สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
กศน.ตำบลท่าดอกคำร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ รถโมบาย อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านท่าสีไค ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
โพสเมื่อ :2019-02-18 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :3
กศน.ตำบลท่าดอกคำเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2019-02-18 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :6
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-02-17 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :12
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2019-02-16 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :16
โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
โพสเมื่อ :2019-02-16 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :9
กิจกรรมการศึกษาพื้นฐาน ภาคเรียนที่2/2561 ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2019-02-16 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :11
กิจกรรมการศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2019-02-16 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :17
กิจกรรมอาสาส่งเสริมการการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-02-16 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :17
การส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ รถโมบาย
โพสเมื่อ :2019-02-16 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :12
บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2019-02-16 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :13
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :5
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :6
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :4
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :11
การทำขดลวดรองถ้วยยางพารา
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :8
โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :8
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :3
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :8
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :21
โครงการตามรอยพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :3
โครงการตามรอยพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :9
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :7
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :6
นางสาวพันทิพย์ อุปัญ ครู ศรช.ตำบลหนองเลิง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :10
นางสาวพันทิพย์ อุปัญ ครู ศรช.ตำบลหนองเลิงจัด การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :4
นางฐิติมา พรมจันทร์ ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ตำบลโนนสว่าง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :4
นางสาวพันทิพย์ อุปัญ ครู ศรช.ตำบลหนองเลิง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :9
นางสาวพันทิพย์ อุปัญ ครู ศรช.ตำบลหนองเลิง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :9
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 มัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :7
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :21
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ รถโมบาย
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :7
การศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมการอ่านสำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :7
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :4
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :4
กศน.ตำบลหอคำจัดการเรียนการสอนนักศึกษาสายสามัญระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :7
กศน.ตำบลหอคำจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :6
ศูนย์การเรียนชุมชนห้วยเรือใหญ่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :4
กศน.ตำบลหอคำจัดการเรียนการสอนนักศึกษาสายสามัญระดับประถมภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :7
ศูนย์การเรียนชุมชนห้วยเรือใหญ่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับม.ปลาย
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :8
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :6
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :4
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมหลักสูตรการอัดฟางก้อน 10 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :4
อาสาสมัคร กศน.ตำบลหอคำเข้าอบรมโครงการขยายผลบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :14
กศน.ตำบลหอคำจัดโครงการเทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตรการทำขดลวดรองถ้วยน้ำยางพารา
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :4
กศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอพรเจริญ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :3
กิจกรรมการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :10
กิจกรรมการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :8
กศน.ตำบลหอคำมอบใบประกาศศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :6
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :12
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :16
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :15
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :11
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :16
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :4
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :14
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :9
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/ประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :7
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูุตรการทำน้ำหมักชีวภาพ
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :9
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :3
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน"กระเป๋าหนังสือสู่ชุมชน" ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง โดยความร่วมมือของอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและอาสาสมัครกศน.ตำบลโนนสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มอัตราการอ่านอย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :13
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :7
กิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :5
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :10
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :5
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :5
๑- ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น ๓๐ ชั่วโมง (หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากหวาย ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :11
๖- ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น ๓๐ ชั่วโมง (หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :6
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :5
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :3
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :3
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :0
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :3
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :3
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :3
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :3
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :2
กศน.ตำบลหนองทุ่ม ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :21
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :6
กศน.ตำบลหนองทุ่ม ร่วมจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :17
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :2
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งกับกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่๒-๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :7
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ รถโมบาย อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านท่าสีไค ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :8
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :18
อาชีพระยะสั้น (การแปรรูปอาหาร)
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :4
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนนักศึกษาผู้พิการ ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :29
กิจกรรมพบกลุ่มการเรียนการสอน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :4
กิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :5
โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :18
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายโครงการอบรมปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :19
กิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :8
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :21
บ้านหนังสือชุมชน ตำบลบุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :19
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :20
การจัดการเรียนการสอนแบบพบผู้เรียนรายบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :13
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :14
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :15
การจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :9
กศน.ตำบลดงบังร่วมจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงมดแดง 21-30 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :5
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :13
การผลิตของที่ระลึกจากต้นคล้า
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :13
กศน.ตำบลดงบังร่วมจัดกิจกรรมโครงการการแข่งขัน กัฬา โซนภูลังกา ต้านยาเสพติด 5-6 กุมภาพันธ์
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :1
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :7
กิจกรรมพบกลุ่มการเรียนการสอน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :10
กิจกรรมพบกลุ่มการเรียนการสอน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :2
โครงการสร้างสุขด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :14
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สิทธิหน้าที่กฎหมายให้กับประชาชนอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :12
บ้านหนังสือชุมชน บ้านบึงสำราญ กศน.ตำบลโคกกว้าง
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :7
(พัฒนาอาชีพ ไม่เกิน 30 ชม.) วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :12
พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ช.ม.) วิชาการแปรรูปอาหาร
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :18
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหมู รุ่นที่ 2 (20 ชั่วโมง) ในระหว่างวันที่ 8 - 11 มกราคม 2562 ณ บ้านดงตอกแป้น หมู่ 4 ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :8
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :24
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :17
โครงการเกษตรธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :7
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :18
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :12
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมส่วเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :19
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างเสริมสวย บ้านเหล่าดอกไม้ ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 5-12 กุมภาพันธ์ 2562
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :7
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง การปลุกพืชสมุนไพร ณ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง 1-10 กุมภาพันธ์ 2562
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :6
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :13
กศน.ตำบลหนองเลิงร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :8
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :11
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียนกศน.อำเภอเซกาวันที่ 23-25ธันวาคม2561
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :4
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเซกาเมืองนักอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันที่ 8 มกราคม2562
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :5
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้STEMวันที่12-13กุมภาพันธ์ 2562
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :5
กศน.ตำบลท่าสะอาดร่วมโครงการการแข่งขันกีฬาระดับโซนภูลังกาวันที่ 5-6กุมภาพันธ์2562
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :4
หลักสูตรระยะสั้นการแปรรูปอาหาร ระหว่างวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :13
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :6
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ กศน.ตำบลหนองเลิง ในระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :21
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :6
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :12
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :5
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :6
การศึกษาพื้นฐาน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :5
กศน.อำเภอปากคาด ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอปากคาด ได้ออกหน่วยบริการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอปากคาด “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่”
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :25
การศึกษาพื้นฐาน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2019-02-13 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :5
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 26 ธันวาคม 2561 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2019-02-12 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :14
ปลูกพืชสมุนไพร
โพสเมื่อ :2019-02-12 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :7
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา
โพสเมื่อ :2019-02-12 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :16
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา ประจำภาคเรียนที่2/2561
โพสเมื่อ :2019-02-12 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :29
ระหว่างวันที่ 8-18 เดือนมกราคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้าจัดอบรมโครงการ1 อำเภอ1 อาชีพ วิชาช่างเชื่อม รุ่นที่2
โพสเมื่อ :2019-02-12 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :30
กิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2019-02-12 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :10
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.บึงกาฬ(กลุ่มโซนภูลังกา) ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-12 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ :2019-02-12 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :3
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ กลุ่มเป้าหมาย ๘ คน
โพสเมื่อ :2019-02-12 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :7
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองเค็ม ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2019-02-12 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :7
กีฬา กศน.โซนภูลังกา เกมส์
โพสเมื่อ :2019-02-12 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :15
วันที่11 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.ตำบลโคกกว้างจัดอบรมโครงการพํมนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มการแปรรูปอาหาร ณ ศาลา SML บ้านดอนใหญ่ ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-12 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :16
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรช่างเชื่อม จำนวน 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23-31 ม.ค.2562 ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :8
พบกลุ่มจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :15
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียนระดับประถม ประจำภาคเรียนที่ 2 ประการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :14
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายประจำภาคเรียนที่ 2 ประการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :14
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ประการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :13
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียนระดับประถม ประจำภาคเรียนที่ 2 ประการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :14
การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาผู้พิการ การมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 2 ประการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :26
การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาผู้พิการ การมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ประการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :9
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :3
กศน.อำเภอศรีวิไล จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน Non-Formal National Educational Test
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :19
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :7
กศน.ตำบลเซกา สอบกลางภาคเรียนนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :8
การศึกษาต่อเนื่อง/การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(เลี้ยงมดแดง)
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :16
กศน.อำเภอปากคาด ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N - NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :8
พบผู้เรียน การจัดการเรียนสำหรับนักศึกษาผู้พิการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :28
กศน.อำเภอปากคาดเข้าร่วมการประชุมชี้แจงสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :4
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพิการ
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :8
กิจกรรมมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการพัฒนาวิชาการรายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :18
วันอาทิตย์ 10 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน Non-Formal National Educational Test : N -NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สนามสอบโรงเรียนบุ่งคล้านคร อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ โดยได้รับการนิเทศจาก ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :59
10 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน Non-Formal National Educational Test : N -NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สนามสอบโรงเรียนบึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ โดยได้รับการนิเทศจาก ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :24
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ N-NET ณ ศาลา กศน.รวมใจ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :3
บุคลากรและนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมแข่งขันกีฬา กศน.สานสัมพันธ์ร่วมใจต้านยาเสพติด กลุ่มโซน เลียบโขง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 สนาม โรงเรียนอนุบาลปากคาด
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :5
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพนธ์ 2562 ได้รับเกียรติจากรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีปิด ณ ค่ายอาสายุวกาชาดชั่วคราวกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244 จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :14
กศน.อำเภอปากคาด จัดโครงการติวเข้มยกระดับผลสัมฤทธิ์ N-NET ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :8
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพนธ์ 2562 ได้รับเกียรติจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ค่ายอาสายุวกาชาดชั่วคราวกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244 จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :6
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ในการเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ปี 2562 ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร #สุดยอดกศนเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :6
วันที่ 25 มกราคม 2562 ศส.ปชต.บึงกาฬ อำเภอเมือง​ จังหวัดบึงกาฬ ได้เข้ารับรางวัล ศส.ปชต.ดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศ ระดับที่​ 2​ ระดับจังหวัด ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร​ โดยนายธีร์ธวัช​ สุตเดช​ เลขานุการและกรรมการ​ ศส.ปชต.เป็นตัวแทนรับรางวัล​ ครั้งนี้​ \\\\\\\\\\\\\\\\
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :6
วันที่ 24 มกราคม 2562 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ คณะครูและนักศึกษา เดินทางไปร่วมพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :6
วันที่ 23 มกราคม 2562 ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ฝึกซ้อมการเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :5
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วม“สวดมนต์ยกห้อง ได้บุญยกทีม” ประกวดการสวดมนต์ระดับห้องเรียน วันที่ 22 มกราคม​ 2562​ ณ​ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :6
นายผดุงเดช แก้วเกตุ ครู กศน.ตำบล นำลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จำนวน 10 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ระหว่างวันที่ 21 - 25 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายใต้คำขวัญ “บริการเพื่อโลกที่ดี” service for a better world
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :8
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้ารับการอบรมโครงการประวัติศาตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ในหัวข้อ สยามแผ่นดินแห่งบุญยาธิการ พระราชประวัติ บุญญาธิการ พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ ในสมเด็จเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์บดินทร์เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมบีเคเพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :5
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ นิเทศการจัดโครงการภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ “หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว” ณ หมู่บ้านนวัตวิถี บ้านไร่สุขสันต์ ต.โคกก่อง บ้านภูสิงห์ หินสามวาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :6
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบรรณสัญจร
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :8
การทดสอบการวัดผลระดับชาติการศึกษานอกโรงเรียน (N-net)ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :8
วันที่ 19 มกราคม 2562 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษา 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลวิศิษฐ์ โนนสว่าง โป่งเปือย ไคสี หอคำ หนองเลิง สถานที่โรงเรียนบ้านโป่งเปือย และค่ายคณิตศาสตร์ ให้กับนักศึกษา 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลบึงกาฬ โคกก่อง ชัยพร นาสวรรค์ โนนสมบูรณ์ คำนาดี สถานที่โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :5
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :11
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมงานวันครูระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 16 มกราคม 2562 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :6
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :15
กิจกรรมจัดซื้อสื่อหนังสือพิมพ์/แหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :13
วันที่ 15 มกราคม 2562 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้า กศน.ตำบลทั้ง 12 ตำบล เข้าร่วมอบรมวิทยากรแกนนำดิจิทัลระดับอำเภอ ระดับตำบล สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ณ โรงแรมเคเพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :3
กิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :6
14 มกราคม 2562 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ นำบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ และ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้าแถวเคารพธงชาติ
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :6
วันที่ 12 มกราคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ และกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณถนนข้าวเม่าริมโขง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :4
วันที่ 10 มกราคม 2562 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมโครงการ ขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล รุ่นที่ 4 ณ บ้านโคกก่อง ตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :5
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มเลี้ยงกบในกระชัง 40 ช.ม
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :14
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :4
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือน กุมภาพันธ์)
โพสเมื่อ :2019-02-10 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :10
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 2 ประการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :36
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ประการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :21
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ประการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :18
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :11
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :24
การศึกษาพื้ฐาน/การศึกษาขั้นพื้ฐานภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :17
กศน.อำเภอพรเจริญ จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :18
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :8
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งตนเอง
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :9
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั่นไม่เกิน 30 ชั่วโมง(ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น)
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :8
กศน.ตำบลบึงโขงหลงร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 12 มค 62 ที่เทศบาลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :4
โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยผู้สูงอายุในชุมชน
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :6
กศน.ตำบลบึงโขงหลงเข้าร่วมโครงการกีฬา กศน.เกมส์โซน ณ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง 5 กุมภาพันธ์ 2562
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :4
โครงการอบรมการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :8
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ระดับอำเภอ
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :13
ร่วมงานวันครู 16 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :13
การศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน/กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :12
โครงการกีฬา กศน.เกมส์ต้านภัยยาเสพติ ระดับกลุ่มโซนภูลังกา
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการกีฬา กศน.เกมส์ต้านภัยยาเสพติ ระดับกลุ่มโซนภูลังกา
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :26
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหมุนเวียนสื่อห้องสมุดสำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :13
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :11
พบผู้เรียนและกลุ่มนักศึกษาระดับประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ศรช.บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :7
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :9
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหมู รุ่นที่ 1 (23 ชั่วโมง) ในระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2561 ณ บ้านดงตอกแป้น หมู่ 4 ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :5
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติบ้านพันลำ
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :12
ศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง ในวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2561 ณ บ้านเหล่าสวนกล้วย
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :6
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยขอประชาชนในชุมชน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ กศน.ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :21
การศึกษาตามอัธยาศัย/โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล/จัดซื้อสื่อหนังสือพิมพ์สำหรับ กศน.ตำบล
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :23
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :5
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2/61
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :11
โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน30 ชั่วโมง) กลุ่มทำไม้กวาดหยากใย่จากวัสดุเหลือใช้
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :9
กศน.ตำบลนาสะแบงเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา กศน.ศรีวิไลเกมส์
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :13
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : ตำบลโนนศิลา
จำนวนผู้เข้าชม :9
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :20
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรธรรมชาติ(MOA)
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : ตำบลโนนศิลา
จำนวนผู้เข้าชม :7
กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 มีประชาชนร่วมโครงการ 16 คน ณ บ้านอาฮง ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :15
กศน.ตำบลไคสี จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตรการทำถุงมือยางพารา ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2562 ณ บ้านอาฮง ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :5
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ณ.พื้นที่ ตำบลดงบัง
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนากีฬาต้านยาเสพติด ณ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง 5 กุมภาพันธ์ 2562
โพสเมื่อ :2019-02-07 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :18
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ศึกษาดูงานกลุ่มการเลี้ยงไข่ไก่ ณ.ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล 29 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-02-07 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :27
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
โพสเมื่อ :2019-02-07 ผู้โพส : ตำบลโนนศิลา
จำนวนผู้เข้าชม :14
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-02-07 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :17
โครงอบรมการปลูกปลอดสารพิษ
โพสเมื่อ :2019-02-07 ผู้โพส : ตำบลนากั้ง
จำนวนผู้เข้าชม :4
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัย
โพสเมื่อ :2019-02-07 ผู้โพส : ตำบลนากั้ง
จำนวนผู้เข้าชม :3
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2019-02-07 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :25
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/ประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2019-02-07 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :23
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลวังชมภู
โพสเมื่อ :2019-02-07 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :8
การศึกษาตามอัธยาศัย/โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล/จัดซื้อหนังสือ/สื่อ สำหรับ กศน.ตำบล ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2019-02-07 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :4
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2019-02-07 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :4
ุโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม.ขึ้นไป หลักสูตรการทำธูปหอมไล่ยุง
โพสเมื่อ :2019-02-07 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :19
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-02-07 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :11
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-02-07 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :19
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2019-02-07 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :18
การศึกษาตามอัธยาศัย/โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล/จัดซื้อหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2019-02-07 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :3
กศน.ตำบลวังชมภู จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2019-02-07 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :18
โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล/จัดซื้อหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
โพสเมื่อ :2019-02-07 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :19
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2019-02-07 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :3
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2019-02-07 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :5
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.ตำบลศรีวิไล นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกีฬาต้านยาเสพติด โซนภูลังกาเกมส์ประจำปีงบประมาณ 2562
โพสเมื่อ :2019-02-07 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :17
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2019-02-07 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :1
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2019-02-07 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :4
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบลจัดซื้อหนังสือพิมพ์
โพสเมื่อ :2019-02-07 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :32
โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบลจัดซื้อหนังสือพิมพ์
โพสเมื่อ :2019-02-07 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :14
กิจกรรมส่ง้สริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-02-07 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :13
โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบลจัดซื้อหนังสือพิมพ์
โพสเมื่อ :2019-02-07 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :7
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด กศน.ตำบลวังชมภู
โพสเมื่อ :2019-02-07 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :10
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-02-07 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :21
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน​ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-02-07 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรฐกิจพิเพียง วันที่18 มกราคม62
โพสเมื่อ :2019-02-07 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :10
กศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ การท่องเที่ยวและการบริการ วันที่ 17 -22 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :13
วิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้นไป
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :23
อาชีพระยะสั้น (การผลิตของที่ระลึกจากต้นคล้า)
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :15
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :9
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :4
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ หลักสูตรช่างทาสี (40 ช.ม.)
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่12 ม.ค.62
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :10
โครงการขับขี่ปลอดภัยรักษาวินัยจราจร
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :14
กิจกรรม:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ # รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :16
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักศึกษาใน กศน.ตำบลวังชมภู
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :7
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถม ม.ต้นม.ปลาย
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :28
กศน.ตำบลไคสีจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด ผู้ร่วมโครงการ 30 คน ในวันที่ 21 ธ.ค. 61 ณ กศณ.ตำบลไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :4
กศน.ตำบลศรีชมภูเปิดสอนวิชาชีพกลุ่มสนใจ หลักสูตรช่างเย็บผ้า ณ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ต.ศรีชมภู ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :33
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บรรณสัญจร
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :26
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ วันที่ 25 มกราคม 62
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :11
โครงการขับขี่ปลอดภัย วันที่ 25 ธ.ค. 61 ณ.ศาลาประชาคมบ้านดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :15
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 61
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :10
การศึกษาตามอัธยาศัย/โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล/จัดซื้อหนังสือ/สื่อ สำหรับ กศน.ตำบล
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :21
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :26
กิจกรรมเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตรการทำถุงมือจากยางพารา (10ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :16
กศน.ตำบลวังชมภู จัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้นไม่เกิน30 ช.ม. หลักสูตรงานร้อยมาลัย
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :19
โครงการคูธรรมจริยธรรม วัดเทพนิมิต วันที่ 8-9 ธ.ค. 62
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :11
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 61
โพสเมื่อ :2019-02-11 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :16
กศน.ตำบลหอคำจัดโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :9
13 - 14 ธันวาคม 2561 กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม(เครื่องพ่นยุงเอนกประสงค์) ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :11
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงฟาร์มตัวอย่าง บ้านห้วยหินลาด อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :24
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 9 ม.ค. 2562 ณ.สวนสาธารณหนองเลิง
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :9
โครงการขับขี่ปลอดภัย วันที่ 25 ธ.ค. 61 ณ.ศาลาประชาคมบ้านดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :16
โครงการขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวก
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :12
กิจกรรมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ :2019-02-05 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :12
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดกิจกรรมเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตรเตาเผาไร้ควัน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลโป่งเปือย บ้านโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
โพสเมื่อ :2019-02-05 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :11
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
โพสเมื่อ :2019-02-05 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :21
พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร
โพสเมื่อ :2019-02-05 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :16
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการตามรอยพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ :2019-02-05 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :10
การแข่งขันกีฬา กศน.สานสัมพันธ์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด กลุ่มโซน โซ่เลียบโขง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
โพสเมื่อ :2019-02-05 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :83
กศน.ตำบลดอนหญ้านางนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมยุวกาชาดการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 23-25 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายไร่สักทอง จังหวัดอุดรธานี
โพสเมื่อ :2019-02-04 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :12
กศน.ตำบลดอนหญ้านางเข้าอบรมวิทยากรอาชีพการจัดการศึกษาต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 8 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-02-04 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :13
กศน.ตำบลดอนหญ้านางเข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย วันที่ 21 -22 มกราคม 2562 ณโรงแรมบีเคเพลส
โพสเมื่อ :2019-02-04 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :7
กศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบึงโขงหลง วัันที่ 18 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-02-04 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :14
กศน.ตำบลดอนหญ้านางเข้าร่วมโครงการอบรมแกนนำดิจิทัลชุมชนระดับตำบล วันที่ 15 มกราคม 2562 ณโรงแรงบีเคเพลส
โพสเมื่อ :2019-02-04 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :7
วันที่ 30 มกราคม 2562 กศน.อำเภอพรเจริญต้อนรับการนิเทศตรวจเยี่ยมสถานศึกษา จาก ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ ในการจัดกิจกรรมการศึกษาด้านต่างๆ ตามแนวทางนโยบาย สำนักงาน กศน. ประจำปี 2562
โพสเมื่อ :2019-02-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.ตำบลวังชมภู จัดอาชีพระยะสั้นไม่เกิน30 ชั่วโมง หลักสูตรการร้อยมาลัย
โพสเมื่อ :2019-02-04 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :12
กศน.ตำบลวังชมภูจัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน30 ชั่วโมง หลักสูตรร้อยมาลัย
โพสเมื่อ :2019-02-04 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :18
กศน.ตำบลดอนหญ้านางเข้าร่วมโครงการ กีฬา กศน. อำเภอพรเจริญ วันที่ 30 - 31 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-02-04 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :17
กศน.ตำบลดอนหญ้านางเข้าร่วมโครงการคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดเทพนิมิตร อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2019-02-04 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :12
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ว่าคุยประชาชน ณ แหล่งท่องเที่ยวหนองเลิง วันที่ 30 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-02-04 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :12
กศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรช่างตัด 25 ชั่่วโมง
โพสเมื่อ :2019-02-04 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรช่างเสริมสวย 25 ชั่่วโมง
โพสเมื่อ :2019-02-04 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดโครงการขับขี่ปลอดภัยรักษาวินัยจราจร วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :13
โครงการ กีฬา กศน.สัมพันธ์ร่วมใจต่อต้านยาเสพติด(กลุ่มโซนโซ่เลียบโขง)
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :103
อาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรงานใบตอง
โพสเมื่อ :2019-02-04 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลหนองหัวช้าง จัดกการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตร ธุรกิจขนมไทย
โพสเมื่อ :2019-02-04 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :27
ประมวลภาพกิจกรรม นายบรรยงค์ โคตรวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรเจริญ ลงพื้นที่นิเทศการจัดกิจกรรมในพื้นที่ กศน.ตำบลทั้ง 7 ตำบล
โพสเมื่อ :2019-02-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลศรีสำราญเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำดิจิทัลระดับอำเภอ ระดับตำบล ของสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ.โรงแรมบีเคเพลส
โพสเมื่อ :2019-02-03 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :5
การศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กศน.ตำบลศรีสำราญเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2561 ณ วัดเทพนิมิตร ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ
โพสเมื่อ :2019-02-03 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :9
กศน.ตำบลศรีสำราญร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปี 2562 ณ สวนสาธารณะหนองเลิงตำบลดอนหญ้านาง ในวันที่ 9 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-02-03 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :10
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการขับขี่ปลอดภัยรักษาวินัยจราจร ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2019-02-03 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :17
กศน.อำเภอพรเจริญ เข้ารับการอบรมโครงการประวัติศาตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ในหัวข้อ สยามแผ่นดินแห่งบุญยาธิการ พระราชประวัติ บุญญาธิการ พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ ในสมเด็จเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์บดินทร์เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
โพสเมื่อ :2019-02-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :21
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการศึกษาดูงาน ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านห้วยหินลาด อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ในวันที่ 18 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-02-03 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :15
กศน.อำเภอพรเจริญ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักศึกษา กศน. ในโครงการกีฬา กศน.อำเภอพรเจริญเกมส์ประจำปี 2562
โพสเมื่อ :2019-02-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :28
กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการผูกผ้าในงานพิธี ณ บ้านนางาม ต.ศรีสำราญ ระหว่างวันที่ 23-27 ม.ค. 2562
โพสเมื่อ :2019-02-03 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำน้ำพริกสมุนไพร ณ บ้านนาคำ ระหว่างวันที่ 19-23 ม.ค. 2562
โพสเมื่อ :2019-02-03 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :19
โครงการส่งเสริมประชาธิปไดยในชุมชน
โพสเมื่อ :2019-02-03 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :13
โครงการศึกษาดูงาน กลุ่มปลาร้าทรงเครื่อง
โพสเมื่อ :2019-02-03 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :20
การทำแหนมเห็ด
โพสเมื่อ :2019-02-03 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :19
การทำกล้วยฉาบสมุนไพร
โพสเมื่อ :2019-02-03 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :23
พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตร การแปรรูปผลไม้
โพสเมื่อ :2019-02-01 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลป่าแฝก จัดการศึกษาต่อเนื่องศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพกลุ่มช่างตัดผม วันที่ 22 - 30 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านศรีวิชัย ตำบลป่าแฝก
โพสเมื่อ :2019-02-01 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลป่าแฝก จัดโครงการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มการทำน้ำเต้าหู้-ปาท่องโก๋ วันที่ 23-28 มกราคม 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านไชยศรี ตำบลป่าแฝก
โพสเมื่อ :2019-02-01 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :28
กศน.ตำบลป่าแฝก จัดโครงการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มการถักพรมเช็ดเท้า วันที่ 15-19 มกราคม 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านน้อยพัฒนา ตำบลป่าแฝก
โพสเมื่อ :2019-02-01 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :43
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬจัดโครงการการประยุกต์หลักการทรงงานกับการบริหารจัดการชีวิต
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :61
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ธนาคาร ธกส.สาขาอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :55
โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน วันที่ 9 มกราคม 2562 กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2019-02-01 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :8
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กศน.ตำบลศรีวิไล โครงการกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2562
โพสเมื่อ :2019-02-01 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :14
กศน.ตำบลศรีวิไลร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการจัดการและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปี 2562
โพสเมื่อ :2019-02-01 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :9
กศน.ตำบลศรีวิไลนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่จัดโดยภาคีเครือข่าย
โพสเมื่อ :2019-02-01 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :13
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจ(ไม่เเกิน 30 ชม.) หลักสูตรธุรกิจขนมไทย ระหว่างวันที่ 27-31มกราคม 2562 ณ กศน.ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2019-02-01 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :64
วันที่29มกราคม2562 ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด ณ.ตลาดนัดคลองถมบ้านบุ่งคล้าอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-01 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำยาหม่องสมุนไพร
โพสเมื่อ :2019-02-01 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :15
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างเชื่อม (55 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2019-02-05 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :19
การทำยาหม่องสมุนไพร (30 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2019-02-01 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :22
หลักสูตรช่่างปูน (๕๕ ชัั่วโมง)
โพสเมื่อ :2019-02-01 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :31
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างเชื่อม (55 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2019-02-01 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :24
พัฒนาอาชีพระยะสั้น ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร (๓๐ ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2019-02-01 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :16
กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างเชื่อม 55 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17-28 ธันวาคม 2561 ณ บ้านคำหมื่น ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-01 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :21
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า
โพสเมื่อ :2019-02-01 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :15
กศน.ตำบลหอคำจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร การเพาะเห็ดโคนน้อย
โพสเมื่อ :2019-02-01 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :9
กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างเชื่อม ระหว่างวันที่ 17-28 ธันวาคม 2561 ณ บ้านคำหมื่น ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-01 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :10
กศน.ตำบลหอคำจักโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โพสเมื่อ :2019-02-15 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :21
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากกกและผือ
โพสเมื่อ :2019-02-01 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :16
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักศุตรช่างปูนการเลี้ยงกบ
โพสเมื่อ :2019-02-01 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :15
กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรกกและผือ 30 ชัวโมง ระหว่างวันที่ 17-28 ธันวาคม 2562 ณ บ้านอาฮง ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-01 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :13
กศน.อำเภอพรเจริญจัดประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนคำรับรอง และการรายงานระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน.(DMIS) ประจำปีงบประมาณ 2562
โพสเมื่อ :2019-02-01 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :69
พัฒนาอาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง กลุ่มการแปรรูปผลไม้
โพสเมื่อ :2019-02-01 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :15
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(การจักสาน)
โพสเมื่อ :2019-02-01 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพพวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (๓๐ช.ม.) ในวันที่ ๒๐-๒๗ ธ.ค.๖๑ ณ บ้านโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-01 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :15
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการไข่เค็ม
โพสเมื่อ :2019-02-01 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :19
โครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 25-30 พ.ย.61 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2019-01-31 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :15
อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 20-21 ม.ค. 62 โรงแรมบีเคเพลส
โพสเมื่อ :2019-01-31 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :5
กีฬากศน.อำเภอบึงโขงหลง 14 ม.ค.62 ที่สนามที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2019-01-31 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :9
โครงการ ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยและการคัดแยกขยะ 9-10 ม.ค.62 กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2019-01-31 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :4
พัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 26ธ.ค.61 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2019-01-31 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :7
โครงการ ค่ายวิชาการ 18-19 ธันวาคม 61 กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2019-01-31 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :5
ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 12 ม.ค.ุ62 เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2019-01-31 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :12
โครงการอบรมวัิทยากรแกนนำดิจิทัลระดับอำเภอและตำบล 15 ม.ค.62 ห้องประชุมหินสามวาฬ บีเคเพลส
โพสเมื่อ :2019-01-31 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :5
ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านนาอ่าง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
โพสเมื่อ :2019-01-31 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :17
โครงการ กลุ่มทำไม้กวาหยากไย่จากวัสดุเหลือใช้ 15-19 ม.ค.62 บ้านเทพบันดาล กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2019-01-31 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :5
หลักสูตรระยะสั้น โครงการ นวดสปาเท้า 10-14 ม.ค.62 บ้านคำสมบูรณ์ กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2019-01-31 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :13
โครงการ ศึกษาดูงานกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 30 ม.ค.ุ62 บ้านถ้ำเต่า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร จัดโดยกศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2019-01-31 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :12
โครงการเพาะเห็นในตะกร้า วันที่ 18 มกราคม 2562 บ้านหัวแฮต หมู่3 ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2019-01-31 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :17
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรกรที่พึ่งตนเอง วันที่ 24-25มกราคม2562
โพสเมื่อ :2019-01-31 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :18
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพระยะสั้นไม่เกิน๓๐ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2019-01-31 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :12
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพระยะสั้นไม่เกิน๓๐ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2019-01-31 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :14
โครงการศึกษาดูงานน้ำไผ่บริสทธิ์
โพสเมื่อ :2019-01-31 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :11
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
โพสเมื่อ :2019-01-31 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :18
โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีวัฒนธรรมไทย
โพสเมื่อ :2019-01-31 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีวัฒนธรรมไทย
โพสเมื่อ :2019-01-31 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :25
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
โพสเมื่อ :2019-01-31 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :21
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเรียนรู้การเลือกตั้งแบบใหม่ตามรัฐธรรมนูญ 2560
โพสเมื่อ :2019-01-31 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :22
กลุ่มการทำแจ่วบอง&น้ำพริกมะขาม ตำบลหนองหั้าง วันที่ 27-31 ม.ค.62
โพสเมื่อ :2019-01-29 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :42
กลุ่มการเพาะเห็ดขอนขาว ตำบลหนองหัวช้าง วันที่ 21-29 ม.ค.62
โพสเมื่อ :2019-01-29 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :43
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษากศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-01-28 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :19
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
โพสเมื่อ :2019-01-28 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :15
โครงการแข่งขันกีฬา กศน.ต้านยาเสพติดอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-01-28 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :18
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรเจริญร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2019-01-28 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :59
โครงการการจัดการวิชาชีพระยะสั้น "การทำดอกไม้จากผ้าใยบัว"
โพสเมื่อ :2019-01-28 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :15
โครงการการจัดการวิชาชีพระยะสั้น "การทอผ้าพื้นเมือง"
โพสเมื่อ :2019-01-28 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :13
โครงการสางเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน
โพสเมื่อ :2019-01-28 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :11
โครงการปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา ภาคเรียนที่ 2/62 ระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกกษาตอนต้น,มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลท่ากกแดง
โพสเมื่อ :2019-01-28 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :11
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรธุรกิจอาหารไทย 21-25 ม.ค. 62 ณ ศาลาบ้านโคกอุดม หมู่ที่ 1 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2019-01-28 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :76
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดการศึกษาต่อเนื่อง​ รูปแบบ​ ชั้นเรียนวิชาชีพ​ หลักสูตร​ ช่างเสริมสวย​ 21-29ม.ค.62​ณ​ ณ กศน.ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2019-01-28 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :82
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มการทำน้ำพริหนังเค็ม ณ.ศาลาประชาคมบ้านเหล่าหลวง อำเภอบึงโขงหลง 22-26 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-01-26 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :12
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มการทำปลาส้ม ณ.บ้านเหล่าหลวง กศน.ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง 17-21 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-01-26 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :17
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ.โรงแรมบีเค จังหวัดบึงกาฬ 21-22 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-01-26 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :11
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2562 ณ.โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 16 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-01-26 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :18
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำดิจิทัลระดับอำเภอและระดับตำบล ณ.สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ 15 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-01-26 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :12
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ณ.สนามที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง 14 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-01-26 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :10
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ.เทศบาลอำเภอบึงโขงหลง 12 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-01-26 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :14
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยและการกำจัดขยะ ณ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง 9-10 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-01-26 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :10
กศน.อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการพิธีเทิดทูนสถาบันของชาติหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน วันที่ 22มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-01-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :58
กศนตำบลโคกกว้างจัดพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
โพสเมื่อ :2019-02-08 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศนตำบลโคกกว้างจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ช่างปูกระเบื้อง)บ้านสมพร หมู่ที่8
โพสเมื่อ :2019-01-25 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.อำเภอปากคาด โดย ศส.ปชต.สมสนุก ได้เข้ารับรางวัล ศส.ปชต.ดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด
โพสเมื่อ :2019-01-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :76
กศน.ตำบลโคกกว้าง เข้าร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2019-01-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.อำเภอบุ่งคล้าเข้าร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2019-01-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.อำเภอปากคาด ร่วมแข่งขันกีฬาประชาชน
โพสเมื่อ :2019-01-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :75
วันที่18 มกราคม2562 ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด ณ.ตลาดนัดคลองถมบ้านบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-01-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.อำเภอปากคาด ร่วมออกหน่วยบริการห้องสมุดประชาชน ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2019-01-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :53
กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2019-01-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :60
กศน.อำเภอปากคาด จัดโครงการพัฒนาบุคลากรการประเมินโครงการ
โพสเมื่อ :2019-01-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :54
กศน.อำเภอพรเจริญ โดยนายบรรยงค์ โคตรวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ พร้อมด้วยคณะบุคลากร กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยการออกร้าน นำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส่งเสริมโดย กศน.ออกจำหน่าย และออกฝึกอาชีพให้กับประชาชน ณ ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2019-01-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :42
วันที่ 18 มกราคม 2562 กศน.อำเภอพรเจริญ นำโดยนายบรรยงค์ โคตรวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรเจริญพร้อมคณะครูนำนักศึกษา กศน.อำเภอพรเจริญทัศนศึกษาในโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-01-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :34
วันที่ 15 มกราคม 2562 นายบรรยงค์ โคตรวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรเจริญ พร้อมด้วยครูอาสาฯ และครู กศน.ตำบลทั้ง 7 ตำบล เข้าร่วมอบรมวิทยากรแกนนำดิจิทัลระดับอำเภอ ระดับตำบล สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ณ โรงแรมเคเพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-01-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.อำเภอพรเจริญ ศึกษาดูงานตามโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-01-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :30
มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านหลักสูตรช่างตัดผมชาย
โพสเมื่อ :2019-01-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :49
ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านนาอ่าง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-01-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :31
อบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยฯ
โพสเมื่อ :2019-01-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :48
วันที่ 17 มกราคม2562 จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สิทธิหน้าที่กฏหมายให้กับประชาชนอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-01-21 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :57
กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-01-21 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :36
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-01-21 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :41
กีฬา กศน.บึงโขงหลงเกมส์
โพสเมื่อ :2019-01-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :57
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
โพสเมื่อ :2019-01-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :50
โครงการอบรมแกนนำดิจิทัลระดับอำเภอและระดับตำบลฯ
โพสเมื่อ :2019-01-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :42
ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โพสเมื่อ :2019-01-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :43
ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ.2562
โพสเมื่อ :2019-01-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :55
โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยและการกำจัดขยะ
โพสเมื่อ :2019-01-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :46
ร่วมมอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาว
โพสเมื่อ :2019-01-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :50
การประชุมสัมมนาการพัฒนาการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
โพสเมื่อ :2019-01-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :32
ครู กศน.ตำบลหอคำร่วมกับชุมชนทำบุญตักบาตรในวันปีใหม่
โพสเมื่อ :2019-01-15 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :13
ครู กศน.ตำบลหอคำร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2562
โพสเมื่อ :2019-01-15 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :17
กศน.ตำบลหอคำนำวิทยากรวิชาชีพเข้ารับการอบรม
โพสเมื่อ :2019-01-15 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :18
กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมปีใหม่ 2562
โพสเมื่อ :2019-01-15 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :13
กศน.ตำบลหอคำจัดโครงการปรับพื้นฐานผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ :2019-01-15 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :14
กศน.ตำบลหอคำนำนักศึกษาร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาแก่วัยรุ่น
โพสเมื่อ :2019-01-15 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :12
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
โพสเมื่อ :2019-01-15 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :13
โครงการส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น วันที่ 14 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-01-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :44
โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์คลื่อนที่เพื่อดูแล ประชาชนณ.บ้านหนองคังคาตำบลหนองเดิ่นอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-01-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :27
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 กศน.อำเภอพรเจริญ นำวิทยากรวิชาชีพทั้ง 7 ตำบล เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรวิชาชีพการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-01-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :53
กศน.อำเภอพรเจริญ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สวนสาธารณะหนองเลิง ตำบลดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2019-01-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :115
กศน.อำเภอพรเจริญ พร้อมคณะครูบุคลากร กศน.อำเภอพรเจริญ ประชุมประจำสัปดาห์
โพสเมื่อ :2019-01-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :102
กศน.อำเภอพรเจริญ เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ณ บริเวณหน้า กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2019-01-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :113
กิจกรรม:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ # รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2019-01-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :20
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-01-21 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.อำเภอปากคาด จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-01-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :68
กศน.อำเภอศรีวิไลและ กศน.ตำบลชุมภูพรร่วมกับ อบต.นาสิงห์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคม ม.7 ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-01-12 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จัดกิจกรรมโครงการอบรมศาสตร์พระราชาและการดำเนินชีวิตตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2019-01-11 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :35
กิจกรรมแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"
โพสเมื่อ :2019-01-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลศรีวิไล นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่ภาคีเครือข่ายเป็นผู้จัด
โพสเมื่อ :2019-01-10 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :23
นักศึกษา กศน.ตำบลหอคำร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่2/2561
โพสเมื่อ :2019-01-10 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :21
กศน.ตำบลหอคำจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2019-01-10 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลหอคำนำประชาชนเข้าา่วมกิจกรรมโครงการขยายผลเกษตรธรรมชาติ
โพสเมื่อ :2019-01-10 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :14
กศน.อำเภอพรเจริญทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สืทธิประจำ กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2019-01-10 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :159
โครงการแนะแนวการศึกษาและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา กศน.อำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2019-01-10 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :14
กศน.อำเภอพรเจริญ ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานครูและบุคลากร กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2019-01-09 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :157
กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านนักศึกษากศน. ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2019-01-08 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :22
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วย QR CODE
โพสเมื่อ :2019-01-08 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :40
วันที่8 มกราคม2562 ห้องสมุดประชาชนจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-01-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :47
กศน.ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จัดกิจกรรมโครงการสะเต็ม ศึกษาพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ นักศึกษา กศน.ตำบลสมสนุก
โพสเมื่อ :2019-01-04 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 50 ชม.รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-24 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ :2019-01-03 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :66
กศน.ตำบลชุมภูพรร่วมงานปฏิบัติธรรมบัวพ้นน้ำ 23-26 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ :2019-01-03 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนฯ กศน.อำเภอศรีวิไล ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่กลุ่มนวดแผนไทยและบริการหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ วันที่ 19 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ :2019-01-03 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :46
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 27-29 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ :2019-01-03 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :117
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเรียนรู้การเลือกตั้งแบบใหม่ตามรัฐธรรมนูญ 2560
โพสเมื่อ :2019-01-03 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.อำเภอศรีวิไล ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ :2019-01-03 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :80
กศน.ตำบลชุมภูพรจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีวัฒนธรรมไทย
โพสเมื่อ :2019-01-03 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก 5 ธันวาคม
โพสเมื่อ :2019-01-03 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-01-03 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :119
นายมงคล​ สุระเสนา​ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรเจริญ รักษาการในตำแหน่ง ผุ้อำนวยการ กศน.อำเภอพรเจริญ พร้อม​คณะครูเจ้าหน้าที่ทกศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์​ถวายพระพร​ชัย​มงคล​แด่​ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ​ ในรัชกาล​ที่​๙​ ณ​ วัดป่าสุเมฆนันทาราม​ ตำบลป่าแฝก​ อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2019-01-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.อำเภอพรเจริญ จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2019-01-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :58
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม
โพสเมื่อ :2019-01-03 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดอบรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเรียนรู้การเลือกตั้งแบบใหม่ตามรัฐธรรมนูญ2560
โพสเมื่อ :2019-01-03 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :14
กศน.ตำบลนาสะแบงได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2019-01-03 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมกิจกรรมเปิดสนามกีฬา...ให้คนไทยได้ออกกำลังกายเพื่อสุชภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง ณ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2019-01-02 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :19
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาการ ณ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง 18-19 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ :2019-01-02 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :15
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ณ.กศน.ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง 26 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ :2019-01-02 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ.โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 5 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ :2019-01-02 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :14
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ณ.ที่ว่าอำเภอบึงโขงหลง 23 ตุลาคม 2561
โพสเมื่อ :2019-01-02 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง 20 พฤศจิกายน 2561
โพสเมื่อ :2019-01-02 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :17
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ณ.กศน.ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง 25-30 พฤศจิกายน 2561
โพสเมื่อ :2019-01-02 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :19
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมโครงการจิตอาสา กศน.ทำดีด้วยใจ ณ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง 20พฤศจิกายน 2561
โพสเมื่อ :2019-01-02 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :20
การศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กศน.ตำบลศรีวิไลโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
โพสเมื่อ :2019-01-02 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :22
วันที่24 ธันวาคม 2561. กศน.อำเภอบุ่งคล้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2019-01-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :54
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลวังชมภู
โพสเมื่อ :2019-01-02 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :64
27 ธันวาคม2561 กศน.อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
โพสเมื่อ :2019-01-01 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :46
ศส.ปชต.บุ่งคล้า จัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่ง ส.ว. ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-12-29 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ ( วิชาชีพ ช่างเชื่อม รุ่นที่ 1 )
โพสเมื่อ :2018-12-29 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :41
การศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต "กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย"
โพสเมื่อ :2018-12-28 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ (ช่างตัดผมชาย)
โพสเมื่อ :2019-01-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :41
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-12-27 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :34
โครงการค่ายอาสายุวกาชาด กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-12-27 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศน.ตำบลป่งไฮร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-12-26 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลป่งไฮร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-12-26 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.อำเภอปากคาด และคณะครู กศน.อำเภอปากคาด ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอปากคาด ได้ออกหน่วยบริการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอปากคาด “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่”
โพสเมื่อ :2018-12-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :59
ประชุมผู้บริหาร/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัด ครั้งที่ 8/2561
โพสเมื่อ :2018-12-25 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :59
งานกิจกรรมสานสัมพันธ์ กศน. "ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562"
โพสเมื่อ :2018-12-25 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :61
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-12-24 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :55
โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ
โพสเมื่อ :2018-12-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :38
วันที่18 ธันวาคม2561 ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด ณ.ตลาดนัดคลองถมบ้านบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-12-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :152
กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ หลังเวลาเลิกงาน ณ. ลานกีฬา กศน.
โพสเมื่อ :2018-12-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :57
วันที่20 ธันวาคม2561. นางธันยพร สิทธิราช ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์ที่เพื่อดูแลประชาชนฯ ณ วัดอรุณไตรแจ้งวนาราม บ้านหนองบ่อ ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-12-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :53
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผอ.กศน.กศน.จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นายประเวช เหล่าประเสริฐ รอง ผอ.สนง.กสน.จังหวัดบึงกาฬแหละบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชดุดี และถวายบังคมเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ
โพสเมื่อ :2018-12-20 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :74
พิธีเปิดงานวันยางพาราจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2562 (Bung kan Rubber 2019)
โพสเมื่อ :2018-12-20 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :49
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผอ.สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ ได้เข้าร่วมงาน วันดินโลกเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
โพสเมื่อ :2018-12-20 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :48
โครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน ด้วยระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562
โพสเมื่อ :2018-12-20 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :39
พิธีมอบปะกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ การศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมี ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปีการศึกษา
โพสเมื่อ :2018-12-20 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กศน.ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-12-20 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :50
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการด้านงานบริหารงานงบประมาณการใช้งานระบบบริหารงบประมาณออนไลน์(E-Budget) และระบบการรับ-ส่งหนังสือ(E-office)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โพสเมื่อ :2018-12-20 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :23
วันที่ 20 ธันวาคม2561 ดร.จรูญศ์กดิ์ พุดน้อย ผอ.สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมเสร้างทักษะชิวีตและการเรียนรู้วิถีศึกษาแก่วัยรุ่น ณ ศาลารวมใจ กศน. เมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-12-20 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :25
โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทย กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-12-20 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :32
กศน.ตำบลศรีวิไลนำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการให้เลือดให้ชีวิตร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
โพสเมื่อ :2018-12-20 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :32
โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรธรรมชาติ MOA กศน.ตำบลปากคาด
โพสเมื่อ :2018-12-20 ผู้โพส : กศน.ตำบลปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :32
โครงการอบรมให้ความรู้สุขภาวะอนามัย กศน.ตำบลปากคาด
โพสเมื่อ :2018-12-20 ผู้โพส : กศน.ตำบลปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ(ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวรุ่นที่ 1)
โพสเมื่อ :2018-12-20 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :35
นั่งที่ไหนอ่านที่นั้น
โพสเมื่อ :2018-12-19 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :45
กศน.ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องการได้มาซึ่ง สว.
โพสเมื่อ :2018-12-19 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด เข้าร่วมเป็นเกียรติและเป็นวิทยากรร่วมกับชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน ที่ 204
โพสเมื่อ :2018-12-19 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด เข้าร่วมเป็นเกียรติและเป็นวิทยากรร่วมกับชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน ที่ 204
โพสเมื่อ :2018-12-19 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 13 ธันวาคม2561. ณ.บ้านห้วยเล็บมือ อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-12-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :105
ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
โพสเมื่อ :2018-12-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.อำเภอปากคาด เปิดลานกีฬาเพื่อสุขภาพ พร้อมจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง
โพสเมื่อ :2018-12-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :72
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจราจร
โพสเมื่อ :2018-12-17 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :35
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 บุคลากร กศน. อำเภอพรเจริญ เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ณ บริเวณหน้า กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-12-17 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :120
กศน.ตำบลนาสะแบงศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจัดกิจกรรมให้ความรุ้การได้มาซึ่ง ส.ว.
โพสเมื่อ :2018-12-17 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลนาสะแบงนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-12-17 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลนาสะแบงศูนย์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2018-12-17 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :48
กิจกรรมเคารพธงชาติ
โพสเมื่อ :2018-12-17 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :69
กศน.ตำบลศรีวิไลนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-12-17 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกษตรธรรมชาติ
โพสเมื่อ :2018-12-15 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :36
ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
โพสเมื่อ :2018-12-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :87
กิจกรรม ออกกำลังกายในโครงการ "ลานกีฬา กศน."
โพสเมื่อ :2018-12-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :107
กศน.ตำบลพรเจริญ ในนาม ศส.ปชต.ตำบลพรเจริญ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ในพื้นที่ตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-12-14 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :130
กศน.ตำบลศรีวิไล ในนาม ศส.ปชต.ศรีวิไลจัดกิจกรรมการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
โพสเมื่อ :2018-12-14 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :32
กศน.อำเภอพรเจริญ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการค้าขาย
โพสเมื่อ :2018-12-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :128
กศน.อำเภอพรเจริญ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณวัดเทพนิมิตร อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2019-01-02 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :133
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ(หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ) กศน.ตำบลท่าดอกคำ
โพสเมื่อ :2018-12-13 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :60
กศน.อำเภอปากคาด ร่วมต้อนรับ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมลงพื้นที่จัดนิทรรศการและนำเสนอข้อมูลผลกาดำเนินงานตามนโยบาย
โพสเมื่อ :2018-12-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :62
กศน.อำเภอพรเจริญ ประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม
โพสเมื่อ :2018-12-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :133
กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วม กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “Bike อุ่นไอรัก”
โพสเมื่อ :2018-12-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :59
กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศ) จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-12-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ราชการ
โพสเมื่อ :2018-12-12 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :81
กศน.ตำบลศรีวิไล ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติไทย ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-12-12 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :24
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2018-12-12 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลศรีวิไล นำนักศึกษาเข้าชมนิทรรการวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-12-12 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :32
กศน.ตำบลศรีวิไล เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-12-12 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลศรีวิไล นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2/2561
โพสเมื่อ :2018-12-12 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน.ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด เข้าร่วมงาน เข้าร่วม โครงการ "อุ่นไอรัก "
โพสเมื่อ :2018-12-09 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด เข้าร่วมงาน วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
โพสเมื่อ :2018-12-09 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จัดกิจกรรมโครงการอบรมประชาธิประไตยในชีวิตประจำวัน
โพสเมื่อ :2018-12-09 ผู้โพส : ตำบลสมสนุก
จำนวนผู้เข้าชม :31
วันที่7 ธันวาคม2561 วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศ) จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-12-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :77
วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศ)จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-12-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :44
โครงการอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ กศน.ตำบลนาดง
โพสเมื่อ :2018-12-07 ผู้โพส : ตำบลนาดง
จำนวนผู้เข้าชม :48
โครงการอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ กศน.ตำบลปากคาด
โพสเมื่อ :2018-12-06 ผู้โพส : กศน.ตำบลปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :122
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
โพสเมื่อ :2018-12-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :81
กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
โพสเมื่อ :2018-12-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :62
กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร /วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-12-05 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :94
วันที่ 5 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-12-05 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :83
กศน.อำเภอพรเจริญ จัดนิทรรศการ วันดินโลก 5 ถธันวาคม ณ กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-12-05 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :141
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอพรเจริญ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
โพสเมื่อ :2018-12-05 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :138
วันที่ 4ธันวาคม2561 บุคลากร กศน. อำเภอพรเจริญ เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ณ บริเวณหน้า กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-12-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :135
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 คร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผอ.สนง.จังหวัดบึงกาฬ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพียงกัน
โพสเมื่อ :2018-12-04 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :66
ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร /วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-12-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :69
กศน.อำเภอปากคาด ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมกาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร /วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-12-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :139
กศน.อำเภอปากคาด ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมกาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร /วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-12-04 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :62
กิจกรรมการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2018-12-04 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :106
โครงการอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : ตำบลโนนศิลา
จำนวนผู้เข้าชม :79
กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมประชาคมปัญหาสุขภาพในเขตบริการโรงพยาบาลปากคาด ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปากคาด
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :105
กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน ราชการอำเภอปากคาด ครั้งที่ 12/2561
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :110
กศน.ตำบลสมสนุกจัดกิจกรรมโครงการอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :72
กศน.อำเภอพรเจริญประชุมกำกับติดตามประจำสัปดาห์
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :149
กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน ด้วยระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ2562
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :213
โครงการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดย ศส.ปชต.
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.ตำบลหนองยองจัดกิจกรรมโครงการอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :126
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านงานบริหารงบประมาณ การใช้งานระบบบริหารงบประมาณ E - Budget และ ระบบรับส่งหนังสือ E -Office
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :67
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนด้วยระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :42
ร่วมมอบผ้าห่มกับบริษัทไทยเบฟเวอเรส
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :46
โครงการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดย ศส.ปชต.
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :46
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการภาษาอังกฤาเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-12-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :44
ออกหน่วยบำบัดทุกข์...บำรุงสุข เคลื่อนที่ ตำบลหนองพันทา ได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และซูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ได้แก่หลักสูตรนวดแผนโบราณ และหลักสูตรช่างตัดผม
โพสเมื่อ :2018-11-30 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :48
กิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ มีจิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมนวดแผนไทย
โพสเมื่อ :2018-11-30 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.อำเภอปากคาด ข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน ด้วยระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ2562
โพสเมื่อ :2018-11-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :84
กิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ บ้านครองทิพย์ ตำบลเหล่าทอง กิจกรรมที่นำเข้าร่วม นวดแผนโบราณกลุ่มอาชีพชุมชน กับ ส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-11-30 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :81
กศน.อำเภอปากคาด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ศส.ปชต.ทั้ง 6 ตำบล เข้าร่วมโครงการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ณ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-11-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :62
ติวสอบธรรมศึกษา กศน.โซ่พิสัย มีนักศึกษาตำบลคำแก้ว ที่มีสิทธิ์สอบจจำนวน 10 คน เข้าร่วม
โพสเมื่อ :2018-11-30 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.อำเภอพรเจริญ นำคณะกรรมการ ศส.ปชต.ทั้ง7ตำบล เข้าร่วมโครงการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ณ โรงแรม เดอะวัน อำเภอเมื่อง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-11-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :118
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน ด้วยระบบเวื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ2562
โพสเมื่อ :2018-11-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :193
กศน.อำเภอพรเจริญจัดประชุมประจำสัปดาห์
โพสเมื่อ :2018-11-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :110
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต.พรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-11-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :153
กิจกรรมจิตอาสา กศน.เราทำความดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2018-11-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :53
ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาดวันที่ 20 พ.ย.2561.กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-11-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :76
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ นายจรูญศักดิ์ พุดน้อย ให้เกียรติ เป็นประธานใน พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2018-11-26 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :81
การจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนทีอยู่นอกระบบการศึกษา วันที่ 18-31 ตุลาคม 2561 กศน.อำเภอพรเจริญโดยมีกุล่มเป่้าหมายทั้งหมด 846 คน
โพสเมื่อ :2018-11-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :81
กศน.อำเภอปากคาด ร่วมประชุม กำกับ ติดตามงาน ของ กศน.อำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2018-11-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :89
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านงานบริหารงานงบประมาณ การใช้งานระบบบริหารงบประมาณออนไลน์(E-Budget) และระบบการรับ-ส่งหนังสือ(E-Office)
โพสเมื่อ :2018-11-23 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :152
เรื่อง ขออนุมัติจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2018-11-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :90
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561.
โพสเมื่อ :2018-11-19 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :185
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน2561 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมงานกฐินอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-11-19 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :151
กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมเป็นกรรมการประกวดอาหาร งานไหลเรือไฟย้อนยุคปลอดเหล้าวันที่23-24 ตุลาคม2561
โพสเมื่อ :2018-12-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :123
จิตอาสาทำความดี เตรียมสถานที่จังหวัดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-11-19 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :52
กศน.อำเภอพรเจริญร่วมพิธีเปิดงานตลาดประชารัฐบ้านนางทอง หมู่ที่6 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-11-19 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :138
กศน.อำเภอพรเจริญจัดประชุมประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-11-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :154
วันนี้ นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผอ.สนง.กศน.จ.บึงกาฬ ได้รับมอบหมายจากท่าน ผอ.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผอ.สนง.กศน.จ.บึงกาฬ ให้เข้าร่วมอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔
โพสเมื่อ :2018-11-14 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :67
วันนี้ นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผอ.สนง.กศน.จ.บึงกาฬ ได้รับมอบหมายจากท่าน ผอ.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผอ.สนง.กศน.จ.บึงกาฬ ให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลเชิงลึกและเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐาน แบบ บ.3 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดบึงกาฬ ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-11-14 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :59
วันนี้ นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผอ.สนง.กศน.จ.บึงกาฬ และคณะ ได้รับมอบหมายจากท่าน ผอ.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผอ.สนง.กศน.จ.บึงกาฬ ให้เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้สดในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง "ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา" จังหวัดบึงกาฬ ในวันพุธที่ 14พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 ณ หอประชุมจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-11-14 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :67
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ตำบลหนองพันทา
โพสเมื่อ :2018-11-12 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :52
ผ้าไหมสามหนองตำบลบัวตูม
โพสเมื่อ :2018-11-12 ผู้โพส : ตำบลบัวตูม
จำนวนผู้เข้าชม :57
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า ตำบลหนองพันทา
โพสเมื่อ :2018-11-12 ผู้โพส : ตำบลหนองพันทา
จำนวนผู้เข้าชม :49
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ตำบลหนองพันทา
โพสเมื่อ :2018-11-12 ผู้โพส : กศน.อำเภอโซ่พิสัย
จำนวนผู้เข้าชม :50
กลุ่มการสานเปลยวน ของดีประจำตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2018-11-12 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :62
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า ตำบลหนองพันทา
โพสเมื่อ :2018-11-12 ผู้โพส : กศน.อำเภอโซ่พิสัย
จำนวนผู้เข้าชม :55
กลุ่มจักสานกระติบข้าวของดีประจำ ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-11-12 ผู้โพส : ตำบลเหล่าทอง
จำนวนผู้เข้าชม :65
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561นายประเวช เหล่าประเสริฐรองผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินการทำสัญญาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตยมาสที่ ๑ และ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ :2018-11-08 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :78
วันที่ 7 พ.ย. 2561 นายประเวช เล่าประเสริฐรองผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กศน. จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ขยายผลความรู้ตรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำ
โพสเมื่อ :2018-11-08 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :74
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00น. กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ และ กศน.อำเภอศรีวิไลร่วมโครงการจิตรอาสา
โพสเมื่อ :2018-11-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :182
กศน.อำเภอพรเจริญ ประชุมสรุปการปฎิบัติงานเดือนตุลาคม และกำกับติดตามมอบหมายหน้าที่การปฎิบัติงานการจัดกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-11-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :122
กศน.อำเภอพรเจริญร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบคะแนนเฉลี่ยน (GPA/PR) และรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-11-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :140
โครงการประชุมปฏิบัติการ ตรวจสอบ GPA/PR และรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-11-08 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :95
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง ร่วมทำโรงทานพิธีทำบุญมุทิตาสักการะ หลวงตาเลิศ 85 ปี 65 พรรษา วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ วัดอรัญญาณี ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-11-01 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :65
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง ร่วมวันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-11-01 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :59
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ หนองเลิง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-11-01 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง ร่วมโครงการรณรงค์ชุมชนปลอดขยะ ปลอดโฟม ปลอดถุงพลาสติก วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านเอราวัญ ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-11-01 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลบึงกาฬ สำรวจจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาและรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2018-11-01 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :67
กศน.ตำบลป่าแฝกร่วมโครงการรณรงค์ชุมชนปลอดขยะประจำปี 2562
โพสเมื่อ :2018-10-31 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :67
กศน.ตำบลป่าแฝกร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ที่ ร.ร.บ้านใหม่ศรีชมภู
โพสเมื่อ :2018-10-31 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :67
กศน.ตำบลหนองหัวช้างลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบ
โพสเมื่อ :2018-10-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :76
กศน.ตำบลศรีชมภูลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบ
โพสเมื่อ :2018-10-31 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :81
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-10-31 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :59
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ออกสำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียนนอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2018-10-31 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :72
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ออกสำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียนนอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2018-10-31 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :78
กศน.ตำบลวังชมภูออกสำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียน บ้านสร้างคำ
โพสเมื่อ :2018-10-31 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :64
กศน.ตำบลวังชมภูออกสำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียน บ้านบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-10-31 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :65
การจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา กศน.ตำบลป่าแฝก
โพสเมื่อ :2018-10-31 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :71
การจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา กศน.ตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-10-31 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :114
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอพรเจริญร่วมเดินรณรงค์โครงการรณรงค์ชุมชนปลอดขยะประจำปีงบประมาณ 2562
โพสเมื่อ :2018-10-31 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :174
กศน.ตำบลสำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นออกระบบการศึกษา
โพสเมื่อ :2018-10-30 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :69
กศน.ตำบลศรีสำราญ ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข (จังหวัดเคลื่อนที่)
โพสเมื่อ :2018-10-30 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :58
กศน.ตำบลศรีสำราญ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2018-10-30 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :50
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด วันเสาร์ที่27 ตุลาคม2561.
โพสเมื่อ :2018-10-29 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :140
การประชุมประสานแผนการพัฒนาทางวิชาการของกลุ่มภูธานีประจำปีงบประมาณ2562วันที่24 ตุลาคม2561
โพสเมื่อ :2018-10-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :96
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณมหากษัตริย์ วันปิยมหาราช23ตุลาคม2561
โพสเมื่อ :2018-10-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :129
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้าวันที่ 8เดือนพ.ย.2561
โพสเมื่อ :2019-02-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :136
วันที่18 ตุลาคม 2561.กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-10-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :153
วันที่ 17-18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอบุ่งคล้า ได้ลงพื้นที่ สอบถามข้อมูลติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-10-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :101
ครูกศน.ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ออกติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-10-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :90
ครูกศน.ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ออกติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-10-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :73
ติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-10-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :83
กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม2561
โพสเมื่อ :2018-10-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :146
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช
โพสเมื่อ :2018-10-23 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :163
กศน.อำเภอพรเจริญร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
โพสเมื่อ :2018-10-19 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :111
ติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-10-17 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :75
กศน.อำเภอพรเจริญ เข้าร่วมประชุมโครงการการจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา
โพสเมื่อ :2018-10-16 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :155
บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ :2018-10-16 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :124
บุคลากร กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ :2018-10-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :194
ประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 5 ตุลาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-10-10 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :98
กศน. จังหวัดบึงกาฬร่วมเป็นเกียรติงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-10-10 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :174
วันที่ 9 ตุลาคม 2561 กศน.อำเภอพรเจริญจัดประชุมการเทียบโอนผลการเรียนนักศึกษา กศน.เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษาและลงทะเบียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2561
โพสเมื่อ :2018-10-09 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :166
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายมงคล สุระเสนา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีวิไลรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรเจริญ นำคณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอพรเจริญ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-10-09 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :90
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายมงคล สุระเสนา ผุ้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีวิไลรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรเจริญ ประชุมกำกับติดตามการจัดทำเอกสารการประเมินภายในสถานศึกษาตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย
โพสเมื่อ :2018-10-09 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :80
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 กศน.อำเภอพรเจริญ จัดประชุมหมอบหมายงานประจำเดือนตุลาคม
โพสเมื่อ :2018-10-09 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :76
รับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลคำแก้ว ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2018-10-08 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :77
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านบ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลคำแก้ว
โพสเมื่อ :2018-10-03 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :66
กิจกรรม เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล กศน.ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-10-03 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :65
กิจกรรม เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลคำแก้ว
โพสเมื่อ :2018-10-03 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :64
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 60 ชม. สานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก
โพสเมื่อ :2018-10-03 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :58
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE SHAMPIONSHIP
โพสเมื่อ :2018-10-03 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :71
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมร้านค้าออนไลค์
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :64
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอิยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :67
นาง นุชนาถ วงศ์ศิริ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2561ณ กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :66
นาง นุชนาถ วงศ์ศิริ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 1/2561ณ กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :66
นาง นุชนาถ วงศ์ศิริ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561ณ กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :53
กิจกรรมการศึกษาพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :63
นางสาวฐิติมา พรมจันทร์ ครู ศรช.ตำบลโนนสว่าง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :61
กิจกรรมการศึกษาพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :74
กิจกรรมการศึกษาพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :60
นางนันท์นภัส นูคำดี จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลโคกก่อง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :56
นางนันท์นภัส นูคำดี จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลโคกก่อง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :58
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการใส่ใจผู้สูงวัยในชุมชน ต.ท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :52
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบึงกาฬ และตลาดบ้านโคกก่อง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :62
โครงการส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :61
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :66
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :62
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :81
โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี)/แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน/สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือฯ สำหรับคนพิกา
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :57
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/61
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :60
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/61
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :62
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/61
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :65
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลโนนสว่าง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :54
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :57
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :50
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :51
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :56
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :93
กิจกรรมส่งเสริมการห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :54
บ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลโนนสว่าง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :57
นางสาวฐิติมา พรมจันทร์ ครู ศรช.ตำบลโนนสว่าง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :58
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถม ม.ต้น ม.ปลาย กศน ตำบลท่ากกแดง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :51
นางสาวฐิติมา พรมจันทร์ ครู ศรช.ตำบลโนนสว่าง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :56
นาย ชินกร สอนโพธิ์ ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาสวรรค์ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ณ ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :58
นาย ชินกร สอนโพธิ์ ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาสวรรค์ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ณ ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :58
นาย ชินกร สอนโพธิ์ ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาสวรรค์ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ณ ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :60
กิจกรรมการเรียนการสอน มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :61
โครงการเกษตรธรรมชาติ(MOA)ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :60
นางสาวพันทิพย์ อุปัญ ครู ศรช.ตำบลหนองเลิง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :51
นางสาวพันทิพย์ อุปัญ ครู ศรช.ตำบลหนองเลิง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :51
นาย ธนกฤต ปัตโชติชัย ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ณ ตำบลชัยพร
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :69
จัดกระบวนการเรียนการสอน (พบกลุ่ม) นักศึกษา กศน.ตำบลซาง ภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :65
นาย ธนกฤต ปัตโชติชัย ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ณ ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :62
นางสาวพันทิพย์ อุปัญ ครู ศรช.ตำบลหนองเลิง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :48
นาย ธนกฤต ปัตโชติชัย ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ณ ตำบลชัยพรและบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :60
กิจกรรมการเรียนการสอน ม.ต้น กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :65
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :61
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :60
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :85
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :62
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :55
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 1)/มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :53
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :72
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 1)/มัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :58
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :52
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :64
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :67
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่โดยรถโมบาย
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :52
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :58
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :58
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :60
โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :58
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน /อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :83
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมส่งเสริมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :58
โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :68
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน /ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :80
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :66
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน /บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :67
โครงการเกษตรธรรมชาติ MOA ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :62
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :52
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :56
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :57
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :63
โครงการอบรมชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ (E Commerce) ให้กับกลุ่มอาชีพตำบลวิศิษฐ์ ณ บ้านพันลำ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :56
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน /ห้องสมุดเคลืื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :59
อบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน และเพิ่มจำนวนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านครบทุกช่วงวัย ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ และบ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :52
มอบสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาคนพิการ ตำบลป่งไฮ ประจำปีงบประมาณ2561
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :63
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :66
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :72
กศน.ตำบลหนองหัวช้าง จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กิจกรรมการเรียนการสอน)
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :77
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน ระดับ ประถม กศน.ตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :66
กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา ศรช.บ้านหนองคังคา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :67
กศน.ตำบลนาแสงและศรช.บ้านนาคำแคน ส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน บ้านนาคำแคนหมู่ 3
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :53
กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา ศรช.บ้านหนองคังคา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :57
กิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลหนองเดิ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :62
กิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลหนองเดิ่น ระดับมัธยมศึุกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :57
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :67
กศน.ตำบลหนองทุ่มและศูนย์การเรียนชุมชนหนองทุ่ม จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :60
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ร่วมกับอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านออกบริการสื่อ กระเป๋าหนังสือ ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบึงกาฬ และตลาดสดตำบลอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :55
กิจกรรมอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :58
มอบสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาคนพิการ ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :69
โครงการบรรณสัญจร รับบริจาคหนังสือ เพื่อเป็นสื่อในการส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับบ้านหนังสือชุมชน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและหน่วยงานภาคีเครือข่าย อย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :58
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :59
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :64
กศน.อำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย สำหรับนักศึกษาในอำเภอพรเจริญ ภาคเรียนที่ 2 / 2560
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :73
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่รถโมบาย
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :60
กศน.ตำบลนาแสง และ ศรช.บ้านนาคำแคน จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :75
กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :56
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 1)/การศึกษาสำหรับผู้พิการ (ค่าจ้างครู)
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :49
กศน.ตำบลนาแสงจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การเลี้ยงปลาในกระชัง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :61
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดการเรียนการสอนการศึกษา ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย ภาคเรียน 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :66
กศน.ตำบลบ้านต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอน ระดับ ประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :77
กศน.ตำบลนาแสงจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมปลูกเห็นในตะกร้า)
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :65
โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี)/แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน/สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือฯ สำหรับคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลนาแสงจัดโครงการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องพิษสุนัขบ้า
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :59
โครงการผลิตสื่อส่งเสริมการอ่าน ให้แก่อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน นักศึกษากศน. และประชาชนทั่วไป ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :54
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การทำปุ๋ยโบกาฉิ)
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :61
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเกษตรกรที่พึ่งพาตนเอง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลนาแสงจัดโครงการจัดการศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน (หลักสูตรเตาชีวมวล)
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :72
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (30 ชม.) กระเป๋าถักเชือกร่ม
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลคำแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม :61
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ.ศาลาหน้าโรงพยาบาลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศน.ตำบลไคสี ร่วมห้องสมุดชาวตลาด ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :64
กศน.ตำบลหนองเลิงนำอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านศึกษาดูงานบ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :52
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :52
ห้องสมุดชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :76
อบรมอาสาสมัครผลิตสื่อ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :67
กศน.ตำบลหนองเลิงจิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ.บ้านหนังสือชุมชนของนายทรงศักดิ์ ทิพย์อินพรม
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :70
กศน.ตำบลไคสี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :65
กศน.ตำบลโป่งเปือยร่วมจัดห้องสมุดชาวตลาดร่วมกับห้องสมุดจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :63
กศน.ตำบลไคสี นำนักศึกษาร่วมโครงการอบรมอาสาสมัครรักการอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :66
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :69
บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :68
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :58
กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการรักการอ่าน โดยห้องสมุดประชาชน จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :59
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายดิจิทัลชุมชน ณ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :72
กิจกกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :65
กศน.ตำบลโป่งเปือย ร่วมจัดกิจกรรมรถโมบายส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับห้องสมุดจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :64
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :63
กศน.ตำบลโป่งเปือยนำนักศึกษาร่วมจัดกิรรม ณ ห้องสมุดจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :60
กศน.ตำบลโป่งเปือย จัดนำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :70
กศน.ตำบลโป่งเปือย จัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนตำบลโป่งเปือย ณ บ้านโป่งเปือย และบ้านหนองตะไก้ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :76
กศน.ตำบลจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน ณ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :57
กศน.หนองเลิงร่วมกิจกรรมโครงการรักการอ่านณ.กศน.เมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :50
หลักสูตร Digital Literacy
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :55
อบรมชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce)
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :59
กิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ณ ศูนย์การเรียนชุมชนหนองแก่งทราย ตำบลป่งไฮ ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :62
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกเห็ดโคนน้อยในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณกศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :57
กศน.ตำบลไคสี กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การรับบริจาคหนังสือ
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :60
กศน.ตำบลไคสี ดำเนินการบ้านหนังสือชุมชนเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :58
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :57
กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการรักการอ่าน เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ กศน.ตำบลไคสี
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :56
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชม.) วิชา การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :41
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุม ผ้าทอมือลายดอกสิรินทรวัลลี ( 55 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม โครงการรถโมบายเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :69
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม โครงการห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :63
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดสำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :66
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :72
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม โครงการการบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :65
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม lส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :67
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน 5 ตำบล
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :59
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :59
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :57
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนหนองแก่งทรายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :47
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : กศน.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :62
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :42
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง)
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :65
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ)
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :62
การศึกษากระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (โครงการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่)
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :67
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ของนักศึกษา กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :63
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :51
การพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น(ไม่เกิน30ชม.)การสานตะกล้าจากเส้นพลาสติก รุ่น 2(30 ชม.)
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :52
การพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น(ไม่เกิน30ชม.)ช่างตัดผมชาย รุ่น 1(30 ชม.)
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :57
กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :52
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมอบรมป้องกันพิษสุนัขบ้า
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :57
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง )การเลี้ยงกบในกระชัง
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :49
โครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(อบรมการทำบัญชีครัวเรือน) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :63
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น)
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :60
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2561 กศน.ตำบลเซกา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :60
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน(โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง)
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :62
กศน.ตำบลนาสะแบงแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :58
กศน.ตำบลนาสะแบงแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :56
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :56
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :69
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลศรีวิไลภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับ ม.ตัน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :49
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลศรีวิไลภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :53
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :49
โครงการสร้างสุขใส่ใจผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :63
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :49
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :64
กศน.ตำบลนาสะแบงศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :51
การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการทำบัญชีครัวเรือนและการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :56
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :68
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดการสึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :54
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :63
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ดในตะกร้า
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :49
กศน.ตำบลนาสะแบงจักการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การทำเตาชีวมวล
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :49
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :65
กศน.ตำบลหนองหัวช้างจัดกิจกรรม บ้านหนังสือชุมชน เพื่อส่งเสริมการอ่าน บ้านนทาอง นาล้อม
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :58
กศน.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาเข้าร่วมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :67
อาสาสมัคร กศน.ตำบลหนองหัวช้าง ได้นำหนังสือไปบริการให้ประชาชนได้อ่านเพื่อเพิ่มการอ่านและเขียน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลบ้านต้อง นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน(โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเกษตรที่พึ่งพาตนเอง) จำนวน 18 คน ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :72
กศน.ตำบลหนองหัวช้างจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :70
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :69
กศน.ตำบลบ้านต้อง จัดโครงการการศึกาาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(อบรมการทำบัญชีครัวเรือน) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :63
กศน.ตำบลบ้านต้อง จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :58
กศน.ตำบลหนองหัวช้าง ได้จัดกิจกรรม ตะกร้าน่ารู้
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :64
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศน.ตำบลศรีชมภู โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพในชีวิตประจำวัน วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ.บ้านศรีชมภู ตำบลศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :55
การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพัยง
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :49
กศน.ตำบลหนองหัวช้างร่วมกับห้องสมุดประชาชนพรเจริญจัดกิจกรรม(กิจกรรมห้องสมุดสัญจร)
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :64
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน(การทำเตาชีวมวล)
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :59
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพไม่เกิน 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :59
กศน.ตำบลศรีชมภู โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปัรชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ.บ้านศรีชมภู ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :52
กศน.ตำบลศรีวิไลจัดกิจกรรมโครงการจัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ(หลักสูตร 420 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :53
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 31 ชั่วโมงขึ้นไป(การทำปุ๋ยโบกาฉิ)
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :57
การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพัยง
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :56
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน(การทำเตาชีวมวล)
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :57
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน(การทำเตาชีวมวล)
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :56
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :46
กิจกรรมห้องสมุดชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :63
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :61
โครงการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :62
โครงการอาสาสมัครส่งเสริมรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :62
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียน ระดับ ม.ปลายประจำภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :70
โครงการส่งเสริมรักการอ่านรถโมบาย
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :61
กศน.ตำบลบุ่งคล้า การจัดการเรียนการสอน แบบพบกลุ่มผู้เรียนในระดับ ม.ต้น ในภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :63
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำอาสาสมัครรักการอ่านเข้าร่วมกิจกรรมผลิตสื่อ
โพสเมื่อ :2018-09-28 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :66
กศน.ตำบลบึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-09-28 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :49
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-09-28 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :47
กศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดกิจกรรมโครงการบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :69
กศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-29 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :72
กศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-09-28 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :56
โครงการส่งเสริมรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-28 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :34
ห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-09-28 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :80
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศนงจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 25 -26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
โพสเมื่อ :2018-09-28 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :88
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-27 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :84
การจัดการศึกษาของผู้พิการ กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-09-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :76
การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต การอบรมโครงการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โพสเมื่อ :2018-09-27 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :58
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชัวิต โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โพสเมื่อ :2018-09-27 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :51
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาพิการ
โพสเมื่อ :2018-09-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :60
กิจกรรมการเรียนการสอนนนักศึกษาพิการ
โพสเมื่อ :2018-09-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :70
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศนงจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :63
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2018-09-27 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :63
กศน.อำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย สำหรับนักศึกษาในอำเภอพรเจริญ ภาคเรียนที่ 1 / 2561
โพสเมื่อ :2018-09-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :78
กศน.อำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ระหว่างวันที่ 10 - 25 มีนาคม 2561 ณ กศน.ตำบลพรเจริญ และ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2018-09-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :68
กศน.ตำบลนาสวรรค์จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตรการเพาะเห็ด
โพสเมื่อ :2018-09-26 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :57
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร
โพสเมื่อ :2018-09-26 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :57
วิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตรช่างเชื่อม (๕๕ ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-09-26 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :53
ออกรับบริจาคหนังสือ
โพสเมื่อ :2018-09-24 ผู้โพส : ตำบลนาดง
จำนวนผู้เข้าชม :65
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านนาอ่าง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :73
กลุ่มเพาะเห็ดนางรม ม.5 บ้านเจริญสว่าง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-24 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :49
กลุ่มแปรรูปปลาร้าบอง ม.3 บ้านโคกก่อง ตำบลหนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-24 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการเกษตรธรรมชาติ(MOA)ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-09-23 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :67
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-09-23 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :51
โครงการเกษตรธรรมชาติ (MOA)ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :69
โครงการ SMART ONIE เพื่อสร้าง Smart famer ในวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย เป้าหมาย 30 คน
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :57
รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :50
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :63
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดโครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ในระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2561 ณ กศน. ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :76
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :60
นายธนภัทร ดอกคำ เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการSMART ONIE เพื่อสร้าง Smart famer
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :37
กิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตรเตาเผาไร้ควัน
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :37
นายธนภัทร ดอกคำ พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :40
นายธนภัทร ดอกคำ พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :37
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :36
นายธนภัทร ดอกคำ สนับสนุนกิจกรรมบ้านหนังเสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :38
นายธนภัทร ดอกคำ มอบวัสดุกลุ่มอาชี "หนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ"
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ระดับม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :37
นายธนภัทร ดอกคำ ร่วมสนับสนุนงานภาคีเครือข่าย
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :36
ผอ.ฝึกประสบการณ์เข้าแลกเปลี่ยนความรู้กับงานพัสดุ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :31
นายธนภัทร ดอกคำ นิเทศติดตามการจัดกิจกรรม กศน.ตำบลหอคำ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :33
นายธนภัทร ดอกคำ พบกลุ่มนักศึกษาเบ็ดเสร็จพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :39
กิจกรรมการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :44
กิจกรรมการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :42
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :35
พัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำธาตุอาหารพืชจากวัสดุธรรมชาติ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรโครงการการทำธาตุอาหารพืชจากวัสดุธรรมชาติ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :33
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :34
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :42
การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :69
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-09-21 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :43
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-09-21 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :48
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-09-21 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :46
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-09-21 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :46
โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2018-09-21 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :51
โครงการเกษตรธรรมชาติ MOA ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-09-21 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :53
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพช่างพื้นฐาน ช่างปูน
โพสเมื่อ :2018-09-21 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2018-09-21 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :64
วันที่ 19 กันยายน 2561 กศน.ตำบลไคสี รับการประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 จากคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :64
บุคลากร กศน.ตำบลไคสี ร่วมเป็นวิทยากรสร้างการรับรู้การใช้เน็ตประชารัฐ ตำบลไคสีและตำบลหนองเลิง ในระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2561
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :47
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :63
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทั้ง4 เวทีของพื้นที่ กศน.ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :81
ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2651 ณ วัดทรายทอง บ้านดอนเสียด ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :77
กิจกรรม การเรียนการสอนและพบกลุ่มนักศึกษา ครู ศรช.บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :81
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :69
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ วิชานวดแผนไทย 150 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :61
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :67
กิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นางสาวกนกอร สาสอน ครูกศน.ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :93
กิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู พวงเพชร พรหมอารักษ์
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :86
กิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :87
กิจกรรม การเรียนการสอนและพบกลุ่มนักศึกษา ครู ศรช.บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :77
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษาครูผู้สอนคนพิการ อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :101
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ห้องสมุดประชาชน อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :128
กิจกรรมพบกลุ่ม ครูอาสาสมัครนางสายทอง พรมอารักษ์ กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :79
โครงการบริหารขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :43
โครงการSMART ONIE เพื่อสร้าง Smart famer
โพสเมื่อ :2018-09-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :46
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2018-09-19 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :48
การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่”
โพสเมื่อ :2018-09-19 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :73
โครงการการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-19 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :72
โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ของนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-09-19 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :60
โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-19 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :63
โครงการศุูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาเฟอร์นิเจอร์จากยางรถยนต์
โพสเมื่อ :2018-09-19 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :59
หลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการค้าออนไล์
โพสเมื่อ :2018-09-19 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :53
โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-09-19 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :48
โครงการหมุ่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-09-19 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :66
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-09-19 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :44
หลักสูตรช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2018-09-19 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :61
นางวาสนา พานะเวช หัวหน้า กศน.ตำบลหอคำ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เน็ตประชารัฐ
โพสเมื่อ :2018-09-18 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :70
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-18 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :69
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2018-09-18 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :73
พัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการเพาะเห็ด
โพสเมื่อ :2018-09-18 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :48
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2018-09-18 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :75
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรการบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบสุญญากาศ
โพสเมื่อ :2018-09-18 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :51
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างปูน
โพสเมื่อ :2018-09-19 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :57
พัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการแปรรูปผลไม้
โพสเมื่อ :2018-09-18 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :52
กศน.ตำบลหอคำจัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-18 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :73
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับ ม.ปลาย ครูอาสมัคร(วิมล) กศน.เซกา
โพสเมื่อ :2018-09-17 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :69
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับ ม.ต้น ครูอาสมัคร(วิมล) กศน.เซกา
โพสเมื่อ :2018-09-17 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :73
กศน.ตำบลน้ำจั้น จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการทอผ้าพื้นเมือง
โพสเมื่อ :2018-09-17 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :69
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองบึงกาฬ จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2018-09-17 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :65
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองบึงกาฬ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-09-17 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :65
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองบึงกาฬ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-09-17 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :62
กศน.เมืองบึงกาฬ จัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรแปรรูปผ้าพื้นเมือง (๑๐๐ ชั่วโมง) ระหว่างวันที่๑-๒๔ ก.ค ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมบ้านกำแพงเพชร ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-17 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :67
กศน.เมืองบึงกาฬรับโล่ห์รางวัลบ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง ระดับดีเด่น อันดับ ๑ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี
โพสเมื่อ :2018-09-17 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :83
หมุนเวียนสื่อ โครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.สถานีตำรวจอำเภอบุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-17 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :90
กศน.ตำบลหอคำร่วมกิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2018-09-17 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :43
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด เดือน กรกฏาคม2561 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-17 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :122
กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างพื้นฐาน(ช่างเชื่อม)
โพสเมื่อ :2018-09-17 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :66
โครงการบรรณสัญจร รับบริจาคหนังสือห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-17 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :181
นักศึกษา กศน.ตำบลหอคำเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-17 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :68
นักศึกษา กศน.ตำบลหอคำเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-17 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :54
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2561 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ สนามสอบที่ 2 กศน.อำเภอบึงโขงหลง 15-16 กันยายน 2561
โพสเมื่อ :2018-09-16 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :80
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือบ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่ 2 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-09-14 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :87
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ รุ่นที่ 2 กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :95
เรียนรุู้ศุูนย์วิทยาศาสตร์หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 19-22 ส.ค.61 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-09-12 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :63
กิจกรรมพบกลุ่ม กศน.ตำบลบึงโขงหลง 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-12 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :67
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องวิถีเพศศึกษาและยาเสพติดในวัยเรียน วันที่ 17 สิงหาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-09-12 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :60
กศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แกนนำชมรม To Be Number One วันที่ 11 สิงหาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-09-12 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :60
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2018-09-12 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :56
วันที่ 5 กันยายน 2561 บุคลากร กศน.ตำบลไคสี นำนักศึกษาร่วมโครงการเปิดบ้านวิชาการ กศน.เพื่อประชาชน เพื่อคนบึงกาฬ วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบีเคเพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-22 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :70
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ในวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ.โรงแรมบีเค อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-11 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :63
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมการสานหมวกจากกก
โพสเมื่อ :2018-09-11 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :67
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน๓๐ชั่วโมง การเย็บผ้ากันเปื้อน
โพสเมื่อ :2018-09-11 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :83
กศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเองระหว่างวันที่ 10-11 ก.ค.2561
โพสเมื่อ :2018-09-11 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :71
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ระหว่างวันที่7-9 กันยายน2561
โพสเมื่อ :2018-09-11 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :53
กศน.ตำบลท่าสะอาดเข้าร่วมโครงการค่าย STEM EDUCATION วันที่14-15สิงหาคม2561
โพสเมื่อ :2018-09-11 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :58
โครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียน กศน.อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-10 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :130
โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิไตย
โพสเมื่อ :2018-09-09 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการเปิดบ้านวิชาการ กศน.เพื่อประชาชน เพื่อคนบึงกาฬ วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2561 ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมบีเค เพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :172
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-09-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :111
โครงการเปิดบ้านวิชาการ กศน.เพื่อประชาชน เพื่อคนบึงกาฬ วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2561 ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมบีเค เพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-07 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :102
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ วัดพูลสุขวราราม ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-07 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :75
กิจกรรมพบผู้เรียนรายบุคคล(นักศึกษาพิการ)
โพสเมื่อ :2018-09-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :113
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดวิชาชีพระยะสั้น ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง หลักสูตรการพัฒนาปรับปรุงดิน ณ.ศาลาประชาคมบ้านสุขสำราญ ในวันที่ ๑๐-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-09-03 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :52
โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ
โพสเมื่อ :2018-09-01 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :86
smart farmer
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลหนองยอง
จำนวนผู้เข้าชม :72
โครงการ SMART ONIE เพื่อสร้าง Smart famer
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :71
โครงการเกษตรธรรมชาติ(MOA)ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :63
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :53
โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :49
การพัฒนาทักษะชีวิต โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :77
โครงการอบรมชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ ( E-Commerce)
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :60
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างเชื่อม(๕๕ ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :49
พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตร การเพาะเห็ด
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :43
พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :47
การพัฒนาทักษะชีวิต โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :42
การพัฒนาทักษะชีวิต โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :47
การพัฒนาทักษะชีวิต โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :45
โครงการ SMART ONIE เพื่อสร้าง Smart famer
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :75
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :46
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :41
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการเพาะเห็ด
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :43
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :84
อบรมหลักสูตรการE-Commerce สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :60
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมการพัฒนาฌศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนหลักสูตร การค้าขายออนไลน์
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :52
กศน.ตำบลชุมภูพร จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพชั้นเรียน 31 ชั่วโมงขึ้นไป (กลุ่มนวดแผนไทย)
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :86
กศน.ตำบลชุมภูพรจัดอบรมหลักสูตร E-Commerce สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :71
กศน.ตำบลชุมภูพรจัดอบรมหลักสูตรการเข้าใจทิจิทัล (Digital Literacy Curriculum)
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :75
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดอบรมกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน หลักสูตรDgital Literacy
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :51
โครงการสอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ e-commerce
โพสเมื่อ :2018-09-30 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :97
กศน.ตำบลนาสะแบงจัดกิจกรรมการพัฒนาฌศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนหลักสูตร Dgital Literacy
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :30
การอบรมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนตำบลนาสิงห์(หลักสูตร เปิดร้านค้าออนไลน์)
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :73
การอบรมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนตำบลนาสิงห์(หลักสูตร Digital Literacy)
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :73
กศน.ตำบลโป่งเปือย จัดโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป้าหมาย 29 คน
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :68
กศน.ตำบลดงบังร่วมเข้าสอบ N-NET ในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ.โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :72
กศน.ตำบลโป่งเปือย จัดโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ในวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านหนองตะไก้ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป้าหมาย 10 คน
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :71
กศน.ตำบลโป่งเปือย จัดโครงการเกษตรธรรมชาติ (MOA) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป้าหมาย 30 คน
โพสเมื่อ :2018-08-31 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :69
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตรการเพาะเห็ด ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดโครงการ SMART ONIE เพื่อสร้าง Smart famer ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ ในระหว่างวันที่ ๖ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดโครงการเกษตรธรรมชาติ (M0A)ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ วันที่ 15 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :70
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ วันที่ 22 กรกฏาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ช่างเชื่อม) ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :51
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฏาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :52
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน30 ชั่วโมง)หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากหวาย
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :55
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการกำจัด ป้องกันลูกยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรค
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :110
พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตร การเพาะเห็ด
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :77
พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :111
โครงการอบรมหลักสูตร Digital Literacy
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :74
กิจกรรม SMART ONIE เพื่อสร้าง Smart famer
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :70
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :61
โครงการอบรมชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์(E-Commerce)
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :76
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างปูน (๕๕ ชั่วโมงขึ้นไป)
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :66
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตร การปักผ้าด้วยปากกามหัสจรรย์
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :71
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :65
การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :64
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :67
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 20-22 สิงหาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :63
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการ SMART ONIE เพื่อสร้าง Smart famer ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561เป้าหมาย 30 คน
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.ตำบลดงบัง จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :66
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมการพบกลุ่มศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-08-30 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :71
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมติวเข้มนักศึกษาก่อนสอบ N-NET 24 สิงหาคม 2561 กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-08-30