สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 ก.พ. 61 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดและให้คำแนะนำในการดำเนินการจัดทำแบบทดสอบรายวิชาเลือก ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ ปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ก.พ. 61 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :0
วันที่ 9 ก.พ. 2561 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ มอหมายให้ นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงสนามสอบเกี่ยวกับการสอบ N-NET 2/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :0
วันที่ 7 ก.พ. 2561 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต ของ กศน.อำเภอเมือง ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :0
5 ก.พ.2561 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ ได้ประชุมประจำเดือน มกราคม 2561 กับ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :0
วันที่ 24 มกราคม 2561 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬมอบหมายให้นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :0
วันที่ 21-23 ม.ค. 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ได้จัดโครงการอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ (หลักสูตรวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย) ณ โรงแรมบีเคเพลส โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายพิสุทธิ์ บุศยพรรณพงศ์ กล่าวต้อนรับและมีนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นผู้กล่าวรายงาน การอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจาก ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผอ.สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ และนายประเวช เหล่าประเสริฐ รอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 133 คน จาก 2 หน่วยงาน ประกอบด้วย ครู กศน.จำนวน 122 คน และกำลังพลทหาร จำนวน 11 นาย
โพสเมื่อ :2018-02-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :2
วันที่ 23 ม.ค. 2561 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการ กศน. เดินทางมาพบปะนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพ แกนนำวัยรุ่นต้นแบบด้านสุขภาพในชุมชนเสริมสร้างความรอบรู้การส่งเสริมสุขภาพ SMART YOUTH" ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จำนวน 47 คน และเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :0
วันนี้ 18 ม.ค. 2561 นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ และ นางวธูสิริ ตันมูล ผู้อำนวยการกศน.อำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านนาขาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :2
วันที่ 17 มกราคม 2561 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ให้เกียติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรมอาสายุวกาชาด นอกโรงเรียน หลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย กศน.อำเภอ 4 อำเภอ ได้แก่ กศน.พรเจริญ กศน.เซกา กศน.ปากคาด กศน.บึงโขงหลง ณ กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 244 บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :0
วันที่ 16 มกราคม 2561 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ และ นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะ ครู กศน.ตำบล เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ร่วมงานวันครูครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อํานวยศิลป์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :0
วันที่ 13 มกราคม 2561 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณะครู กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ 61 ณ ถนนข้าวเม่า ริมโขง บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :0
วันที่ 11 มกราคม 2561 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ให้เกียติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ อบรมอาสายุวกาชาด นอกโรงเรียน หลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย กศน.อำเภอ 4 อำเภอ ได้แก่ กศน.เมืองบึงกาฬ กศน.โซ่พิสัย กศน.บุ่งคล้า กศน.ศรีวิไล ณ กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 244 บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :0
วันที่ 8 มกราคม 2561 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ให้เกียติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรมอาสายุวกาชาด นอกโรงเรียน หลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย กศน.อำเภอ 4 อำเภอ ได้แก่ กศน.เมืองบึงกาฬ กศน.โซ่พิสัย กศน.บุ่งคล้า กศน.ศรีวิไล ณ กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 244 บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :2
หมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชนตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2018-02-19 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :15
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-02-19 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :4
ครู กศน.ตำบลบึงกาฬ เข้าร่วมการอบรมเพื่อถ่ายทอดนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานในพื้นที่
โพสเมื่อ :2018-02-17 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :0
นำนักศึกษารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมชมคอนเสริตทูบีนัมเบอร์วัน 14 ก.พ.61 ร.ร.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-16 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :5
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30ชั่วโมง) โครงการ การทำขนมไข่หงษ์ 13-14 ก.พ.61 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-02-16 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :3
โครงการ การจัดสวนหย่อม 15-16 ก.พ.61 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-02-16 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :3
โครงการ การทำขนมจีนน้ำยา 6-7 ก.พ.61 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-02-16 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :3
การอบรมปฏิบัติการ (PAOR) สำหรับบุคลากร กศน.ในสังกัดสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2561
โพสเมื่อ :2018-02-15 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :2
โครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ :2018-02-15 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :11
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-15 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :10
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการสอนเสริมเพิ่มคนเก่ง
โพสเมื่อ :2018-02-15 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :12
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ นำนักศึกษาร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-15 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :6
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมอบรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ทดแทน/เพิ่มเติม จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทศบาลตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-15 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :2
นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต วิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-15 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :2
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการ TO BE NUMBER ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลา กศน.รวมใจ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-15 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :2
ขยายผลบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต สู่อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านทั้ง12 ตำบลโครงการบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-15 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :2
กศน.ตำบลบึงกาฬ รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณดี
โพสเมื่อ :2018-02-15 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :6
โครงการแข่งขันกีฬา กศน.สานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ระดับอำเภอ
โพสเมื่อ :2018-02-13 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :4
พัฒนาอาชีพระยะสั้น การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก รุ่น 3 (30 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-02-13 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :10
พัฒนาอาชีพระยะสั้น การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก รุ่น 1 (30 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-02-13 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :3
พัฒนาอาชีพระยะสั้น การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก รุ่น 2 (30 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-02-13 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :7
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-02-13 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :4
ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
โพสเมื่อ :2018-02-13 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :8
ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-02-13 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :5
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ระดับกลุ่มโซน
โพสเมื่อ :2018-02-13 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :8
โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการทดสอบคุณภาพการศึกษา (N-NET)
โพสเมื่อ :2018-02-13 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :0
ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป โครงการ ก่ารทำหมวกจากต้นกก 8-18 ก.พ.61 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-02-13 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :3
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น การทำไข่เค็ม ณ...กศน.ตำบลดงบัง9-10 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-02-12 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :4
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น การทำขนมดอกจอก ณ...กศน.ตำบลดงบัง 12-13 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-02-12 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :2
กศน.ตำบลดงบังจัดอบรมภาษาอังกฤาเพื่ออาชีพ ณ...กศน.ตำบลดงบัง 6-8 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-02-12 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :2
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30ชั่วโมง) โครงการ การทำน้ำพริกหนังเค็ม 9-8 ก.พ.61 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-02-11 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :7
โครงการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ กศน.ตำบลบึงโขงหลง 9 ก.พ.2561
โพสเมื่อ :2018-02-11 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :8
โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
โพสเมื่อ :2018-02-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :21
โครงการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กศน.เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาสินธุ์
โพสเมื่อ :2018-02-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :13
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-02-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :28
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถึศึกษาและทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2018-02-07 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :18
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30ชั่วโมง) โครงการ การทำปอเปี๊ยะทอด 1-2 ก.พ.61 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-02-06 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :10
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-02-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :14
โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (STEM)
โพสเมื่อ :2018-02-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :13
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูบีนัมเบอร์วัน
โพสเมื่อ :2018-02-05 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :17
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-02-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :8
จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ :2018-02-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :5
จัดโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
โพสเมื่อ :2018-02-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :5
กศน.ตำบลบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมโครงการบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2018-02-04 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลบึงกาฬ เข้ารับอบรมโครงการจังหวัดใสสะอาดรัฐราษฎร์ร่วมตรวจสอบ
โพสเมื่อ :2018-02-04 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :15
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดโครงการร์สร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-02-04 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :14
กิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-02-01 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :16
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการแปรรูปจากเส้นพลาสติก รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2018-02-01 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :12
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การแปรรูปจากเส้นพลาสติก
โพสเมื่อ :2018-02-01 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :12
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โพสเมื่อ :2018-02-01 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :17
กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำของชำร่วยจากแผ่นเฟรม ณ บ้านนาคำ วันที่ 11-13 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-02-01 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :12
กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมใส่ไส้ ณ บ้านโนนสว่าง วันที่ 8-10 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-02-01 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :15
กศน.ตำบลศรีสำราญได้ทำการแข่งขันกีฬาคัดโซนสอง ณ โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-02-01 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :14
กศน.ตำบลไคสี นำอาสายุวกาชาดร่วมเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 2561 ในวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ29) อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :9
กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันที่ 25 มกราคม 2561 วิทยากรโดย นายอาทิตย์ หนูกล้วย โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์ บ้านอาฮง ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :11
กศน.ตำบลไคสีนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 24 มกราคม 2561 วิทยากรโดย นายอาทิตย์ หนูกล้วย โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านอาฮง ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :7
ครู กศน.ตำบลไคสี เข้าร่วมการอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เรื่องการจัดอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ (หลักสูตรวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย) โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ในระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมบีเค แกรนด์บอลลูม โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :14
วันที่ 20 มกราคม 2561 กศน.ตำบลไคสี นำนักศึกษาแข่งขันกีฬา กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (โซนเหนือ) ณ โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ ตำบลไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :7
วันที่ 18 มกราคม 2561 นายสุวัฒน์ สิงบริคัน หัวหน้า กศน.ตำบลไคสี ร่วมโครงการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยมี นายเดชา วงษ์มาก ผู้อำนวยการ เขตตรวจการที่ 6 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :9
วันที่ 15 มกราคม 2561 กศน.ตำบลไคสี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงคุณธรรมนำชีวิต ณ วัดป่าเทพวิมุติ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :6
วันที่ 13 มกราคม 2561 กศน.ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดบึงกาฬ ณ ถนนข้าวเม่า ริมโขงจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :10
ครู กศน.ตำบลไคสีเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายธุรกิจ moc biz club จังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ วัดอาฮงศิลาวาส ตำบลไคสี จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :1
วันที่ 10 มกราคม 2561 กศน.ตำบลไคสีจัดโครงการรักการอ่านสานฝันแห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีนิสัยรักการอ่าน มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด40 คน ได้รับการนิเทศการจัดกิจกรรมจากนางบุญรัตน์ สุขโสม บรรณารักษ์ชำนาญการ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :1
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ นำอาสายุวกาชาดร่วมเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 2561 ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ29) อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :4
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :4
วันที่ 25 มกราคม 2560 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ รับโล่มาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2560. ที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาดเป็นระยะเวลา 3. ปี และรับเข็มผู้อำนวยการฝึก
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :4
นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 24 มกราคม 2561 วิทยากรโดย นายอาทิตย์ หนูกล้วย โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านอาฮง ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :6
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เรื่องการจัดอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ (หลักสูตรวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย) โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ในระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมบีเค แกรนด์บอลลูม โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :6
วันที่ 20 มกราคม 2561 กศน.ตำบล 6 แห่ง ประกอบด้วย กศน.ตำบลโคกก่อง กศน.ตำบลชัยพร กศน.ตำบลบึงกาฬ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์ กศน.ตำบลนาสวรรค์ และกศน.ตำบลคำนาดี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายคณิตศาสตร์ (MATH CAMP) ได้รับการนิเทศจากนางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ณ โรงเรียนโพธ์ทอง ตำบลโนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :4
วันที่ 20 มกราคม 2561 กศน.ตำบล 6 ตำบล โซนเหนือ ประกอบด้วย กศน.ตำบลไคสี กศน.ตำบลวิศิษฐ์ กศน.ตำบลโนนสว่าง กศน.ตำบลโป่งเปือย กศน.ตำบลหอคำและ กศน.ตำบลหนองเลิง จัดการแข่งขันกีฬา กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ ตำบลไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :3
วันที่ 18 มกราคม 2561 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมประชุมคณะกรรมการห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :7
วันที่ 18 มกราคม 2561 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมโครงการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยมี นายเดชา วงษ์มาก ผู้อำนวยการ เขตตรวจการที่ 6 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :3
วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ และนางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมบุคลากร ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 ณ โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :3
วันที่ 15 มกราคม 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการคุณธรรมนำชีวิต ณ วัดป่าเทพวิมุติ ตำบลหอคำ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :2
วันที่ 13 มกราคม 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดบึงกาฬ ณ ถนนข้าวเม่า ริมโขงจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :6
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดโครงการดิจิตอลชุมชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านโคกสว่าง
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :10
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการทำเค้กกล้วยหอม ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :7
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการทำเต้าฮวยนมสด ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโคกสว่าง
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :7
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการทำน้ำมันสมุนไพร ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2018-01-31 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :7
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมโครงการผลิตภัณฑ์จากต้นค้า ณ...บ้านดงสรวง ตำบลดงบัง 20-31 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-01-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :11
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2561 ณ...เทศบาลอำเภอบึงโขงหลง 13 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-01-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :12
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ จิตอาสาพัฒนาสังคม ณ...เขตห้ามล่าอำเภอบึงโขงหลง 24-25 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-01-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :11
กศน.ตำบลดงบังเข้าอบรมโครงการประวัติสาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ...โรงแรม บีเคเพลส 21-23 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-01-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :8
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมกิจกรรม โครงการการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ณ...กองร้อย ตชด.244 จังหวัดบึงกาฬ 17-20 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-01-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :8
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมโครงการทำบัญชีครัวเรือน ณ...บ้านดงบังใต ตำบลดงบัง 17 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-01-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :8
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมโครงการทำกระถางรถยนต์ ณ...บ้านดงบังใต้ ตำบลดงบัง 17-20 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-01-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :8
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ณ...กศน.ตำบลดงบัง 10 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-01-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :6
ปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญประจำภาคเรียนที่ 2/2560 กศน.ตำบลดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2018-01-30 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :5
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างวินัยนักศึกษา กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-01-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :18
โครงการค่ายอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน วันที่ 8-11 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-01-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :14
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-02-05 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :14
โครงการ การเรียนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพ ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2561 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-01-29 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :9
โครงการ ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จิตอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ 24-25 มกราคม 2561 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า บึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-01-29 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :9
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
โพสเมื่อ :2018-01-26 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :19
่ครู กศน.ตำบลบึงกาฬ เข้ารับการอบรม
โพสเมื่อ :2018-01-24 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :18
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียนโครงการค่ายคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ :2018-01-24 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :19
ร่วมกิจกรรมชุมชน บวงศรวงเจ้าปู่อือลือ กศน.ตำบลบึงโขงหลง 19 ม.ค.ุ61
โพสเมื่อ :2018-01-24 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :23
ครู กศน.ตำบลบึงโขงหลงร่วมงานวันครู 16 ม.ค.2561
โพสเมื่อ :2018-01-24 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการยุวกาชาด ร่วมกับอ.เซกา พรเจริญ ศรีวิไล บึงโขงหลง ระหว่างวัน 17-20 ม.ค.61
โพสเมื่อ :2018-01-24 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :28
ประชุมร่วมกับ กกต.จังหวัดบึงกาฬ คัดเลื่อกหมู่บ้านไม่ขายเสียง 19 ม.ค.2561
โพสเมื่อ :2018-01-24 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :17
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านนาขาม ตำบลบึงโขงหลง 18 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-01-24 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :17
โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 18 ม.ค. 61 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-01-19 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :16
กิจกรรมส่งเสริมตามอัธยาศัย ร่วมจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2561 วันที่ 13 ม.ค.61 เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-01-19 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :12
ดิจิทัลชุมชน โครงการ เทคโนโลยีขายสินค้าออนไลน์ 12 ม.ค.61 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-01-19 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :8
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-01-19 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :15
ครู กศน.ตำบลบึงกาฬ ร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
โพสเมื่อ :2018-01-18 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :20
ครู กศน.ตำบลบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-18 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :15
ครู กศน.ตำบลบึงกาฬ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงานการพัฒนาศูนย์เรียนรู้แหล่งอาหารธรรมชาติหนองกุดทิงในจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-18 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :13
กศน.ตำบลบึงกาฬ ร่วมงานวันครู ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-01-16 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โพสเมื่อ :2018-01-16 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :21
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคุณธรรมนำชีวิต
โพสเมื่อ :2018-01-16 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :14
ประมวลภาพ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2561 กศน.ร่วมจัดกิจกกรมในพื้นที่ร่วมกับภาคีเครื่องข่ายในพื้นที่ทั้ง 7 ตำบล
โพสเมื่อ :2018-01-15 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.อำเภอพรเจริญจัดโครงการ 1อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 51ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-01-15 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :17
โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลจากยาเสพติด 11 ม.ค.61 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-01-15 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :17
วันที่ 5 มกราคม 2561 กศน.อำเภอพรเจริญเข้าร่วมอบรมโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุม BK GRAND BALLROOM โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-15 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-01-12 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :25
วันที่ 5 มกราคม 2561 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬได้จัดอบรมโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับนักศึกษา กศน.ในสังกัดทั้ง 8 อำเภอ รวมทั้งหมด 800 คน ณ ห้องประชุม BK GRAND BALLROOM โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ มีนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย และ ดร.ณัฐพล เนื่องชมภู เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ :2018-01-11 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :57
วันที่ 7 มกราคม 2561 กศน.ตำบลไคสี นำนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายคณิตศาสตร์ (MATH CAMP) ได้รับการนิเทศจากนางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ณ โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ ตำบลหอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลไคสี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 4211/บก.13 ในระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2561 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 244 จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอาสายุวกาชาด
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลบึงกาฬ เข้ารับการอบรมโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 4211/บก.13 ในระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2561 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 244 จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :35
วันที่ 7 มกราคม 2561 กศน.ตำบล 6 แห่ง ประกอบด้วย กศน.ตำบลวิศิษฐ์ กศน.ตำบลไคสี กศน.ตำบลโป่งเปือย กศน.ตำบลโนนสว่าง กศน.ตำบลหอคำ และกศน.ตำบลหนองเลิง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายคณิตศาสตร์ (MATH CAMP) ได้รับการนิเทศจากนางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ณ โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ ตำบลหอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :15
วันที่ 5 มกราคม 2561 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากร ผู้นำชุมชน และนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธี วิทยากรโดยท่าน ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย และท่านดร.ณัฐพล เนื่องชมภู ณ ห้อง BK Grand ballroom โรงแรมบีเคเพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :28
ภาพกิจกรรมการฝึกซ้อมเต้นบาสโลบ ทุกเย็นวันพุธ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :16
29 ธันวาคม 2560 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกิจกรรม big cleaning day
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :8
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :8
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :16
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมบีเคเพลส
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :13
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมคณะครูอาสาฯออกนิเทศติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ กศน.ตำบลทั้ง12 ตำบล
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :12
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วย นางรัศมี อืดผา นายธนภัทร ดอกคำ นางวาสนา พานะเวช ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการประมงอาสา หลักสูตรประมงอาสา ณ ห้องประชุมบักมี่ โรงแรมบีเคเพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :8
วันที่ 27-28 ธันวาคม 2560 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬมอบหมายให้นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professionnal Learning Community : PLC) เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ให้กับกลุ่มเป้าหมายครู กศน.สายครูผู้สอนในสังกัด จำนวน 117 คน ณ ห้องประชุม BK GRAND BALLROOM โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :54
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 สำนักงาน กกต.ร่วมประชุมกับบุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :8
วันที่ 17 ธ.ค. 60 กศน.ตำบลทั้ง 12 แห่ง จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียน วิชาคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :8
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยรสมใจทำความดี และสวดบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :7
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองบึงกาฬและบุคลากรเข้ารับการประชุมชี้แจงประสานแผนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการจัดกระบวนการเรียรรู้ด้านเกษตรธรรมชาติ และ smart. Farmer. ในพื้นที่ชายแดน โดนศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :8
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :13
บุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬร่วมเดินรณรงค์ในงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล คนไทยไม่ทนต่อการทุตจริต วันที่ 9 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :8
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้ารับการอบรมโครงการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ กศน. โดยมี นายบุญมาก ไชยฤทธิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :8
กศน.อำเภอพรเจริญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professionnal Learning Community :PLC) เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
โพสเมื่อ :2018-01-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :51
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินการประชุม ผู้บริหาร ครู พนักงานราชการ ลูกจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-29 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :43
วันที่ 23 ธันวาคม 2560 กศน.อำเภอพรเจริญจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการแข่งขั้นกีฬา กศน.ระดับตำบล
โพสเมื่อ :2017-12-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :83
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเยาวชนอาษารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.)จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-26 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :24
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 กศน.อำเภอพรเจริญจัดการอบรม Digital Literacy เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่ยั่งยืน
โพสเมื่อ :2017-12-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :69
กีฬาระดับตำบล โซน2
โพสเมื่อ :2017-12-25 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :21
ปฐมนิเทศ 2/2560 กศน.ตำบลหนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2017-12-25 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :24
รับการนิเทศจาก ผอ.กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :27
ครู กศน.ตำบลบึงกาฬ ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โพสเมื่อ :2017-12-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน
โพสเมื่อ :2017-12-22 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :18
ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 วิชาคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ :2017-12-22 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :21
ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/25ุ60 วิชาภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ :2017-12-22 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :16
โครงการอบรมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา วันที่ 20 ธ.ค. 2560
โพสเมื่อ :2017-12-22 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-12-22 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :16
กศน.ตำบลสมสนุก จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2017-12-22 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :33
โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินับจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่
โพสเมื่อ :2017-12-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :39
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นายมงคล สุระเสนา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอศรีวิไล และคณะครู กศน.ตำบล ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ฌ โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :70
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ พร้อม นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ และเจ้าหน้าที่จังหวัด ร่วมบริจาคเงินในการก่อสร้างพระธาตุไชยบุรีศรีบึงกาฬ ้เพื่อดำเนินงานการก่อสร้างพระธาตุไชยบุรีศรีบึงกาฬ และเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างพระธาตุไชยบุรีศรีบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :65
กศน.ตำบลสมสนุกจัดกิจกรรม การศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2017-12-20 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :21
กิจกรรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน
โพสเมื่อ :2017-12-19 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :17
กิจกรรมโครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-12-19 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :18
กิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียน โซน 1 ต.เซกา ต.ซาง ต.หนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2017-12-19 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :22
กิจกิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษา กศน.ตำบลบึงโขงหลง ภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2017-12-19 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :16
โครงการส่งเสริมคุณธรรมไทยในวิถีศาสนาพุทธ วันที่ 15 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-12-19 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดโครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2017-12-19 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :23
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล ประจำปี 2560ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-18 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :73
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ และ ผู้บริหาร 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอ ปากคาด เมืองบึงกาฬ บุ่งคล้า บึงโขงหลง ร่วมรับคณะจากศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
โพสเมื่อ :2017-12-19 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :72
โครงการพัฒนาวิชาการ กศน.ตำบลท่าดอกคำ
โพสเมื่อ :2017-12-18 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในวิถีพุทธกศน.ตำบลท่าดอกคำ
โพสเมื่อ :2017-12-18 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :28
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมในวิถีศาสนาพุทธ 15 ธค 2560 ในจังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ :2017-12-16 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลดงบัง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลดงบัง 13 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-12-16 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :19
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 กศน.อำเภอพรเจริญร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-15 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :57
กศน.ตำบลไคสีปรับพื้นฐานผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ในระหว่างวันที่ 9-10 ธค 60 ได้รับการนิเทศจาก นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-15 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้ง จัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับม.ปลายในภาคเรียนที่๒ปีการศึกษา๒๕๖๐
โพสเมื่อ :2017-12-15 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :22
กิจกรรม กพช. ปรับภูมิทัศน์ กศน.ตำบลคำแก้ว
โพสเมื่อ :2017-12-14 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :18
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ ทอเสื่อกก บ้านห้วยเนียม ตำบลคำแก้ว
โพสเมื่อ :2017-12-14 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :17
กิจกรรมพบกลุ่ม กศน.ตำบลบึงโขงหลง 13 พ.ย.60
โพสเมื่อ :2017-12-13 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :19
ผอ.กศน.จังหวัดบึงกาฬ ผอ.จรูญศักดิ์ พุดน้อย พร้อมคณะออกนิเทศ กศน.ตำบลบึงโขงหลง 12 พ.ย.2560
โพสเมื่อ :2017-12-13 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :18
ปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญภาคเรียนที่ 2/2560 และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 30 พ.ย.60
โพสเมื่อ :2017-12-13 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :17
โครงการพัฒนาวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 30 พ.ย.60
โพสเมื่อ :2017-12-13 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :14
ร่วมทำบุญตักบาตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 วัดสว่างวารี ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2017-12-13 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :16
กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ จิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัดสว่างวารี และกศน.ตำบลบึงโขงหลงบริเวณรอบๆชุมชนบึงโขงหลง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-12-13 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :23
ออกพื้นที่สำรวจแหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2017-12-13 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :14
กิจกรรมพบกลุ่ม กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2017-12-13 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :13
วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จังหวัดและคณะครู กศน.เมืองบึงกาฬ เข้าร่วม โครงการการจัดงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย (จังหวัดบึงกาฬ) ณ โดมราชป้องขันธ์ โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-13 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :82
กศน.ตำบลบึงกาฬ สำรวจแหล่เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2017-12-13 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :17
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการต่อต้านคอร์รัปช่ัน
โพสเมื่อ :2017-12-13 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :19
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดโครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ :2017-12-13 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :16
กศน.ตำบลศรีสำราญร่วมประเพณีชุมชน การกวนข้าวทิพย์
โพสเมื่อ :2017-12-10 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :14
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ณ หอประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-08 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :59
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ และทีมนิเทศสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ลงนิเทศพื้นที่ การปฏิบัติงาน กศน.อำเภอบุ่งคล้า จำนวน 3 ตำบล เพื่อมอบนโยบาย/หลักการปฏิบัติงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่ตามสภาพจริง
โพสเมื่อ :2017-12-08 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :87
กศน.ตำบลป่าแฝก จัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา กศน.ประจำปีการศึกษา 2/2560 ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี ของสัปดาห์ ณ กศน.ตำบลป่าฝก ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านปรารถนาดี และศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านศรีวิชัย
โพสเมื่อ :2017-12-08 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา กศน.ประจำปีการศึกษา 2/2560 ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี ของสัปดาห์ ณ กศน.ตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2017-12-08 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :34
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม ตำบลบุ่งคล้า ภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2017-12-08 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :30
การนิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2017-12-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมเทศกาลข้าวใหม่ ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-12-08 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลดงบัง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลดงบัง 6 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-12-07 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วัดสว่างวารี อำเภอบึงโขงหลง 5 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-12-07 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :26
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙ วันพ่อแห่งชาติ และบำเพ็ญประโยชณ์ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บริเวณถนนเลียบแม่น้ำโขง อ.เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-06 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :22
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางณิชา คำชมภู ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ โดยมี นายจำรัส กังน้อย นายอำเภอเมืองเป็นประธานในพิธี ณ บ้านอาฮง ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-06 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :19
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้ารับการอบรมโครงการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ กศน. โดยมี นายบุญมาก ไชยฤทธิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นวิทยากร ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-06 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :14
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 กศน.อำเภอพรเจริญ รับการนิเทศจากศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :62
วันทั่ 5 ธันวาคม 2560 กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมพิธ๊เปิดโครงการตลาดประชารัฐ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2017-12-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :70
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมมอบประกาศนีบัตร ภาคเรียนที่ 2/2560 กศน.อำเภอบึงโขงหลง 1 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-12-04 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2/2560 กศน.อำเภอบึงโขงหลง 1 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-12-04 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลดงบังร่วมโครงการพัฒนาวิชาการ กศน.อำเภอบึงโขงหลง 30 พฤศจิกายน 2560
โพสเมื่อ :2017-12-04 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :36
วันที่ 30 พ.ย. 60 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ ได้ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 กับ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-04 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :100
วันนี้ 27 – 28 พ.ย.60 เวลา 08.30 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และแผนงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสิรินธารา โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และแผนงานงบประมาณ พนักงานราชการในสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ จำนวนทั้งสิ้น 52 คน
โพสเมื่อ :2017-12-04 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.อำเภอพรเจริญจัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2017-12-01 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :68
ประชาสัมพันธ์ โครงการสัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ
โพสเมื่อ :2017-11-30 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :36
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :28
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
โพสเมื่อ :2017-11-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :22
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ และเจ้าหน้าที่แผนงาน การเงิน พัสดุ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และแผนงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมสิรินธารา โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.อำเภอพรเจริญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และแผนงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โพสเมื่อ :2017-11-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :51
ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2017-11-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :41
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 12 ตำบล กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560
โพสเมื่อ :2017-11-26 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :27
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายมงคล พลาลี ผอ.กศน.อำเภอเซกา มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลและครูผู้สอนคนพิการ ตำบลน้ำจั้นร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวดำนาโยน บ้านคำบอนใหม่ ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-24 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :28
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ และทีมนิเทศสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ลงนิเทศพื้นที่ การปฏิบัติงาน กศน.ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพื่อมอบนโยบาย/หลักการปฏิบัติงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่ตามสภาพจริง
โพสเมื่อ :2017-11-24 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอบุ่งคล้า ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โพสเมื่อ :2017-11-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :54
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2017-11-23 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้ง จัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับม.ต้นในภาคเรียนที่๒ปีการศึกษา๒๕๖๐
โพสเมื่อ :2017-11-23 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :47
วันที่ 20 พ.ย.2560 ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลพรเจริญ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2017-11-23 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :72
กศน.เมืองบึงกาฬ เคารพธงชาติทุกวันจันทร์ เวลา 08.00 น. พร้อมท่องค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
โพสเมื่อ :2017-11-22 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :22
วันที่ 13 พ.ย. 60 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกับบุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมการประชุมชี้แจง นโยบายและจุดเน้นดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เจ้าหน้าที่จาก กศน.ทั้ง 8 อำเภอ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุม
โพสเมื่อ :2017-11-22 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :34
14 พฤศจิกายน 2560 นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬและนางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมเปิดงานการจัดนิทรรศการและรำเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เมรุมาศจำลอง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-22 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :19
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ กศน.ตำบลทั้ง12 แห่ง กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประจำสัปดาห์นี้ 19 พย 60
โพสเมื่อ :2017-11-22 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :27
ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมความรู้คู่คุณธรรม นำสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 20 พ.ย. 2560 ณ ศาลารวมใจ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-22 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :45
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-22 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :45
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประชุมมอบหมายงานและแนวทางการปฏิบัติงานตามกรอบนโยบาย สำนัก กศน.ประจำปีงบประมาณ 2561ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-22 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :43
วันที่ 22 พ.ย. 60 นายคำตัน วรรณชู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรเจริญ ประชุมหมอบหมายงานและแนวทางการปฏิบัติงานตามกรอบนโยบาย สำนัก กศน.ประจำปีงบประมาณ 2561ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2017-11-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลพรเจริญ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจหลักสูตร Digital Literacyณห้องแซฟไฟร์ ๒๐๒ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี
โพสเมื่อ :2017-11-22 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.อำเภอพรเจริญ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจหลักสูตร Digital Literacy
โพสเมื่อ :2017-11-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.อำเภอเซกาประกาศเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ใครสนใจติดต่อรับใบสมัครได้ด้วยตนเอง ที่กศน.อ.เซกา ในวันที่25-29พ.ย.60 นี้ หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 042-489460 ค่ะ
โพสเมื่อ :2017-11-21 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :99
กศน.ตำบลดงบังรับการนิเทศจากสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะ 12 พ.ย 2560
โพสเมื่อ :2017-11-17 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลดงบังนำนักศึกษาเข้าร่วมการสอบธรรมสถานศึกษา โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 9 พ.ย 2560
โพสเมื่อ :2017-11-17 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลดงบังร่วมเป็นเกียรติในพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินณ..บ้านดงบัง หมู่ที่5 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 8 พ.ย 2560
โพสเมื่อ :2017-11-17 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช หน้าที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง 23 ตุลาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-11-17 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :21
ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬและทีมนิเทศลงนิเทศพื้นที่ กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2017-11-15 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :83
วันที่ 14 พ.ย. 60 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ ได้มอบหมายให้นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณด้านหน้าพระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-14 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :151
วันที่ 13 พ.ย. 60 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ ได้มอบนโยบาย สำนักงาน กศน. ปีการศึกษา 2561เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน ของสำนักงาน กศน. ให้แก่ ผู้บริหารอำเภอ และ ครู กศน.ตำบล รวมถึงบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-14 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :149
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมการประชุมชี้แจง นโยบายและจุดเน้นดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2561
โพสเมื่อ :2017-11-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :135
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ และทีมนิเทศสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ลงนิเทศพื้นที่ การปฏิบัติงาน กศน.อำเภอบึงโขงหลง จำนวน 4 ตำบล เพื่อมอบนโยบาย/หลักการปฏิบัติงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่ตามสภาพจริง
โพสเมื่อ :2017-11-13 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :154
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ และทีมนิเทศสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ลงนิเทศพื้นที่ การปฏิบัติงาน กศน.อำเภอปากคาด จำนวน 6 ตำบล เพื่อมอบนโยบาย/หลักการปฏิบัติงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่ตามสภาพจริง
โพสเมื่อ :2017-11-13 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :101
กศน.อำเภอพรเจริญ นำนักเรียนเข้าร่วมการสอบธรรมศึกษาระดับชั้นตรี ณ สนามสอบ กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2017-11-09 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :72
วันที่ 9 พ.ย. 60 เวลา 10.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ เพื่อรับนโยบายในการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุม
โพสเมื่อ :2017-11-09 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :113
วันที่ 9 พ.ย. 60 เวลา 09.00 น. ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ได้ นิเทศ สนามสอบ ธรรมศึกษา สนามสอบ วัดศรีโสภณธรรมทาน ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-09 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :91
วันที่ 8 พ.ย. 60 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ เข้าคารวะนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และ นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ เพื่อรับนโยบายในการบริหารจัดการศึกษาด้านการศึกษา ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-08 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :97
กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดทองอุทัยราษฎร์ บ้านบุ่งคล้าเหนือ ม.3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-02 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :47
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ และ กศน.เมืองบึงกาฬ ได้ร่วมบำเพ็ญกิจกรรม การทำความสะอาดสถานที่ราชการ ให้เกิดความสวยงาม
โพสเมื่อ :2017-10-25 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :75
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา นายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาศจำลอง ประจำจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-10-25 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :46
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ นำโดย นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ได้ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-10-25 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :65
วันปิยมหาราช
โพสเมื่อ :2017-10-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :49
วันปิยมหาราช
โพสเมื่อ :2017-10-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.อำเภอพรเจริญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันปิยมหาราช ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-10-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :73
ครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 ณ สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-10-18 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 ณ สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-10-18 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :45
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ และ กศน.อำเภอบุ่งคล้า ได้ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-10-19 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :87
วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ นำโดย นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี ณ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-10-16 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :66
ร่วมพิธีบำเพ็ญราชกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดธรรมรักขิต บ้านหนองเดิ่นเหนือ หมูที่ 2 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 13 ต.ค. 2560 เวลา 06.30 น. โดยมีท่านนายอำเภอนายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอบุ่งคล้า เป็นประธานในพิธี
โพสเมื่อ :2017-10-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :47
กศน. อำเภอบึงโขงหลงนำนักศึกษาร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ :2017-10-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :53
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงโขงหลง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-10-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :35
กิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านขามเปี้ย หมู่ ๗ ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2017-10-02 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน. อำเภอบึงโขงหลง จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกวันพุธ
โพสเมื่อ :2017-09-28 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.อำเภอบึงโขงหลงร่วมโครงการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ
โพสเมื่อ :2017-09-28 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :64
กศน.อำเภอบึงโขงหลง ร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา
โพสเมื่อ :2017-09-28 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :51
กศน.อำเภอบึงโขงหลง จัดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2017-09-28 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :35
อำเภอบึงโขงหลงจัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดเทิดทูนสถาบัน
โพสเมื่อ :2017-09-28 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.อำเภอบึงโขงหลงจัดโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ ช่างไฟฟ้า
โพสเมื่อ :2017-09-28 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :30
วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.30 นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ ได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 3,800 ดอก เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-28 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :97
วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 07.30 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ นำโดย นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ และ ครู กศน.อำเภมืองบึงกาฬ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โดยดำเนินการชักธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาและร่วมร้องเพลงชาติไทยให้ดังกึกก้องและพร้อมเพียงกัน ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-28 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :89
กศน.บึงโขงหลงจัดโครงการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โพสเมื่อ :2017-09-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :30
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ โดยนางพรทิพย์ คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ และนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยือนสถานศึกษาในการน้อมนำพระบรมราโชวาท พระบรมราโชบายและพระราชกระแสเกี่ยวกับการศึกษาและการสร้างคนดีมีคุณธรรม ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนเลิดสิน บ้านคำนาดี ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-27 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :57
กิจกรรมปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โพสเมื่อ :2017-09-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน. อำเภอบึงโขงหลง จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
โพสเมื่อ :2017-09-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :23
กิจกรรม 5 ส. กศน. อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2017-09-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.อำเภอบึงโขงหลงร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ
โพสเมื่อ :2017-09-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :33
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการ การปลูกผักสวนครั้วรั้วกินได้ 8 มิ.ย. 2560 ณ กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2017-09-26 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน. อำเภอบึงโขงหลงร่วมแข่งขันกีฬา กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-09-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :23
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา/การจัดการเรียนรู้ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน 29 ก.ค.60
โพสเมื่อ :2017-09-26 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :29
โครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาดนอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2017-09-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :37
ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนท่าดอกคำวิทยา
โพสเมื่อ :2017-09-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.อำเภอบึงโขงหลงปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
โพสเมื่อ :2017-09-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :27
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลบึงโขงหลง 28 ก.ค.2560
โพสเมื่อ :2017-09-26 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :28
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2017-09-26 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ บ้านดงโทน ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 22 กันยายน 2560
โพสเมื่อ :2017-09-25 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน.อำเภอเซกาออกหน่วยบริการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐" วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-22 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :43
วันที่ 20 กันยายน 2560 นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ ได้มอบหมายให้ นายมาโนช แก้วเพียท้าว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ไป ฌ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร บ้านดอนเสียด หมู่ที่3 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-20 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :87
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ โดยนางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาแกนนำเครือข่ายจิตอาสาประสานงานด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบีเค เพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-19 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :87
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมโครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2017-09-18 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.ตำบลดงบัง วัดผลสัมฤทธิ์ สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 16-17 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ ตำบลท่าดอกคำ
โพสเมื่อ :2017-09-18 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :38
ศูนย์การเรียนชุมชนท่าสีไค ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ รับการประเมินพนักงานราชการครั้งที่ 2 10.08.2560
โพสเมื่อ :2017-09-18 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :32
กศน.ตำบลดงบังร่่วมกิจกรรมวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ สู่ประชาคมอาเซียน 3 สค 2560 สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-18 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :47
สอบปลายภาค เรียนที่ 1/2660 สนามสอบโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
โพสเมื่อ :2017-09-18 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :28
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ โดยนางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-18 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :52
วันที่ ๑๖ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ โดยนางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศสนามสอบ ลงพื้นที่นิเทศการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ สนามสอบ กศน.อำเภอ ทั้ง ๘ อำเภอ
โพสเมื่อ :2017-09-18 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :43
วันที่ 9 กันยายน 2560 นายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ ได้ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดบึงกาฬ ณ ถนนข้าวเม่า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-15 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :38
วันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ ประชุมเพื่อนำเสนอการฝึกงานภาคสนามฯ ของนางวธูสิริ ต้นมูล และ นางพรสวรรค์ กันตง ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-15 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :32
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ โดย นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-12 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :46
วันที่ ๑๑ กันยาน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ นำโดยนางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ในสังกัด ร่วมต้อนรับและประชุมรับมอบนโยบายจากท่านการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โพสเมื่อ :2017-09-12 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :50
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน(หน่วยบริการเคลื่นที่)
โพสเมื่อ :2017-09-11 ผู้โพส : ตำบลบัวตูม
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-09-11 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :56
การจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบบลบัวตูม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2017-09-11 ผู้โพส : ตำบลบัวตูม
จำนวนผู้เข้าชม :28
การจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบบลบัวตูม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2017-09-11 ผู้โพส : ตำบลบัวตูม
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กศน.ตำบลบัวตูม
โพสเมื่อ :2017-09-11 ผู้โพส : ตำบลบัวตูม
จำนวนผู้เข้าชม :31
กิจกรรมผู้สูงอายุตำบลบัวตูม
โพสเมื่อ :2017-09-11 ผู้โพส : ตำบลบัวตูม
จำนวนผู้เข้าชม :27
บ้านหนังสือชุมชน ตำบลบัวตูม
โพสเมื่อ :2017-09-11 ผู้โพส : ตำบลบัวตูม
จำนวนผู้เข้าชม :35
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2017-09-11 ผู้โพส : ตำบลบัวตูม
จำนวนผู้เข้าชม :22
เกมการศึกษา
โพสเมื่อ :2017-09-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอโซ่พิสัย
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลพรเจริญรับบริจากหนังสือสนับสนุนบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-11 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :43
บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-11 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :33
กิจกรรมที่คั้นหนังสือสุภาษิตคำพังเพยประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
โพสเมื่อ :2017-09-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอโซ่พิสัย
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลศรีวิไลรายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2017-09-12 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลนาสะแบงได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนา กศน.ตำบล ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินครั้งที่ 1
โพสเมื่อ :2017-09-11 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลนาสะแบงได้ดำเนินการส่งมอบต้นกล้าดอกดาวเรืองให้กับผู้ใหญ่บ้านตำบลนาสะแบงครบทั้ง 9 หมู่บ้านๆละ100 ต้นเป็นที่เรียบร้อย
โพสเมื่อ :2017-09-11 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลนาสะแบงได้ดำเนินการส่งมอบต้นกล้าดอกดาวเรืองให้กับผู้ใหญ่บ้านตำบลนาสะแบงครบทั้ง 9 หมู่บ้านๆละ100 ต้นเป็นที่เรียบร้อย
โพสเมื่อ :2017-09-11 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลนาสะแบงรายงานการติดตามผลโครงการปลูกยางนาและใส่ปุ๋ยบำรุง
โพสเมื่อ :2017-09-11 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :38
นายสุภัทร ศรีดี ครู กศน.ตำบลนาสะแบง ร่วมเป็นวิทกรอบรมให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนตำบลนาสิงห์
โพสเมื่อ :2017-09-10 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :37
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิไตยตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2017-09-10 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :31
นายสุภัทร ศรีดี ครูกศน.ตำบลนาสะแบง เป็นวิทยากรอบรมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชาวตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2017-09-10 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :33
การจัดการเรียนการสอนผ่านสือรายการ ETV กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2017-09-10 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :34
กิจกรรมที่คั้นหนังสือสุภาษิตคำพังเพย
โพสเมื่อ :2017-09-10 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :23
กิจกรรมที่คั้นหนังสือสุภาษิตคำพังเพย
โพสเมื่อ :2017-09-10 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :24
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2017-09-10 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :39
หมุนเวียนสื่อ โครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-10 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่สู่การปฏิบัติ
โพสเมื่อ :2017-09-09 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :25
โครงการติวเข้มเติมความรู้นักศึกษากศน.อำเภอเซกาประจำภาคเรียนที่ 1/2560
โพสเมื่อ :2017-09-09 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
โพสเมื่อ :2017-09-09 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
โพสเมื่อ :2017-09-09 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวิชาชีพช่างพื้นฐาน การทำอิฐประสานรุ่นที่1และรุ่นที่2
โพสเมื่อ :2017-09-09 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :28
รับการนิเทศศูนย์ดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-09 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.ตำบลศรีสำราญร่วมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ สวนป่าชุมชนบ้านแก้วสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2017-09-08 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :29
ครู กศน.ตำบลศรีสำราญเข้าร่วมบรรณาธิการข้อสอบวิชาเลือก ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
โพสเมื่อ :2017-09-08 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
โพสเมื่อ :2017-09-08 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
โพสเมื่อ :2017-09-08 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :39
การจัดการเรียนรู้ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล นาสวรรค์
โพสเมื่อ :2017-09-08 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :30
การจัดการเรียนรู้ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล นาสวรรค์
โพสเมื่อ :2017-09-08 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :29
วันที่ 21 มิถุนายน2560 กศน.ตำบลป่งไฮ ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันท์พระราชทาน ในงานประกวดหมู่บ้านต้นแบบ ณ บ้านหนองตีนเผือก ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :32
กศน.ตำบลป่งไฮ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2560
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.ตำบลป่งไฮร่วมกิจกรรมการประกวดto be number one teen dancerciseในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :32
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :34
โครงการบรรณสัญจร รับบริจาคหนังสือ
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :48
ออกหมุนเวียนสือในโครงการส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :45
ออกหมุนเวียนสือในโครงการส่งเสริมการอ่าน.บ้านหนังสือชุมชน ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :42
ออกนิเทศ ติดตาม บ้านหนังสือชุมชนตำบลหนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการบรรณสัญจร รับบริจาคหนังสือ ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :32
พบกลุ่มนักศึกษา ระดับม.ต้น/ม.ปลาย ณ.กศน. ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :37
พบกลุ่มนักศึกษา ระดับม.ต้น/ม.ปลาย ณ.ศรช.หนองคังคา ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :38
พบกลุ่มนักศึกษา โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ สำหรับประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ บ้านโนนไพศาลต.โคกกว้าง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :33
พบกลุ่มนักศึกษาระดับประถม /ม.ต้น พบกลุ่มย่อย ณ.ศรช.หนองคังคา ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :36
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับ ประถม
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :32
ออกหมุนเวียนสือในโครงการส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :33
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับ ประถม
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :31
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.เมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมการเรียนนักศึกษาระดับม.ปลาย
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :20
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.เมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมการเรียนนักศึกษาระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :16
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.เมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมการเรียนนักศึกษาระดับประถม
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :15
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :40
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัครกศน.มอบวัสดุโครงการศูนย์ฝึก1อำเภอ1อาชีพ
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :20
พบกลุ่มนักศึกษาระดับประถม ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :41
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัครกศน.เมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :25
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมส่งเสริมดารอ่านให้กับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :15
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบาย
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :14
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัครกศน.เมืองบึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :13
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัครรับบริจาคหนังสือ
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :16
กิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษาระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :32
พบกลุ่มนักศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือปีงบประมาณ 2560
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานที่ โครงการศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์นครพนม วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการบรรณสัญจร หมู่ 1 ตำบลโคกก่อง
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :32
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายวิทย์-คณิต ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :34
ร่วมฝึกอบรมวิทยากรยุวกาชาด ณ.จังหวัดบึงกาฬ ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลเหล่าทอง
จำนวนผู้เข้าชม :33
การจัดการเรียนรู้ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน -ศูนย์ดิจิทัล
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.ตำบลปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการบรรณสัญจร
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :43
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560. ี่โรงเรียนโนนสมบูรณ์ วันที่ 1 ก.ค. 60
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลเหล่าทอง
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย -ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.ตำบลปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :42
เปิดโครงการอาชีพชุมชน ช่างเชื่อมเหล็ก
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลเหล่าทอง
จำนวนผู้เข้าชม :33
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล -ศูนย์เรียนรู้ประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.ตำบลปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :38
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :34
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (หลักสูตรพัฒนาอาชีพ) -ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต การทำขนมไทย และ หารทำดอกไม้จันทน์
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.ตำบลปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :45
ร่วมกิจกรรม วิทยากรสอนโปรยทาน ทำดอกไม้จันทน์ พวงหรีด ตำบลเหล่าทอง
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลเหล่าทอง
จำนวนผู้เข้าชม :32
การศึกษาตามอัธยาศัย/โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล(จัดซื้อหนังสือพิมพ์/สื่อ สำหรับ กศน.ตำบล)/ -ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลนากั้ง
จำนวนผู้เข้าชม :23
สอนการทำดอกไม้จันทน์ โปรยทาน ตำบลเหล่าทอง
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลเหล่าทอง
จำนวนผู้เข้าชม :35
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :34
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน -ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลนากั้ง
จำนวนผู้เข้าชม :24
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศรช.บ้านนาคำแคน กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :34
การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน ตำบลบัวตูม
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลบัวตูม
จำนวนผู้เข้าชม :18
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย กศน.ตำบลบัวตูม
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลบัวตูม
จำนวนผู้เข้าชม :11
ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลบัวตูม
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลบัวตูม
จำนวนผู้เข้าชม :11
กิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนสอบปลายภาค
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :29
รับการนิเทศ จากสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ 6/9/2560
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :25
โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :21
การศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :32
วิชาชีพระยะสั้น กลุ่มจักสาน
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :32
หลักสูตร วิทยากรกระบวนการ
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการสร้างคุณภาพผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.ตำบลปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :41
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :37
กิจกรรม ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :33
อบรมบัญชีครัวเรือน
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการจิตดี
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.ตำบลปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :36
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :31
กิจกรรมการพบกลุ่ม
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :29
ดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.ตำบลปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ (การเลี้ยงปลา กบ ในกระชัง) ครอบครัวต้นแบบประจำตำบล
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการเพาะเห็ด
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.ตำบลปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :36
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลคำแก้ว
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (หลักสูตรช่างพื้นฐาน) ช่างไฟฟ้า และ ช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.ตำบลปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :12
ศูนย์ดิจิตัลชุมชนตำบลบัวตูม
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลบัวตูม
จำนวนผู้เข้าชม :8
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :16
โครงการเปิดบ้านวิชาการ รักการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :15
กิจกรรมสำรวจ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :17
กศน.ตำบลนาแสง การเรียนรู้ตลอดชีวิต/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (หลักสูตรช่างพื้นฐาน) การทำอิฐบอค
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :32
ผอ.พรสวรรค์ กันตง ออกนิเทศศูนย์ฝึกอาชีพระยะสั้นการทำไม้กวาดดอกแขม บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 3
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลถ้ำเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :30
กิจกรรมทำดอกไม้จันทน์
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลบัวตูม
จำนวนผู้เข้าชม :8
กิจกรรมดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :25
หลักสูตรวิชาชีพช่างพื้นฐาน ช่างทาสี
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลบัวตูม
จำนวนผู้เข้าชม :8
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวิชาช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :25
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :15
โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage)
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.ตำบลปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :18
กศน.ตำบลดอนหญ้านางเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อน้อมนำศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั้วยืน วันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-09-08 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลดอนหญ้านางร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :35
การจัดการเรียนการสอน ศูนย์การเรียนบ้านนาคำแคน ระดับ ม.ต้น และแจกตารางสอบปลายภาค
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :32
กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ช่างพื้นฐาน)
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :16
การจัดการเรียนการสอน ศูนย์การเรียนบ้านนาคำแคน ระดับ.ปลาย และแจกตารางสอบปลายภาค
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :34
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลนากั้ง
จำนวนผู้เข้าชม :22
ร่วมกิจกรรมจัดห้องสมุด ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ร.ร.ตชด.ห้วยดอกไม้ อ.เมือง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :34
โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี)/แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (หลักสูตรช่างพื้นฐาน) -ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลนากั้ง
จำนวนผู้เข้าชม :23
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย) -ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลนากั้ง
จำนวนผู้เข้าชม :25
โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี)/แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (หลักสูตรพัฒนาอาชีพ) -ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลนากั้ง
จำนวนผู้เข้าชม :22
การศึกษาต่อเนื่อง/การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ -ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลนากั้ง
จำนวนผู้เข้าชม :25
นักศึกษาเทียบระดับการศึกษา กศน.อำเภอเซกาเข้าสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิดแบบไต่ระดับ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลป่งไฮเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2560
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลนาแสง พัฒนาสังคมและชุมชนโครงการรู้รักและสำนึกในบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลป่งไฮเข้าร่วมโครงการเปิดบ้านวิชาการ รักการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้ ประจำปี2560
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลนาแสง มอบดอกดาวเรืองให้กับหมู่บ้านในเขตตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลนาแสง ร่วมบริจาคโลหิต ที่โรงพยาบาลจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดการเรียนรู้ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลป่งไฮร่วมกับ กศน.อำเภอเซกาในโครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :32
กศน.ตำบลนาแสง ร่วมประชุมและเปิดหมู่บ้านไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การทำอิฐประสาน)
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลนาแสง ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน ณ ศรช.บ้านนาคำแคน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ (หลักสูตรการนวดสปา) กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :21
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา ศรช.หนองแก่งทราย ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการปลูกต้นยางนาตามรอยพ่อ (การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน) กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลนาสะแบงการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการปลูกยางนาตามรอยพ่อ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :21
ปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน.ศรช.บ้านนาคำแคนและนาแสง กศน.ตำบลนาแสง ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :21
การจัดการเรียนรู้ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล -ศูนย์เรียนรู้ประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :47
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนช่างพื้นฐาน ช่างปูน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลป่งไฮเข้าร่วมโครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :24
ศึกษาดูงาน กศน.อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :23
สื่อสิ่งพิมพ์
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :32
กศน.ตำบลป่งไฮร่ามกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาภายใต้แนวคิดประชารัฐร่วมใจปลูกป่าถวายความจงรักภักดี
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :24
การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :32
กศน.ตำบลนาสะแบงศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฏีใหม่
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลป่งไฮเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา กศน.บึงกาฬ สานสัมพันธ์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ปี 2560
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :26
ร่วมกิจกรรมจัดห้องสมุด ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ร.ร.ตชด.ห้วยดอกไม้ อ.เมือง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :41
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :32
ภาพกิจกรรมการจักการการบริหารขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :20
ร่วมกิจกรรมจัดห้องสมุด ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ร.ร.ตชด.ห้วยดอกไม้ อ.เมือง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :40
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :35
กีฬาโซ่เลียบโขง
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :49
กีฬาโซ่เลียบโขง
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการบรรณสัญจร
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการอบรมประวัติศาตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :63
ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :20
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ศึกษาดูงานกศนอ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :37
จัดซื้อหนังสือพิมพ์/สื่อสำหรับตำบล
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :33
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำอิฐบล็อค กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :26
นักศึกษากศน.ตำบลร่วมโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ วิชานวดแผนไทย รุ่นที่ ๑ (๑๐๐ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :29
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :40
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :36
ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบลนาสะแยงจัดโครงหมู่บ้านไม่ชื้อสิทธิขายเสียง
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :19
การจัดสื่อและแหล่งเรียนรู้บริการประชาชน กศน.ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :42
การจัดการเรียนรู้ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :29
โครงการบรรณสัญจร
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการการจัดการเรียนรู้ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลนาสะแบงศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(วิชาชีพช่างพื้นฐาน) ช่างปูน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :41
การส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :33
โครงการสุขภาพดี เพื่อชีวีที่สดใส กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการศึกษาดูงานพัฒนาผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(วิชาชีพช่างพื้นฐาน) ช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :23
ผู้ไม่รู้หนังสือ กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :23
พบกลุ่มนักศึกษาระดับประถมศึกษา กศน.ตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :33
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (1 อำเภอ 1 อาชีพ) ช่างเสริมสวย,ช่างฝ่าเพดาน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลนาสะแบง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ หลักสูตรพัฒนาอาชีพระยะสั้น การทำดอกไม้จันทน์
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :23
พบกลุ่มนักศึกษาระดับม.ต้น กศน.ตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :28
ผู้ไม่รู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :25
พบกลุ่มนักศึกษาระดับม.ปลาย กศน.ตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :31
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2 เมษาวันรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :34
วิชาการทำอิฐประสาน รุ่นที่ ๑ (หลักสูตร ๕๐ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :34
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการบรรณสัญจร กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :26
จัดการเรียนการสอนนักศึกษา ห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :35
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการเสริมสร้างคุณภาพผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :31
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล(จัดซื้อหนังสือพิมพ์/สื่อ สำหรับ กศน.ตำบล)
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :32
บริจาคเลือด ที่ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง เข้าร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :37
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านเทพมีชัย ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลป่าแฝก โดย น.ส.พิราวรรณ สุพร ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมบันนาธิการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรรียน การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1/2560
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :36
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และกิจกรรม.Big cleaning Dayบ้านนาจาน ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :58
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท อบรมเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :29
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารขยะมูลฝอย กศน.ตำบลท่ากกแดง
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลพรเจริญเข้าร่วมบันนาธิการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรรียน การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1/2560
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :30
/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :28
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :33
โครงการบรรณสัญจร ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :34
การศึกษาขั้นพื้นฐานระกับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :31
บ้านหนังสือชุมชนตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :21
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :32
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :34
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :12
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวำหรับคนพิการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :14
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :22
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :27
โรรงการส่งเสริมการอ่าน - อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :34
กิจกรรมพบกลุ่ม ครูสอนคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :43
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวำหรับคนพิการ ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :14
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างพื้นฐานการทำอิฐบล็อก
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :20
กิจกรรมส่งเสิรมการอ่าน การเรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :13
กศน.ตำบลพรเจริญ ร่วมงานวันแม่ 12 สิงหาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :29
ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการบรรณสัญจร
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :34
โครงการส่งเสริมการอ่าน หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :22
จัดโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กศน.ตำบลซาง
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการวันระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล(จัดซื้อหนังสือพิมพ์/สื่อ สำหรับ กศน.ตำบล)
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :38
ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :49
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฏีใหม่
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการชุมชน ๓ D มีสุข บ้านโนนไฟศาล หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกกว้าง วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๐ คน งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :34
โครงการส่งเสริมการอ่าน บรรณสัญจรให้กับประชาชน และคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :19
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :37
แจ้งนักศึกษาสอบปลายภาคเรียนวันที่16-17กันยายน2560นะครับ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :32
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :46
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :17
มอบคูปองเพื่อรับบริการสื่ออำนวยความสะดวกนักศึกษาคนพิการประจำปีงบประมาน 2560
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(ช่างพื้นฐาน)กลุ่มช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน วันที่ ๑๒ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ กศน.ตำบลดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2017-09-07 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :51
โครงการชุมชน ๓ D มีสุข บ้านโนนไฟศาล หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกกว้าง วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๐ คน งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :30
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :35
อาสาสมัครกศน.ตำบลซาง
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :17
โครงการบรรณสัญจร
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการบรรณสัญจร
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :16
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลวังชมภูได้เข้าร่วมโครงการ ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกนิยม
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :41
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :21
การศึกษาตามอัธยาศัย ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลพรเจริญโครงการบริจาคโลหิตตามโครงการกศน.66 ล้านซีซี บริจากโลหิตรวมพลังต่อชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศล สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :35
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดห้องสมุดให้มีชีวิต
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลป่าแฝกโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2560
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :28
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :35
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการบรรณสัญจร รับบริจาคหนังสือ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :44
การจัดการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ การทำปุ๋ยหมัก กศน.ตำบลโคกกว้าง
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :32
โครงการบรรณสัญจร รับบริจาคหนังสือ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลพรเจริญ โดยนางนพรัตน์ คุ้มบุญ ครูหัวหน้า กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ สำนักงาน กศน.ร่วมกับ กอ.รมน. กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด ภูธานี
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :45
โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) -ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :41
โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage)
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :28
ออกกำลังกายทุกวันพุธ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.ตำบลป่าแฝก ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :33
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.ตำบลพรเจริญ ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน2560
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :39
กิจกรมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :41
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :40
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :29
การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :33
ร่วมงานชุมนุมผู้บังคับบัญญชาเสือแห่งชาติ ครั้งที่5 พ.ศ.2560 (5 th INDABA THAILAND , 2017) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :30
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :15
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :29
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :32
โครงการพลังชุมชนคนสุขภาพดี (พัฒนาทักษะชีวิต)กศน.ตำบลโคกกว้าง
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลวังชมภูได้ร่วมจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2560
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลศรีสำราญ ร่วมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ณ ศาลาประชาคมบ้านนางาม
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :23
อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย 5 มิถุนายน 2560 โรงแรมเจริญโฮเต็ล
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :32
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาสิงห์
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :38
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด. ตำบลบุ่งคล้า ห้องสมุดประชาชน อ.บุ่งคล้า .จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :35
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด. ตำบลบุ่งคล้า ห้องสมุดประชาชน อ.บุ่งคล้า .จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการบรรณสัญจร การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :46
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :33
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด. ตำบลบุ่งคล้า ห้องสมุดประชาชน อ.บุ่งคล้า .จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :42
โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) -ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :38
กิจกรรม 5 ส .ห้องสมุดประชาชน อ.บุ่งคล้า .จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :33
กิจกรรมผู้ไม่รู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.ตำบลศรีสำราญร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ ณ ร.ร.บีเคเพลส
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน.ตำบลวังชมภูร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :29
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบ้านโนนไฟศาล หมู่ที่ ๕วันที่ ๖ มิถุนายน๒๕๖๐ กศน.ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๐ คน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :30
พัฒนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ การทำดอกไม้จันทน์ กศน.ตำบลโคกกว้าง
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :26
กิจกรรม 5 ส .ห้องสมุดประชาชน อ.บุ่งคล้า .จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :29
การศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมการอ่าน หน่วยบริการเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :49
จังหวัดเคลื่อนที่บ้านนาคำนางาม
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :39
การจัดสื่อแหล่งเรียนรู้กศน.ตำบลบริการหนังสือพิมพ์
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :34
มอบกระเช้าหนังสือในโครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.ตำบลวังชมภูร่วมศึกษาดูงานที่ จังหวัดชลบุรี
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :30
มอบกระเช้าหนังสือในโครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :33
มอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชน ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ.
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :36
มอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุม ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :41
กิจกรรมเรียนรู้ดิจอตัลชุมชน(การขายของผ่านสื่อออนไลน์)
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :30
กิจกรรมโครงการอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :34
มอบหนังสือให้บ้านหนังสือชุมชนต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :29
มอบหนังสือให้บ้านหนังสือชุมชนต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ตำบลนาสิงห์
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลศรีวิไลส่งนักศึกษาเข้าอบรมกับภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลพรเจริญ พัฒนาบุคลากรดดยโครงการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :43
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด ดำเนินการในพื้นที่อำเภอบุ่งคล้า ทั้ง ๓ ตำบล
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลศรีชมภู ร่วมิจกรรมโครงการ เปิดบ้านวิชาการ กศน.บึงกาฬ วันที่ 3 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ได้จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ รักการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน เนื่องในงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2560 ณ ศาลา กศน.รวมใจ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ได้รับเกียรจาก ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ท่านกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.ตำบศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างพื้นฐาน ช่างไฟฟ้า ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโนน ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบศรีชมภู อำเภอพรเจริญจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างพื้นฐาน ช่างปูน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ นำนักศึกษาเข้าสอบประเมินผลระดับชาติ (N-NET) ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.ตำบลศรีชมภู ร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด จังหวัดบึงกาฬ รุ่นที่ ๑๓๙/บก๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สโรชา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ ร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบีเค เพลส อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ ร่วมสัมมนาโครงจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ โรงแรมสกายวิวล์ รีสอร์ท จ.บุรีรัมย์ วันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๐
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญร่วมโครงการศึกษาดูงานที่จังหวัดชลบุรี
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลป่งไฮร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ กศน.เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลป่งไฮร่วมโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ณ วัดโนนสว่างอารมณ์ บ้านเหล่าคาม ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลป่งไฮร่วมโครงการStem education ในระหว่าง วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน.ตำบลป่งไฮร่วมโครงการต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนเหล่าคามรัชมังคลา ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :21
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 กศน.ตำบลป่งไฮร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ห้องประชุมโรงแรมบีเคเพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม โครงการศูนย์การเรียนรู้ดิจิตอลชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :36
ครู กศน.ตำบลศรีสำราญร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชสติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลศรีสำราญร่วมโครงการศึกษาดูงานที่จังหวัดชลบุรี
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :28
กศน.ตำบลศรีสำราญปลูกดอกดาวเรืองบริเวณหน้า กศน.ตำบล
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :12
กศน.ตำบลศรีสำราญร่วมโครงการกีฬา กศน.เกมศ์ ที่จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :13
กศน.ตำบลศรีสำราญนำนักศึกษาเข้าร่วมงาน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :10
กศน.ตำบลศรีสำราญเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :11
กศน.ตำบลศรีสำราญนำนักศึกษาเข้าสอบประเมินผลระดับชาติ (N-NET)
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :12
การแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :29
การฝึกอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :27
การย้อมผ้าดำและการสอนทำโปว์ริบบิ้น ตำบลหนองพันทา
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลศรีสำราญนำนักศึกษาร่วมศึกษาดูงานกับสภาผู้นำชุมชนที่จังหวัดยโสธร
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :9
การสอบเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2/2559 ณ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :24
หลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์ กศน.ตำบลหนองพันทา
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :22
วันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :22
วิชาชีพช่างพื้นฐาน ช่างเชื่อมเหล็ก กศน.ตำบลหนองพันทา
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :23
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย วันที่ 23 ส.ค. 2560
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 15 สิงหาคม 2560 ที่ หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :22
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 ที่ หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :22
ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม 9 - 10 สิงหาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :22
ร่วมการบริจาคโลหิต 4 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :21
รับการนิเทศ ศูนย์ดิจิทัสชุมชน กศน.ตำบลหนองพันทา จากสำนักงาน กศน. 26 ก.ค. 60
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :20
งานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการอบรมประวัติศาสตร์ไทยฯ 27 ก.ค. 60
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :25
โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ 21 ก.ค. 2560
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :21
เสริมสร้างประสบการณ์ก่อนจบ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฯ 20 ก.ค. 60
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพฯ หลักสูตรวิทยากรกระบวนการ วันที่ 13-14 ก.ค. 60
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :21
คณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ดูงานกลุ่มจักสานกระติบข้าวจากต้นคล้า
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :21
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล กศน.ตำบลหนองพันทา
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดฯ วันที่ 27-30 มิ.ย. 2560
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.อำเภอเซกา ตำบลท่าเชียงเครือ ศึกษาดูงาน กลุ่มจักสานกระติบข้าวจากต้นคล้า
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :20
การประเมินเทียบระดับการศึกษา ภาคประสบการณ์ ณ กศน.อำเภอโซ่พิสัย
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการแข่งขันกีฬา กศน. ระดับโซนและระดับจังหวัด ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :20
ครู กศน.ตำบลศรีชมภู ร่วมการประชุมสัมมนาธรรมศึกษาในสถานศึกษา ที่ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :22
ประชุม กรรมการ ศส.ปชต. อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :20
กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :19
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลศรีชมภู ทำการส่งมอบดอกไม้จันทน์ ตามโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :25
การศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มจักสานกระติบข้าวจากต้นคล้า บ้านพัฒนาพร หมู่ 11 ตำบลหนองพันทา
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :21
การสอบเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :23
การเยี่ยมบ้าน นักศึกษา กศน.ตำบลหนองพันทา
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :23
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การเรียนการสอน กศน.ตำบลหนองพันทา
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :23
การปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลหนองพันทา ภาคเรียนที่ 1/2560
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :22
ครู กศน.ตำบลศรีสำราญร่วมโครงการประชุมการบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลระดับตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :10
เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับชาวบ้านตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลชุมภูพรร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นพระราชกุศล
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :18
กศน.ตำบลศรีสำราญร่วมกับชาวบ้านนางามทำความสะอาดบริเวณ กศน.ตำบล
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :10
กศน.ตำบลชุมภูพรร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :18
ครูกศน.ตำบลศรีสำราญเข้าประชุมร่วมกับสภาผู้นำชุมชนบ้านนางาม
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :8
ร่วมโครงการบริจาคโลหิต เป็นพระราชกุศล 66 ล้านซีซี
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :32
กศน.ตำบลศรีสำราญร่วมกิจกรรมการจัดการขยะต้นทางกับชาวบ้านนางาม
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :11
โครงการบรรณสัญจร ณ บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :15
ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลนาสิงห์
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน.ตำบศรีสำราญจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างพื้นฐาน (ช่างประปา)
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :11
ร่วมประชุมประจำเดือนกับชาวบ้านตำบลนาสิงห์
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกสาวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :19
รับชมรายการ ETV
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :18
โครงการครอบครัวต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตนักศึกษา กศน.อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :26
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานตำบลน้ำจั้น
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :21
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :18
โครงการแข่งขันกีฬา กศน.บึงกาฬสานสัมพันธ์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทยในวันที่ 12-13สิงหาคม2560
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้(STEM)
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการขยะ
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :32
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :11
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :10
กศน.ตำบลพรเจริญ ทำการส่งมอบดอกไม้จันทน์ ตามโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :29
โครงการศีลธรรมนำความรู้สู่ชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :30
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :18
กศน.ตำบลศรีวิไลต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะจาก กศน.อำเภอเฝ้าไร่
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :26
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการบัญสัญจร
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :29
โครงการและกิจกรรมกิจกรรมต่อเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลศรีวิไลร่วมพิธีรับมอบดอกไม้จันทน์พระาชทาน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :29
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :16
โครงการขยายผลบ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทองสู่บ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ กศน.ตำบล ๑๒ แห่ง
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :45
กิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียนวิชาภาษาไทย ม.ต้น กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :12
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :19
การจัดการเรียนรู้ของศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :34
กิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 139/บก.1
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :15
กิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการแข่งขันกีฬา กศน.บึงกาฬสานสัมพันธ์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :23
พบกลุ่มนักศึกษาระดับม.ปลาย กศน.ตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :14
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :39
กิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เครื่องซักล้างถุงพลาสติก(ลูกสลัดแห้ง)กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :20
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามรถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT)
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :18
โครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :26
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :19
กิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :21
โครงการรวมใจปลูกต้นกล้ายางนา
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการค่าวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย ในวันที่ 12-13 สิงหาคม 2560 ณ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :29
ศรช.บ้านโนนไพศาล จัดกิจกรรม ตามรอยภมูิปัญญา พาอยู่พาทำ
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :24
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น การทำดอกไม้จันทน์
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :14
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :33
โครงการบรรณสัญจร
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :20
วิชาชีพช่างพื้นฐาน ช่างปูกระเบื้อง
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :33
โครงการสร้างชุมชน คนไทยยุค ๔.๐
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :38
นำนักศึกษากศน.ตำบลนาสิงห์ร่วมโครงการกีฬากศน.ระดับจังหวัด
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :20
กิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :30
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการพลังชุมชนคนสุขภาพดี
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :32
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(วิชาชีพช่างพื้นฐาน) ช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :17
ศรช.บ้านโป่งเปือย จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :41
พบกลุ่มนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :52
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น(การทำดอกไม้จันทน์)
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :21
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :21
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอบพระยุคลบาท(อบรมเศรษฐกิจพอเพียง) ศึกษาดูงานบ้านดงกะพุง ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ บ้านดงกระพุง ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :27
บรรณสัญจร
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :45
โครงการศึกษาดูงานพัฒนาผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :15
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการค่ายวิชาการ วิทย์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :15
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการสุขภาพดีเพื่อชีวีที่สดใส
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :21
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยแพทย์อาสา (พอ.สว.)
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :15
กิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลศรีวิไล เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาล ที่ 10
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :16
โครงการสุขภาพดี เพื่อชีวีที่สดใส
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :21
โครงการโรงเรียนด้านคุณธรรม
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :14
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ช่างพื้นฐาน) หลักสูตรช่างปูน (๑๐๐ ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :27
พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :16
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :30
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์ ๒๐ ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :24
นักศึกษา กศน.ตำบลศรีวิไลเข้าร่วมพืธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :16
การแข่งขันกีฬา กศน.บึงกาฬ สานสัมพันธ์ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :14
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :45
โครงการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :16
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการบัญสัญจร
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :66
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :35
การจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาแห่งความ"ยั่งยืน"
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :19
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :21
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :29
โครงการชุมชน ๓ D มีสุข
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :48
โครงการศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :14
กศน.ตำบลศรีวิไลดำเนินการโครงการเพาะต้นกล้าดอกดาวเรือง
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :15
การจัดการเรียนรู้ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :37
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการสร้างชุมชนไทยยุค 4.0
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :39
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :23
แหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ กศน.ตำบลศรีวิไล รับการนิเทศจากท่านผู้ตรวจราชการ
โพสเมื่อ :2017-09-10 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :18
พัฒนาอาชีพระยะสั้น โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :17
การจัดการเรียนรู้ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลศรีวิไลร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :17
โครงการตามรอยพ่อ พาอยู่พาทำ (การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ)
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.อำเภอโซ่พิสัยจัดกิจกรรมโครงการอบรมการทำบัญชีครัวเรือน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลถ้ำเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :30
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพช่างพื้นฐาน การทำอิฐบล็อก
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :21
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :19
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเดินตามคำสอนพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :18
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดอบรมโครงการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :14
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :26
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :19
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :19
การประชุมคณะกรรมการศุนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.)
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลถ้ำเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ STEM
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :18
การแข่งขันกีฬา กศน.บึงกาฬ สานสัมพันธ์ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :18
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี๒๕๖๐
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน.ตำบลถ้ำเจริญจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลถ้ำเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :34
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ วิิชาช่างเชื่อม (๑๐๐ ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :19
โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :16
กศน.อำเภอพรเจริญจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ และประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม จังหวัดบุรีรัมย์
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและพิธีไหว้ครู
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :18
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการสุขภาพดี เพื่อชีวีที่สดใส
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :34
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :19
กศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมโครงการ ๒ เมษา วันรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :26
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (หลักสูตรการถนอมอาหารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :23
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลนาสิงห์
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลพรเจริญ โดยนายเนรมิต ธรรมสมบัติ ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน เข้าร่วมประชุมชี้แจงระบบการทดสอบหน้าจอด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :27
สัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ก่อนจบหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :22
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปรับพื้นฐานผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :17
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :24
กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวประชาธิไปไตย
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :24
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :43
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปรับพื้นฐานผู้เรียนวิชาภาษไทย
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :18
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมกิจกรรมวันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :23
นักศึกษา กศน.ตำบลชุมภูพร ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลาดุและกบในกระชัง
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :16
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.ตำบลถ้ำเจริญ เปิดสอนหลักสูตรวิชาช่างพื้นฐาน(ช่างเชื่อม)
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลถ้ำเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :39
กิจกรรมพัฒนาวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :19
การจัดการเรียนการสอนระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการปรับภูมิทัศน์ ศูนย์กาเรียนรู้ กศน.ตำบล
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลชุมภูพร จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (การทำดอกไม้จันทน์)
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดอบรมโครงการรู้สำนึกบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :26
นางปิยะพร เชื้อคำเพ็งและคณะครูกศน.อำเภอโซ่พิสัย นิเทศศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลถ้ำเจริญ
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลถ้ำเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.อำเภอพรเจริญ ทำการส่งมอบดอกไม้จันทน์ ตามโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :32
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมโครงการรู้รักและสำนึกในบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :13
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดอบรมโครงการครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :18
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำอิฐบล็อก
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :25
วิชาชีพช่างพื้นฐาน ช่างปูกระเบื้อง
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะและส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :19
โครงการศุนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำอิฐประสาน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :15
กศน.อำเภอพรเจริญ เข้าร่วมประชุมชี้แจงระบบการทดสอบหน้าจอด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :38
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :28
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2560 (รุ่นที่2)
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลศรีวิไลร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :13
นำนักศึกษากศน.ตำบลนาสิงห์เข้าร่วมโครงการโรงเรียนด้านคุณธรรม
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลนาสิงห์นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานพัฒนาผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :16
กศน.อำเภอเซกา เข้าร่วมอบรมเป็นวิทยากรยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.อำเภอเซกา นำ นศ.เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลพรเจริญร่วมงานโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลพรเจริญ จัดโดยโรงพยาบาลอำเภอพรเจริญ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :25
โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :25
ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.อำเภอเซกา ร่วมโครงการส่งเสริมพละศึกษา กีฬา นันทนาการ ณ ลานเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการรู้รักและสำนึกในบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :20
กิจกรรม กพช.นักศึกษา กศน.ตำบลสรีวิไลประจำภาคเรียนที่ 1/2560
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :17
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ2560
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลโสกก่าม นำ นศ.ร่วมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ วิชานวดแผนไทย 100 ชั่วโมง ณ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :28
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 กศน.อำเภอเซกา ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง และโรงเรียนโสกก่าม-นาตะไก้ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :29
โครงการผู้สูงอายุ ตำบลพรเจริญ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขสภาพผู้สูงอายุภายในตำบลให้มีความรักความสามัคคี
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :27
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเซกา เข้าร่วมการอบรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :18
กศน.ตำบลศรีวิไลร่วมโครงการแข่งขันกีฬา กศน.บึงกาฬสานสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :15
โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560 กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :18
กศน.ตำบลโสกก่าม นำ นศ.ร่วมกิจกรรมโครงการ To Be Number One ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :17
โครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียน ณ ตชด.๒๔๔ อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :17
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :18
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (stem) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.นครพนม
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :18
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :16
กศน.ตำบลโสกก่าม นำ นศ.เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา กศน.บึงกาฬสานสัมพันธ์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :18
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ กศน.ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (รุ่น 3)
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :18
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :18
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพช่างพื้นฐาน การทำอิฐประสาน (50 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท อบรมเกษตรผสมผสาน ณ กศน.ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :25
กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :32
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :21
ร่วมพิธีพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :13
โครงการเรียนรู้การใช่เทคโนโลยีที่เหมาะสม นวัตกรรมเพื่อการเกษตรการทำปุ๋ยหมักไล่แมลง
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :19
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :12
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การทำดอกไม้โปรยทาน
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :8
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :21
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดโครงการปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทย
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :21
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดโครงการปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :22
ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรณษา 85 พรรษา
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการศึกษาดูงานเพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชา
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลเซกานำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ To Be Number One ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :20
นำนักศึกษาเข้าร่วมกศน.อำเภอเซกา โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :15
จัดโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :20
สอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียน 1/2560
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ (STEM EDUCATION
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา ภาคเรียนที่ 1/2560
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :25
รับบริจากหนังสือและสื่อ กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :16
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการศึกษาดูงาน เพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชา "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ2560"
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :19
โครงการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ฯ
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :32
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทอบรมเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :21
กศน.ตำบลจัดโครงการกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน ๓๐ ชม.)วิชา การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :24
จัดโครงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :19
งานการศึกษาตามอัธยาศัย บ้านหนังสือชุมชนตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษากศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลนาสิงห์นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์นครพนม
โพสเมื่อ :2017-09-05 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการ To Be Number One เพื่อความเป็น๑ ไม่พึ่งยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :21
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพช่างพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :15
นำนักศึกษาร่วมโครงการลูกเสือ กศน.อำเภอเซกา ณ กองร้อยตชด.244 บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :19
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :16
นำนักศึกษาร่ามเดินรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :20
ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการขยะมูลฝอย กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :17
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ตลาดสดตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :29
การพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น การทำเมี่ยงปลาทู
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :25
นำนักศึกษาร่วมโครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชคืนคลองน้ำใสตามแนวทางประชารัฐ
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :20
จัดโครงการอบรมสร้างความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(เทคนิกการปลูกพืชผสมผสาน) โดย กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :23
การพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น การทำดอกไม้จันทน์ กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :18
ศึกษาดูงานที่อำเภอนาหว้า จ.นครพนม
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :22
นำนักศึกษาร่วมโครงการ`อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนฯราชสุดา`กับเทศบาลตำบลศรีพนา
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :21
กศน.ตำบลป่งไฮร่วม 12 สิงหาคม 2560 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ. หอประชุมอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :25
ร่วมโครงการ เปิดบ้านวิชาการ รักการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียนเนื่องในงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี๒๕๖๐"
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลบ้านต้อง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเปิดบ้านวิชาการ รักการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 3 กันยายน 2560 ณ. กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :31
วิชาชีพระยะสั้นการทำดอกไม้จันทน์
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :22
วิชาชีพระยะสั้นการทำดอกไม้โปรยทานรุ่นที่๒
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :23
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์แก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลน้ำจั้น
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลบ้านต้อง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีพนา หมู่7 อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลบ้านต้อง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ To Be Number One เพื่อความเป็น 1 ไม่พึ่งยาเสพติด ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :21
กศน.ตำบลบ้าน นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลบ้านต้อง นำนัศึกษาเข้าร่วม โครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียน รหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 ณ ค่าย ตชด.244 อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :12
โครงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม "นวัตกรรมเพื่อการเกษตรการปลูกผักไร้ดิน"
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลบ้านต้อง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 ณ วัดโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :7
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ12สิงหามหาราชินี
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :21
อบรมวิทยากรยุวกาชาด กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :19
ร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ กศน.ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จ
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :16
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำดอกไม้จันทน์ กศน.ตำบลไคสี
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการบบณสัญจร กศน.ตำบลไคสี
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :29
วิชาชีพระยะสั้นการทำดอกไม้โปรยทานรุ่นที่๒
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :21
ร่วมกิจกรรมออกกำลังทุกวันพุธ ณ ที่ว่าการอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :25
กิจกรรมพัฒนาทักษชีวิต โครงการขับขี่ปลอดภัย วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :11
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมโครงการคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :25
ปรับพื้นฐานผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ กศน.ตำบลไคสี
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :25
ปรับพื้นฐานผู้เรียนวิชาภาษาไทย กศน.ตำบลไคสี
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :19
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กศน.ไคสี
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท กศน.ตำบลไคสี
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กศน.ตำบลไคสี
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการศีลธรรมนำความรู้ กศน.ตำบลไคสี
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :30
การจัดวิชาชีพระยะสั้น การทำดอกไม้จากผ้าใยบัว รุ่น 2
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :23
การจัดวิชาชีพระยะสั้น การทำดอกไม้จากผ้าใยบัว รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการศึกษาดูงานเพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชา "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฎิบัติ"
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มการทำดอกไม้จันท์
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :21
ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การปลูกพืชไร้ดิน
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :21
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :24
ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรณษา 85 พรรษา
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :32
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท (อบรมเศรษฐกิจพอเพียง) วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :10
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพช่างพื้นฐาน การทำอิฐประสาน รุ่นที่1 วันที่1-12 มิถุนายน 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 14-26 มิถุนายน 2560
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :16
โครงการศึกษาดูงาน เพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชา "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ สู้การปฏิบัติ"
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT)
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน.ตำบลป่งไฮร่วมโครงการคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษากศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ สู่การปฏิบัติ
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษา
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :24
ร่วมพิธีมหามงตลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :12
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :11
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดการศึกษากระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบรมการทำบัญชีครัวเรือน
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :31
อบรมวิทยากรยุวกาชาด กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :12
โครงการเปิดบ้านวิชาการ รักการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :13
ระยะสั้นการทำดอกไม้โปรยทานรุ่นที่1
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :21
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ เปิดบ้านวิชาการ กศน.บึงกาฬ วันที่ 3 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ได้จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ รักการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน เนื่องในงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2560 ณ ศาลา กศน.รวมใจ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ได้รับเกียรจาก ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ท่านกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :118
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :16
โครงการศึกษาดูงานเพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติ
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :14
ค่าย STEM EDUCATION
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :14
เปิดบ้านวิชาการ กศน.บึงกาฬ วันที่ 3 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ได้จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ รักการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน เนื่องในงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2560 ณ ศาลา กศน.รวมใจ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ โดยได้รับเกียรจาก ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ท่านกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :191
กศน.ตำบลป่งไฮร่วมโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังการ Sport Activity 4.0
โพสเมื่อ :2017-09-04 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลป่งไฮ ร่วมโครงการอประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ ระหว่างวันที่ 25-26 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-03 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ ระหว่างวันที่13-14 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมบีเคเพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-03 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวิชาอิฐประสาน ระหว่างวันที่ 16-27 มิถุนายน 2560
โพสเมื่อ :2017-09-03 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการอบรมประวัติศาตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ชาติไทย วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเจริญโฮเทล จังหวัดอุดรธานี
โพสเมื่อ :2017-09-03 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลป่งไฮร่วมตั้งปณิธานการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
โพสเมื่อ :2017-09-03 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลป่งไฮร่วมโครงการto be number one เพื่อความเป็น 1 ไม่พึ่งยาเสพติดในระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-03 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ :2017-09-03 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2017-09-03 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :25
วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.09 ที่ผ่านมา นายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ ได้ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักสิทธิ์ การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-03 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลศรีชมภู ร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2017-09-03 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :29
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ตำบลดอนหญ้านาง )
โพสเมื่อ :2017-09-02 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :43
ร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชาน
โพสเมื่อ :2017-09-02 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :11
กศน.ตำบลโป่งเปือย จัดโครงการเดินตามคำสอนพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง(โครงการวิถีงามตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ณ บ้านหนองตะไก้ วันที่ 13 มิ.ย. 2560
โพสเมื่อ :2017-09-02 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :42
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :25
โครงการอบรมประวัติศาตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ชาติไทย
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการเสริมสร้างพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : ตำบลโนนศิลา
จำนวนผู้เข้าชม :36
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการ To Be Number One เพื่อความเป็น ๑ ไม่พึ่งยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :18
โครงการช่างสี (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : ตำบลโนนศิลา
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการทำดอกไม้จันทร์
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : ตำบลโนนศิลา
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : ตำบลโนนศิลา
จำนวนผู้เข้าชม :43
โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : ตำบลโนนศิลา
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.หอคำรับบริจาคหนังสือ
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :43
ศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :12
ร่วมตั้งปณิธานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :14
โครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฎิบัติ
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :28
กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :17
นักศึกษา กศน.ตำบลหนองทุ่ม เข้าร่วมโครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :26
ร่วมโครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :9
นักศึกษา กศน.ตำบลซางร่วมโครงการอประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :12
ร่วมโครงการ ศธ ปลุกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :11
นักศึกษา กศน.ตำบลซางร่วมโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :14
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.โสกก่าม ปฐมนิเทศ นักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :17
นักศึกษา กศน.ตำบลซาง ร่วมกิจกรรม วันรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :15
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :10
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :12
กิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :18
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน กศน.ตำบลดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :12
กำหนดการสอบกศน.ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :28
กำหนดการสอบกศน.ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :25
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย Sport Activity 4.0 กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :21
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับม.ต้นและม.ปลาย
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :18
กศน.ตำบลโป่งเปือย ร่วมโครงการรถโมบายจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-09-01 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :45
กศน.ตำบลวังชมภูได้ร่วมกิจกรรม โครงการพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :36
การแข่งขันกีฬาฟุตซอลโครงการส่งเสริมพละศึกษา กีฬา นันทนาการ
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :18
กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :37
ครูและนักศึกษากศน.ตำบลหนองทุ่มเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :20
การแข่งขันกีฬา "กศน.บึงกาฬ สานสัมพันธ์ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :28
กิจกรรมรถโมบายส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างปูกระเบี้อง
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :27
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :45
นักศึกษา กศน.ตำบลหนองทุ่มเข้าร่วมโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่ิิองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :15
กศน.ตำบลหนองทุ่มนำนักศึกษาเข้าร่วมกศน.อำเภอเซกา โครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการส้รางสุขด้วยปัรชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :48
โครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :21
บ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.ตำบลโป่งเปือย จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย วันที่ 17 ส.ค. 2560
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :41
โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :18
ครูและนักศึกษากศน.ตำบลท่ากกแดง ร่วมเดินรณรงค์ยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลโป่งเปือย จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรเครื่องบดดอาหารสัตว์ ณ บ้านสมัยสำรษญ ตำบลโป่งเปือย วันที่ 13 - 15 มิ.ย. 60
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :18
โครงการบรรณสัญจร
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลโป่งเปือย จัดโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ บ้านหนองตะไก้ ตำบลโป่งเปือย วันที่ 8 มิ.ย. 2560
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการค่าย STAM EDUCATION
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลท่ากกแดงนำนักศึกษาเข้าร่วมกศน.อำเภอเซกา โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :19
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :23
66 ล้านซีซ๊ บริจาคโลหิต รวมพลังต่อชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศล
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :32
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทย
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลโป่งเปือย จัดโครงการศิลธรรมนำความรู้สู่ชุมชน ณ วัดโป่งทองชัยพัฒนาราม วันที่ 10 พ.ค. 2560
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :41
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดโครงงาน
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :38
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพช่างพื้นฐานวิชาช่างปูน
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลชัยพร ร่วมแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :28
บริจาคหนังสือ
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :39
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :52
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลโป่่งเปือย นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกกันน็อก ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วันที่ 19 ส.ค. 2560
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :21
ปรับพื้นฐานผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลาย
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :25
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน ๓๐ ช.ม) หลักสูตร การทำพวงหรีด
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลโป่งเปือย ร่วมโครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ ณ โรงแรมบีเคเพลส
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการปรับพื้นฐานผู้เรียนวิชาภาษาไทย ระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :25
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การทำอิฐประสาน)
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :18
โครงการธรรมในสถานศึกษา
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :16
กศน.ตำบลโป่งเปือย นำนักศึกษาร่วมโครงการ Sport Activity 4.0 ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วันที่ 17 ส.ค. 2560
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแลความปลอดภัยในชุมชน
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลโป่งเปือยนำนักศึกษาร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษะ 65 พรรษา ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วันที่ 28 ก.ค. 2560
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :19
กศน.ตำบลโป่งเปือย ร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร ณ กรุงเทพมหานคร วันที่ 4 - 5 ส.ค. 2560
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :17
โครงการคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :14
กศน.ตำบลโป่งเปือย จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย วันที่ 15 มิ.ย. 2560
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :33
โครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :21
โครงการการจัดการศึกษาตาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อบรมบัญชีครัวเรือน)
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :19
กิจกรรมเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตรการบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบสูญญากาศ
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :30
พัฒนาอาชีพ หลักสูตรการทำพวงหรีด
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :20
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการสุขภาพดีเพื่อชีวีที่สดใส
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :36
จัดการศีกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :21
พัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง (การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์)
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :30
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนกศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :18
พัฒนาอาชีพระยะสั้นการทำดอกไม้จันทน์
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการชีวิตสดใสห่างไกลยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-08-31 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :27
กิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2017-09-06 ผู้โพส :