :18
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( โครงการกีฬาต้านยาเสพติด )กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :10
กิจกรรมวันเด็ก กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :25
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลเคลื่อนที่ กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :28
กศน.ตำบลศรีวิไลนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครส่งเสริมประชาธิปไตยและปลูกจิตสำนึกในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :12
กิจกรรม กพช.กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลศรีวิไล นำนักศึกษาชมรม To Be Number One ร่วมเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :16
โครงการกีฬา กศน.ระดับอำเภอ
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :15
โครงการกีฬาระดับตำบล
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :14
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :23
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการการเพศศึกษาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :20
พัฒนาอาชีพระยะสั้น
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (นวดแผนไทย )
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :16
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :21
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดการศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชม
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :18
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดการศึกษาต่อเนื่อง/การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :19
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(กลุ่มสนใจ-ไม่เกิน 30 ชม.) กลุ่มจัดดอกไม้สด
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :20
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลศรีวิไลภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับ ม.ปลาย(กิจกรรมพบกลุ่ม)
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :29
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลชุมภุพรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลจัดโครงการการบริหารการจัดการขยะในชุมชนตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :32
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนอำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-04-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :19
กลุ่มสนใจระยะสั้น ชั้นเรียนวิชาชีพ ไม่เกิน 30 ช.ม. กลุ่มอาหารขนม
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :34
การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างสุขด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :31
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม ตำบลบุ่งคล้า ภาคเรียนที่ 2/2560 ภายในกศน.ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :27
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :28
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวิชาชีพ ด้านการท่องเที่ยว
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :14
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลศรีวิไลระดับ ม.ต้น ( กิจกรรมพบกลุ่ม)
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :14
กิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :23
กิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :21
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ วิชาชีพช่างปูน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ช.ม.ขึ้นไป
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :40
กิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช.บ้านหนองคังคา
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :16
กิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศรช.บ้านหนองคังคา
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน ชั่วโมง)หลักสูตรการเลี้ยงไก่สามสายพันธุ์
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :19
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การเลี้ยงกบในกระชัง)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน(การบริหารจัดการขยะในชุมชนระดับตำบล)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :20
การจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การปลูกพืชผสมผสาน)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :18
การจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การปลูกพืชผสมผสาน)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :49
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลบุ่งคล้า ส่งเสริมการอ่าน หนังสือกศน.ตำบล
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :28
การจัดการเรียนการสอนม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :19
การจัดการเรียนการสอนระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :21
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการsmart onie เพื่อสร้างsmart farmer ระหว่างวันที่5-7เมษายน 2561 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :28
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (การปลูกดอกกระเจียวหวาน)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมSMART ONIEเพื่อสร้างSmart Farmer
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :15
โครงการค่ายวิทยาศาตร์
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :19
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ มกราคม-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการบริหารจัดการขยะมุลฝอยในชุมชนอำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :19
โครงการติวเข้มเติมความรู้ก่อนสอบ
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :14
โครงการสร้างสุขด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(การศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :18
โครงการอบรมสร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :14
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้น วิชาการจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการคุณธรรมจริยธรรมน้อมเศรษฐกิจพอเพียง(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :16
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำไม้กวาดจากดอกหญ้า
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :14
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไทย(การศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :16
โครงการอบรมค่ายยุวกาชาด กศน.
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :17
บ้านหนังสือชุมชนตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการทำอาหารขนม(กลุ่มสนใจระยะสั้นไม่เกิน30 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :17
โครงการปรับพื้นฐานผ็ุเรียน
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :14
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสร้างวินัยนักศึกษา กศน.อำเภอบุ่งคล้า (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :13
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพช่างปูน (การศึกษาต่อเนื่องการพัฒนาอาชีพชุมชน 30 ชั่วโมงขึ้นไป
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :33
บ้านหนังสือชุมชนตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :27
บ้านหนังสือชุมชนตำบลโคกกว้าง
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :29
กิจกรรมโครงการศาสตร์พระราชาและพระรากรณียกิจรัชการที่ ๙
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :19
โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ (การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :29
โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ร.5และร.9(อุ่นไอรัก)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการทูบีนัมเบอวัน
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการค่ายอาสายุวกาชาด
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :17
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนตำบลนาสิงห์
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :17
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมเพศศึกษาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :10
โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :16
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตำบลนาสิงห์
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :18
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :13
โครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :21
กศน.ตำบลชุมภูพร จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (การจัดผ้าสวยงาม)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :23
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :27
กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :29
ชั้นเรียนวิชาชีพ การตัดผมชาย
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :15
กศน.ตำบลชุมภูพรร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :24
การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(การทำบัญชีครัวเรือน)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :18
โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การทำเตาถ่านไบโอชา
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :25
โครงการจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชาและพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 9
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :15
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :34
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :18
นิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :25
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :18
โครงการปรับพื้นฐานผู้เรียนภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :25
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมประชาธิปไตยและปลุกจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :16
โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการอบรมสร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :14
โครงการอบรมสร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมประชาธิปไตยและปลุกจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรมการเรียนรู้เทคโนโลยีทีเหมาะสมการทำเตาถ่ายไบโอชาร์ วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ.บ้านดงเสียด อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :23
จัดการเรียนการสอนครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :39
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :30
จัดการเรียนการสอนสายสามัญกลุ่มครูอาสา
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :38
พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาระดับโซนสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด วันที่ 14มกราคม พ.ศ.2561
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :19
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :26
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :26
กิจกรรมเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-04-05 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :29
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :27
กิจกรรมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2560 ศรช.ท่ากกต้อง ต.ท่ากกแดง
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :22
กิจรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :24
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :30
กิจกรรมส่งเสริมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :32
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :32
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :29
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ รถโมบาย
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :30
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :25
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :25
การศึกษาตามอัธยาศัยและกิจกรรมส่งเเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :18
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย วันที่15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :20
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลเซกา วันที่ 13มกราคม พ.ศ.2561
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :16
กิจกรรมส่งเสริสการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย วันที่15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :16
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโบบาย)
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความยั่งยื่น วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :17
การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม/โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 7 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :26
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ บ้านโคกโขง หมู่ที่ 4 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา หลักสูตร 200 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษากศน.อำเภอเซกา วันที่ 12ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :14
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :28
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ-ไม่เกิน 30 ชม.) กลุ่ม 1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอมือ กลุ่ม 2 การทอผ้าพื้นเมือง กลุ่ม 1 กลุ่ม 3 การทอผ้าพื้นเมือง กลุ่ม 2 ณ บ้านหนองตีนเผือก หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำจั้น ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :20
บ้านหนังสือชุมชนบคงเค็ง ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ผู้ดูแลบ้านหนังสือชุมชน : นางสาววนิดา อยู่เย็น
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา ศาลาประชาคมและศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรทีี่สูง จ.เลย
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :16
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :36
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :28
ห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองจิก ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :31
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :29
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :30
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการอำเภอเคลื่อนที่ โรงดเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง ต.ท่ากกแดง
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :33
โครงการปฐมพยาบาเบื้องต้น วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2651 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :14
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตร 71 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :33
ห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียนวิชาชีพ-31 ชม.ขึ้นไป) ผ้าทอมือลายดอกสิรินทรวัลลี ณ กศน.ตำบลน้ำจั้น ระหว่างวันที่ 16-28 ก.พ. 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนในวันที่14 มีนาคม2561
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :28
ารศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนในวันที่14 มีนาคม2561
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตร 30 ชั่วโมง "กลุ่มทอผ้าลายดอกสิรินทรวัลลี" ระหว่างวันที่ 9 - 25 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :34
โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง "การทำบัญชีครัวเรือน" วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการปฐมพยาบาเบื้องต้น วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2651 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :22
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :28
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษเพืื่อการสื่อสารด้านอาชีพ การนวดแผนไทย วันที่ 1-6 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมไทรทองอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :21
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน บ้านบึงเค็ง หมู่ 2 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน "ผ้าทอมือลายดอกสิรินทรวัลลี" 51ชั่วโมง วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :21
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลท่าสะอาด ร่วมโครงการอาสายุวกาชาด วันที่ 22-25 มกราคม2561 ณ ตชด244จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :15
่ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนบ้านหนองจิก หมู่ 6 ตำบลหนองทุ่ม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.ตำบลท่าสะอาด ร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ป้องกันภัยพิบัติ วันที่13กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :12
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :19
ห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :42
โครงการการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :12
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีิวิต โครงการเสริมสร้างคุณภาพผู้สูงอายุในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :23
บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการแข่งขันกีฬากศน.สัมพันธ์อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :15
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมง วิชาการสานตะกล้าจากเส้นพลาสติก รุ่นที่3
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :14
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :19
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :42
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมง วิชาการสานตะกล้าจากเส้นพลาสติก รุ่นที่2
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :12
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :18
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลบ้านต้อง ดำเนินการจัดโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรญฐกิจพอเพียงการทำเกษตรผสมผสาน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :22
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมง วิชาการสานตะกล้าจากเส้นพลาสติก รุ่นที่1
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :18
โครงการ การเพาะเห็ดในท่อ
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :19
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนผ้าทอมือลายดอกศิรินธรวัลลี
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลบ้านต้องดำเนินการจัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :28
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2) กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลบ้านต้อง ดำเนินจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการเพาะเห็ดในท่อ ดำเนินการวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :19
โครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการกระถางยางรถยนต์ รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการกระถางยางรถยนต์ รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติN-Net
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :14
โครงการวิทยาศาสตร๋เพื่อการเรียนรู้
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :15
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :13
การทำขนมไทย
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :19
กาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา กศน.ตำบลท่าสะอาด ศรช.ม่วงคัน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด (TO BE NUMBER)
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :13
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :17
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :14
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :19
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :15
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :15
กศน.ตำบล่งไฮจัดโครงการตามรอยพระยุคลบาทเรื่องขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความยั่งยืนในวันที่ 18 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :17
โครงการอาสายุวกาชาดส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :18
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการศุนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการศุนย์ฝึกอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :24
ร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :19
กิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :30
อบรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :25
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :27
กิจกรรมแจกสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :24
สอบปลายภาคเรียน 2/2560 สนามสอบโรงเรียนมัธยทบึงโขงหลง วันที 17-18 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มโซน สานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :25
ภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :33
ร่วมงานวันครู ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :20
กิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการชับเคลื่อนหลักปนัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความยั่งยืน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการ English Camp
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :27
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :26
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลวังชมภูได้เข้าร่วมโครงการ ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2018-04-03 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลวังชมภูได้เข้าร่วมโครงการ สเต็มศึกษา ณ โรงแรมบีเคเพส วันที่ 27- 28 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-04-03 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการสร้างสรรผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
โพสเมื่อ :2018-04-01 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศนฬตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดกิจกรรมSmart Onie เพื่อสร้างSmart Farmer
โพสเมื่อ :2018-04-01 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิการบริหารการขยะมูลฝอย วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ.ศาลาประชาคม บ้านปรารถนาดี ตำบลป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-31 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรม smart onie เพื่อสร้าง smart famer วันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561 ณ.หอประชุมอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-31 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ณ.ศรช. บ้านโนน ตำบลศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-31 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการอบรมเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมการทำเตาถ่านไบโอชาร์
โพสเมื่อ :2018-03-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :57
โครงการอบรม smart ONIE เพื่องสร้าง smart famer
โพสเมื่อ :2018-03-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :40
การทำเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฏีใหม่
โพสเมื่อ :2018-03-31 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :42
โครงการปลูกเห็ดขอนขาว
โพสเมื่อ :2018-03-31 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :33
กลุ่มสานเส้นพลาสติก
โพสเมื่อ :2018-03-31 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :32
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-04-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลหนองยองจัดการเรียนการสอน ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-03-31 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :27
กิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลหนองยอง
โพสเมื่อ :2018-03-31 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-03-30 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมการทำเตาถ่านไบโอซาร์ ณ กศน.ตำบลวังชมภู
โพสเมื่อ :2018-03-30 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :46
กศน.ตำบลพรเจริญ เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2018-03-30 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-03-30 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :49
กศน.ตำบลหนองทุ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ :2018-03-30 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :35
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาพิการตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2018-03-30 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-03-30 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-03-30 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในวันที่7มีนาคม2561
โพสเมื่อ :2018-03-30 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2560
โพสเมื่อ :2018-03-29 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การทำบัญชีครัวเรือนในวันที่ 12 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-29 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการอบรมการเรียนรู้เทคโนโยที่เหมาะสมการทำเตาถ่านไบโอชา วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ บ้านแก้วสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-03-29 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :47
โครงการปรับพื้นฐานผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ :2018-03-29 ผู้โพส : ตำบลโนนศิลา
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ระหว่างวันที่ 10 - 25 มีนาคม 2561 ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2018-03-29 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :58
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ จัดโครงการอบรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมการทำเตาถ่านไบโอชาร์ วันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ วัดใหม่ศิริมงคล บ้านโคกสว่าง ต.ดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2018-03-29 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :62
กิจกรรม smart onie เพื่อสร้าง smart farmer
โพสเมื่อ :2018-03-29 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลหนองยอง จัดโครงการดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-29 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-29 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-03-29 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลหนองยองจัด โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
โพสเมื่อ :2018-03-29 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :43
โครงการไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ 2 ครั้งที่ 1 บ้านเหล่าใหญ่
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลหนองยอง จัดกิจกรรมช่างไม้ ณ ม.๔ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลหนองยอง จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียน ณ กศน.ตำบลหนองยอง ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดโครงการเรียนรู้ภาษาอาเซียน
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลหนองยอง จัดกิจกรรมกลุ่มแปรรูปเห็ด ณ ม.๕ ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :25
กลุ่มขยายพันธุ์ไม้ประดับ ม.๕ ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดโครงการ Smart Onie เพื่อสร้าง Smart Famer
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :31
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนศูนย์การเรียนชุมชนหนองแก่งทราย ภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการอบรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การทำเตาถ่านไบโอชาร์ ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :32
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนศูนย์การเรียนชุมชนหนองแก่งทราย ภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :22
ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ติดตามหมู๋บ้านที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :27
พบกลุ่มนักศึกษาระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : ตำบลโนนศิลา
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการอบรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer วันที่ 21-23 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :46
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2560
โพสเมื่อ :2018-03-28 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการการจัดการวิชาชีพระยะสั้น "การทำพวงมาลัยจากริบบิ้นรุ่นที่1และรุ่นที่2 /การทำขนมข้าวแต๋น"
โพสเมื่อ :2018-03-27 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความยั่งยืน
โพสเมื่อ :2018-03-27 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-27 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ กศน.ตำบลหนองทุ่ม ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-27 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลหนองทุ่ม ร่วมโครงการ T0 BE NUMBER ONE ณ หอประชุมอำเภอเซกา วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-27 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการทักษะการทำโครงงาน ณ กศน.ตำบลหนองทุ่ม วันที่ 1 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-27 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลหนองทุ่ม ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลเซกา วันที่ 13 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-27 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลหนองทุ่ม ร่วมโครงการแข่งขันกีฬา กศน.สัมพันธ์ อำเภอเซกา ณ โรงเรียนเซกา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-27 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (N-Net) ในระหว่างวันที่ 20- 21 มกราคม 2561 และ ในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-27 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาเข้าร่วมจํดโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (STEM) ณ ศาลาหมู่ 7 ตำบลเซกา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-27 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :32
กศน.ตำบลหนองทุ่ม เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ป้องกันภัยพิบัติ ณ หอประุชุมอำเภอเซกา ในวันที่ 9 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-27 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ-ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)"การทำข้าวแต๋นสามรส"
โพสเมื่อ :2018-03-27 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการ จิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 26 มี.ค.61 โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-27 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :29
กิจกรรม SMART ONIE เพื่อสร้าง SMART FARMER
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :40
กีฬาสานสัมพันธ์ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ(N-NET)
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ผ้าทอมือลายดอกสิริธรวัลลี
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาระดับโซนสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด วันที่ 14 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน.ตำบลหนองทุ่ม นำอาสาสมัครกศน.กศน.ตำบลเข้าร่วมโครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ณ ศาลาประชาคม หมู่ 7 ตำบลเซกา วันที่ 14 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 4.0 สู่ภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้นครพนม วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมโครงการ Smart Onie เพื่อสร้าง Smart Farmer ณ..บ้านเหล่าหลวง ตำบลดงบัง 23-26 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :49
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมการสอบปลายภาคเรียนที่ 2-2560 โรงเรียนท่าไร่ไทยเจริญ 17-18 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง เข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในการลงพื้นที่รอบที่ 1 ครั้งที่ 7 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตรกับประชาชน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ หมู่ที่ 7 บ้านราษฎรสำราญ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง เข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในการลงพื้นที่รอบที่ 1 ครั้งที่ 6 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตรกับประชาชน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ หมู่ที่ 6 บ้านดอนน้อย ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง เข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในการลงพื้นที่รอบที่ 1 ครั้งที่ 5 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตรกับประชาชน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ หมู่ที่ 5 บ้านสันติสุข ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง เข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในการลงพื้นที่รอบที่ 1 ครั้งที่ 4 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตรกับประชาชน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ หมู่ที่ 3 บ้านพัฒนา ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :32
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง เข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในการลงพื้นที่รอบที่ 1 ครั้งที่ 3 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตรกับประชาชน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง เข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในการลงพื้นที่รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตรกับประชาชน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ หมู่ที่ 1 บ้านดอนหญ้านาง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง เข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในการลงพื้นที่รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตรกับประชาชน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หมู่ที่ 4 บ้านสุขสาคร ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดโครงการเรียนรู้ภาษาอาเซียน ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ -10 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนน้อย ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลดอนหญ้านางนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ smart onie เพื่อสร้าง smart famer ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 จัด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคม บ้านดอนหญ้านาง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :32
กศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 31 ชั่วโมง)หลักสูตรการทำขนมทองพับ ทองม้วน ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนหญ้านาง ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถื่น ณ.วัดเทพนิมิต อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 4 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) ณ.โรงเรียนบึงกาฬ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-26 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นวิชาการทำปลาร้าทรงเครื่องระหว่างวันที่26-31มกราคม2561
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ณ.กศน.ตำบลหนองทุ่ม วันที่ 26 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา ณ หอประชุมอำเภอเซกา ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษากศน.ประจำภาคเรียนที่2/2560ระหว่างวันที่ 2-24 ธันวาคม 2561 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนผ้าทอมือลายดอกสิรินทรวัลลีระหว่างวันที่25-27กุมภาพันธ์2561
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.ตำบลหนองทุ่มจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วันที่ 31 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน"กลุ่มผ้าทอมือลายดอกสิรินทรวัลลี"(51 ชั่วโมง) วันที่ 15 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความยั่งยืน วันที่ 17 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :28
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน วันที่ 17 ธันวามคม 2560
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด วันที่ 14 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 2 - 24 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต จัดโดย กศน.อำเภอพรเจริญ โครงการเพศศึกษาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :28
กศน.หนองทุ่ม จัดกิจกรรมทักษะชีวิต โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ วิชา ช่างปูน
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :57
โครงการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-04-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการตะกร้าหนังสือสู่ชุมชน นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ธนาคาร ธกส.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :52
กศน.ตำบลวังชมภูได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอพรเจริญ วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.ตำบลวังชมภูได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ smart onie เพื่อสร้าง smart farmer วันที่ 21-23 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :47
โครงการคลีนิกเกษตรอำเภอบุ่งคล้าครั้งที่ ๒ร่วมกับภาคีเคือข่าย
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :99
กศน.ตำบลบ้านต้อง ดำเนินการจัดโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (STEM) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-24 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลบ้านต้อง ดำเนินการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบคุณภาพท่งการศึกษาระดับชาติ (n-net)
โพสเมื่อ :2018-03-24 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลบ้านต้อง ดำเนินการจัดกิจกรรมพบกลุ่มและปรับพื้นฐานนักศึกษา ระดับ ประถมศึกษา ม.ต้น และ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-03-24 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :49
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำธูปหอมและไล่ยุง วันที่ 12-24 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-24 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :45
กศน.ตำบลบ้านต้อง ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มผ้าทอมือลายดอนสิรินทรวัลลี ในระหว่างวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-24 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลบ้านต้อง ดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(การพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน การสานตะกร้าจากเ 30 ชั่วโมส้นพลาสติก รุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-24 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.ตำบลบ้านต้อง ดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(การพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก รุ่นที่ 1-2 ในระหว่างวันที่ 15-31 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-24 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลบ้านต้องดำเนินการจัดโครงการการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ในวันที่ 1 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-24 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :42
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-24 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ(N-Net)
โพสเมื่อ :2018-03-24 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึษา
โพสเมื่อ :2018-03-24 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครกงาร English Camp
โพสเมื่อ :2018-03-24 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :33
โครงการทักษะชีวิตจิตอาสาพัฒนาชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-23 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการบริหารจัดการขยะ
โพสเมื่อ :2018-03-23 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :40
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-23 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :43
กิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-03-23 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :32
กิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-03-23 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการ กศน.โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยถคลบาท
โพสเมื่อ :2018-03-23 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :44
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(ผ้าทอมือลายดอกสิรินทรวัลลี)
โพสเมื่อ :2018-03-23 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :50
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-03-23 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :38
กิจกรรมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการส่งเสริมเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความยั่งยืน
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการเสริมสรางความรู้ป้องกันภัยพิบัติ
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :29
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :32
โครงการแข่งขันกีฬา กสน.สัมพันธ์อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการ TO BE NUMBER ONE
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ STEM
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครกงารศูนย์อาชีพชุมชน วิชาผ้าทอมือลายดอกสิรินธรวัลลี
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :34
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการทำเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2018-04-08 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการปรับพื้นผู้เรียน
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : ตำบลนากั้ง
จำนวนผู้เข้าชม :26
จัดกิจกรรมโครงการกำจัดขยะลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :33
โครการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : ตำบลนากั้ง
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างไฟฟ้า ณ.กศน.ตำบลหนองเลิง ในระหว่างวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :32
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :35
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :36
ศูนย์ ฝึก อาชีพ ชุมชน หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :30
นายธนภัทร ดอคำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :42
นายธนภัทร ดอคำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :46
นายธนภัทร ดอคำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ณ กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :40
นายธนภัทร ดอคำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ ณ บ้านโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :34
นายธนภัทร ดอคำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ ศรช.บ้านโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นวิชาการทำปลาร้าทรงเครื่องระหว่างวันที่26-31มกราคม2561
โพสเมื่อ :2018-03-22 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.ตำบลหนองทุ่มร่วมกิจกรรม วันที่ 5 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-03-25 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :26
ประชาธิปไตยในชุมชนตามวิถีพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-03-21 ผู้โพส : กศน.ตำบลปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-03-21 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :51
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการหมู่บ้านตามรอยพระยุคลบาท ในวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-03-21 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตรบรรจุภัณฑ์ด้วยเครื่องแพ็คศูญญากาศ (๒๐ ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-03-21 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดการเรียนการสอนระดับ ม.ปลาย และมีการปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษา
โพสเมื่อ :2018-03-21 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียน ณ.กศน.ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2018-03-21 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-03-21 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในชุมชน วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
โพสเมื่อ :2018-03-21 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มการทอเสื่อกก ในวันที่3-9 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-21 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :38
นางกิ่งแก้ว เจริญชาติ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :37
นางกิ่งแก้ว เจริญชาติ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :36
นางกิ่งแก้ว เจริญชาติ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :34
โครงการวิชาชีพระยะสั้นผลิตภัณฑ์จากพลาสติด
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :32
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :42
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :32
กิจกรรม พัฒนา อาชีพ ระยะสั้น หลักสูตร การ นวด อโรมา จำนวน 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :29
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา กศน.
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :35
จัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน.ตำบลนาสวรรค์ จัดอบรมอาชีพระยะสั้นหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากพลาสติก (๓๐ ชั่วโมง) ณ กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลนาสวรรค์ จัดอบรมอาชีพระยะสั้นหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากหวาย (๕๕ ชั่วโมง) ณ กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :37
กิจกรรมพบกลุ่ม
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :36
กิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตรการบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบสูญญากาศ
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :32
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :25
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำตะกร้าจากเชือกมัดฟาง
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :41
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(30 ชั่วโมง) กลุ่มการเลี้ยงจิ้งหรีด
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลโนนสว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลโนนสว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :41
โครงการ Smart Obie สร้าง Smart. Farmer
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :45
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :52
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :52
กิจกรรมการเรียนการสอนระดับ ม. ต้น
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :36
กิจกรรมการเรียนการสอนระดับ ม. ปลาย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :30
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการบริหารจัดการขยะ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :31
ผลิตภัณฑ์จากยางพารา
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการทักษะการเรียนรู้ผ่านระบบ Digital Thailand 4.0
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการส่งเสริมทักษะการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการสมุนไพรสร้างสุขภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :35
การจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :45
กิจกรรมการเรียนรู้เทคดนดลยีที่เหมาะสม
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :31
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :42
หมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านอุดมพร หมู่ที่ 9
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการสร้างสุขด้วยหลักปรัชษเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :35
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 4
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านเอือด หมู่ที่ 5
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านเอราวัณ หมู่ที่ 6
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :40
การประดับผ้าในงานพิธี (30ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการบริหารจัดการขยะ ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านคำแสน ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :36
ลักสูตรการทำลวดรองถ้วยยางพารา (20 ชม.)
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :33
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 11
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดทำโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีแห่งคามพอเพียงในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดทำโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีแห่งคามพอเพียงในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :19
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :33
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านสามแยก หมู่ที่ 2
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :33
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 3
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :34
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 10
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดทำโครงการกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2561 ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :27
เทคโนโลยีที่เหมาะสม(๒๐ชั่วโมง) หลักสูตรการทำลวดรองถ้วยยางพารา
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :37
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :33
ปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ นักศึกษาระดับม.ปลาย วันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :33
ปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ นักศึกษาระดับม.ต้น วันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการเศรฐกิจพอเพียงในชุมชน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการขยะมูลฝอย ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :42
โครงการเสริมสร้างสุขภาพ ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดทำโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในระหว่างวันที่ 12-24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :30
กิจกรรม SMART ONIE เพื่อสร้าง Smart famer ในวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2561 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :42
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2661 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :31
กิจกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตรเตาเผาไร้ควัน วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงส่งเสริมประชาธิปไตยนักศึกษายุค 4g .ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :25
วิชาชีพระยะสั้น การแปรูปกล้วย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :45
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดทำโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในระหว่างวันที่ 12-24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :18
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ผลิตภัณฑ์จากหวาย จำนวน 55 ชั่วโมง ในวันที่ 12-24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ การทอผ้าพื้นเมือง จำนวน 100 ชั่วโมง ในวันที่ 8-30 มกราคม 2561 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลคำนาดีจัดโครงการเดินตามรอยพ่อเพื่อพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :53
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :25
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านน้อยเศรษฐี หมู่ที่ 7
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :30
นางสาววาสนา อัมไพและ นายสมใจ บุญถึง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาคนพิการ ณ บ้านนักศึกษา ต.โนนสมบรูณ์และต.หนองเลิงแ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :29
นางสาววาสนา อัมไพและ นายสมใจ บุญถึง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาคนพิการ ณ บ้านนักศึกษา ต.โนนสมบรูณ์และต.หนองเลิง
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :26
จัดกิจกรรมโครงการแยกขยะให้เป็นนิจลดมลพิษให้โลก ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนห้วยเรือใหญ่
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว จำนวน 30 ชั่วโมง ในวันที่ 1-8 มีนาคม 2561 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :34
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สิ่งประดิษฐ์จากริบบิ้น จำนวน 30 ชั่วโมง ในวันที่ 14-21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :32
จัดกิจกรรมโครงการประชาธิปไตยในวิถีชีวิต ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนห้วยเรือใหญ่
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :34
โครงการไทยนิยมยั่งยืน บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าแฝก
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :29
นางสาววาสนา อัมไพและ นายสมใจ บุญถึง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาคนพิการ ณ บ้านนักศึกษา ต.โนนสมบรูณ์และต.หนองเลิง
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านโคกอุดม หมู่ที่ 1
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการไทยนิยมยั่งยืน หมูที่ ๖ บ้านศรีวิชัย ตำบลป่าแฝก
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการไทยนิยมยั่งยืนบ้านแก้วสมบูรณ์ ตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :25
ทักษะชีวิตโครงการเพศศึกษาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :36
จัดกิจกรรมโครงการคนรุ่นใหม่พร้อมใจเรียนรู้มุ่งสู่อินเตอร์เน็ต
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการไทยนิยมยั่งยืน หมู่ที่ ๒ บ้านปรารถนาดี ตำบลป่าแฝก
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :24
จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :38
จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :33
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :34
จัดกิจกรรมโครงการการอ่านสร้างฝัด
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :43
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการสุขภาพกาย สุขภาพจิตพิซิตอัลไซเมอร์
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :30
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2/2560
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :55
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การออกแบบบรรจุภัณฑ์
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :28
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนห้วยเรือใหญ่ ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :31
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรการแปรรูปผ้าพื้นเมือง(๑๐๐ ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ ๒๔ ก.พ-๑๗ มี.ค ๖๑ ณ บ้านกำแพงเพชร ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :33
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :30
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :32
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :26
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพขุมชน การทำปุ๋ยหมักขีวภาพ ในวันที่ 12-24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านห้วยเซือมเหนือ ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-20 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :41
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษากศน.ระดับชั้นม.ปลาย ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :46
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตร หมู่ที่ ึ7 บ้านโนนสะอาด
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :32
ค่ายคณิตศาสตร์ (MATH CAMP) รุ่น ที่ 1
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :21
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :21
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตร หมู่ที่ 5 บ้านนางาม
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :31
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษากศน.ระดับชั้นม.ต้น ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตร หมู่ที่ 1 บ้านนาคำ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :26
กิจกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม การบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบสูญญากาศ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลไคสี ดำเนินโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านคำหมื่น ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตร หมู่ที่ 4 บ้านโนนสว่าง
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :25
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตร หมู่ที่ ุ6 บ้านโชคชัย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการการบริหารจัดการขยะโดยใช้ 3R วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :32
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :46
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตร หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าใหญ่
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตร
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :34
โครงการสร้างสุขด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 17 - 18 มกราคม 2561 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :32
เวทีขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลโคกก่อง
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นในระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการตามรอยเท้าพ่อสานต่อความพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดทำโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในระหว่างวันที่ 12-24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :45
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลคำนาดี จัดวิชาชีพระยะสั้นการทำปลาร้าบอง
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ระหว่างวันที่ 12-18 มีนาคม 2561 ณ กศน.ตำบลไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :44
โครงการสร้างสุขด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลคำนาดี จัดวิชาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) การทำปลาร้าบอง
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :32
โครงการไทยนิยมยั่งยืนตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :26
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการสูงวัยใสใจสุขภาพ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นการเพาะเห็ด ในวันที่ 6-12 มีค. 2561 ณ กศน.ตำบลไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-23 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :43
โครงการความรู้คู่คุณธรรม
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการทำดีเพื่อสานต่อความพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :26
ระหว่างวันที่13-14 กุมภาพันธ์ 2561 กศน.ตำบลไคสี จัดหลักสูตรการทำลวดรองถ้วยยางพารา ณ ศาลาประชาคมบ้านคำแสน ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :40
การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-03-21 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :39
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :39
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :32
กศน.ตำบลไคสี ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในชุมชน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านคำแสน ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการส่งเสริมการอ่านสานสู่ฝัน วันที่ 26 มกราคม 2661 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :32
กิจกรรมการเรียนการสอนตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :28
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลบึงกาฬ พัฒนาอาชีพระยะส้ัน จัดโครงการการทำลูกประคบสมุนไพร
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดโครงการเทคโนโลยีที่เหมาะสม การปลูกผักไฮโดรโปนิค
โพสเมื่อ :2018-03-19 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการห้องสมุดชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-03-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :105
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 3 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-16 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :45
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 14 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-16 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมจัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านดงบังใต้ ตำบลดงบัง 8 มี.ค 2561
โพสเมื่อ :2018-03-13 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศนอำเภอบึงโขงหลงเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 7 มี.ค 2561
โพสเมื่อ :2018-03-13 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมกิจกรรมบูญผะเหวดมหาชาติ ณ...อำเภอพรเจริณ 4 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-13 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-03-13 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น อาชีพหลักสูตรระยะสั้น เปิดสอนหลักสูตร นวดผ่อนคลาย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโนน หมู่ที่ 3 ตำบลศรีชมภู ดำเนินการสอนระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-13 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการเข้าค่ายลูกเสือ กศน.อำเภอพรเจริญ ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าภูวัว อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-13 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลวังชมภูได้ร่วมกิจกรรม โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาดูงาน ณ สวนธนา ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล วันที่ 3 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-13 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :46
กศน.ตำบลวังชมภูได้ร่วมกิจกรรม โครงการเพศศึกษาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที 6 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-03-13 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.ตำบลวังชมภูได้ร่วมกิจกรรม โครงการกีฬา กศน.อำเภอพรเจริญเกมส์ ณ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-03-13 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560 ณ กศน.ตำบลวังชมภู
โพสเมื่อ :2018-03-12 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม วิชาชีพระยะสั้นหลักสูตร การทำวุ้นแฟนซี
โพสเมื่อ :2018-03-12 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :48
โครงการดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-12 ผู้โพส : กศน.ตำบลปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดอบรมโครงการเพศศึกษาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ วันที่ 6 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-12 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศน.ตำบลศรีสำราญได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเศรฐกิจพอเพียง ดูงาน ณ ไร่ธนา ต.นาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 3 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-12 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลศรีสำราญร่วกับ กศน.ตำบลหนองหัวช้างและกศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ ศาลาประชาคม บ้านดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2018-03-12 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลศรีสำราญได้ทำการแข่งขันกีฬากศน.อำเภอพรเจริญ ณ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-12 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลศรีสำราญได้นำศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญของกศน.อำเภอพรเจริญ ณ เขตรักษาพันธุ์ป่าภูวัว อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-12 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :34
ออกพื้นที่ โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ศาลาประชาคมบ้านบึงโขงหลง ม.12 วันที่ 21 ก.พ.61
โพสเมื่อ :2018-03-10 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :42
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างตัดผมชาย-หญิง
โพสเมื่อ :2018-03-10 ผู้โพส : กศน.ตำบลปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการอบรมสเต็มศึกษา ณ.โรงแรมบีเคเพส
โพสเมื่อ :2018-03-12 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :48
ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :42
เข้าร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัติรย์ไทย
โพสเมื่อ :2018-03-12 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :47
กิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการอบรมสเต็มศึกษา ณ.โรงแรมบีเคเพส
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :42
โครงการดิจิทัลชุมชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2018-03-12 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :48
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลและเพศศึกษา
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :49
โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ.โรงแรมบีเคเพส
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :36
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรชั้นเรียน การนวดแผนไทย
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการอบรมโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :50
โครงการอบรมดิจิทัลชุมชน ต.หนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :33
ฝึกอาชีพระยะสั้นการทำแซนวิช กศน.ตำบลศรีสำราญ ณ บ้านโนนสว่าง
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการอบรม ขยะมูลฝอย ณ.ตำบลดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :46
ฝึกอาชีพระยะสั้น การทำปอเปีีียะสดและปอเปี๊ยะทอด กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการลูกเสือ กศน.อำเภอพรเจริญ ณ.เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าภูวัว 2561
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :32
กลุ่มวิชาชีพชั้นเรียน /ช่างปูน/ช่างก่ออิฐบล็อก
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :39
อาชีพระยะสั้น/กลุ่มการเพ้นเดคูพาจ
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :34
อาชีพระยะสั้น/การทำโดนัดจิ๋ว
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :41
อาชีพระยะสั้น/การทำน้ำมันเขียว
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :33
อาชีพระยะสั้น/ซาลาเปา
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :36
อาชีพระยะสั้น /กลุ่มเค้กกล้วยหอม
โพสเมื่อ :2018-03-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลศรีชมภู ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพศศึกษาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-07 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลศรีชมภู ได้ร่วมคณะกรรมการไทยนิยม ยิ่งยืน ได้ประชาคม หมู่บ้านหนองบัวน้อย
โพสเมื่อ :2018-03-07 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปัรชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ.สวนธนา เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลนาแสบง อ.ศรีไล จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-07 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :46
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-07 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :49
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยช์นจากเน็ตประชารัฐตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2018-03-07 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :46
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โพสเมื่อ :2018-03-07 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :41
อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2018-03-07 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :36
การจัดกิจกกรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลถ้ำเจริญ
โพสเมื่อ :2018-03-07 ผู้โพส : ตำบลถ้ำเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :42
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความยั่งยืน
โพสเมื่อ :2018-03-07 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :38
นักศึกษาสอบ n-net ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนเซกา
โพสเมื่อ :2018-03-07 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :40
งานบุญผะเวหดฟังเทศน์มหาชาติ วัดเทพนิมิต ประจำปี 2561 “กินตำซั่วข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ บวงสรวงปู่ซอคู่บ้าน นมัสการหลวงพ่อมงคลเทพนิมิต ร่วมแห่ผ้าผะเหวดงามวิจิตรยาวที่สุดในโลก”
โพสเมื่อ :2018-03-07 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2018-03-07 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2018-03-07 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :45
การทำไข่เค็ม
โพสเมื่อ :2018-03-06 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :56
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-06 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการการทำปลาร้าบองสมุนไพร
โพสเมื่อ :2018-03-06 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :46
โครงการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย 16 กุมภาพันธ์ 2561 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-03-05 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :59
โครงการอบรมการขยายพันธุ์พิช
โพสเมื่อ :2018-03-05 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :47
โครงการทำพรมเช็ดเท้า
โพสเมื่อ :2018-03-05 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :49
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษากศน.ตำบลท่าดอกคำ
โพสเมื่อ :2018-03-05 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :45
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-05 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :48
ศูนย์ฝึกอาชุมชนโครงการผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่
โพสเมื่อ :2018-03-05 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-03-05 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการทำแปลงสาธิต
โพสเมื่อ :2018-03-05 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :46
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน๓๐ชั่วโมง การทำขนมโดนัทจิ๋ว
โพสเมื่อ :2018-03-05 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :45
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน๓๐ชั่วโมงการทำไข่เค็ม
โพสเมื่อ :2018-03-05 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน๓๐ชั่วโมง การจัดสวนหย่อม
โพสเมื่อ :2018-03-05 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดโครงการรณรงค์ลดขยะในครัวเรือนและชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-05 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งเปิดชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปโครงการเพาะเห็ดโคนเล็ก
โพสเมื่อ :2018-03-05 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมศึกษาดูงานในงานมหกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ...ศูนย์วิทยาศาสตร์นครพนม 26 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-01 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลระบบ DMIS 61 สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ 23 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-01 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น การทำสาคูยัดไส้ ณ...บ้านดงบังใต้ ตำบลดงบัง 22-23 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-01 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น การทำขนมหม้อแกง ณ...บ้านเหล่าดอกไม้ ตำบลดงบัง 20-21 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-01 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดกการขยะมูลฝอยในชุมชน ณ...บ้านดงบังใต้ ตำบลดงบัง 14 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-01 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.ตำบลดงบังนำศึกษาเข้าสอบระดับชาติ (N-NET) ในวันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
โพสเมื่อ :2018-03-01 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.ตำบลบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา
โพสเมื่อ :2018-03-01 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :47
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 4.0
โพสเมื่อ :2018-02-28 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :33
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กพช. 20-28 ก.พ.2561 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-02-27 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :37
การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ การอบรมการทำบัญชีครัวเรีือน 21 กุมภาพันธ์ 2561 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-02-27 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :46
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดโครงการดิจิทัลชุมชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพได้เรียนรู้การใช้ดิจิทัลที่ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่ออาชีพที่ทำ
โพสเมื่อ :2018-02-27 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :62
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดชั้นเรียนวิชาชีพ( 31 ชั่วโมงขึ้นไป)กลุ่มการนวดแผนไทย ระหว่างวันที่1-17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลพรเจริญ ตำบลพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 15คน ประสบผลสำเร็จจำนวน 15 คน
โพสเมื่อ :2018-02-27 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :52
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)กลุ่มการขนมโดนัท ระหว่างวันที่17-19 มกราคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านสามแยก ตำบลพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ประสบผลสำเร็จจำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2018-02-27 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)กลุ่มการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ระหว่างวันที่29-31 มกราคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกอุดม ตำบลพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ประสบผลสำเร็จจำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2018-02-27 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)กลุ่มการทำน้ำมันเขียว
โพสเมื่อ :2018-02-27 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :51
กศน.ตำบลดอนหญ้านางร่วมจังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2018-02-27 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :45
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัด วิชาชีพระยะสั้นหลักสูตร การทำขนมคัสตาร์ต วันที่ 8-10 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-02-27 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จัดพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)กลุ่มการทำซาลาเปา
โพสเมื่อ :2018-02-27 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)กลุ่มการเพ้นเดคูพาค
โพสเมื่อ :2018-02-27 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง ระหว่างวันที่ 19 มกราคม - 31 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2018-02-27 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :53
นักศึกษา กศน.ตำบลศรีชมภู ร่วมกิจกรรมกีฬาอำเภอพรเจริญ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-27 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรแปรรูปผ้าพื้นเมือง ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2018-02-27 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมศูนย์การเรียนรู้ดิจิตอลชุมชนตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2018-02-27 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :44
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลศรีชมภู 2/60 ณ กศน.ตำบลศรีชมภู วันที่ 13 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-02-27 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
โพสเมื่อ :2018-02-27 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น อาชีพหลักสูตรระยะสั้น เปิดสอนหลักสูตร นวดฝ่าเท้า ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโนน หมู่ที่ 3 ตำบลศรีชมภู ดำเนินการสอนระหว่างวันที่ 8 – 11 มกราคม 2551
โพสเมื่อ :2018-02-27 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น อาชีพหลักสูตรระยะสั้น เปิดสอนกลุ่มการถักพรมเช็ดเท้า ศาลาอเนกประสงค์บ้านดงเสียด หมู่ที่ 1 ตำบลศรีชมภู ดำเนินการสอนระหว่างวันที่ 8 – 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. โดยมีนางมณีรัตน์ สินธิ์ภักดี เป็นวิทยากรสอน
โพสเมื่อ :2018-02-27 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลศรีชมภู เปิดสอน วิชาชีพหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้น (ช่างพื้นฐาน) กลุ่มช่างตัดเย็บแปรรูปผ้า 71 ชั่วโมง ณ.ศาลากลางบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลศรีชมภู ระหว่างวันที่ 8 – 26 มกราคม 2551
โพสเมื่อ :2018-03-07 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการไทยนิยมยั่งยืน หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดัน
โพสเมื่อ :2018-02-26 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :46
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการปลูกเห็ดขอนขาว
โพสเมื่อ :2018-02-26 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-02-26 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :40
อบรมการประกันคุณภาพภายใน
โพสเมื่อ :2018-02-23 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด( To be number one )
โพสเมื่อ :2018-02-23 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :38
อบรม English camp กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-02-23 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น การทำขนมโดนัทจิ๋ว ณ...กศน.ตำบลดงบัง14-15 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-02-23 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :50
จัดการเรียนการสอนนักศึกษา กศน.ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2018-02-23 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา กศน.เซกา
โพสเมื่อ :2018-02-23 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ** kik off พร้อมกัน ตำบลละ 1 หมู่่บ้าน
โพสเมื่อ :2018-02-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :48
โครงการคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-02-21 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :72
วันที่ 15 ก.พ. 61 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดและให้คำแนะนำในการดำเนินการจัดทำแบบทดสอบรายวิชาเลือก ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ ปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ก.พ. 61 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :69
วันที่ 9 ก.พ. 2561 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ มอหมายให้ นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงสนามสอบเกี่ยวกับการสอบ N-NET 2/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :55
วันที่ 7 ก.พ. 2561 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต ของ กศน.อำเภอเมือง ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :52
5 ก.พ.2561 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ ได้ประชุมประจำเดือน มกราคม 2561 กับ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :45
วันที่ 24 มกราคม 2561 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬมอบหมายให้นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :48
วันที่ 21-23 ม.ค. 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ได้จัดโครงการอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ (หลักสูตรวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย) ณ โรงแรมบีเคเพลส โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายพิสุทธิ์ บุศยพรรณพงศ์ กล่าวต้อนรับและมีนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นผู้กล่าวรายงาน การอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจาก ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผอ.สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ และนายประเวช เหล่าประเสริฐ รอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 133 คน จาก 2 หน่วยงาน ประกอบด้วย ครู กศน.จำนวน 122 คน และกำลังพลทหาร จำนวน 11 นาย
โพสเมื่อ :2018-02-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :63
วันที่ 23 ม.ค. 2561 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการ กศน. เดินทางมาพบปะนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพ แกนนำวัยรุ่นต้นแบบด้านสุขภาพในชุมชนเสริมสร้างความรอบรู้การส่งเสริมสุขภาพ SMART YOUTH" ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จำนวน 47 คน และเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :26
วันนี้ 18 ม.ค. 2561 นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ และ นางวธูสิริ ตันมูล ผู้อำนวยการกศน.อำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านนาขาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :28
วันที่ 17 มกราคม 2561 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ให้เกียติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรมอาสายุวกาชาด นอกโรงเรียน หลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย กศน.อำเภอ 4 อำเภอ ได้แก่ กศน.พรเจริญ กศน.เซกา กศน.ปากคาด กศน.บึงโขงหลง ณ กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 244 บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :22
วันที่ 16 มกราคม 2561 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ และ นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะ ครู กศน.ตำบล เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ร่วมงานวันครูครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อํานวยศิลป์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :35
วันที่ 13 มกราคม 2561 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณะครู กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ 61 ณ ถนนข้าวเม่า ริมโขง บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :26
วันที่ 11 มกราคม 2561 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ให้เกียติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ อบรมอาสายุวกาชาด นอกโรงเรียน หลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย กศน.อำเภอ 4 อำเภอ ได้แก่ กศน.เมืองบึงกาฬ กศน.โซ่พิสัย กศน.บุ่งคล้า กศน.ศรีวิไล ณ กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 244 บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :20
วันที่ 8 มกราคม 2561 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ให้เกียติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรมอาสายุวกาชาด นอกโรงเรียน หลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย กศน.อำเภอ 4 อำเภอ ได้แก่ กศน.เมืองบึงกาฬ กศน.โซ่พิสัย กศน.บุ่งคล้า กศน.ศรีวิไล ณ กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 244 บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :27
หมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชนตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2018-02-19 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :62
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-02-19 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :42
ครู กศน.ตำบลบึงกาฬ เข้าร่วมการอบรมเพื่อถ่ายทอดนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานในพื้นที่
โพสเมื่อ :2018-02-17 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :26
นำนักศึกษารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมชมคอนเสริตทูบีนัมเบอร์วัน 14 ก.พ.61 ร.ร.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-16 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :57
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30ชั่วโมง) โครงการ การทำขนมไข่หงษ์ 13-14 ก.พ.61 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-02-16 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :43
โครงการ การจัดสวนหย่อม 15-16 ก.พ.61 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-02-16 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการ การทำขนมจีนน้ำยา 6-7 ก.พ.61 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-02-16 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :49
การอบรมปฏิบัติการ (PAOR) สำหรับบุคลากร กศน.ในสังกัดสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2561
โพสเมื่อ :2018-02-15 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ :2018-02-21 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :66
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-15 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :61
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการสอนเสริมเพิ่มคนเก่ง
โพสเมื่อ :2018-02-15 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :57
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ นำนักศึกษาร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-15 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :52
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมอบรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ทดแทน/เพิ่มเติม จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทศบาลตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-15 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :32
นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต วิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-15 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการ TO BE NUMBER ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลา กศน.รวมใจ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-15 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :25
ขยายผลบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต สู่อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านทั้ง12 ตำบลโครงการบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-15 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :45
กศน.ตำบลบึงกาฬ รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณดี
โพสเมื่อ :2018-02-15 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :41
โครงการแข่งขันกีฬา กศน.สานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ระดับอำเภอ
โพสเมื่อ :2018-02-13 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :37
พัฒนาอาชีพระยะสั้น การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก รุ่น 3 (30 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-02-13 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :51
พัฒนาอาชีพระยะสั้น การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก รุ่น 1 (30 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-02-13 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :46
พัฒนาอาชีพระยะสั้น การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก รุ่น 2 (30 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-02-13 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-02-13 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :40
ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
โพสเมื่อ :2018-02-13 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :36
ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-02-13 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :42
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ระดับกลุ่มโซน
โพสเมื่อ :2018-02-13 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการทดสอบคุณภาพการศึกษา (N-NET)
โพสเมื่อ :2018-02-13 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :29
ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป โครงการ ก่ารทำหมวกจากต้นกก 8-18 ก.พ.61 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-02-13 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น การทำไข่เค็ม ณ...กศน.ตำบลดงบัง9-10 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-02-12 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น การทำขนมดอกจอก ณ...กศน.ตำบลดงบัง 12-13 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-02-12 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.ตำบลดงบังจัดอบรมภาษาอังกฤาเพื่ออาชีพ ณ...กศน.ตำบลดงบัง 6-8 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-02-12 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :37
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30ชั่วโมง) โครงการ การทำน้ำพริกหนังเค็ม 9-8 ก.พ.61 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-02-11 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :43
โครงการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ กศน.ตำบลบึงโขงหลง 9 ก.พ.2561
โพสเมื่อ :2018-02-11 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
โพสเมื่อ :2018-02-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :64
โครงการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กศน.เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาสินธุ์
โพสเมื่อ :2018-02-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :55
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-02-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :86
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถึศึกษาและทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2018-02-07 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :45
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30ชั่วโมง) โครงการ การทำปอเปี๊ยะทอด 1-2 ก.พ.61 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-02-06 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :46
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-02-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :50
โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (STEM)
โพสเมื่อ :2018-02-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :46
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูบีนัมเบอร์วัน
โพสเมื่อ :2018-02-05 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :46
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-02-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :40
จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ :2018-02-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :43
จัดโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
โพสเมื่อ :2018-02-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมโครงการบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2018-02-04 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :53
กศน.ตำบลบึงกาฬ เข้ารับอบรมโครงการจังหวัดใสสะอาดรัฐราษฎร์ร่วมตรวจสอบ
โพสเมื่อ :2018-02-04 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดโครงการร์สร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-02-04 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :44
กิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-02-01 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :60
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการแปรรูปจากเส้นพลาสติก รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2018-02-01 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :54
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การแปรรูปจากเส้นพลาสติก
โพสเมื่อ :2018-02-01 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :63
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โพสเมื่อ :2018-02-01 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :59
กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำของชำร่วยจากแผ่นเฟรม ณ บ้านนาคำ วันที่ 11-13 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-02-01 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :65
กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมใส่ไส้ ณ บ้านโนนสว่าง วันที่ 8-10 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-02-01 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :82
กศน.ตำบลศรีสำราญได้ทำการแข่งขันกีฬาคัดโซนสอง ณ โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-02-01 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :53
กศน.ตำบลไคสี นำอาสายุวกาชาดร่วมเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 2561 ในวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ29) อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :54
กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันที่ 25 มกราคม 2561 วิทยากรโดย นายอาทิตย์ หนูกล้วย โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์ บ้านอาฮง ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :64
กศน.ตำบลไคสีนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 24 มกราคม 2561 วิทยากรโดย นายอาทิตย์ หนูกล้วย โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านอาฮง ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :44
ครู กศน.ตำบลไคสี เข้าร่วมการอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เรื่องการจัดอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ (หลักสูตรวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย) โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ในระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมบีเค แกรนด์บอลลูม โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :45
วันที่ 20 มกราคม 2561 กศน.ตำบลไคสี นำนักศึกษาแข่งขันกีฬา กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (โซนเหนือ) ณ โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ ตำบลไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :48
วันที่ 18 มกราคม 2561 นายสุวัฒน์ สิงบริคัน หัวหน้า กศน.ตำบลไคสี ร่วมโครงการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยมี นายเดชา วงษ์มาก ผู้อำนวยการ เขตตรวจการที่ 6 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :41
วันที่ 15 มกราคม 2561 กศน.ตำบลไคสี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงคุณธรรมนำชีวิต ณ วัดป่าเทพวิมุติ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :33
วันที่ 13 มกราคม 2561 กศน.ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดบึงกาฬ ณ ถนนข้าวเม่า ริมโขงจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :49
ครู กศน.ตำบลไคสีเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายธุรกิจ moc biz club จังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ วัดอาฮงศิลาวาส ตำบลไคสี จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :25
วันที่ 10 มกราคม 2561 กศน.ตำบลไคสีจัดโครงการรักการอ่านสานฝันแห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีนิสัยรักการอ่าน มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด40 คน ได้รับการนิเทศการจัดกิจกรรมจากนางบุญรัตน์ สุขโสม บรรณารักษ์ชำนาญการ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ นำอาสายุวกาชาดร่วมเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 2561 ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ29) อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :50
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :43
วันที่ 25 มกราคม 2560 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ รับโล่มาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2560. ที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาดเป็นระยะเวลา 3. ปี และรับเข็มผู้อำนวยการฝึก
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :37
นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 24 มกราคม 2561 วิทยากรโดย นายอาทิตย์ หนูกล้วย โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านอาฮง ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :39
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เรื่องการจัดอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ (หลักสูตรวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย) โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ในระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมบีเค แกรนด์บอลลูม โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :45
วันที่ 20 มกราคม 2561 กศน.ตำบล 6 แห่ง ประกอบด้วย กศน.ตำบลโคกก่อง กศน.ตำบลชัยพร กศน.ตำบลบึงกาฬ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์ กศน.ตำบลนาสวรรค์ และกศน.ตำบลคำนาดี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายคณิตศาสตร์ (MATH CAMP) ได้รับการนิเทศจากนางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ณ โรงเรียนโพธ์ทอง ตำบลโนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :34
วันที่ 20 มกราคม 2561 กศน.ตำบล 6 ตำบล โซนเหนือ ประกอบด้วย กศน.ตำบลไคสี กศน.ตำบลวิศิษฐ์ กศน.ตำบลโนนสว่าง กศน.ตำบลโป่งเปือย กศน.ตำบลหอคำและ กศน.ตำบลหนองเลิง จัดการแข่งขันกีฬา กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ ตำบลไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :38
วันที่ 18 มกราคม 2561 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมประชุมคณะกรรมการห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :38
วันที่ 18 มกราคม 2561 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมโครงการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยมี นายเดชา วงษ์มาก ผู้อำนวยการ เขตตรวจการที่ 6 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :35
วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ และนางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมบุคลากร ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 ณ โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :46
วันที่ 15 มกราคม 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการคุณธรรมนำชีวิต ณ วัดป่าเทพวิมุติ ตำบลหอคำ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :31
วันที่ 13 มกราคม 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดบึงกาฬ ณ ถนนข้าวเม่า ริมโขงจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดโครงการดิจิตอลชุมชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านโคกสว่าง
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการทำเค้กกล้วยหอม ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :45
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการทำเต้าฮวยนมสด ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโคกสว่าง
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการทำน้ำมันสมุนไพร ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมโครงการผลิตภัณฑ์จากต้นค้า ณ...บ้านดงสรวง ตำบลดงบัง 20-31 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-01-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2561 ณ...เทศบาลอำเภอบึงโขงหลง 13 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-01-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ จิตอาสาพัฒนาสังคม ณ...เขตห้ามล่าอำเภอบึงโขงหลง 24-25 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-01-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลดงบังเข้าอบรมโครงการประวัติสาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ...โรงแรม บีเคเพลส 21-23 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-01-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมกิจกรรม โครงการการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ณ...กองร้อย ตชด.244 จังหวัดบึงกาฬ 17-20 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-01-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมโครงการทำบัญชีครัวเรือน ณ...บ้านดงบังใต ตำบลดงบัง 17 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-01-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมโครงการทำกระถางรถยนต์ ณ...บ้านดงบังใต้ ตำบลดงบัง 17-20 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-01-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :46
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ณ...กศน.ตำบลดงบัง 10 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-01-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :42
ปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญประจำภาคเรียนที่ 2/2560 กศน.ตำบลดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2018-01-30 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :52
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างวินัยนักศึกษา กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-01-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :61
โครงการค่ายอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน วันที่ 8-11 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-01-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :58
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-02-05 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการ การเรียนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพ ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2561 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-01-29 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :46
โครงการ ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จิตอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ 24-25 มกราคม 2561 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า บึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-01-29 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
โพสเมื่อ :2018-01-26 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :58
่ครู กศน.ตำบลบึงกาฬ เข้ารับการอบรม
โพสเมื่อ :2018-01-24 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :47
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียนโครงการค่ายคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ :2018-01-24 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :53
ร่วมกิจกรรมชุมชน บวงศรวงเจ้าปู่อือลือ กศน.ตำบลบึงโขงหลง 19 ม.ค.ุ61
โพสเมื่อ :2018-01-24 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :56
ครู กศน.ตำบลบึงโขงหลงร่วมงานวันครู 16 ม.ค.2561
โพสเมื่อ :2018-01-24 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :71
โครงการยุวกาชาด ร่วมกับอ.เซกา พรเจริญ ศรีวิไล บึงโขงหลง ระหว่างวัน 17-20 ม.ค.61
โพสเมื่อ :2018-01-24 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :67
ประชุมร่วมกับ กกต.จังหวัดบึงกาฬ คัดเลื่อกหมู่บ้านไม่ขายเสียง 19 ม.ค.2561
โพสเมื่อ :2018-01-24 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :49
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านนาขาม ตำบลบึงโขงหลง 18 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-01-24 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :51
โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 18 ม.ค. 61 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-01-19 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :46
กิจกรรมส่งเสริมตามอัธยาศัย ร่วมจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2561 วันที่ 13 ม.ค.61 เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-01-19 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :33
ดิจิทัลชุมชน โครงการ เทคโนโลยีขายสินค้าออนไลน์ 12 ม.ค.61 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-01-19 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :35
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-01-19 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :40
ครู กศน.ตำบลบึงกาฬ ร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
โพสเมื่อ :2018-01-18 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :48
ครู กศน.ตำบลบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-18 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :47
ครู กศน.ตำบลบึงกาฬ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงานการพัฒนาศูนย์เรียนรู้แหล่งอาหารธรรมชาติหนองกุดทิงในจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-18 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลบึงกาฬ ร่วมงานวันครู ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-01-16 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศน.ตำบลบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โพสเมื่อ :2018-01-16 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคุณธรรมนำชีวิต
โพสเมื่อ :2018-01-16 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :42
ประมวลภาพ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2561 กศน.ร่วมจัดกิจกกรมในพื้นที่ร่วมกับภาคีเครื่องข่ายในพื้นที่ทั้ง 7 ตำบล
โพสเมื่อ :2018-01-15 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :57
กศน.อำเภอพรเจริญจัดโครงการ 1อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 51ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-01-15 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :58
โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลจากยาเสพติด 11 ม.ค.61 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-01-15 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :45
วันที่ 5 มกราคม 2561 กศน.อำเภอพรเจริญเข้าร่วมอบรมโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุม BK GRAND BALLROOM โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-15 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :77
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-01-12 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :67
วันที่ 5 มกราคม 2561 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬได้จัดอบรมโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับนักศึกษา กศน.ในสังกัดทั้ง 8 อำเภอ รวมทั้งหมด 800 คน ณ ห้องประชุม BK GRAND BALLROOM โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ มีนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย และ ดร.ณัฐพล เนื่องชมภู เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ :2018-01-11 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :96
วันที่ 7 มกราคม 2561 กศน.ตำบลไคสี นำนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายคณิตศาสตร์ (MATH CAMP) ได้รับการนิเทศจากนางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ณ โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ ตำบลหอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :51
กศน.ตำบลไคสี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 4211/บก.13 ในระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2561 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 244 จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :57
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอาสายุวกาชาด
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :72
กศน.ตำบลบึงกาฬ เข้ารับการอบรมโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :54
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 4211/บก.13 ในระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2561 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 244 จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :69
วันที่ 7 มกราคม 2561 กศน.ตำบล 6 แห่ง ประกอบด้วย กศน.ตำบลวิศิษฐ์ กศน.ตำบลไคสี กศน.ตำบลโป่งเปือย กศน.ตำบลโนนสว่าง กศน.ตำบลหอคำ และกศน.ตำบลหนองเลิง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายคณิตศาสตร์ (MATH CAMP) ได้รับการนิเทศจากนางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ณ โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ ตำบลหอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :47
วันที่ 5 มกราคม 2561 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากร ผู้นำชุมชน และนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธี วิทยากรโดยท่าน ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย และท่านดร.ณัฐพล เนื่องชมภู ณ ห้อง BK Grand ballroom โรงแรมบีเคเพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :69
ภาพกิจกรรมการฝึกซ้อมเต้นบาสโลบ ทุกเย็นวันพุธ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :42
29 ธันวาคม 2560 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกิจกรรม big cleaning day
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :38
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :37
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :50
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมบีเคเพลส
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :53
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมคณะครูอาสาฯออกนิเทศติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ กศน.ตำบลทั้ง12 ตำบล
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :38
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วย นางรัศมี อืดผา นายธนภัทร ดอกคำ นางวาสนา พานะเวช ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการประมงอาสา หลักสูตรประมงอาสา ณ ห้องประชุมบักมี่ โรงแรมบีเคเพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :41
วันที่ 27-28 ธันวาคม 2560 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬมอบหมายให้นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professionnal Learning Community : PLC) เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ให้กับกลุ่มเป้าหมายครู กศน.สายครูผู้สอนในสังกัด จำนวน 117 คน ณ ห้องประชุม BK GRAND BALLROOM โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :107
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 สำนักงาน กกต.ร่วมประชุมกับบุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :35
วันที่ 17 ธ.ค. 60 กศน.ตำบลทั้ง 12 แห่ง จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียน วิชาคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :41
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยรสมใจทำความดี และสวดบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :38
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองบึงกาฬและบุคลากรเข้ารับการประชุมชี้แจงประสานแผนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการจัดกระบวนการเรียรรู้ด้านเกษตรธรรมชาติ และ smart. Farmer. ในพื้นที่ชายแดน โดนศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :43
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :47
บุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬร่วมเดินรณรงค์ในงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล คนไทยไม่ทนต่อการทุตจริต วันที่ 9 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :46
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้ารับการอบรมโครงการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ กศน. โดยมี นายบุญมาก ไชยฤทธิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.อำเภอพรเจริญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professionnal Learning Community :PLC) เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
โพสเมื่อ :2018-01-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :94
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินการประชุม ผู้บริหาร ครู พนักงานราชการ ลูกจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-29 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :78
วันที่ 23 ธันวาคม 2560 กศน.อำเภอพรเจริญจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการแข่งขั้นกีฬา กศน.ระดับตำบล
โพสเมื่อ :2017-12-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :127
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเยาวชนอาษารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.)จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-26 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :48
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 กศน.อำเภอพรเจริญจัดการอบรม Digital Literacy เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่ยั่งยืน
โพสเมื่อ :2017-12-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :115
กีฬาระดับตำบล โซน2
โพสเมื่อ :2017-12-25 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :47
ปฐมนิเทศ 2/2560 กศน.ตำบลหนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2017-12-25 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :51
รับการนิเทศจาก ผอ.กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :56
ครู กศน.ตำบลบึงกาฬ ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โพสเมื่อ :2017-12-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :51
โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน
โพสเมื่อ :2017-12-22 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :46
ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 วิชาคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ :2017-12-22 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :54
ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/25ุ60 วิชาภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ :2017-12-22 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :49
โครงการอบรมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา วันที่ 20 ธ.ค. 2560
โพสเมื่อ :2017-12-22 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :48
โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-12-22 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลสมสนุก จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2017-12-22 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :65
โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินับจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่
โพสเมื่อ :2017-12-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :85
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นายมงคล สุระเสนา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอศรีวิไล และคณะครู กศน.ตำบล ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ฌ โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :123
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ พร้อม นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ และเจ้าหน้าที่จังหวัด ร่วมบริจาคเงินในการก่อสร้างพระธาตุไชยบุรีศรีบึงกาฬ ้เพื่อดำเนินงานการก่อสร้างพระธาตุไชยบุรีศรีบึงกาฬ และเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างพระธาตุไชยบุรีศรีบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :104
กศน.ตำบลสมสนุกจัดกิจกรรม การศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2017-12-20 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :56
กิจกรรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน
โพสเมื่อ :2017-12-19 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :60
กิจกรรมโครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-12-19 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :58
กิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียน โซน 1 ต.เซกา ต.ซาง ต.หนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2017-12-19 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :59
กิจกิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษา กศน.ตำบลบึงโขงหลง ภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2017-12-19 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :43
โครงการส่งเสริมคุณธรรมไทยในวิถีศาสนาพุทธ วันที่ 15 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-12-19 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :53
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดโครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2017-12-19 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :52
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล ประจำปี 2560ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-18 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :119
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ และ ผู้บริหาร 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอ ปากคาด เมืองบึงกาฬ บุ่งคล้า บึงโขงหลง ร่วมรับคณะจากศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
โพสเมื่อ :2017-12-19 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :104
โครงการพัฒนาวิชาการ กศน.ตำบลท่าดอกคำ
โพสเมื่อ :2017-12-18 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :61
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในวิถีพุทธกศน.ตำบลท่าดอกคำ
โพสเมื่อ :2017-12-18 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมในวิถีศาสนาพุทธ 15 ธค 2560 ในจังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ :2017-12-16 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :51
กศน.ตำบลดงบัง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลดงบัง 13 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-12-16 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :50
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 กศน.อำเภอพรเจริญร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-15 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :98
กศน.ตำบลไคสีปรับพื้นฐานผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ในระหว่างวันที่ 9-10 ธค 60 ได้รับการนิเทศจาก นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-15 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :57
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้ง จัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับม.ปลายในภาคเรียนที่๒ปีการศึกษา๒๕๖๐
โพสเมื่อ :2017-12-15 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :59
กิจกรรม กพช. ปรับภูมิทัศน์ กศน.ตำบลคำแก้ว
โพสเมื่อ :2017-12-14 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :49
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ ทอเสื่อกก บ้านห้วยเนียม ตำบลคำแก้ว
โพสเมื่อ :2017-12-14 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :51
กิจกรรมพบกลุ่ม กศน.ตำบลบึงโขงหลง 13 พ.ย.60
โพสเมื่อ :2017-12-13 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :51
ผอ.กศน.จังหวัดบึงกาฬ ผอ.จรูญศักดิ์ พุดน้อย พร้อมคณะออกนิเทศ กศน.ตำบลบึงโขงหลง 12 พ.ย.2560
โพสเมื่อ :2017-12-13 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :45
ปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญภาคเรียนที่ 2/2560 และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 30 พ.ย.60
โพสเมื่อ :2017-12-13 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :49
โครงการพัฒนาวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 30 พ.ย.60
โพสเมื่อ :2017-12-13 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :42
ร่วมทำบุญตักบาตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 วัดสว่างวารี ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2017-12-13 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :44
กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ จิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัดสว่างวารี และกศน.ตำบลบึงโขงหลงบริเวณรอบๆชุมชนบึงโขงหลง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-12-13 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :54
ออกพื้นที่สำรวจแหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2017-12-13 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :39
กิจกรรมพบกลุ่ม กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2017-12-13 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :33
วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จังหวัดและคณะครู กศน.เมืองบึงกาฬ เข้าร่วม โครงการการจัดงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย (จังหวัดบึงกาฬ) ณ โดมราชป้องขันธ์ โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-13 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :125
กศน.ตำบลบึงกาฬ สำรวจแหล่เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2017-12-13 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :45
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการต่อต้านคอร์รัปช่ัน
โพสเมื่อ :2017-12-13 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :53
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดโครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ :2017-12-13 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลศรีสำราญร่วมประเพณีชุมชน การกวนข้าวทิพย์
โพสเมื่อ :2017-12-10 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :44
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ณ หอประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-08 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :92
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ และทีมนิเทศสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ลงนิเทศพื้นที่ การปฏิบัติงาน กศน.อำเภอบุ่งคล้า จำนวน 3 ตำบล เพื่อมอบนโยบาย/หลักการปฏิบัติงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่ตามสภาพจริง
โพสเมื่อ :2017-12-08 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :113
กศน.ตำบลป่าแฝก จัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา กศน.ประจำปีการศึกษา 2/2560 ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี ของสัปดาห์ ณ กศน.ตำบลป่าฝก ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านปรารถนาดี และศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านศรีวิชัย
โพสเมื่อ :2017-12-08 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :76
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา กศน.ประจำปีการศึกษา 2/2560 ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี ของสัปดาห์ ณ กศน.ตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2017-12-08 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :67
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม ตำบลบุ่งคล้า ภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2017-12-08 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :69
การนิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2017-12-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :64
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมเทศกาลข้าวใหม่ ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-12-08 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :60
กศน.ตำบลดงบัง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลดงบัง 6 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-12-07 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :61
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วัดสว่างวารี อำเภอบึงโขงหลง 5 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-12-07 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :51
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙ วันพ่อแห่งชาติ และบำเพ็ญประโยชณ์ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บริเวณถนนเลียบแม่น้ำโขง อ.เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-06 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :62
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางณิชา คำชมภู ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ โดยมี นายจำรัส กังน้อย นายอำเภอเมืองเป็นประธานในพิธี ณ บ้านอาฮง ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-06 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :51
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้ารับการอบรมโครงการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ กศน. โดยมี นายบุญมาก ไชยฤทธิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นวิทยากร ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-06 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :46
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 กศน.อำเภอพรเจริญ รับการนิเทศจากศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :112
วันทั่ 5 ธันวาคม 2560 กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมพิธ๊เปิดโครงการตลาดประชารัฐ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2017-12-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :124
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมมอบประกาศนีบัตร ภาคเรียนที่ 2/2560 กศน.อำเภอบึงโขงหลง 1 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-12-04 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2/2560 กศน.อำเภอบึงโขงหลง 1 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-12-04 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศน.ตำบลดงบังร่วมโครงการพัฒนาวิชาการ กศน.อำเภอบึงโขงหลง 30 พฤศจิกายน 2560
โพสเมื่อ :2017-12-04 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :63
วันที่ 30 พ.ย. 60 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ ได้ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 กับ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-04 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :140
วันนี้ 27 – 28 พ.ย.60 เวลา 08.30 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และแผนงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสิรินธารา โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และแผนงานงบประมาณ พนักงานราชการในสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ จำนวนทั้งสิ้น 52 คน
โพสเมื่อ :2017-12-04 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :69
กศน.อำเภอพรเจริญจัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2017-12-01 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :103
ประชาสัมพันธ์ โครงการสัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ
โพสเมื่อ :2017-11-30 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :62
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :68
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
โพสเมื่อ :2017-11-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :58
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ และเจ้าหน้าที่แผนงาน การเงิน พัสดุ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และแผนงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมสิรินธารา โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :74
กศน.อำเภอพรเจริญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และแผนงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โพสเมื่อ :2017-11-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :101
ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2017-11-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :75
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 12 ตำบล กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560
โพสเมื่อ :2017-11-26 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :58
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายมงคล พลาลี ผอ.กศน.อำเภอเซกา มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลและครูผู้สอนคนพิการ ตำบลน้ำจั้นร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวดำนาโยน บ้านคำบอนใหม่ ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-24 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :62
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ และทีมนิเทศสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ลงนิเทศพื้นที่ การปฏิบัติงาน กศน.ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพื่อมอบนโยบาย/หลักการปฏิบัติงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่ตามสภาพจริง
โพสเมื่อ :2017-11-24 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :52
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอบุ่งคล้า ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โพสเมื่อ :2017-11-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :103
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2017-11-23 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :91
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้ง จัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับม.ต้นในภาคเรียนที่๒ปีการศึกษา๒๕๖๐
โพสเมื่อ :2017-11-23 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :75
วันที่ 20 พ.ย.2560 ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลพรเจริญ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2017-11-23 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :113
กศน.เมืองบึงกาฬ เคารพธงชาติทุกวันจันทร์ เวลา 08.00 น. พร้อมท่องค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
โพสเมื่อ :2017-11-22 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :55
วันที่ 13 พ.ย. 60 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกับบุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมการประชุมชี้แจง นโยบายและจุดเน้นดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เจ้าหน้าที่จาก กศน.ทั้ง 8 อำเภอ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุม
โพสเมื่อ :2017-11-22 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :74
14 พฤศจิกายน 2560 นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬและนางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมเปิดงานการจัดนิทรรศการและรำเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เมรุมาศจำลอง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-22 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :54
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ กศน.ตำบลทั้ง12 แห่ง กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประจำสัปดาห์นี้ 19 พย 60
โพสเมื่อ :2017-11-22 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :58
ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมความรู้คู่คุณธรรม นำสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 20 พ.ย. 2560 ณ ศาลารวมใจ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-22 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :77
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-22 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :72
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประชุมมอบหมายงานและแนวทางการปฏิบัติงานตามกรอบนโยบาย สำนัก กศน.ประจำปีงบประมาณ 2561ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-22 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :84
วันที่ 22 พ.ย. 60 นายคำตัน วรรณชู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรเจริญ ประชุมหมอบหมายงานและแนวทางการปฏิบัติงานตามกรอบนโยบาย สำนัก กศน.ประจำปีงบประมาณ 2561ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2017-11-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :83
กศน.ตำบลพรเจริญ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจหลักสูตร Digital Literacyณห้องแซฟไฟร์ ๒๐๒ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี
โพสเมื่อ :2017-11-22 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :52
กศน.อำเภอพรเจริญ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจหลักสูตร Digital Literacy
โพสเมื่อ :2017-11-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :89
กศน.อำเภอเซกาประกาศเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ใครสนใจติดต่อรับใบสมัครได้ด้วยตนเอง ที่กศน.อ.เซกา ในวันที่25-29พ.ย.60 นี้ หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 042-489460 ค่ะ
โพสเมื่อ :2017-11-21 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :146
กศน.ตำบลดงบังรับการนิเทศจากสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะ 12 พ.ย 2560
โพสเมื่อ :2017-11-17 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :52
กศน.ตำบลดงบังนำนักศึกษาเข้าร่วมการสอบธรรมสถานศึกษา โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 9 พ.ย 2560
โพสเมื่อ :2017-11-17 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลดงบังร่วมเป็นเกียรติในพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินณ..บ้านดงบัง หมู่ที่5 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 8 พ.ย 2560
โพสเมื่อ :2017-11-17 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :56