สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับเด็กและเยาวชน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2024-06-20 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :9
โครงการ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลบึงโขงหลง 23-24 เมษายน 2567
โพสเมื่อ :2024-06-20 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :18
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2024-06-19 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :19
โครงการจิตอาสา ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2024-06-19 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :10
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโป่งเปือย จัดโครงการส่งเสริมดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความเสมอภาค ทางดิจิทัล 8 ด้าน ในวันที่ 24 - 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ศกร.ตำบลโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2024-06-18 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :19
ร่วมสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-06-17 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :21
ลงพื้นที่หมุนเวียนหนังสือบ้านหนังสือชุมชน ในพื้นที่ อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2024-06-14 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :22
จัดกระบวนการเรียนการสอนประจำสัปดาห์ที่ 4 แบบพบกลุ่ม
โพสเมื่อ :2024-06-14 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :18
ร่วมเป็นเกียรติประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567
โพสเมื่อ :2024-06-14 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :17
พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
โพสเมื่อ :2024-06-14 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :18
สภากาแฟ ประจำเดือน มิถุนายน 2567
โพสเมื่อ :2024-06-14 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :18
ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด
โพสเมื่อ :2024-06-12 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :16
ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลุกจ้างในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 15 พ.ค. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-06-11 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :31
ร่วมบริจาคโรงทานอาหารและน้ำดิ่ม ในกิจกรรมออกรับบริจาคโลหิต วันที่ 21 พ.ค. 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-06-11 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :21
กิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอ
โพสเมื่อ :2024-06-11 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :25
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เครือข่ายพลเมืองช่วยเหลือและสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
โพสเมื่อ :2024-06-11 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :23
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 1/ 2567
โพสเมื่อ :2024-06-11 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :31
วันที่ 9 มิถุนายน 2567 บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรเจริญ ทำการเข้าร่วมเป็นกรรมการ ฯ เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ ณ สถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-06-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :18
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายเลิศมงคล สุยะมาด ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล นางอุมาภรณ์ มาตรจุฬา ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ทำการเข้าร่วมอบรมคณะกรรมการประจำสถานที่เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอพรเจริญ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-06-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :26
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรเจริญ ทำการร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-06-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :14
ร่วมพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ สถานีตำรวจบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2024-06-10 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :11
การต้อนรับ นายคมกฤต นวภักดีบุญทอง นายอำเภอบุ่งคล้า และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบุ่งคล้า ในการเยี่ยม ศกร.ตำบลโคกกว้างเพื่อแนะนำ พูดคุย การจัดกระบวนการเรียนการสอนและ ดูบรรยาการห้องเรียน ณ ศกร.ตำบลโคกกว้างอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-06-10 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :11
คณะกรรมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอ
โพสเมื่อ :2024-06-10 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :12
วันที่ 5 มิถุนายน 2567 บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรเจริญ ทำการเข้าร่วมโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2024-06-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :16
นิเทศการจัดกระบวนการเรียนการสอน แนะนำการใช้คู่มือนักศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต(กพช)
โพสเมื่อ :2024-06-06 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :17
วันที่ 5 มิถุนายน 2567 บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรเจริญ ทำการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้เครือข่ายพลเมืองช่วยเหลือและสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอและระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมคอนเวนนชั่นฮอล โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-06-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :15
วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายบรรยงค์ โคตรวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรเจริญ มอบหมายให้ นางสาวพรรณวดี หารสาร ข้าราชการครู ทำการเข้าร่วมประชุมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) คร้ังที่ 5 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-06-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :15
วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายบรรยงค์ โคตรวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรเจริญ มอบหมายให้ นางอุมาภรณ์ มาตรจุฬา ครู กศน.ตำบล ทำการเข้าร่วมพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสมเด็จพระสังฆราช แต่งต้ังที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ ณ วัดอรัญญานี ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-06-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :16
ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom Meeting
โพสเมื่อ :2024-06-05 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :18
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2567
โพสเมื่อ :2024-06-05 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :14
นิเทศการจัดกระบวนการเรียนการสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566
โพสเมื่อ :2024-06-05 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :15
นิเทศการจัดกระบวนการเรียนการสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566
โพสเมื่อ :2024-06-05 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :13
กิจกรรมพิธีถวายราชสักการะและวางพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
โพสเมื่อ :2024-06-05 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :14
กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมชนมพรรษา 6
โพสเมื่อ :2024-06-05 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :11
วันที่ 3 มิถุนายน 2567 คณะบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรเจริญ ทำการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น.พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดป่าวิเวกธรรมคุณ / เวลา 09.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-06-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :17
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.)
โพสเมื่อ :2024-05-30 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :26
นิเทศงานห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้า และครูผู้สอนคนพิการ เพื่อแนะนำการพัฒนาการให้บริการ สื่อ การจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2024-05-30 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :22
ประชุมโครงการชุมชนยั่งยืน สถานีตำรวจภูธรบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2024-05-30 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :22
ประชุมข้อราชการสำคัญและนโยบายการดำเนินงาน
โพสเมื่อ :2024-05-30 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :75
คณะบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรเจริญ ทำการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567 และเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2024-05-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :26
นายบรรยงค์ โคตรวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรเจริญพร้อมด้วยบุคลากร ทำการเข้าร่วมโครงการ
โพสเมื่อ :2024-05-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :27
กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ.2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา จัดกิจกรรมในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-05-28 ผู้โพส : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :31
กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”
โพสเมื่อ :2024-05-28 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :26
วันต้นไม้แห่งชาติ
โพสเมื่อ :2024-05-28 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :24
วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567🌿🌱☘️ 🌿นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา🌿 พร้อมด้วยคณะครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจและโครงการวันต้นไม้ประจำชาติ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-05-27 ผู้โพส : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :37
วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 คณะบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรเจริญ ทำการร่วมกิจกรรมปลูกต้นเฟื่องฟ้าสีม่วง เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2024-05-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :28
ในระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567 ครู ศกร.อำเภอพรเจริญ ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการประกวดคุ้มบ้านเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน
โพสเมื่อ :2024-05-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :33
วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา ประชุมบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา/ด้านอาชีพ/งานภาคีเครือข่ายและงานอื่นๆ ตามภารกิจและนโยบาย ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-05-24 ผู้โพส : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :31
วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา มอบหมายให้ คณะครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-05-24 ผู้โพส : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :30
สำรวจข้อมูลเด็กวัยเรียน อายุ 6-15 ปี ที่ไม่จบการศึกษาคาดบังคับ ตกหล่นออกการคัน หลุดออกจากการศึกษา
โพสเมื่อ :2024-05-21 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :36
ประชุมเดือนพฤษภคม พ.ศ.2567
โพสเมื่อ :2024-05-21 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :35
วันที่ 24 - 25 เมษายน 2567 ศกร.ตำบลหอคำ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน ณ ศกร.ตำบลหอคำ กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 30 คน
โพสเมื่อ :2024-05-21 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :43
โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ และความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน
โพสเมื่อ :2024-05-14 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :85
วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา มอบหมายให้ ศกร.ระดับตำบลน้ำจั้น ร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ เกษตรกรตามพระราชดำริ (ธ.ค.ก.) กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศาลาประชาคม หมู่ 11 บ้านคำบอนใต้ ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-05-13 ผู้โพส : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :63
วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา มอบหมายให้คณะครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ท่องค่านิยม 12 ประการ และเล่าข่าวประจำวัน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-05-13 ผู้โพส : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :72
วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา มอบหมายให้คณะครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โครงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-05-09 ผู้โพส : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :79
วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลางสำหรับโครงการปรับปรุงช่อมแซมอาคารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-05-09 ผู้โพส : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :82
วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา มอบหมายให้ นายสมใจ บุญถึง ครู เข้าร่วมพิธีลาสิกขาสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-05-09 ผู้โพส : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :75
วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา พร้อมด้วยคณะครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา ร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ครู บุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-05-09 ผู้โพส : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :70
วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา มอบหมายให้ นางสาวศุภิญญา เมฆสงค์ ครู ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ในการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ณ หอประชุมอำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-05-09 ผู้โพส : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :69
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2567 นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา ร่วมกับคณะศึกษาธิการจับหวัดบึงกาฬและหน่วยงานกระทรวบศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอเซกาพร้อมด้วยคณะครูศูนย์ส่บเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยและภัตตาหารเพล ในโครบการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ วัดเซกาเจติยาราม(พระอารามหลวง) อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-05-09 ผู้โพส : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :58
ศกร.ตำบลหนองเลิง จัดโครงการส่งเสริมศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร การใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน ณ ศกร.ตำบลหนองเลิง ในวันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน
โพสเมื่อ :2024-05-08 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :81
วันที่ 4 เมษายน 2567 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอบุ่งคล้า ได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี ณ ห้องสมุดประชาชน สกร.อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-05-08 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :59
วันที่ 3 พฤษภาคม 25667 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า นายนริศ อาจหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า และนางกิ่งแก้ว เจริญชาติ ครูชำนาญการ คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยครั้งที่ 3 ของนายวีระพงษ์ องค์จะโปะ ณ สกร.อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-05-08 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :51
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลป่าแฝกจัด กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการฬช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิ และความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน ประจำปีงงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2567
โพสเมื่อ :2024-05-08 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :78
ศกร.ตำบลหนองหัวช้างดำเนินการจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจทัลชุมชนหลักสูตรการใช้แพลตฟอร์มด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และความฉลาดทางดิจทัล ๘ ด้าน
โพสเมื่อ :2024-05-08 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :51
ศกร.ตำบลวังชมภูได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุชน หลักสูตรการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และความฉลาดทางดิจิทัล ๘ ด้าน ณ กศน.ตำบลวังชมภู ในวันที่ 29-30 เดือนเมษายน 2567 มีกลุ่มเป้าหมาย30 คน ดำเนินการได้ 33 คน
โพสเมื่อ :2024-05-08 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :64
ศกร.ตำบลโนนสว่าง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ศกร.ตำบลโนนสว่าง
โพสเมื่อ :2024-05-07 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :62
ศกร.ระดับตำบลพรเจริญ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่29-30 เมษายน 2567 จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน ชาย 14 คน หญิง 16 คน
โพสเมื่อ :2024-05-07 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :71
ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2567 ศกร.ระดับตำบลศรีสำราญ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนญ์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการช้งาดิจิทลแพลตฟอร์มด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
โพสเมื่อ :2024-05-06 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :90
ศกร.ตำบลชัยพร จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ศาลาประชาคมบ้านคำภู
โพสเมื่อ :2024-05-04 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :69
โครงการชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่งโมงขึ้นไป หลักสูตร กลุ่มทอเสื่อกก รุ่นที่ 1 รุ่น 2
โพสเมื่อ :2024-05-03 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :71
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรการสานตะกร้าหวายเทียม จำนวน 18 ชม. ระหว่างวันที่ 9-12 ม.ค. 2567 สถานที่จัด ณ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-05-02 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :69
เข้ารวมโครงการพรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระยาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหาสงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567
โพสเมื่อ :2024-05-02 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :74
ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรเจริญ ทำการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้งานดิจิทัลเเพลตฟอร์ม ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน ณ ศกร.ตำบลพรเจริญ /ศรก.ตำบลวังชมภู/ศกร.ตำบลป่าแฝก/ศกร.ตำบลศรีสำราญ/ศกร.ตำบลหนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2024-05-01 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :73
วันที่ 29 เมษายน 2567 คณะบุคลากร สกร.อำเภอพรเจริญ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลย์ราชกุมาร เวลา 17.00 น. ณ วัดป่าวิเวกธรรมคุณ
โพสเมื่อ :2024-04-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :72
วันที่ 29 เมษายน 2567 นายเลิศมงคล สุยะมาด ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ทำการเข้าร่วมประชุมชี้แจงและทดสอบระบบทะเบียนการสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาข้ันพื้นฐาน ณ ห้องประชุม ศกร.ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โพสเมื่อ :2024-04-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :70
วันที่ 29 เมษายน 2567 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้ นางพวงเพชร พรหมอารักษ์ ครูกศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงและทดสอบระบบทะเบียนการสอบเทียบ ระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ศกร.ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โพสเมื่อ :2024-04-30 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :72
วันที่ 25-26 เมษายน 2567 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้ คณะครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพแก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-30 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :57
ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2024-04-29 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :65
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและจัดนิทรรศการแสดงผลงานเวทีกลกเปลี่ยนเรียนรุ้ระดับพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-29 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :73
ร่วมจัดตั้งโรงทานอาหารและน้ำดื่ม
โพสเมื่อ :2024-04-29 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :74
ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรเจริญ ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริการคร้ังที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย นายบรรยงค์ โคตรวงศ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพรเจริญ ประธานกรรมการ นางสาวพรรณวดี หารสาร ครู สกร.อำเภอพรเจริญ กรรมการ นางรุ่งนภา บรรลือ ครูอาสาสมัคร กศน. กรรมการและเลขานุการ
โพสเมื่อ :2024-04-29 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :71
วันที่ 25 เมษายน 2567 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตำบลทั้ง 7 ตำบล สกร.อำเภอโซ่พิสัย อำเภอเมืองโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-26 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :63
วันที่ 25 เมษายน 25667 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ องค์จะโปะ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอบุ่งคล้าและคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่าอำเภอบุ่งคล้า ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนิงเดิ่น ชั้น 2 บ้านหนองคังคา หมู่ 4 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-26 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :64
วันที่ 22 เมษายน 2567 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า นายวีระพงษ์ องค์จะโปะ ครูผู้ช่วย ออกนิเทศประเมิน ศกร.ตำบลหนองเดิ่น ศกร.ตำบลบุ่งคล้า ศกร.ตำบลโคกกว้าง ศรช.บ้านหนองคังคา และห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้า เพื่อเป็นแนวทางแนะนำ นาวทางการปฏิบัติในการบริการและจัดกระบวนการเรียนการสอน ณ อำเภอเมืองบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-26 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :62
วันที่ 19 เมษายน 2567 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า คณะครู สกร.อำเภอบุ่งคล้า จัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมต้นคล้า สกร.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-26 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :162
วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2567 นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา มอบหมายให้ นายสมใจ บุญถึง ครู พร้อมด้วยคณะครู ศกร. ตำบลบ้านต้อง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ บริเวณศาลาชมวิว หาดคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-25 ผู้โพส : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :65
วันที่ 23-24 เมษายน 2567 นางสาวอภิญญา พรสุวรรณ์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์เพื่อ พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ตาม พ.ร.บ. สั่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ระยะที่ 1 จำนวน 2 วัน ผ่านระบบออนไลน์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-25 ผู้โพส : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :64
วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2567 นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา มอบหมายให้คณะครู สกร.อำเภอเซกา ร่วมบริจาคโลหิตและทำโรงทานร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ กึ่งกาชาดอำเภอเซกา โรงพยาบาลบึงกาฬ โรงพยาบาลเซกา ณ หอประชุมอำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-25 ผู้โพส : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :65
โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านส่งเสริมการเรียนรู้ และความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน
โพสเมื่อ :2024-04-25 ผู้โพส : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :70
วันที่ 29 มีนาคม 2567 คณะกรรมการ ศส.ปชต. ตำบศรีชมภู เข้าร่วมอบรม ศส.ปชต.ส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ณ โรงแรมเดอะวัน
โพสเมื่อ :2024-04-21 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :85
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการบริหารจัดการขยะ สกร.อำเภอศรีวิไล 2/2566
โพสเมื่อ :2024-04-21 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :83
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรกลุ่มแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า
โพสเมื่อ :2024-04-19 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :77
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การจับจีบผ้าสวยงาม
โพสเมื่อ :2024-04-19 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :78
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ (มกราคม- มีนาคม ๒๕๖๗) ณ บ้านทองสาย ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2024-04-19 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :85
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี (ICT)
โพสเมื่อ :2024-04-19 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :83
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี (ICT)ให้กับผู้เรียน
โพสเมื่อ :2024-04-19 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :79
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ วันเด็กแห่งชาติ
โพสเมื่อ :2024-04-19 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :72
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ (มกราคม- มีนาคม ๒๕๖๕) ณ บ้าน ทองสาย ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2024-04-19 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :78
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงาน
โพสเมื่อ :2024-04-19 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :64
โครงการค่ายวิชาการ
โพสเมื่อ :2024-04-19 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :70
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 📣📣 นายประเวช เหล่าประเสริฐ ผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด ดังนี้ นางสาวณภัทญ์ แก้วกุศล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา นายธีร์ธวัช สุตเดช ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สกร.อำเภอเมืองบึงกาฬ นายวีรยุทธ จันทร์ศรีนวล ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สกร.อำเภอพรเจริญ นางสาววัฒณิกา รักชัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สกร.อำเภอเซกา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ครั้งที่ ๑ ณ โรงแรม เอส บางกอก นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ :2024-04-19 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :77
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลศรีชมภู ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ.กศน.ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-19 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :93
การศึกษาขั้นพื้นฐาน/ผู้ไม่รู้หนังสือ/ผู้ไม่รู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2024-04-19 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :69
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมเเละชุมชน โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน
โพสเมื่อ :2024-04-19 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :81
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ "หลักสูตรช่างไฟฟ้าในอาคาร"
โพสเมื่อ :2024-04-19 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :69
โครงการชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่งโมงขึ้นไป หลักสูตร กลุ่มทอเสื่อกก รุ่นที่ 2 อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2024-04-19 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :72
โครงการชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่งโมงขึ้นไป หลักสูตร กลุ่มทอเสื่อกก รุ่นที่ 1 อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2024-04-19 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :88
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรการสานตะกร้าหวายเทียม
โพสเมื่อ :2024-04-19 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :71
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ สกร.อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2024-04-19 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :71
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน
โพสเมื่อ :2024-04-19 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :77
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2024-04-19 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :69
โครงการชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตร กลุ่มทอเสื่อกก รุ่น 2 ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2024-04-19 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :62
กิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี (ICT) ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2024-04-19 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :80
โครงการชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตร กลุ่มทอเสื่อกก รุ่น 1 ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2024-04-19 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :73
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง รุ่น 2 กลุ่มแปรรูป อาหาร หลักสูตร การถนอมอาหาร ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2024-04-19 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :62
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง รุ่น1 กลุ่มแปรรูป อาหาร หลักสูตร การทำส้มหมู ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2024-04-19 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :74
การจัดการเรียนการสอน พบกลุ่ม สกร.ตำบลนาแสง 2/2566
โพสเมื่อ :2024-04-18 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :79
2 เมษายน วันรักการอ่าน สกร.ตำบลนาแสง 2/2566
โพสเมื่อ :2024-04-18 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :72
โครงการลูกเสือจิตอาสา สกร.ตำบลนาแสง 2/2566
โพสเมื่อ :2024-04-18 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :79
พัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ สกร.ตำบลนาแสง กลุ่มสูงอายุตำบลนาแสง 2/2566
โพสเมื่อ :2024-04-18 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :83
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2024-04-19 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :68
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือบ้านโคกโขง ม. 4 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-18 ผู้โพส : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :75
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และมอบวุฒิให้กับนักศึกษาที่จบการศึกษา สกร.ตำบลนาแสง ณ หอประชุมอำเภอศรีวิไล 2/2566
โพสเมื่อ :2024-04-18 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :72
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อที่ชาวตลาด สกร.ตำบลนาแสง 2/2566
โพสเมื่อ :2024-04-18 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :71
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แจกหนังสือเรียนให้กับนักศึกษา สกร.ตำบลนาแสง 2/2566
โพสเมื่อ :2024-04-18 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :72
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมไทย สกร.ตำบลนาแสง ณ บ้านหนังสือชุมชนตำบลนาแสง 2/2566
โพสเมื่อ :2024-04-18 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :66
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการถนอมอาหาร สกร.ตำบลนาแสง ณ บ้านหนังสือชุมชนตำบลนาแสง 2/2566
โพสเมื่อ :2024-04-18 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :74
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี ฯ (ICT) สกร.ตำบลนาแสง ณ ห้องคอมฯ โรงเรียนบ้านนาต้อง 2/2566
โพสเมื่อ :2024-04-18 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :60
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน ตำบลศรีวิไล 2567
โพสเมื่อ :2024-04-18 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :55
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โดยฬช้โครงงาน สกร.ตำบลนาแสง ณ บ้านหนังสือชุมชนตำบลนาแสง 2/2566
โพสเมื่อ :2024-04-18 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :62
โครงการค่ายทักษะวิชาการสกร.ตำบลนาแสง 2/2566
โพสเมื่อ :2024-04-18 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :50
โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สกร.ตำบลนาแสง 2/ 2566
โพสเมื่อ :2024-04-18 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :50
โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2/2566
โพสเมื่อ :2024-04-18 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :77
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2024-04-18 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :76
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมวินัย ใส่ใจกฎจราจร
โพสเมื่อ :2024-04-18 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :71
โครงการอบรมวินัย ใส่ใจกฎจราจร
โพสเมื่อ :2024-04-17 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :80
พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การแปรรูปกล้วย
โพสเมื่อ :2024-04-17 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :75
พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การทำขนมไทย
โพสเมื่อ :2024-04-17 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :68
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การแปรรปผลิตภัณฑ์จากผิอ
โพสเมื่อ :2024-04-17 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :72
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-04-17 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :95
กิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ
โพสเมื่อ :2024-04-17 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :82
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผือ
โพสเมื่อ :2024-04-17 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :85
โครงการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก จำนวน 16 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2024-04-17 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :85
โครงการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การทำขนมไทย
โพสเมื่อ :2024-04-17 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :87
ศกร.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะในครัวเรือนสู่ชุมชน ณ ศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี ตำบลหนองเลิง ในวันที่่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมาย ๒๑ คน วิทยากร นางสาวชนารดี ผลาจิตร์
โพสเมื่อ :2024-04-17 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :83
ศกร.ตำบลหนองเลิง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ณ บ้านเจริญสามัคคี ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2024-04-17 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :71
ศกร.ตำบลหนองเลิง จัดกิจกกรรมส่งเสริมการอ่าน รถโมบายเคลื่อนที่ ณ ริมโขง ถนมข้าวเม่า อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-17 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :78
ศกร.ตำบลหนองเลิง จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ให้กับนักศึกษาระดับม.ปลาย วิทยากรโดย นางสาวอนุสรา ทาไธสงค์
โพสเมื่อ :2024-04-17 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :86
ศกร.ตำบลหนองเลิง จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ให้กับนักศึกษาระดับม.ต้น วิทยากรโดย นางพัชณี วิไชยวงค์
โพสเมื่อ :2024-04-17 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :62
ศกร.ตำบลหนองเลิง จัดโครงการวิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมงขึั้นไป หลักสูตร การทำไม้กวาด (๓๕ ชั่วโมง) ในวันที่ ๑๑ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ กลุ่มเป้าหมาย ๑๑ ณ บ้านเจริญสามัคคี วิทยากรโดย นายฉลอง แสนทิพ์
โพสเมื่อ :2024-04-17 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :66
ศกร.ตำบลหนองเลิง จัดโครงการวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง หลักสูตร การถนอมอาหาร (๓๐ช.ม) ในวันที่ ๒๑-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐ คน ณ ศาลาประชาคม บ้านเจริญสามัคคี วิทยากรโดย นางสาวพิกุล แสนทิพย์ .
โพสเมื่อ :2024-04-17 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :67
ศกร.ตำบลหนองเลิง จัดโครงการวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง หลักสูตร การเพาะเห็ดขอนขาว กลุ้มเป้าหมาย ๑๐ คน ในวันที่ ๗-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ บ้านเจริญสามัคคี ตำบลหนองเลิง วิทยากรโดย นายชูชาติ สีบุญเรือง
โพสเมื่อ :2024-04-17 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :53
ศกร.ตำบลโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและอนามัยที่ดี วันที่ 13 ธันวาคม 2566
โพสเมื่อ :2024-04-16 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :142
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 67 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะ ตำบลนาสวรรค์,ครูสกร.ตำบลโป่งเปือยและครูผู้สอนคนพิการ จัดกิจกรรม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทยและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน) โดยมีกิจกรรม - อ่านดี อ่านคล่องมีรางวัล -เกมนันทนาการ - วาดระบายสี จากกระเป๋าผ้า - ติด ปะกระดาษ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ -ระดมความคิด ณ โรงเรียนตชด.นาแวง ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-16 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :79
ศกร.ตำบลโนนสมบูรณ์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร การแปรรูปปลา ระหว่างวันที่ 22 - 28 ธันวาคม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2024-04-16 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :74
ศกร.ตำบลโนนสมบูรณ์ จัดกิจกรรมโครงการศูนย์อาชีพชุมชน หลักสูตร การทอผ้าพื้นเมือง ระหว่างวันที่ 14 - 21 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 11 คน
โพสเมื่อ :2024-04-16 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :77
ศกร.ตำบลโนนสมบูรณ์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร การทอเสื่อลายสองฝั่งโขง ระหว่างวันที่ 10- 16 มกราคม 2567ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2024-04-16 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :84
ศกร.ตำบลนาสวรรค์ ร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่ ในวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ตลาดต้องชม ถนนข้าวเม่า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-16 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :73
ศกร.ตำบลนาสวรรค์ ร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่ ในวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ตลาดชุมชนนาสวรรค์ ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-16 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :86
ศกร.ตำบลนาสวรรค์ จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมดีสู่ชุมชน ในวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านคำแคน ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-16 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :72
โครงการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การประดิษฐ์เครื่องตัดขวดพลาสติก
โพสเมื่อ :2024-04-16 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :83
โครงการอบรมวินัยใส่ใจจราจร
โพสเมื่อ :2024-04-17 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :93
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2024-04-16 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :70
ศกร.ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ ได้จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากผ้า กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2567 มีผู้เรียนรวมทั้งหมด 10 คน โดยมีนางสาวพิชชาดา อังคุณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้
โพสเมื่อ :2024-04-16 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :77
ศกร.ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ ได้จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรการทำขนมไทย กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 มีผู้เรียนรวมทั้งหมด 10 คน โดยมีนางสุภารัตน์ ช้างคำ เป็นวิทยากรให้ความรู้ หลักสูตรการทำขนมไทย
โพสเมื่อ :2024-04-16 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :70
สกร.ตำบลนาสวรรค์ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการแปรรรูปกล้วย (30 ชม.) ในระหว่างวันที่ 14 - 21 ธันวาคม 2566 ณ สกร.ตำบลนาสวรรค์ มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 11 คน มีนางสาวสมบูรณ์ สุทธิ เป็นวิทยากรให้ความรู้
โพสเมื่อ :2024-04-16 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :72
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสุขอนามัยที่ดี ในวันที่ 13 ธันวาคม 2567
โพสเมื่อ :2024-04-16 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :78
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลโป่งเปือย จัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากหวาย ในวันที่ 11 - 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ณ บ้านโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-15 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :73
ศกร.ตำบลโป่งเปือย จัดกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทยและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน) ในวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-15 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :80
ศกร.ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมดีสู่ชุมชน ในวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองตะไก้ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-15 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :89
นางสุพัตรา สุนทร ครูกศน.ตำบลโป่งเปือย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่ ในพื้นที่ตำบลโป่งเปือย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ :2024-04-15 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :74
นางสุพัตรา สุนทร ครู กศน.ตำบลโป่งเปือย ลงพื้นที่ให้บริการหมุนเวียนสือ วารสารห้องสมุดชาวตลาดและหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-15 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :81
นางสุพัตรา สุนทร ครูกศน.ตำบลโป่งเปือย ลงพื้นที่หมุนเวียนสื่อวารสาร บ้านหนังสือชุมชนในพื้นที่ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2024-04-15 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :84
ศกร.ตำบลโป่งเปือย จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะในครัวเรือนสู่ชุมชน ในวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม 8 คน
โพสเมื่อ :2024-04-15 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :87
ศกร.ตำบลชัยพร ตำบลบึงกาฬ ตำบลโคกก่อง จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการวิถีชีวิตใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ศกร.ตำบลบึงกาฬ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๑ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-14 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :78
ศกร.ตำบลชัยพร ร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด ณ ถนนต้องชม ริมโขงจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-14 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :76
ศกร.ตำบลชัยพร จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรผ้าพิมพ์หลายจากพืขธรรมชาติ (๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป) ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๑ คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นางสาวถวิล มงคลแสน ณ ศาลาประชาคมบ้านคำภู ตำบลชัยพร
โพสเมื่อ :2024-04-14 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :81
ศกร.ตำบลชัยพร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (รถโมบายเคลื่อนที่)ให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ตำบลชัยพร
โพสเมื่อ :2024-04-14 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :72
ศกร.ตำบลชัยพร จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรช่างกระจกอลูมิเนียม (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๐ คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นายสุรสิทธิ์ อุปัญ ณ ศกร. ตำบลชัยพร
โพสเมื่อ :2024-04-14 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :61
วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ศกร.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-04-14 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :72
วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ศกร.ตำบลป่งไฮ ร่วมจัดโครงการอบรมวินัยใส่ใจกฏจราจร ณ สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-04-14 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :67
วันที่ 20 ธ.ค. 66 ศกร.ตำบลหอคำ ศกร.ตำบลหนองเลิง และ ศกร.ตำบลโป่งเปือย จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะในครัวเรือนสู่ชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม 21 คน
โพสเมื่อ :2024-04-13 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :85
วันที่ 8 - 13 ม.ค. 67 ศกร.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ซม.หลักสูตร ผ้ามัดย้อม มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม 10 คน
โพสเมื่อ :2024-04-13 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :72
วันที่ 22 - 28 ม.ค. 67 ศกร.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ซม.หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากผ้า มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม 10 คน
โพสเมื่อ :2024-04-13 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :71
วันที่ 14 - 21 ธ.ค. 66 ศกร.ตำบลหอคำ จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การทอผ้าพื้นเมือง เป้า 11 คน โดยมีนายสิทธิกร อินทร์แสง เป้นวิทยากร
โพสเมื่อ :2024-04-13 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :69
ศกร.ตำบลวิศิษฐ์ ศกร.ตำบลโนนสว่าง ศกร.ตำบลไคสี จัดโครงการสร้างจิตสาธารณะรักษาสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ความสำคัญในการสร้างกลุ่มจิตอาสาพัฒนาชุมชน รวมทั้งปลูกฝังให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองและเป็นผู้มีระเบียบวินัย สุจริต จิตอาสา สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านท่าสะอาด ตำบลไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-12 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :96
ศกร.ตำบลวิศิษฐ์ จัดโครงการวิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากหวายเทียม ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๑ คน เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวิศิษฐ์ ณ บ้านหนองนาแซง ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-12 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :71
ศกร.ตำบลวิศิษฐ์ จัดโครงการวิชาชีพระยะสั้น ไม่เกิน ๓๐ ชั้วโมง หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ระหว่างวันที่ ๗-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐ คน เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวิศิษฐ์ ณ บ้านแสนเจริญ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-12 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :65
ศกร.ตำบลวิศิษฐ์ จัดโครงการวิชาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำขนมไทย ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 10 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวิศิษฐ์ ณ บ้านเหล่าถาวร ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-12 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :69
ศกร.ตำบลโนนสว่าง จัดโครงการวิชาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั้วโมง หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด ระหว่างวันที่ 22-27 มกราคม 2567 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 10 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสว่าง ณ บ้านนาดี ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ วิทยากรโดย นางอวน เคนอุทุม
โพสเมื่อ :2024-04-12 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :87
ศกร.ตำบลโนนสว่าง จัดโครงการวิชาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั้วโมง หลักสูตรการทำขนมไทย ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 10 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสว่าง ณ บ้านพรนิยม ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-12 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :97
ศกร.ตำบลโนนสว่าง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง ในวันที่ 14-21ธันวาคม 2566 ณ บ้านบูรพา หมู่ที่ 7 ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ วิทยากรโดย นางทองมี สมประสงค์
โพสเมื่อ :2024-04-12 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :89
พัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมไทย จำนวน 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2024-04-12 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :90
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า จำนวน 35 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2024-04-12 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :84
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - กลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำขนม-อาหารไทย
โพสเมื่อ :2024-04-12 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :84
ศกร.ตำบลไคสี ศกร.ตำบลโนนสว่าง ศกร.ตำบลวิศิษฐ์ จัดโครงการสร้างจิตสาธารณะรักษาสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ความสำคัญในการสร้างกลุ่มจิตอาสาพัฒนาชุมชน รวมทั้งปลูกฝังให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองและเป็นผู้มีระเบียบวินัย สุจริต จิตอาสา สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านท่าสะอาด ตำบลไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-12 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :89
ศกร.ตำบลไคสี จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการเพาะเห็ดขอนขาว ระหว่างวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2567 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลไคสี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ มีรายได้เสริม ผู้เข้าร่วมโครงการ 10 คน ณ บ้านดอนยม ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-12 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :74
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า
โพสเมื่อ :2024-04-12 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :74
ศกร.ตำบลไคสี จัดโครงการวิชาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั้วโมง หลักสูตรการดลี้ยงหมูหลุม ระหว่างวันที่ 8-13 มกราคม 2567 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 10 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพหลัก และ อาชีพเสริม ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลไคสี ณ บ้านคำแสน อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-12 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :67
ศกร.ตำบลไคสี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง (35 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 14-21 ธันวาคม 2566 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลไคสี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน อนุรักษ์การทอผ้าพื้นเมือง มีผู้เข้าร่วมโครงการ 11 คน วิทยากรโดย นางสุรภี นาคเขียว ณ บ้านอาฮง ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-12 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :70
พัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร จำนวน 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2024-04-12 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :69
ศกร.ตำบลคำนาดี จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร งานใบตอง ในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่1 ธันวาคม2566 ณ ศกร.ตำบลคำนาดี โดยมี นางเพชร ปัดมานัด เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2024-04-11 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :82
ศกร.ตำบลคำนาดี จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร การทอผ้าพื้นเมือง ในระหว่างวันที่ 14-21 ธันวาคม 2566 ณ ศกร.ตำบลคำนาดี โดยมี นายลำพอง วรรณทอง เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 11 คน
โพสเมื่อ :2024-04-11 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :109
โครงการ ทักษะชีวิตขับขี่ปลอดภัย
โพสเมื่อ :2024-04-11 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :91
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ให้กับนักศึกษา ณ ศกร.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2024-04-10 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :88
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้กับนักศึกษา ณ ศกร.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2024-04-10 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :91
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ให้กับประชาชน ณ ตลาดคลองถมบ้านป่าก่อ-หัวแฮต ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-10 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :88
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ณ ศกร.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2024-04-10 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :94
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ณ บ้านท่าสะอาด ม.1 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-10 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :82
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ดำเนินการสอบซ่อม ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ให้กับนักศึกษา ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2567 ณ ศกร.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2024-04-10 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :79
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในการทำโครงงานโคมไฟจากขวดพลาสติก ณ ศกร.ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-10 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :93
หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งโพรง จำนวน 20 ชม.
โพสเมื่อ :2024-04-10 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :109
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าสะอาด ได้ดำเนินการมอบใบสำคัญผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยมีนางณิชชา คำชมภู ตำแหน่ง ผอ.สกร.อำเภอเซกา เป็นประธานในพิธีการมอบใบสำคัญผู้ผ่านการฝึกอบรม ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บ้านท่าสะอาด ม.1 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-10 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :80
พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชม.) หลักสูตรการทำรังเลี้ยงผึ้งโพรง จำนวน 20 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2024-04-09 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :93
พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชม.) หลักสูตรเลี้ยงผึ้งโพรง จำนวน 20 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2024-04-09 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :99
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการ "จิตอาสา สกร.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2024-04-09 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :79
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน)
โพสเมื่อ :2024-04-09 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :80
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวการป้องกันโรคHIV
โพสเมื่อ :2024-04-09 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :89
โครงการกีฬาสัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โพสเมื่อ :2024-04-09 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :85
ทักษะวิชาการ โครงการเติมเต็มความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ของนักศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2024-04-09 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :87
ศกร.ตำบลท่ากกแดง และศรช.ท่ากกต้องกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/66
โพสเมื่อ :2024-04-09 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :63
โครงการอบรมวินัยใส่ใจกฏจราจร (การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต)
โพสเมื่อ :2024-04-09 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :74
โครงการวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง (การทำขนมปั้นขลิบ จำนวน ๒๐ ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2024-04-09 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :72
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าสะอาด นำประชาชนเข้าร่วมโครงการอบรมวินัยใส่ใจกฎจราจร(การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ สกร.อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-09 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :66
โครงการวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง (การทำมาลัยจากผ้าขาวม้า จำนวน ๒๐ ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2024-04-09 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :57
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าสะอาดร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผือ ระหว่างวันที่ 18 - 26 ธันวาคม 2566 ณ บ้านท่าเชียงเครือ ม.2 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-09 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :65
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าสะอาด นำประชาชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ สกร.อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-09 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :64
ศกร.ตำบลชัยพร จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการแปรรูปสับปะรด (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) ในระหว่างวันที่ ๒-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๐ คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นางสุชาดา ไชยเพชร ณ บ้านคำภู ตำบลชัยพร
โพสเมื่อ :2024-04-08 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :74
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา จัดโครงการ ๒ เมษายน วันรักการอ่าน เนื่องในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
โพสเมื่อ :2024-04-08 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :102
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา จัดโครงการพัฒนาบุคลากร การจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อการเสริมสร้างสมถนะให้กับผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการเปลี่ยนแปลง
โพสเมื่อ :2024-04-08 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :88
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โพสเมื่อ :2024-04-08 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :104
วันที่ 6 เมษายน 2567 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้ข้าราชครู คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้าได้เข้าร่วมพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567 ณ หอประชุมอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-08 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :77
ศกร.ตำบลหนองทุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 2 เมษายน "วันรักการอ่าน"
โพสเมื่อ :2024-04-08 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :74
ศกร.ตำบลหนองทุ่ม ร่วมศกร.ตำบลเซกาและศกร.ตำบลซาง (โซน1)จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพกาย-จิตสมอง สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :87
ศกร.ตำบลหนองทุ่มและนักศึกษาเข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้
โพสเมื่อ :2024-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :70
ศกร.ตำบลหนองทุ่ม ศกร.ตำบลเซกา และศกร.ตำบลซาง(โซน 1) จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2567 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ศกร.ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2024-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :89
ศกร.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษเข้าแข่งขันสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
โพสเมื่อ :2024-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :81
ศกร.ตำบลหนองทุ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2024-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :92
ศกร.ตำบลหนองทุ่ม จัดกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาด
โพสเมื่อ :2024-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :79
ศกร.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2024-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :70
ศกร.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอเซกา วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567
โพสเมื่อ :2024-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :57
ศกร.ตำบลหนองทุ่ม ร่วมศกร.ตำบลเซกา และ ศกร.ตำบลซาง (โซน1) จัดโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างวินัย จิตสาธารณะ นักศึกษา สกร.อำเภอเซกา ณ วัดบุญเพ็งวงศ์สง่า ม.10 ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :53
ศกร.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา วันที่ 12-13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567
โพสเมื่อ :2024-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :59
ศกร.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายติวเข้มเติมเต็มความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา นักศึกษา สกร.อำเภอเซกา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ :2024-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :51
ศกร.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :68
ศกร.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการอบรมวินัยใส่ใจกฏจราจร วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ ที่ สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :63
ศกร.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาร่วมพิธีปฎิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากาชาดไทย ประจำปี 2567 วันที่ 26 มกราคม2567 สถานที่ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :72
ศกร.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :61
ศกร.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาร่วมโครงการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :56
ศกร.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้องครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ศกร.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2024-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :56
สกร.ตำบลหนองทุ่มและศรช.หนองทุ่มจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566
โพสเมื่อ :2024-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :43
ศกร.ตำบลหนองทุ่มและศกร.ตำบลท่ากกแดง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป) หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ในระหว่างวันที่ 18-26 ธันวาคม 2566 ณ บ้านหนองหิ้ง หมู่ 2 ตำบล ท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-10 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :73
ศกร.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การทำอาหารไทย
โพสเมื่อ :2024-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :53
ศกร.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การทำมาลัยจากผ้าขาวม้า
โพสเมื่อ :2024-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :59
ศกร.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การทำขนมไทย 20 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2024-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :50
ศกร.ตำบลหนองทุ่มและศรช.หนองทุ่มนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ "การทำโครงงานของนักศึกษา" ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 256ึ7 ณ สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :54
ศกร.ตำบลดงบัง ร่วมกิจกรรมโครงการรักการอ่าน 2เมษายน 2567 ภาคเรียนที่ 2/2566 ณ...สกร.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2024-04-05 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :77
ศกร.ตำบลดงบัง ร่วมกิจกรรมการสอบปลายภาคเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2567 สนามสอบโรงเรียนท่าไร่ไทยเจริญ ตำบลท่าดอกคำ
โพสเมื่อ :2024-04-05 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :80
นางนิสดา แสงเลข ครูอาสาสมัครฯ จัดโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2024-04-03 ผู้โพส : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :95
วันที่ 2 เมษายน 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรเจริญ ทำการจัดโครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2024-04-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :120
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2024-04-02 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :116
โครงการอบรมวินัย ใส่ใจกฎจราจร
โพสเมื่อ :2024-04-02 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :135
โครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2567
โพสเมื่อ :2024-04-02 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :87
ศกร.ตำบลโสกก่าม และ ศกร.ตำบลน้ำจั้น ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบ ชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการแปรรูปจากปลา จำนวน ๔๐ ชั่วโมง สถานที่ ศกร.ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2024-04-02 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :107
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าสะอาด จัดกิจกรรม ศคส.ปันสุข สนุกกับการเรียนรู้ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2567 ให้กับประชาชน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566
โพสเมื่อ :2024-04-01 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :71
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าสะอาด นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ To Be Number One นักศึกษา สกร.อำเภอเซกา ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ศาลาประชาคม ม.7 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-01 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :77
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าสะอาด นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ To Be Number One นักศึกษา สกร.อำเภอเซกา ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ศาลาประชม ม.7 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-01 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :159
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าสะอาด นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายอบรมลูกเสือ สร้างวินัย ต้านภัยยาเสพติด สกร.อำเภอเซกา ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2566 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-01 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :73
โครงการบ้านหนังสือชุมชนตำบลบ้้านต้อง
โพสเมื่อ :2024-04-01 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :83
โครงการบ้านหนังสือชุมชนตำบลบ้้านต้อง
โพสเมื่อ :2024-04-01 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :78
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าสะอาด นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา สกร.อำเภอเซกา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 22-25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โซนที่ 2 ประกอบด้วย ศกร.ตำบลท่าสะอาด ,ศกร.ตำบลท่ากกแดง,ศกร.ตำบลป่งไฮ สถานที่ ศกร.ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-01 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :70
โครงการบ้านหนังสือชุมชนตำบลบ้้านต้อง
โพสเมื่อ :2024-04-01 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :142
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมกิจกรรมกฐินสามัคคีอำเภอเซกา ประจำปี 2566 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดโนนงาม หมูที่ 11 ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-01 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :60
โครงการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก หลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน (30ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2024-04-01 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :90
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมพิธีแห่เงินขวัญถุงพระราชทานและพิธีแลกเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-01 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :97
การเพาะพันธ์ยางพารา หลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน (30ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2024-04-01 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :87
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการศุนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาใอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การทำลูกประคบจากสมุนไพร ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2567 ณ บ้านท่าสะอาด ม.1 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-01 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :72
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการศุนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาใอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2567 ณ บ้านหัวแฮต ม.3 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-01 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :93
โครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ หลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน (30ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2024-04-01 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :76
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้องครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น วันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ สถานที่ ศกร.ตำบลน้ำจั้น
โพสเมื่อ :2024-03-26 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :114
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าสะอาด โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน30 ชม.) หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากห่วงถุงเท้า ระหว่างวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 สถานที่ บ้านป่าก่อ ม.10 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-03-25 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :86
ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป โครงการ การทำผ้าพื้นเมืองลายเกล็ดนาคา 6-12 กุมภาพันธ์ 2567 ศกร.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2024-03-20 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :110
พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่้วโมง) โครงการ การทำขนมทองม้วนและบรรจุภัณฑ์ 19-21 ธันวาคม 2566 ศกร.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2024-03-20 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :114
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม 26 มกราคม 2567 ศกร.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2024-03-20 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :107
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการ ใส่ใจสุขภาพวัยทอง 29 มกราคม 2567 ศกร.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2024-03-20 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :101
กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำกระเป๋าแฟนซี
โพสเมื่อ :2024-03-20 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :101
กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำปุ๋ยหมักและบรรจุภัณฑ์2
โพสเมื่อ :2024-03-20 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :173
กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำปุ๋ยหมักและบรรจุภัณฑ์1
โพสเมื่อ :2024-03-20 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :91
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม
โพสเมื่อ :2024-03-20 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :89
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการใส่ใจสสุขภาพวัยทอง
โพสเมื่อ :2024-03-20 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :92
พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การทำปลาเค็มและบรรจุภัณฑ์(2)
โพสเมื่อ :2024-03-20 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :80
พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การทำปลาเค็ม(1)
โพสเมื่อ :2024-03-20 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :87
วันที่ 18 มีนาคม 2567 สกร.อำเภอพรเจริญจัดโครงการ สกร.สานสัมพันธ์ วันสถาปนา 18 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2024-03-19 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :150
โครงการประชุมปฏิบัติการ : การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ONLINE ให้กับครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2024-03-19 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :93
ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2567 ศูนย์สอบ สกร.อำเภอพรเจริญ จัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) คร้ังที่ 2/2566 ระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ
โพสเมื่อ :2024-03-19 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :100
วันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้
โพสเมื่อ :2024-03-18 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :94
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานและเครือข่ายในพื้นที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ “โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”
โพสเมื่อ :2024-03-16 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :98
ข้าพเจ้านางสาววัฒณิกา รักชัย ครูกศน.ตำบล ปฏิบัติหน้าที่ ประจำศูนย์สอบดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)
โพสเมื่อ :2024-03-14 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :96
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
โพสเมื่อ :2024-03-14 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :105
นางณิชชา คำชมภู ผอ.สกร.อำเภอเซกา พร้อยด้วย บุคลากร ศกร.ตำบลน้ำจั้น ศกร.ตำบลบ้านต้อง และ ศกร.ตำบลโสกก่าม ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2024-03-14 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :121
รายงานกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน ตำบลน้ำจั้น ที่ตั้ง FOR ALL COFFEE บ้านคำบอนใต้ ม.11 ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-03-14 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :115
จัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างกระจกอลูมิเนียม
โพสเมื่อ :2024-03-13 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :98
ร่วมพิธีเปิดการอบรม นักบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 3 และพิธีมอบวุฒิบัตร นักบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2024-03-12 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :100
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรการสานตะกร้าหวายเทียม จำนวน 18 ชม.
โพสเมื่อ :2024-03-10 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :125
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาร่วมโครงการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด
โพสเมื่อ :2024-03-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :96
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายติวเข้มเติมเต็มความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา นักศึกษา สกร.อำเภอเซกา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2024-03-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :95
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-03-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :136
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2024-03-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :109
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาร่วมแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
โพสเมื่อ :2024-03-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :86
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาร่วมโครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นักศึกษา สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-03-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :84
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ จัดการเรียนการสอน นักศึกษา ระดับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2024-03-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :79
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบ ชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการแปรรูปจากปลา จำนวน ๔๐ ชั่วโมง สถานที่ ศกร.ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2024-03-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :107
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถ อ่าน คิด อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2024-03-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :67
รายงานกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน ตำบลน้ำจั้น ที่ตั้ง FOR ALL COFFEE บ้านคำบอนใต้ ม.11 ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-03-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :84
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ นางณิชา คำชมภู ผอ.สกร.อำเภอเซกา พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอเซกา ร่วมงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๗ สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-03-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :66
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนำจั้น นำนักศึกษาร่วมพิธีปฎิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ สถานที่ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-03-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :75
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ชาติไทย
โพสเมื่อ :2024-03-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :69
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายอบรมลูกเสือ สร้างวินัย ต้านภัยยาเสพติด สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-03-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :75
รายงานกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน ตำบลน้ำจั้น ที่ตั้ง FOR ALL COFFEE บ้านคำบอนใต้ ม.11 ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-03-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :84
วันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นางณิชา คำชมภู ผอ.สกร.อำเภอเซกา พร้อมด้วยบุคลากร ร่วม ร่วมงานกฐินสามัคคี อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-03-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :72
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจัดทำรายงาน การประเมินตนเองของสถานศึกษา ZSAR)
โพสเมื่อ :2024-03-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :65
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โพสเมื่อ :2024-03-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :70
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ TO BEE NUMBER ONE
โพสเมื่อ :2024-03-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :67
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมวินัย ใส่ใจกฎจราจร (การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต)
โพสเมื่อ :2024-03-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :91
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ สถานที่ สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-03-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :79
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ข้าพเจ้านางสาววัฒณิกา รักชัย ครู กศน.ตำบล ศกร.ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาเข้าสอบ N NET ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2024-03-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :60
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรีฯ
โพสเมื่อ :2024-03-07 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :87
ประชุมรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โพสเมื่อ :2024-03-06 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :90
โครงการอบรมวินัยใส่ใจกฎจราจร สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-03-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :131
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลโสกก่าม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-03-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :112
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน๓๐ ชม.) หลักสูตรการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย จำนวน 20 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2024-03-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :115
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน๓๐ ชม.) หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง จำนวน 16 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2024-03-05 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :103
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชม.) หลักสูตรการถนอมอาหาร จำนวน 20 ชม. ศกร.ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2024-03-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :102
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชม.) หลักสูตรการออกเเบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 20 ชม.ศกร.ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2024-03-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :109
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชม.) หลักสูตรการทำกระถางปูนเเฟนซี จำนวน 20 ชม.
โพสเมื่อ :2024-03-05 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :101
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชม.) หลักสูตรการทำกระถางปูนเเฟนซี
โพสเมื่อ :2024-03-04 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :162
ศกร.ตำบลดงบัง ร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาสกร.ภูธานี เกมส์ 2567 ครั้งที่ 1 ณ.สกร.จังหวัดบึงกาฬ ภาคเรียนที่ 2/2566
โพสเมื่อ :2024-03-04 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :96
ศกร.ตำบลดงบัง ร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาสกร.ภูธานี เกมส์ 2567 ครั้งที่ 1 ณ.สกร.จังหวัดบึงกาฬ ภาคเรียนที่ 2/2566
โพสเมื่อ :2024-03-04 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :91
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้นแปรรูปผลิตภัณฑ์
โพสเมื่อ :2024-03-04 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :97
ศกร.ตำบลดงบัง ร่วมกิจกรรมโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด ณ.สกร.อำเภอบึงโขงหลง ภาคเรียนที่ 2/2566
โพสเมื่อ :2024-03-04 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :95
ศกร.ตำบลดงบัง ร่วมกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป โครงการการทำกระเป๋าแฟนซี ภาคเรียนที่ 2/2566
โพสเมื่อ :2024-03-04 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :95
ศกร.ตำบลดงบัง ร่วมกิจกรรมการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2567
โพสเมื่อ :2024-03-04 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :135
ศกร.ตำบลดงบัง ร่วมกิจกรรมการสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 2/2566 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567
โพสเมื่อ :2024-03-04 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :91
ศกร.ตำบลหนองหัวช้าง จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป
โพสเมื่อ :2024-03-05 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :145
ศกร.ตำบลดงบัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านชาวตลาด ตำบลบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ภาคเรียนที่ 2/2566
โพสเมื่อ :2024-03-04 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :92
ศกร.ตำบลดงบัง จัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้นโครงการการทำขนมทองม้วน บ้านดงเรือ ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ภาคเรียนที่ 2/2566
โพสเมื่อ :2024-03-04 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :75
ศกร.ตำบลดงบัง จัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้นโครงการการทำขนมเทียนแก้ว บ้านท่าสีไค ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ภาคเรียนที่ 2/2566
โพสเมื่อ :2024-03-04 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :86
ศกร.ตำบลดงบัง จัดกิจกรรม บ้านหนังสือชุมชนในพื้นที่ตำบลดงบัง ภาคเรียนที่ 2/2566
โพสเมื่อ :2024-03-04 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :61
ศกร.ตำบลดงบัง ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการใช้ในการทำงาน ภาคเรียนที่ 2/2566
โพสเมื่อ :2024-03-04 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :64
ศกร.ตำบลดงบัง ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566
โพสเมื่อ :2024-03-04 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :62
ศกร.ตำบลดงบัง ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2566
โพสเมื่อ :2024-03-04 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :61
ศกร.ตำบลหนองหัวช้าง จัดกิจกรรม การศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป
โพสเมื่อ :2024-03-04 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :126
ศกร.ตำบลดงบัง ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2566
โพสเมื่อ :2024-03-04 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :56
ศกร.ตำบลดงบัง ร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ภาคเรียนที่ 2/2566
โพสเมื่อ :2024-03-04 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :63
ศกร.ตำบลดงบัง ร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ภาคเรียนที่ 2/2566
โพสเมื่อ :2024-03-04 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :66
ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2567 สกร.อำเภอพรเจริญ ทำการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนพรเจริญวิทยาและสนามสอบโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2024-03-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :115
ศกร.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2566
โพสเมื่อ :2024-03-04 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :61
ศกร.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภาคเรียนที่ 2/2566
โพสเมื่อ :2024-03-04 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :55
ศกร.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรม โครงการศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองโมเดล ภาคเรียนที่ 2/2566
โพสเมื่อ :2024-03-04 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :57
ศกร.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรม โครงการค่ายพัฒนาทักษะวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2566
โพสเมื่อ :2024-03-04 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :60
ศกร.ตำบลดงบังจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะ 108 อาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566 ร
โพสเมื่อ :2024-03-04 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :105
ศกร.ตำบลดงบังจัดกิจกรรม พบกลุ่มศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 2/2566 ระหว่าง พ.ค - มี.ค 2567
โพสเมื่อ :2024-03-04 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :58
ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2567 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า ได้ดำเนินการจัดการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนภาค ประจำภาคเรียนที่2/2566 ณ สนามสอบโรงเรียนบุ่งคล้านคร อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ​
โพสเมื่อ :2024-03-03 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :89
วันที่ 1 มีนาคม 2567 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ครั้งที่ 1/2567 ณ ศกร.ตำบลทั้ง 3 แห่ง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-03-03 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :85
จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2566
โพสเมื่อ :2024-03-03 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :97
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สกร.อำเภอพรเจริญ จัดโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2024-02-29 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :159
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการทักษะพัฒนาอาชีพนักศึกษา สกร.อำเภอพรเจริญ ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2024-02-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :171
วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2567 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการประเพณีนมัสการพระธาตุเจดีย์พุทธชยันตี ณ วัดจันทราราษฎร์ บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-02-27 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :127
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ วัดจันทราราษฎร์ บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-02-27 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :116
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการศึกษาดูงานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
โพสเมื่อ :2024-02-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :164
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการ “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ณ หอประชุมและพื้นที่บริเวณที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า​ อำเภอ​บุ่งคล้า​ จังหวัด​บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-02-22 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :114
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วม​โครงการ​ "ปกป้อง​และ​เชิดชู​สถาบัน​พระมหากษัตริย์​ และหน่วย​บำบัดทุกข์​ บำรุง​สุข​ สร้าง​รอยยิ้ม​ให้​ประชาชน​จังหวัด​บึงกาฬ" ประจำ​ปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียน​บ้านท่าส้มโฮง หมู่ที่ 5 บ้านโนนไพศาล​ ตำบลโคกกว้าง อำเภอ​บุ่งคล้า​ จังหวัด​บึงกาฬ​
โพสเมื่อ :2024-02-22 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :125
โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างนิสัย มีจิตสาธารณะ นักศึกษา สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-02-20 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :111
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายบรรยงค์ โคตรวงศ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพรเจริญ พร้อมด้วยคณะบุคลากร สกร.อำเภอพรเจริญ ทำการแต่งกายเสื้อสีเหลือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา
โพสเมื่อ :2024-02-19 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :121
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกีฬาสัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี มีทักษะวิชาการ ต่อต้านยาเสพติด บึงกาฬเกมส์ ๒๕๖๗
โพสเมื่อ :2024-02-18 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :97
ข้าพเจ้านางสาววัฒณิกา รักชัย ครู กศน.ตำบล ร่วมแข่งกีฬา สกร.ภูธานี เกมส์ ๒๐๒๔
โพสเมื่อ :2024-02-18 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :110
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น ได้รับมอบหมายจาก นางณิชชา คำชมภู ผอ.สกร.อำเภอเซกา ร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ สถานที่ บ้านเหล่าคาม ม.๔ ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-02-18 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :105
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดชาวตลาด
โพสเมื่อ :2024-02-18 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :125
ร่วมกิจกรรมเครือข่าย
โพสเมื่อ :2024-02-18 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :128
ศกร.ตำบลน้ำจั้น ศกร.ตำบลโสกก่าม และ ศกร.ตำบลบ้านต้อง (โซน3) จัดโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างวินัย จิตสาธารณะ นักศึกษา สกร.อำเภอเซกา สถานที่ วัดศรีบุญเรือง ม.1 ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-02-18 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :124
ร่วมประชุมรับนโยบาย สนง.สกร.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-02-18 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :118
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา ดำเนินการสอบเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2024-02-18 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :100
ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาววัฒณิกา รักชัย ครูกศน.ตำบล ได้รับมอบหมายจาก นางณิชชา คำชมภู ผอ.สกร.อำเภอเซกา ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม เอส บางกอก นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ :2024-02-18 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :91
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางณิชา คำชมภู ผอ.สกร.อำเภอเซกา พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอเซกา ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.๙ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2024-02-17 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :95
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ นางณิชา คำชมภู ผอ.สกร.อำเภอเซกา พร้อมด้วย ครู ศกร.ตำบลน้ำจั้น ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตำลงความร่วมมือ (MOU) โครงการตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2024-02-17 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :102
ข้าพเจ้านางสาววัฒณิกา รักชัย ครูกศน.ตำบล ร่วมงานกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ วัดเซกาเจติยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-02-17 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :99
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา นำโดย นางณิชา คำชมภู ผอ.สกร.อำเภอเซกา พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอเซกา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2024-02-17 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :116
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายบรรยงค์ โคตรวงศ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพรเจริญ พร้อมด้วยคณะบุคลากร สกร.อำเภอพรเจริญ ร่วมกิจกรรมปกป้องและถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
โพสเมื่อ :2024-02-16 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :120
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนการสอนรายวิชา การพัฒนาตนเองชุมชน สังคม ระดับ ม.ปลาย ณ ศกร.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2024-02-13 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :119
ระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2567 ศกร.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำกระเป๋าโมเดิร์นจากเส้นพลาสติก จำนวน 20 ชั่วโมง ณ บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 18 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-02-13 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :116
ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2567 ศกร.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการการทำของชำร่วยมาลัยกรจากผ้าขาวม้า จำนวน 20 ชั่วโมง ณ บ้านโคกโขง หมู่ที่ 4 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-02-13 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :120
ระหว่างวันที่ 18-26 ธันวาคม 2566 ศกร.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผือ จำนวน 40 ชั่วโมง ณ บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่ 2 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-02-13 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :117
ระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2566 ศกร.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญ๊่ปุ่น ณ ศกร.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2024-02-13 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :221
ศกร.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการการศึกษาตามอัธยาศัยบ้านหนังสือชุมชน กิจกรรมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น
โพสเมื่อ :2024-02-13 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :121
ศกร.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการการศึกษาตามอัธยาศัยบ้านหนังสือชุมชน กิจกรรมวาดภาพระบยสี กิจกรรมบิงโก กิจกรรมการทำมาลัยกรจากผ้าขาวม้
โพสเมื่อ :2024-02-13 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :116
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรทอผ้า
โพสเมื่อ :2024-02-13 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :118
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรแปรรูปปลาแห้งสมุนไพร
โพสเมื่อ :2024-02-13 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :130
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างปูน
โพสเมื่อ :2024-02-13 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :110
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โพสเมื่อ :2024-02-13 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :120
การศึกษาต่อเนื่อง/พัฒนาสังคมและชุมชน/สังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2024-02-13 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :111
การศึกษาต่อเนื่อง/พัฒนาทักษะชีวิต/ทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2024-02-13 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :124
โครงการส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2567 โดยนางรุ่งนภา บรรลือ ครูอาสาสมัคร กศน.
โพสเมื่อ :2024-02-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :130
ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567 นายบรรยงค์ โคตรวงศ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพรเจริญพร้อมด้วยคณะบุคลากร สกร.อำเภอพรเจริญ เข้าร่วมโครงการ สกร.อีสานเกมส์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่ 7 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามและสนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคาม
โพสเมื่อ :2024-02-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :126
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน ๓๕ ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2024-02-12 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :127
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 31 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน 40 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2024-02-12 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :112
วันที่ 18 ม.ค.2567 ศกร.ตำบลศรีสำราญ จัดวิชาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ช.ม. หลักสูตรการทำน้ำพริกนรก ณ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 ต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2024-02-11 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :158
นที่ 17 ม.ค.2567 ศกร.ตำบลศรีสำราญ จัดวิชาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ช.ม. หลักสูตรการทำ ขนมชั้น ณ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7
โพสเมื่อ :2024-02-11 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :159
วันที่ 16 ม.ค.67 ศกร.ตำบลศรีสำราญ จัดวิชาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ช.ม. หลักสูตรการทำเข็มกลัดดอกไม้จากผ้า ณ บ้านนางาม
โพสเมื่อ :2024-02-11 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :149
วันที่ 15 ม.ค.2567 ศกร.ตำบลศรีสำราญ จัดวิชาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ช.ม. หลักสูตรการทำเน็ตติดผม ณ บ้านนางาม
โพสเมื่อ :2024-02-11 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :149
ระหว่างวันที่ 19-26 มกราคม 2567 ศกร.ตำบลศรีสำราญ จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการทำอาหารคาว ณ ศาลาประชาคมบ้านนางาม กลุ่มเป้าหมาย 12 คน
โพสเมื่อ :2024-02-11 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :165
อบรมโครงการพัฒนายกระดับศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานและส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
โพสเมื่อ :2024-02-11 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :93
โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้าง วินัย จิตสาธารณะ นักศึกษาสกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-02-11 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :106
ศกร.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2024-02-08 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :130
ศกร.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2024-02-08 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :123
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน แปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า
โพสเมื่อ :2024-02-07 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :139
วันที่ 22 มกราคม 2567 หมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่าน บ้านบ้านหนังสือชุมชน ตำบลโคกกว้างบ้านท่าศิริขันธ์ ตำบลโคคกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-02-07 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :138
วันที่ 10 มกราคม 2567 หมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2024-02-07 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :161
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น จัดการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการแปรรูปกล้วย จำนวน 20 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 9-12 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 สถานที่จัด บ้านเหล่าคาม หมู่ 4 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-02-06 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :134
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น จัดการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการแปรรูปกล้วย จำนวน 20 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 9-12 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 สถานที่จัด บ้านเหล่าคาม หมู่ 4 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-02-06 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :136
วันที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง) พร้อมคณะ ลงพื้นที่มอบนโยบายแก่หน่วยงานบูรณาการและสร้างการรับรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-02-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :131
วันที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายบรรยงค์ โครตรวงศ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพรเจริญ พร้อมด้วยคณะครูและบุคคลากรสกร.อำเภอพรเจริญ นำนักศึกษาเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (์N-Net) ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-02-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :109
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โพสเมื่อ :2024-02-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :137
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2024-02-05 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :115
บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2024-02-05 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :131
ศกร.ตำบลดอนหญ้านางจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น หลักสูตร การสานเส้นพลาสติก วันที่ 9 ม.ค 67 บ.โคกสว่าง
โพสเมื่อ :2024-02-04 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :165
ศกร.ตำบลดอนหญ้านางจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น หลักสูตร การทำสลัดโรล วันที่ 26 ม.ค 67 บ.พัฒนา
โพสเมื่อ :2024-02-05 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :170
ศกร.ตำบลดอนหญ้านางจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น หลักสูตร การทำแซนวิช วันที่ 25 ม.ค 67 บ.พัฒนา
โพสเมื่อ :2024-02-05 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :173
ศกร.ตำบลดอนหญ้านางจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น หลักสูตร การทำแหนมคลุก วันที่ 24 ม.ค 67 บ.สันติสุข
โพสเมื่อ :2024-02-05 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :159
ศกร.ตำบลดอนหญ้านางจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น หลักสูตร การทำลอดช่องกะทิสด วันที่ 23 ม.ค 67 บ.สันติสุข
โพสเมื่อ :2024-02-05 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :161
ศกร.ตำบลดอนหญ้านางจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น หลักสูตร การทำแซนวิช วันที่ 22 ม.ค 67 บ.สุขสาคร
โพสเมื่อ :2024-02-04 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :165
ศกร.ตำบลดอนหญ้านางจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น หลักสูตร การทำมาลัยกรจากผ้าขาวม้า วันที่ 12 ม.ค 67 บ.ดอนน้อย
โพสเมื่อ :2024-02-04 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :177
ศกร.ตำบลดอนหญ้านางจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น หลักสูตร การทำมาลัยกรจากผ้าขาวม้า วันที่ 11 ม.ค 67 บ.ดอนน้อย
โพสเมื่อ :2024-02-04 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :156
ศกร.ตำบลดอนหญ้านางจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น หลักสูตร การทำมาลัยกรจากผ้าขาวม้า วันที่ 10 ม.ค 67 บ.โคกสว่าง
โพสเมื่อ :2024-02-04 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :114
ศกร.ตำบลดอนหญ้านางจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น หลักสูตร การสานเส้นพลาสติก วันที่ 9 ม.ค 67 บ.โคกสว่าง
โพสเมื่อ :2024-02-04 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :135
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2024-02-03 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :109
อบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน สู่บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2024-02-03 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :122
อบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน สู่บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2024-02-03 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :129
ศกร.ตำบลพรเจริญ ศกร.ตำบลป่าแฝกจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตร การทำของชำร่วย วันที่ 17-24 มกราคม 2567 บ้านไชยศรี ตำบลป่าแฝก
โพสเมื่อ :2024-02-02 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :186
ข้าพเจ้านางสาววัฒณิกา รักชัย ครูกศน.ตำบลน้ำจั้น ร่วมประชุมชี้แจงสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N NET)
โพสเมื่อ :2024-02-02 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :109
กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน ตำบลน้ำจั้น
โพสเมื่อ :2024-02-02 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :125
กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน ตำบลน้ำจั้น
โพสเมื่อ :2024-02-02 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :118
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกาษาเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โพสเมื่อ :2024-02-02 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :133
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น จัดจัดทำโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทอผ้าพันคอ จำนวน ๒๐ ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2024-02-02 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :134
ีกศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตรการทำขนมเค้กกล้วยหอม จำนวน 5 ชั่วโมง/1 วัน ในวันที่๑๒ มกราคม256ุึ7 ณ บ้านพูนผล มีเป้าหมายทั้งหมด ๖คน ดำเนินการได้๗ คนเป็นหญิง ๗ คน
โพสเมื่อ :2024-02-02 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :170
ีกศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตรการทำขนหม้อแกง จำนวน 5 ชั่วโมง/1 วัน ในวันที่๑๒ มกราคม256ุ7 ณ บ้านวังชมภู มีเป้าหมายทั้งหมด ๖คน ดำเนินการได้๗ คนเป็นหญิง ๗ คน
โพสเมื่อ :2024-02-02 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :157
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำน้ำพริกกากหมู ณ.ศาลาประชาคมบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๒ ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
โพสเมื่อ :2024-02-01 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :168
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำปอเปี๊ยะสด ณ.ศาลาประชาคมบ้านโนน หมู่ที่ ๓ ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
โพสเมื่อ :2024-02-01 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :160
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการแจ่วบองแมงดา ศาลาประชาคมบ้านโนน หมู่ที่ ๓ ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
โพสเมื่อ :2024-02-01 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :179
กลุ่มสนใจ การทำน้ำพริกนรก บ้านนาทอง วันที่16 มกราคม 2567
โพสเมื่อ :2024-01-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :173
กลุ่มสนใจ การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก บ้านโนนสวรรค์ วันที่ 19 มกราคม 67
โพสเมื่อ :2024-01-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :173
กลุ่มสนใจ การทำน้ำพริกนรก บ้านปากคลอง วันที่ 20 มกราคม 2567
โพสเมื่อ :2024-01-31 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :178
ีกศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตรการทำขนมเค้กกล้วยหอม จำนวน 5 ชั่วโมง/1 วัน ในวันที่ ๑๑ มกราคม2567 ณ บ้านวังชมภู ม.๘ มีเป้าหมายทั้งหมด ๖คน ดำเนินการได้ ๗ คนเป็นหญิง ๗ คน
โพสเมื่อ :2024-02-02 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :179
วันที่ 13 ม.ค.2567 ศกร.ตำบลศรีสำราญ จัดวิชาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ช.ม. หลักสูตรการทำน้ำพริกนรก ณ บ้านโนนสว่าง
โพสเมื่อ :2024-01-31 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :166
วันที่ 12 ม.ค 2567 ศกร.ตำบลศรีสำราญ จัดกลุ่มสนใจ(ไม่เกิน30ชม.)หลักสูตรการทำของชำร่วย ( มาลัยกร)ณ.บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4
โพสเมื่อ :2024-01-31 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :167
วันที่ 11 ม.ค 2567 ศกร.ตำบลศรีสำราญ จัดกลุ่มสนใจ(ไม่เกิน30ชม.)หลักสูตรการสานเปล ณ.บ้านหนองลาด โดยมีคุณบรรทม รูปเหลี่ยม เป็นวิทยากร และผู้สนใจเข้าเรียนรู้จำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2024-01-31 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :152
วันที่ 9 ม.ค.2567 ศกร.ตำบลศรีสำราญ จัดวิชาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ช.ม. หลักสูตรการทำน้ำพริกนรก ณ บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย 6 คนดำเนินการได้ 8 คน
โพสเมื่อ :2024-01-30 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :121
วันที่ 10 ม.ค.2567 ศกร.ตำบลศรีสำราญ จัดวิชาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ช.ม. หลักสูตรการทำ ขนมชั้น ณ บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย 6 คนดำเนินการได้ 8 คน
โพสเมื่อ :2024-01-30 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :133
ีกศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตรการทำขนมหม้อแกง จำนวน 5 ชั่วโมง/1 วัน ในวันที่๑๑มกราคม256ุ6 มีเป้าหมาย ๖คน ดำเนินการได้๗ คนเป็นหญิง ๗ คน
โพสเมื่อ :2024-04-11 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :163
ศกร.ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการอาสาสมัครจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งเปือย ในวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
โพสเมื่อ :2024-01-30 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :120
ศกร.ตำบลโป่งเปือยจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (30 ชั่วโมง)หลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ณ บ้านหนองบัวบาน ในวันที่ 21 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
โพสเมื่อ :2024-01-30 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :123
ศกร.ตำบลโป่งเปือยจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (30 ชั่วโมง)หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ณ บ้านหนองบัวบาน ในวันที่ 13 - 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
โพสเมื่อ :2024-01-30 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :113
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมชั้น ณ.ศาลาประชาคมบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๒ ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
โพสเมื่อ :2024-01-30 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :151
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โพสเมื่อ :2024-01-30 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :107
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการแจ่วบองแมงดา ณ.ศาลาประชาคมบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๗ ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
โพสเมื่อ :2024-02-22 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :161
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำซาลาเปา ณ.ศาลาประชาคมบ้านศรีชมภู หมู่ที่ ๗ ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
โพสเมื่อ :2024-01-30 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :125
ศกร.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำแหนมหมู ณ.ศาลาประชาคมบ้านศรีชมภู หมู่ที่ ๗ ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
โพสเมื่อ :2024-01-30 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :132
การแข่งขันกีฬากลุ่มภูธานีเกมส์
โพสเมื่อ :2024-01-30 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :84
พิธีปฏิญาณตนและเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
โพสเมื่อ :2024-01-30 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :82
ศกร.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำน้ำเต้าหู้ ณ.ศาลาประชาคมบ้านศรีชมภู หมู่ที่ ๗ ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
โพสเมื่อ :2024-01-30 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :128
พิธีปฏิญาณตนและเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
โพสเมื่อ :2024-01-30 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :161
ศกร.ตำบลโสกก่าม โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
โพสเมื่อ :2024-01-30 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :107
ศกร.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมศูุนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำปอเปี๊ยะทอด จำนวน ๕ ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบล ศรีชมภู สถานที่จัดบ้านศรีชมภู หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัด บึงกาฬ วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
โพสเมื่อ :2024-01-30 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :120
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-01-30 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :93
โครงการค่ายติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา นักศึกษา สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-01-30 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :98
ศกร.ตำบลวังชมภูและศกร.ตำบลศรีชมภู จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียน หลักสูตรการทำของชำร่วย วันที่ ๑๗-๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ณ.บ้านโนนสวาท ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ โดยมีเป้าหมาย ๑๑ คน ดำเนินการได้ ๑๒คน
โพสเมื่อ :2024-01-30 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :174
กศน.ตำบลป่าแฝกดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำลอดช่องน้ำกระทิ จำนวน 5 ชั่วโมง ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีมงคล ตำบลป่าแฝก วันที่ 11 เดือนมกราคม 2567
โพสเมื่อ :2024-02-19 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :164
กศน.ตำบลป่าแฝกดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำแซนวิช จำนวน 5 ชั่วโมง ณ ศาลาประชาคมบ้านใหม่ศรีชมภู ตำบลป่าแฝก วันที่ 9 เดือนมกราคม 2567
โพสเมื่อ :2024-01-29 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :175
ีกศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตรการทำขนมทองม้วน จำนวน 5 ชั่วโมง/1 วัน ในวันที่๑๕ มกราคม2567 ณ บ้านสร้างคำ ม.๓ ตำบลวังชมภู มีเป้าหมายทั้งหมด ๖คน ดำเนินการได้ ๗ คนเป็นหญิง ๗ คน
โพสเมื่อ :2024-01-29 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :174
ีกศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตรการทำขนมทองม้วน จำนวน 5 ชั่วโมง/1 วัน ในวันที่๑๔มกราคม256ุ7 ณ บ้านเกษตรรุ่งเรือง มีเป้าหมายทั้งหมด ๖คน ดำเนินการได้๗ คน เป็นหญิง ๗ คน
โพสเมื่อ :2024-01-29 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :168
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ นายบรรยงค์ โครตรวงศ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพรเจริญ พร้อมด้วยคณะครูและบุคคลากรสกร.อำเภอพรเจริญ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สกร.ภูธานี เกมส์ ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ และสนามกีฬาโรงเรียนบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-02-16 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :188
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ นายบรรยงค์ โครตรวงศ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพรเจริญ มอบหมายให้นางสาวชนาพร กลางแม ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-01-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :129
ีกศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตรการทำขนมทองม้วน จำนวน 5 ชั่วโมง/1 วัน ในวันที่๑๓ มกราคม256ุ7 มีเป้าหมายทั้งหมด ๖คน ดำเนินการได้๗ คนเป็นหญิง ๗ คน
โพสเมื่อ :2024-01-25 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :160
ศกร.ตำบลพรเจริญ จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตร การทำขนมดอกจอก วันที่ 9 มกราคม 2567 บ้านศรีอุดม เป้าหมาย 6 คน ดำเนินการได้ 8 คน
โพสเมื่อ :2024-01-25 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :202
ศกร.ตำบลพรเจริญ จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตร การสานเส้นพลาสติก วันที่ 17 มกราคม 2567 บ้านอุดมสุข เป้าหมาย 6 คน ดำเนินการได้ 7 คน
โพสเมื่อ :2024-01-25 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :193
กลุ่มสนใจ การทำขนมเค้กกล้วยหอม บ้านหนองหัวช้าง วันที่ 17 มกราคม 67
โพสเมื่อ :2024-01-25 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :190
กศน.ตำบลป่าแฝกดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำสานเส้นพลาสติก จำนวน 5 ชั่วโมง ณ ศาลาประชาคมบ้านน้อยพัฒนา ตำบลป่าแฝก วันที่ 16 เดือนมกราคม 2567
โพสเมื่อ :2024-01-29 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :202
กศน.ตำบลป่าแฝกดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำของที่ระลึก จำนวน 5 ชั่วโมง ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีเจริญ ตำบลป่าแฝก วันที่ 16 เดือนมกราคม 2567
โพสเมื่อ :2024-01-25 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :188
ีกศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตรการทำขนมเค้กกล้วยหอม จำนวน 5 ชั่วโมง/1 วัน ในวันที่๑๐ มกราคม2567 มีเป้าหมายทั้งหมด ๖คน ดำเนินการได้ ๗ คนเป็นหญิง ๗คน
โพสเมื่อ :2024-01-25 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :160
กศน.ตำบลป่าแฝกดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำสลัดโรล จำนวน 5 ชั่วโมง ณ ศาลาประชาคมบ้านใหม่ศรีชมภู ตำบลป่าแฝก วันที่ 15 เดือนมกราคม 2567
โพสเมื่อ :2024-01-29 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :165
กลุ่มสนใจ การทำสานเส้นพลาสติก บ้านท่าศรีชมชื่น วีนที่ 21มกราคม 67
โพสเมื่อ :2024-01-25 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :174
กศน.ตำบลป่าแฝกดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำน้ำพริกนรก จำนวน 5 ชั่วโมง ณ ศาลาประชาคมบ้านไชยศรี ตำบลป่าแฝก วันที่ 12 เดือนมกราคม 2567
โพสเมื่อ :2024-01-29 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :180
กศน.ตำบลป่าแฝกดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำแหนมคลุก จำนวน 5 ชั่วโมง ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีเจริญ ตำบลป่าแฝก วันที่ 12 เดือนมกราคม 2567
โพสเมื่อ :2024-01-25 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :167
กศน.ตำบลป่าแฝกดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำน้ำพริกนรก จำนวน 5 ชั่วโมง ณ ศาลาประชาคมบ้านปรารถนาดี ตำบลป่าแฝก วันที่ 11 เดือนมกราคม 2567
โพสเมื่อ :2024-01-29 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :144
กศน.ตำบลป่าแฝกดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำแหนมคลุก จำนวน 5 ชั่วโมง ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีวิชัย ตำบลป่าแฝก วันที่ 10 เดือนมกราคม 2567
โพสเมื่อ :2024-01-25 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :122
ีกศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตรการทำขนมหม้อแกง จำนวน 5 ชั่วโมง/1 วัน ในวันที่ ๑๐ มกราคม256ุ7 มีเป้าหมายทั้งหมด ๖ คน ดำเนินการได้๗ คนเป็นหญิง ๗ คน
โพสเมื่อ :2024-01-24 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :156
กลุ่มสนใจ การทำน้ำพริกนรก บ้านปากคลอง วันที่ 20 มกราคม 67
โพสเมื่อ :2024-01-25 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :177
กลุ่มสนใจ การทำขนมเค้กกล้วยหอม บ้านนาล้อม วันที่ 18 มกราคม 67
โพสเมื่อ :2024-01-24 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :182
ศกร.ตำบลพรเจริญ จัดการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำขนมเปียกปูนใบเตย วันที่ 15 มกราคม 2567 บ้านพรเจริญ จำนวนเป้าหมาย6คน ดำเนินการได้ 8 คน
โพสเมื่อ :2024-01-23 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :183
ศกร.ตำบลพรเจริญ จัดการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มสนใจ หลักสูตร การสานเส้นพลาสติก วันที่ 19 มกราคม 2567 บ้านน้อยเศรษฐี จำนวนเป้าหมาย6คน ดำเนินการได้ 7 คน
โพสเมื่อ :2024-01-23 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :181
ศกร.ตำบลพรเจริญ จัดการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำเคกกล้วยหอม วันที่ 18 มกราคม 2567 บ้านสามแยก จำนวนเป้าหมาย6คน ดำเนินการได้ 8 คน
โพสเมื่อ :2024-01-23 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :198
ศกร.ตำบลพรเจริญ จัดการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มสนใจ หลักสูตร การสานเส้นพลาสติก วันที่ 17 มกราคม 2567 บ้านอุดมสุข จำนวนเป้าหมาย6คน ดำเนินการได้ 7 คน
โพสเมื่อ :2024-01-23 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :160
สกร.อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรม "สกร.ส่งความสุขให้น้อง ประจำปี พ.ศ. 2567"
โพสเมื่อ :2024-01-17 ผู้โพส : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :142
สกร.อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรม "สกร.ส่งความสุขให้น้อง ประจำปี พ.ศ. 2567"
โพสเมื่อ :2024-01-17 ผู้โพส : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :156
กลุ่มสนใจ การทำสลัดโรล บ้านหนองหัวช้าง วันที่ 10 มกราคม 67
โพสเมื่อ :2024-01-15 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :144
วันที่ 10 มกราคม 2667 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำนักศึกาเข้าร่วมโครงการกีฬาสัมพัธ์ สร้างสรรค์สามัคคี มีทักษะวิชาการ ต่อต้านยาเสพติด บึงกาฬเกมส์ 2567 ณ สนามกีฬาสถานีตำรวจภูธรเมืองบึงกาฬ โดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-01-15 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :131
ศกร.ตำบลพรเจริญ จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตร การทำข้าวเกรียบปากหม้อ วันที่ 12 มกราคม 2567 บ้านพรเจริญ เป้าหมาย 6 คน ดำเนินการได้ 8 คน
โพสเมื่อ :2024-01-12 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :225
ศกร.ตำบลพรเจริญ จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตร การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน วันที่ 11 มกราคม 2567 บ้านอุดมพร เป้าหมาย 6 คน ดำเนินการได้ 8 คน
โพสเมื่อ :2024-01-12 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :180
ศกร.ตำบลพรเจริญ จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตร การทำปอเปี๊ยะสด วันที่ 10 มกราคม 2567 บ้านเอราวัณ เป้าหมาย 6 คน ดำเนินการได้ 8 คน
โพสเมื่อ :2024-01-12 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :161
ศกร.ตำบลพรเจริญ จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตร การทำขนมดอกจอก วันที่ 9 มกราคม 2567 บ้านศรีอุดม เป้าหมาย 6 คน ดำเนินการได้ 8 คน
โพสเมื่อ :2024-01-12 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :142
ศกร.ตำบลพรเจริญ จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตร การทำขนมเค้กกล้วยหอม วันที่ 8 มกราคม 2567 บ้านโคกอุดม เป้าหมาย 6 คน ดำเนินการได้ 8 คน
โพสเมื่อ :2024-01-12 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :159
กลุ่มสนใจ การทำมาลัยกรจากผ้าขาวม้า วันที่ 9 มกราคม 67
โพสเมื่อ :2024-01-12 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :148
กลุ่มสนใจ การทำขนมเค้กกล้วยหอม วันที่ 8 มกราคม 67
โพสเมื่อ :2024-01-12 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :145
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ นายบรรยงค์ โครตรวงศ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพรเจริญ พร้อมด้วยคณะครูและบุคคลากรสกร.อำเภอพรเจริญ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกีฬาสัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี มีทักษะวิชาการ ต่อต้านยาเสพติด บึงกาฬเกมส์ ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาสถานีตำรวจภูธรเมืองบึงกาฬ โดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-01-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :140
ศกร.ตำบลหนองทุ่มและศรช.หนองทุ่มเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการทำแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในระหว่างวันที่ ในระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2566 ณ สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-01-09 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :108
ศกร.ตำบลหนองทุ่มและศรช.หนองทุ่มประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ :2024-01-09 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :109
ศกร.ตำบลท่ากกแดง และศรช.ท่ากกต้องนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายอบรมลูกเสือสร้างวินัยต้านภัยยาเสพติดสกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-01-09 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :122
ศกร.ตำบลหนองทุ่มและศรช.หนองทุ่มเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ในวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2566 ณ สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-01-09 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :113
ศกร.ตำบลหนองทุ่มและศรช.หนองทุ่มนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE นักศึกษา สกร.อำเภอเซกา ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-01-09 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :108
ศกร.ตำบลท่ากกแดง และศรช.ท่ากกต้องนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในศตษวรรษที่21ของนักศึกษาสกร.อำเภอเซกาประจำภาคเรียนที่2/2566โซนที่2
โพสเมื่อ :2024-01-09 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :136
ศกร.ตำบลท่ากกแดง และศรช.ท่ากกต้องนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมุข ที่สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-01-09 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :149
ศกร.ตำบลท่ากกแดง และศรช.ท่ากกต้องนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมุข ที่สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-01-09 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :256
ศกร.ตำบลหนองทุ่มและศรช.หนองทุ่มนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายอบรมลูกเสือสร้างวินัยต้านภัยยาเสพติด สกร.อำเภอเซกา ในระหว่างวันที่ 19-22 ธันวามคม 2566 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-01-09 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :116
ศกร.ท่ากกแดง และศรช.ท่ากกต้องนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ To BE NUMBER ONE นักศึกษาสกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-01-09 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :104
ศกร.ตำบลหนองทุ่มและศรช.หนองทุ่มนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดสารเสพติดและอบายมุข ในวันที่ 7 ธันวามคม 2566 ณ สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-01-09 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :114
ศกร.ตำบลหนองทุ่มและศรช.หนองทุ่มนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสืบสานอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทย ในระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2566 ณ สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-01-09 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :134
โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
โพสเมื่อ :2024-01-09 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :106
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ31 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จกไม้ไผ่
โพสเมื่อ :2024-01-09 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :128
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โพสเมื่อ :2024-01-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :116
สกร.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสืบสานอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทย ในระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566 ณ สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-01-09 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :144
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาร่วมโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษา สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-01-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :114
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น ดำเนินการเก็บข้อมูลและประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา สกร. (การอ่านออกเขียนได้) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ :2024-01-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :100
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบ ชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการแปรรูปจากปลา จำนวน ๔๐ ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2024-01-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :125
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ นายบรรยงค์ โคตรวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรเจริญ มอบหมายให้คณะครูและบุคลากร สกร.อำเภอพรเจริญ มอบสิ่งของบริจาคในกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็ก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-01-05 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :127
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ
โพสเมื่อ :2024-01-05 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :141
ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ จัดโครงการจริยธรรมน้อมนำจิตและเจริญปัญญานักศึกษา สกร.อำเภอพรเจริญ ณ.วัดป่าบ้านพันลำ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-01-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :148
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยห่างไกลยาเสพติด สกร.อำเภอพรเจริญ ณ หอประชุมที่ว่าอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-01-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :165
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายบรรยงค์ โคตรวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรเจริญ มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรสกร.อำเภอพรเจริญ เข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่๑/๒๕๖๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-01-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :181
ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อําเภอเมืองบึงกาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเ ลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเ หมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ https://drive.google.com/.../1AhsaFeXgdOIH5dMDyEo.../view...
โพสเมื่อ :2023-12-26 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :139
ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อําเภอเมืองบึงกาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เ ข้ารับการสอบคัดเ ลือกบุคคลภายนอกเ พื่อจ้างเหมาบริ กา ร
โพสเมื่อ :2023-12-26 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :123
ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๓ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ นายบรรยงค์ โคตรวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนอำเภอพรเจริญมอบหมายให้นางรุ่งนภา บรรลือ ครูอาสาสมัครฯ จัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ วิชาการทำขนมไทย หลักสูตร ๓๕ ชั่วโมง ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรเจริญ เป้า ๑๑ คน ดำเนินการได้ ๑๒ คน
โพสเมื่อ :2023-12-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :176
วันที่ 15 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ครูและบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า จัดกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเรียน การตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน อบายมุขและอุบัติภัย ณ สกร.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-12-20 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :176
วันดินโลก
โพสเมื่อ :2023-12-18 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :157
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายบรรยงค์ โคตรวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนอำเภอพรเจริญมอบหมายให้นางสาวจริยา สินธิ์ภักดี ครูกศน.ตำบลหนองหัวช้างเข้าร่วมโครงการปราชธ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ณ ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล บ้านนาทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-12-15 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :133
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายบรรยงค์ โคตรวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนอำเภอพรเจริญพร้อมด้วยคณะครูและบุคคลากรสกร.อำเภอพรเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ดศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-12-15 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :172
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่ ห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ณ ตลาดนัดอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-12-15 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :145
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายบรรยงค์ โคตรวงศ์ ผู้อำนวยการสกร.อำเภอพรเจริญ มอบหมายให้คณะครูและบุคคลากรสกร.อำเภอพรเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ณ วัดอรัญญานี ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-12-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :191
วันที่ 7 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรม โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-12-12 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :151
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางลินดา หลักทอง บรรณารักษ์ห้องสมุดและคณะครูกศน.ตำบลสกร.อำเภอพรเจริญ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่ ห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ณ ตลาดนัดอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-12-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :143
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ จัดโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ กล้วยหอมทอง ณ บ้านโพนทอง ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-12-12 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :221
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ จัดโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจโรคซึมเศร้า ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2023-12-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :238
วันที่ 7 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม สภากาแฟ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของทุกภาคส่วนในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งจะนำไปสู่การประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-12-07 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :130
วันที่ 5 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ครูและบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกพืชผักสวนครัว ในวันดินโลก ณ ที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-12-05 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :159
ที่ 5 ธันวาคม 2666 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุม อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-12-05 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :142
ที่ 1 ธันวาคม 2666 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมประชุมรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จากนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-12-01 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :161
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ครูและบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า จัดกิจกรรมการพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการจิตอาสาพัฒนา สกร.อำเภอบุ่งคล้า ณ ศรช.บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-12-01 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :175
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ครูและบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค HIVณ ศรช.บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-11-30 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :168
สกร.อำเภอบุ่งคล้าปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยงาน
โพสเมื่อ :2023-12-19 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :346
วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผอ.สกรอำเภอบุ่งคล้า นายวีระพงษ์ องค์จะโปะ ครูผู้ช่วย และนางสาวกนกอร สาสอน ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-11-22 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :161
วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผอ.สกรอำเภอบุ่งคล้า คณะครู สกร.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพกฐินอำเภอบุ่งคล้า ประจำปี 2566 เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนาสถาน ณ วัดท่าส้มโฮงพัฒนาราม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-11-16 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :183
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผอ.สกรอำเภอบุ่งคล้า ข้าราชการครู ออกนิเทศการจัดกิจกรรม บ้านหนังสือชุมชน ณ ที่ทำการกำนัน บ้านโนนสะอาด ตำบลบุ่งคล้า เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชน และเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้โดยจัดตั้งบ้านหนังสือ ชุมชนให้เป็นห้องสมุดประชาชนของชุมชน เป็นธนาคารความรู้ใกล้บ้านและมีข้อมูลข่าวสาร ใกล้ตัวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
โพสเมื่อ :2023-11-09 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :213
ศกร.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างปูน ระหว่างวันที่ 1-8 สิงหาคม 2566 ณ สกร.อำเภอเซกา หมู่ที่7 ตำบลเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-11-07 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :166
ศกร.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์ รุ่นที่ 2ระหว่างวันที่ 22-29 มิถุนายน 2566 ณ สกร.อำเภอเซกา หมู่ที่ 7 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-11-07 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :186
นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเซกา พร้อมด้วยคณะ ครู สกร.อำเภอเซกา ร่วมงานกฐินสามัคคีอำเภอเซกา ประจำปี 2566 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดโนนงาม หมู่ 11 ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-11-07 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :193
นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเซกา พร้อมด้วยคณะ ครู สกร.อำเภอเซกา ร่วมพิธี ปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-11-07 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :196
นางณิชชา คำชมภู ผอ.สกร.อำเภอเซกา พร้อมด้วย คณะ ครู สกร.อำเภอเซกา ร่วมจัดตั้งโรงทานอาหารและน้ำดื่ม กิจกรมบริจาคโลหิต วันที่ 11 ต.ค. 2566 ณ หอประชุมอำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-11-07 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :177
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน นวมินพรมหาราช วันที่ 13 ต.ค. 2566 ณ หอประชุมอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-11-07 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :174
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่ิอการสื่อสารดายอาชีพ ในวันที่ 5 - ุ6 สิงหาคม 2566
โพสเมื่อ :2023-11-06 ผู้โพส : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :217
ร่วมประชุมสัญจร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลซาง
โพสเมื่อ :2023-11-06 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :178
วันที่ 29 ตุลาคม 2566 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ องค์จะโปะ ครูผู้ช่วย ร่วมงานออกพรรษา บวงสรวงศาลปู่โต่ง โดยมีนายอำเภอบุ่งคล้าเป็นประธานในพิธี ณ ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-10-30 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :232
ศกร.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน บ้านท่าสีไค ตำบลดงบัง อำเภอบงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-10-26 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :189
วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นำโดยนางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สนามหน้าอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-10-26 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :242
รายงานกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน เดือน มิถุนายน 2566
โพสเมื่อ :2023-10-25 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :243
กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ การทำอาหาร ขนมเพื่อการค้า (ขนมปังแซนวิช ไข่กะทะ ขนมบ้าบิ่น) ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2566 กศน.อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-10-24 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :388
โครงการการปลูกกล้วยหอมทอง ระหว่างวันที่ 20-26 กรกฎาคม 2566 กศน.อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-10-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :251
โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ระหว่างวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 กศน.อำเภอบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-10-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :238
วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากคาด และบุคลากร สกร.อำเภอปากคาด เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและบุคลากรในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 7 / 2566 ณ.ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-10-20 ผู้โพส : สกร.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :242
วันที่ 18 ตุลาคม 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน สกร.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 ของนายวีระพงษ์ องค์จะโปะ โดยมี นายนริศ อาจหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า และนางกิ่งแก้ว เจริญชาติ ร่วมเป็นกรรมการในการประเมิน ณ สกร.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-10-18 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :241
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากคาด ร่วมงาน “วันนวมินทรมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม ที่ว่าการปกครองอำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2023-10-17 ผู้โพส : สกร.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :246
วันที่ 15 ตุลาคม 2566 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นายปัญญา ศรีมังคละ ครู กศน.ตำบลนากั้ง เข้าร่วมงานบุญประเพณี แข่งขันเรือยาว ตำบลนากั้ง ณ. บ้านหนองบัว ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-10-17 ผู้โพส : สกร.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :207
วันที่ 14 ตุลาคม 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า โดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อการศึกษาของคณะสงฆ์ของคณะสงฆ์อำเภอบุ่งคล้าและพิธีสามีจิกรรมทอดถวาย ณ วัดบึงสำราษฎร์ ตำบลโคกกว้าง
โพสเมื่อ :2023-10-16 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :204
วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.บุ่งคล้า พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล และวางพวงมาลาเนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-10-16 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :227
วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า จัดกิจกรรมโครงการสื่อเทคโนโลยี หลักสูตรการจัดทำ Application หน่วยการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างหน่วยการเรียนรู้ที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ณ ห้องประชุมต้นคล้า สกร.อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-10-16 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :211
วันที่ 9-11 ตุลาคม 2566 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นายธนุสรณ์ เหมืองทอง ครูอาสาฯ สกร.อำเภอปากคาด เข้าร่วมการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ.ห้องประชุมไทรทอง สกร.อำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-10-12 ผู้โพส : สกร.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :233
วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอปากคาด ได้เข้าร่วมการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายประเวช เหล่าประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ.ห้องประชุมไทรทอง สกร.อำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-10-12 ผู้โพส : สกร.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :225
วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน สกร.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ องค์จะโปะ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมงานกฐินอำเภอบุ่งคล้า ประจำปี 2566 ณ หอประชุมอำเภอบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-10-09 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :200
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1อำเภอ 1อาชีพ (ช่างปูกระเบื้อง) โดยมีนายวีระ น้อยตาแสง เป็นวิทยากร
โพสเมื่อ :2023-10-02 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :289
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1อำเภอ 1 อาชีพ (หลักสูตรช่างปูน) โดยมีนายวีระ น้อยตาเเสง เป็นวิทยากรให้ความรู้
โพสเมื่อ :2023-10-02 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :216
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากคาด พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากคาด เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา08.00น. ณ.บริเวณหน้าเสาธงที่ทำการปกครองอำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2023-09-28 ผู้โพส : สกร.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :227
ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ นำโดยนาย บรรยงค์ โคตรวงศ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพรเจริญ เป็นศูนย์สอบ E-Exam มีนักศึกษาเข้าร่วมได้แก่ อำเภอศรีวิไล อำเภอโซ่พิสัย ณ สกร.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2023-09-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :268
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ (กรกฎาคม- กันยายน ๒๕๖๖) ณ บ้านพันลำ ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2023-09-26 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :221
วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเมิน PA ข้าราชการครู
โพสเมื่อ :2023-09-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :246
วันที่ 21 กันยายน 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.บุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินจัดกิจกรรมวันสันติภาพโลก โดยนางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ได้อ่านสารจาก นายกรัฐนมตรี สู่บุคลากร สกร.อำเภอบุ่งคล้า ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับ "สันติภาพ" อันหมายถึง ภาวะสันติสงบสุข ณ บริเวณด้านเสาธง หน้าสำนักงาน สกร.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-09-25 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :226
วันที่ 20-23 กันยายน นายวีระพงษ์ องค์จะโปะ ได้รับมอบหมายจาก นายประเวช เหล่าประเสริฐ ผอ.สกร.จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมตรวจกระดาษคำตอบ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
โพสเมื่อ :2023-09-25 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :213
วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเมินภายในพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริการ
โพสเมื่อ :2023-09-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :219
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมสุขภาพกายจิตพิชิตโรค
โพสเมื่อ :2023-09-22 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :214
กิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2023-09-22 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :251
กิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2023-09-22 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :223
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตโครงการจัดการส่งเสริมตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2023-09-22 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :237
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการทำขนมแซนวิช
โพสเมื่อ :2023-09-22 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :257
ร่วมจัดนิทรรศการประกวดสถานศึกษาพอเพียง สกร.อำเภอโซ่พิสัย วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :228
ครู ศกร.ตำบลโสกก่าม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2๕๖๖ ณ ท่าเรือน้ำตกถ้ำพระ บ้านถ้ำพระ ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :215
ครู ศกร.ตำบลโสกก่าม เข้าร่วมกิจกรรม “ถนนสายวัฒนธรรม” วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2๕๖๖ ณ วัดถ้ำพระ บ้านถ้ำพระ ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :225
ศกร.ตำบลโสกก่าม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวาดภาพระบายสี
โพสเมื่อ :2023-09-21 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :186
ศกร.ตำบลโสกก่าม จัดกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาด
โพสเมื่อ :2023-09-21 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :217
ศกร.ตำบลโสกก่าม จัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2023-09-21 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :184
โครงการส่งเสริมการสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา CAI วันที่ 30-31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2๕๖๖ ณ ห้องประชุมสกร.อำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :199
โครงการเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 18-19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2๕๖๖ ณ ห้องประชุมสกร.อำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :179
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2๕๖๖ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ อำเภอเมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :148
อบรมโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน “ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศีลธรรม” วันที่ 18-19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2๕๖๖ ณ ห้องประชุมสกร.อำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :136
ร่วมพิธีเนื่องในโอกาส “วันวันจักรี” 6 เมษายน 2566 ณ หอประชุมอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :148
ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” วันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :147
ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา “วันแม่แห่งชาติ” วันที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :152
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2๕๖๖ ณ สกร.อำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :152
ครู ศกร.ตำบลโสกก่าม ดำเนินการสอบกลางภาคนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ศกร.ตำบลโสกก่าม ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :148
ศกร.ตำบลโสกก่ามครู ศกร.ตำบลโสกก่าม จัดการเรียนการสอนนักศึกษาและมอบหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ศกร.ตำบลโสกก่าม ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :145
ครู ศกร.ตำบลโสกก่าม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลโสกก่าม วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2๕๖๖ ณ ศกร.ตำบลโสกก่าม ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :158
สกร.อำเภอเซกา จัดโครงการส่งเสริมการอ่านสืบสานคุณค่าสารานุกรมไทย เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษายน ประจำปี2566 วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2๕๖๖ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :158
สกร.อำเภอเซกา จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา สกร.อำเภอเซกา วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2๕๖๖ ณ วัดอรัญญวิเวก อำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :137
สกร.อำเภอเซกา จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 3-4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2๕๖๖ ณ สกร.อำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :147
สกร.อำเภอเซกา จัดโครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการอ่านหนังสือ ประจำปี 2566 วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2๕๖๖ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา สกร.อำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :143
สกร.อำเภอเซกา จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม.ขึ้นไป) หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์ รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 22-๒9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สกร.อำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :158
สกร.อำเภอเซกา จัดโครงการสถานศึกษาปลอดภัย นักศึกษา สกร.อำเภอเซกา รุ่นที่6097/บก.18 ระหว่างวันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :162
สกร.อำเภอเซกา โครงการอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด นักศึกษา สกร.อำเภอเซกา รุ่นที่6097/บก.18 ระหว่างวันที่ 8-11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2๕๖๖ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :133
ศกร.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศกร.ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :141
ศกร.ตำบลโสกก่าม จัโครงการอบรมแนะแนวให้ความรู้ นักศึกษา สกร.อำเภอเซกา ด้านการจัดกระบวนเรียนรู้ตามโครงสร้าง หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศกร.ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬด
โพสเมื่อ :2023-09-21 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :142
ศกร.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตร ช่างปูกระเบื้อง รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 27-๒9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สกร.อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :144
ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 โดย นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากคาด พร้อมด้วย บุคลากร สกร.อำเภอปากคาด จัดโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวัน สันติภาพสากล 2566 ในวันที่ 21 กันยายน 2566 ห้องประชุม สกร.อำเภอปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-27 ผู้โพส : สกร.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :184
ศุนย์การเรียนรู้ตำบลโสกก่าม จัดโครงการอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง
โพสเมื่อ :2023-09-21 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :143
สกร.ตำบลโสกก่าม ดำเนินการจัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ บ้านโสกก่าม หมู่ ๑ ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :147
ศกร.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ บ้านโนนวาม หมู่ ๑๑ ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :144
นางนิสดา แสงเลข ครูอาสาสมัครฯ จัดโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ จำนวน 4 คน วันที่ 25 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2566
โพสเมื่อ :2023-09-20 ผู้โพส : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :214
วันที่ 20 กันยายน 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน สกร.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการครู พนักงานราชการทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายนริศ อาจหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า นายประยาน พรหมพิมพ์ กำนันตำบลบุ่งคล้า และนายพิรชาติ คุณมี ปลัดอาวุโสฯ ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงเกียรติ ณ สกร.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-09-19 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :194
ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน สกร.อำเภอบุ่งคล้า ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบุ่งคล้านคร อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-19 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :191
วันที่ 15 กันยายน 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า นายวีระพงษ์ องค์จะโปะ ครูผู้ช่วย และนางพวงเพชร พรหมอารักษ์ ครู ศกร.ตำบล เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-19 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :204
ศกร.ตำบลนาสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำข้าวเกรียบสมุนไพร ในระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม โดยมีนางสาวสมบูรณ์ สุทธิ เป็นวิทยากร มีกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ณ ศาลาประชาคมบ้านคำแคน
โพสเมื่อ :2023-09-19 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :211
ศกร.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการประสานใจต้านไข้เลือดออก ศกร.ตำบลหอคำ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมายประชาชน ๒๑ คน วิทยากรจาก เจ้าหน้าที่สาธารรสุขเทศบาลหอคำ
โพสเมื่อ :2023-09-19 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :222
ศกร.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร การค้าออนไลน์ ในวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศกร.ตำบลหนองเลิง กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน จำนวน ๓๐ คน
โพสเมื่อ :2023-09-19 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :226
ศกร.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาศู่โคกหนองนาโมเดล ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ แหล่งเรียนรู้สวนเกษตรผสมผสานนางปราณี เศษรฐรักษ์ บ้านโนนสง่า ตำบลหนองเลิง กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๘ คน
โพสเมื่อ :2023-09-19 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :213
ศกร.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุในระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๗๐๖ คน จำนวน ๑๒ รุ่น ในพื้นที่ตำบลหนองเลิง วิทยากรจาก รพสต.หนองเลิง
โพสเมื่อ :2023-09-19 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :234
ศกร.ตำบลหนองเลิงจัดวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน ๓๐ชั่วโมง หลักสุตร การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก (๑๕ช.ม.) ณ ศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี ในวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐ คน วิทยากรโดยนายชูชาติ สีบุญเรือง
โพสเมื่อ :2023-09-19 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :198
ศกร.ตำบลหนองเลิงจัดวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน ๓๐ชั่วโมง หลักสุตร การแปรรูปปลา (๑๕ช.ม.) ณ ศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี ในวันที่ ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐ คน วิทยากรโดยนางอรุณศรี ทาไธสงค์
โพสเมื่อ :2023-09-19 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :196
ศกร.ตำบลหนองเลิงจัดวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน ๓๐ชั่วโมง หลักสุตร การทำขนมไทย (๑๕ช.ม.) ณ ศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี ในวันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐ คน วิทยากรโดยนางสาวณภัทร อุตรักษ์
โพสเมื่อ :2023-09-18 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :208
ศกร.ตำบลหนองเลิงจัดวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน ๓๐ชั่วโมง หลักสุตร การถนอมอาหาร (๑๕ช.ม.) ณ ศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี ในวันที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐ คน วิทยากรโดยนางสาวพิกุล แสนทิพย์
โพสเมื่อ :2023-09-18 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :207
ศกร.ตำบลหนองเลิงจัดวิชาชีพ ๓๑ชั่วโมงขึ้นไป หลักสุตร การทำไม้กวาด ณ ศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี ในวันที่ ๑๒-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมาย ๑๑ คน วิทยากรโดยนายแลองแสนทิพย์
โพสเมื่อ :2023-09-18 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :152
ศกร.ตำบลหนองเลิงจัดวิชาชีพ ๓๑ชั่วโมงขึ้นไป หลักสุตร ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ณ ศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี ในวันที่ ๑๖-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมาย ๑๑ คน วิทยากรโดยนายแลองแสนทิพย์
โพสเมื่อ :2023-09-18 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :166
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล/โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2023-09-18 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :228
โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2023-09-18 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :207
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป "หลักสูตรการเลี้ยงกบ"
โพสเมื่อ :2023-09-18 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :235
พัฒนาสังคมและชุมชน/สังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2023-09-18 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :232
พัฒนาสังคมและชุมชน/สังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2023-09-18 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :396
โครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ ศาลาอเนกประสงค์ หน้าโรงพยาบาลบึงกาฬ สถานีตำรวจภูธรเมืองบึงกาฬ และที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-18 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :272
โครงการส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2023-09-18 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :234
ศกร.ตำบลคำนาดี จัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลคำนาดี ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2566 โดยนางสาวเทียน ภูยอดตา เป็นวิทยากร
โพสเมื่อ :2023-09-18 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :257
ศกร.ตำบลคำนาดี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทอเสื่อกก จำนวน 35 ชั่วโมง ณ ศกร.ตำบลคำนาดี มีผู้เรียนจำนวน 11 คน โดยนางเพ็ช ปัดมานัด เป็นวิทยากร
โพสเมื่อ :2023-09-18 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :245
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการ พัฒนาศักยภาพและสุขภาวะผู้สูงอายุ 9 ส.ค.66 ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2023-09-18 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :235
โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกายจิตพิชิตโรค 8 สิงหาคม 2566 ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2023-09-18 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :220
โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกายจิต ผู้สูงวัย 9 กรกฎาคม 2566 ณ บ้านทรายทอง ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2023-09-18 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :232
โครงการ การทำขนมโดนัทแฟนซีและการบรรจุภัณฑ์ 26-28 มิ.ย.2566 บ้านโสกโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2023-09-18 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :205
โครงการ ปลูกผักในกระถางรถยนต์ 23-29 มิ.ย.2566 บ้านโสกโพธิ์หมู่ที่ 4 ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2023-09-18 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :193
โครงการ การทำขนมทองม้วนและบรรจุภัณฑ์ 25-27 กรกฎาคม 2566 ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2023-09-18 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :192
ศกร.ตำบลโนนสบูรณ์จัดกกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตร การทำขนมไทย ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2566 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 10 คน ณ ศกร.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2023-09-18 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :250
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ สกร.อำเภอพรเจริญ จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ได้รับการนิเทศสนามสอบจากคณะนิเทศ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ สนามสอบ โรงเรียนพรเจริญวิทยา และโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :257
ศกร.ตำบลโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20คน ณ ทรายทอง
โพสเมื่อ :2023-09-18 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :232
ศกร.ตำบลโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร การค้าออนไลน์ ระหว่างวันที่ 30 -31 สิงหาคม 2566 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน ณ ศกร.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2023-09-18 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :253
ศกร.ตำบลโนนสมบูรณ์ จัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมอง ของผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 20-27 กรกฎาคม 2566 ซึ่งมีผู้สูงอายุตำบลโนนสมบูรณ์ จำนวน 740 คน
โพสเมื่อ :2023-09-18 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :250
ศกร.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ในวันที่ ๑๘ -สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ บ้านแสนเจริญ หมู่ ๑๐ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๘ คน
โพสเมื่อ :2023-09-18 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :265
ศกร.ตำบลโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตร การทำปลาร้าสมุนไพร ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 10 คน ณ บ้านหนองฆ้องคำ
โพสเมื่อ :2023-09-18 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :216
สกร.ตำบลนาสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการค้าออนไลน์ ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 ณ สกร.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2023-09-18 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :266
โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางจิตและสมองของผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ 25 -31 กรกฎาคม 2566 ณ ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-18 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :236
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
โพสเมื่อ :2023-09-18 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :288
วันที่ 9 กันยายน 2566 สกร.ตำบลโนนสว่าง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน ณ ศกร.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-16 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :232
ศกร.ตำบลโนนสว่าง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมการประดิษฐ์พวงกุญแจจากวัสดุเหลือใช้/กิจกรรมบิงโกหรรษา 2. กิจกรรมการทำหนังสือเล่มจิ๋ว 3. กิจกรรมทำสื่อป๊อปอัพส่งเสริมการอ่าน 4. กิจกรรมการทำเทียนหอมแฟนซี ณ สกร.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-16 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :221
สกร.ตำบลโนนสว่าง จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (15 ช.ม.) ในระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2566 กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จำนวน 10 คน วิทยากรโดย นางสาวพรนภา เชียงคำ
โพสเมื่อ :2023-09-16 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :207
สกร.ตำบลโนนสว่าง จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการแปรรูปผลไม้ (15 ช.ม.) ในระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2566 กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2023-09-16 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :228
สกร.ตำบลโนนสว่าง จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งในลังไม้ (15 ช.ม.) ในระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2566 กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จำนวน 10 คน วิทยากรโดย นายเอกชัย วันปะไข
โพสเมื่อ :2023-09-16 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :194
สกร.ตำบลโนนสว่าง จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำปลาเส้นสมุนไพร (15 ช.ม.) ในระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2566 กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จำนวน 10 คน วิทยากรโดย นางปัญญาพร ภูแมนวาด
โพสเมื่อ :2023-09-16 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :205
ศกร.ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
โพสเมื่อ :2023-09-16 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :261
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตรช่างปูน (จำนวน ๓๕ ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ ๑–๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 256๖ ณ สกร.อำเภอเซกา ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-16 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :239
สกร.ตำบลโคกก่อง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน มาสร้างมูลค่าเพิ่ม มีรายได้ มีงานทำ อยู่อย่างมีความสุข
โพสเมื่อ :2023-09-16 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :269
สกร.ตำบลโคกก่อง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน มาสร้างมูลค่าเพิ่ม มีรายได้ มีงานทำ อยู่อย่างมีความสุข
โพสเมื่อ :2023-09-16 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :238
สกร.ตำบลโคกก่อง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน มาสร้างมูลค่าเพิ่ม มีรายได้ มีงานทำ อยู่อย่างมีความสุขต่อไป
โพสเมื่อ :2023-09-16 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :230
สกร.ตำบลโคกก่อง ได้จัดทำกิจกรรมโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ ผู้สูงอายุมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าถึงสิทธิประโยชน์ของตน สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีจิตอาสา รู้เท่าทันเทคโนโลยี
โพสเมื่อ :2023-09-16 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :225
สกร.ตำบลโคกก่อง จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศ เพื่อการเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนและผู้รับบริการ
โพสเมื่อ :2023-09-16 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :231
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลโคกก่อง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น
โพสเมื่อ :2023-09-16 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :199
สกร.ตำบลโคกก่อง จัดกิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร้านการท่องเที่ยว ณ ภูสิงห์หินสามวาฬ ตำบลโคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-16 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :202
สกร.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร ผ้าพิมพ์ลายจากพืชธรรมชาติ เป้า 10 คน นางสาวถวิล มงคลแสน วิทยากร
โพสเมื่อ :2023-09-16 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :226
สกร.ตำบลโคกก่อง นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการวันที่ระลึกแห่งการรู้หนังสือ ณ สกร.อำเภอเมืองบึงกาฬ และเจ้าของบ้านหนังสือชุมชนผู้มีจิตอาสาเข้ารับเกรียติบัตร
โพสเมื่อ :2023-09-16 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :244
สกร.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหอคำ
โพสเมื่อ :2023-09-16 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :228
สกร.ตำบลโคกก่อง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ สกร.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-16 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :176
สกร.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมทักษะชีวิตโครงการประสานใจต้านภัยไข้เลือดออก วันที่ 18 ส.ค. 2566 วิทยากร นางสาวปัญญาภรณ์ สันติวิริยาภรณ์ณ ณ สกร.ตำบลหอคำ
โพสเมื่อ :2023-09-16 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :202
โครงการค่ายติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานักศึกษา สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :285
โครงการการจัดและและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิต และสมองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :232
โครงการการจัดส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :237
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :253
โครงการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก จำนวน 16 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :250
โครงการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร ช่างไฟฟ้ารุ่นที่ 1 จำนวน 13 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :232
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตร ช่างเชื่อม จำนวน 35 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :231
โครงการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :216
โครงการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผือ จำนวน 16 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :196
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการส่งเสริมหน้าทีพลเมืองดีสำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :266
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก สกร.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :231
โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :186
โครงการอบรมดิจิทัลหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัลและการค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :179
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :236
บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :188
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการเพาะปลูกเห็ดนางฟ้า
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :175
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำปลาแห้งสมุนไพร
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :178
ศกร.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตรข้าวเกรียบสมุนไพร ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ บ้านแสนเจริญ หมู่ ๑๐ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐ คน
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :210
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 21 คน ณ ศกร.ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :282
ศกร.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อสร้างภูมคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :225
ร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร การจัดกาเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการใช้ชีวิตปกติรูปแบบใหม่
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :249
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุในพื้นที่ ตำบลวิศิษฐ์ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ุ640 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :213
ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา CAI
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :214
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวิศิษฐ์ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 640 คน ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :239
ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา CAI
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :303
ศกร.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :194
ศกร.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรุ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :220
ข้าพเจ้า นางสุกัญญา สืบสิงห์ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชา การบันเทิงในกองลูกเสือ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :202
ศกร.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการาพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ 2566
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :221
ศกร.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมแนะแนวให้ความรู้นักศึกษา กศน.อำเภอซกา ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :185
ศกร.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข้าโครงการคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :179
ศกร.ตำบลซาง จัดพิฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำแคปหมู
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :173
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโป่งเปือย จัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์ ในวันที่ 30 - 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ บ้านโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :204
ร่วมอบรมโครงการพัฒนารูแแผบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศีลธรรม
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :179
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 (บ่าย)ในวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ บ้านหนองตะไก้ ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :191
ศกร.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข่าร่วมโครงการส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :162
ศกร.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข่าร่วมโครงการอบรมนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา ด้านคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามต่อความภูิมใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :163
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 (เช้า)ในวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ บ้านโนนศรีทอง ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :199
ศกร.ตำบลซาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :173
ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ณ กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :175
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโป่งเปือยโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4(บ่าย) ในวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ บ้านหนองบัวบาน ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :189
ศกร.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข่้าร่วมอบรมชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม.ขึ้นไป หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์ รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :179
ศกร.ตำบลซาง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก ระดับโซน ประกอบด้วย ศกร.ตำบลเซกา ศกร.ตำบลซาง และ ศกร.ตำบลหน่องทุ่ม
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :170
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 (เช้า ในวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ บ้านห้วยสามยอดเทวกุล ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :205
ศกร.ตำบลท่าสะอาด นำประชาชนเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์(การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต) ในวันที่ 13 สิงหาคม 2566 ณ สกร.อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :204
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2(บ่าย) วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ บ้านโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :171
ข้าพเจ้านางสุกัญญา สืบสิงห์ ครู กศน.ตำบล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉบิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :233
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ บ้านห้วยกกต้อง ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :187
ข้าพเจ้านางสุกัญญา สืบสิงห์ ครู กศน.ตำบล ร่วมจัดนิทรรศการในการประเมิน สถานศึกษาพอเพียง ให้เป็น ศูนย์เการรเียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปี 2565
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :163
ศกร.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข่าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสุตรพื้นฐานยุวกาชาด นักศึกษา สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :156
ศกร.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านด้านอาขีพ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :171
ศกร.ตำบลซาง จัดโครงการอบรมผู้สูงอายุอย่างสง่าอนุรักษ์ภูมิปัญญา
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :174
ศกร.ตำบลซาง จัดโครงการอบรมผู้สูงอายุจิตอาสาส่่งเสริมปัญญาพัฒนาสังคม
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :162
ศกร.ตำบลซาง จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตร กการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผือ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :178
ศกร.ตำบลซาง จัดกิจกรรมประเมินระดับการรู้หนังสือ ของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :164
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลโป่งเปือยจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ หลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในวันที่ 15 - 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :179
ศกร.ตำบลซาง จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตร การประดิษฐิธุงประดับ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :170
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลโป่งเปือยจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร(15 ชั่วโมง) ในวันที่ 8 - 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :157
ข้าพเจ้านางสุกัญญา สืบสิงห์ ครู กศน.ตำบล ได้รับมอบหมายจากนางณชชา คำชมภู ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอซกา รปะชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 /2566
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :180
ศกร.ตำบลซาง จัดกิจกรรมประกวดโครงการ ระดับโซน ประกอบด้วย ศกร.ตำบลเซกา ศกร.ตำบลซาง และศกร.ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :172
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลโป่งเปือยจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ หลักสูตรการจัดตกแต่งสวนหย่อม (15 ชั่วโมง) ในวันที่ 22 - 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :152
ข้าพเจ้า นางสุกัญญา สืบสิงห์ ครู กศน.ตำบล ร่วมประชุมทีมพี่เลี้ยงขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :175
โครงการส่งเสริมหน้าที่พลเมืองดี สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :232
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก สกร.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :223
ศกร.ตำบลซาง นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนไทยคนรุ่นใหม่กับการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :173
วมจัดทำโรงทานแก่ผู้มาบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดจังหวัดบึงกาฬ กาชาดอำเภอเซกา ณ ห้องประชุมอำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :182
ข้าพเจ้านางสุกัญญา สืบสิงห์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมกิจกรรมงานหรกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :159
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :176
ศกร.ตำบลซาง จัดกิจกรรมทดสอบเก็บคะแนนระวห่างภาคของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :161
กลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำขนมไทย
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :217
ข้าพเจ้านางสุกัยญา สืบสิงหื ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมกิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรม วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ วัดป่าท่าสำราญ หมู่ 2 ตำบลซาง อำภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :181
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพช่างปูน
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :209
ข้าพเจ้านางสุกัญญา สืบสิงห์ ครู กศน.ตำบล ได้รับแต่งตั้งเป้นกรรมการประสานงานและกำกับติดตามการสอบดำเนินการสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :170
กลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำไข่เค็ม
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :219
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลโป่งเปือยจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพร (15 ชั่วโมง)ในวันที่ 19 - 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :175
ร่วมกิจรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริริติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :187
ศกร.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตร การเพ้นท์เล็บ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :197
ศกร.ตำบลไคสี ตำบลโนนสว่าง และตำบลวิศิษฐ์ ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่21 ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การพัฒนาทักษะชีวิต ความมีระเบียบวินัย และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ศกร.ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :224
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการชุมชนยั้งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ศกร.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :212
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการประสานใจต้านภัยไข้เลือดออก ในวันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านม่วงมีชัย
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :171
วันที่ 13 สิงหาคม 2566 ศกร.ตำบลป่งไฮ ร่วมกับ สกร.อำเภอเซกา จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีย่างสร้างสรรค์ ณ สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :227
วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ศกร.ตำบลป่งไฮจัดโครงการอบรมผู้สูงอายุจิตอาสาส่งเสริมปัญญาพัฒนาสังคม ณ บ้านป่งไฮ หมู่ที่ 1 ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :235
วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ศกร.ตำบลป่งไฮจัดโครงการอบรมผู้สูงวัยอย่างสง่าอนุรักษ์ภูมิปัญญา ณ บ้านท่าเชียงเครือหมู่ที่ 2 ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :198
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :209
ศกร.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital Literacy การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อการมีงานทำ ระหว่างวันที่ 17 -18 สิงหาคม 2566 ณ ศกร.ตำบลท่าสะอาด ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :222
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศกร.ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :210
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ครู กศน.ตำบล จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ระดับ ม.ปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ศกร.ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :223
ศกร.ตำบลท่าสะอาด นำประชาชนเข้าร่วมโครงการอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ (การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน) วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ สกร.อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :249
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ครู กศน.ตำบล นำประชาชนเข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการขายสินค้าและการบริการ ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 ณ สกร.อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :218
ศกร.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การทำพรมเช็ดเท้า วันที่ 7-10 สิงหาคม 2566 ณ บ้านป่าก่อ ม.10 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :219
ศกร.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร ช่างปูกระเบื้อง รุ่นที่3 วันที่ 1-3 สิงหาคม 2566 ณ สกร.อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :179
ศกร.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจด้านการเงิน รุ่นที่ 2 วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านท่าสะอาด ม.1 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :183
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ครู กศน.ตำบล จัดการเรียนการสอนในการทำโครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก ณ ศกร.ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :171
ศกร.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการสูงวัยใส่ใจ ด้านการเงิน รุ่นที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 สถานที่ ศาลาประชาคมบ้านป่าก่อ ม.10 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :171
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ครู กศน.ตำบล จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ระดับ ม.ต้น ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ศกร.ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :167
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมหนองปราตอง วิทยาลัยเทคนิดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :180
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :173
ศกร.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การทำขนมกระหรี่ปั๊ป วันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 สถานที่ บ้านอุดมพร ม.9 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :171
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมนักศึกษา สกร.อำเภอเซกา ด้านคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามต่อความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :187
ศกร.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียน 31 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตร การทำดอกไม้จากใบยางพารา วันที่่ 20-27 มิถุนายน 2566 สถานที่ ศกร.ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :175
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ๒ เมษา วันรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :160
ศกร.ตำบลท่าสะอาด จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผือ ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2566 สถานที่ บ้านอุดมพร ม.9 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :155
สกร.ตำบลโนนสว่าง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง (๓๕ ช.ม.) ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จำนวน ๑๑ คน
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :196
สกร.ตำบลโนนสว่าง ตำบลไคสี และตำบลวิศิษฐ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :203
ข้าพเจ้า นางสาววัฒณิกา รักชัย ครู กศน.ตำบล ได้รับมอบหมายจาก นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา เข้าร่วมอบรมบุคลากรทางการลุกเสือ วิชา การบันเทิงในกองลูกเสือ ระหว่างวันที่ ๒๙กรกฎาคม-๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ สถานที่ ค่ายลูกเสือส่วนสัตว์อุบลราชธานี
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :214
สกร.ตำบลโนนสว่าง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ 18-26 กรกฎาคม 2566 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าถึงสิทธิประโยชน์ของตน สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีจิตอาสา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ณ ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :176
สกร.ตำบลโนนสว่าง จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการค้าออนไลน์ ในวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ สกร.ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่ ตำบลโนนสว่าง จำนวน ๓๐ คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจการค้าออนไลน์ได้
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :180
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ( ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป) หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากหวายเทียม ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ บ้านหนองนาแซง หมู่ ๕ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๑ คน
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :167
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตรการทำปลาร้าสมุนไพรสองฝั่งโขง ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ บ้านเหล่าถาวร หมู่ ๖ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐ คน
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :198
สกร.ตำบลชัยพร ดำเนินการจัดกิจกรรม การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :223
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ สถานที่ สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :192
ข้าพเจ้า นางสาววัฒณิกา รักชัย ครู กศน.ตำบล ได้รับมอบหมายจาก นางณิชชา คำชมภู ผอ.สกร.อำเภอเซกา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสนามสอบการประเมินคุรภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :192
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา จัดโครงการอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานกาชาด นักศึกษา สกร.อำเภอเซกา ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ สถานที่ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔๔ ต.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :185
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา นำโดย นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการ นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมรวมพล TO BEE NUMBER ONE วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ สถานที่ หอประชุมอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :231
สกร.ตำบลชัยพร นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม การศึกษาตามอัธยาศัยโครงการปลูกรักการอ่านด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ศาลารวมใจอำเภอเมืองบึงกาฬ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีนิสัยรักการอ่านใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :204
สกร.ตำบลชัยพร นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักศึกษาและได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :203
สกร.ตำบลชัยพร ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน๓๐ ชม. หลักสูตรช่างกระจกอลูมิเนียม (๑๕ ชม.) ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นที่ ตำบลชัยพรจำนวน ๑๐ คน
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :204
สกร.ตำบลชัยพร ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพื่อเพิ่มระดับผลการเรียนให้กับผู้เรียนให้สูงขึ้น
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :184
สกร.ตำบลชัยพร ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน๓๐ ชม. หลักสูตรการแปรรูปปลา (๑๕ ชม.) ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่ ตำบลชัยพรจำนวน ๑๐ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นางสาวศิริพร หลวงราช
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :190
สกร.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 31 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตร การทอผ้าฝ้ายเคลือบน้ำยางพาราสด วันที่ 15 - 22 มิ.ย.2566 ณ บ้านสะง้อ เป้า 11 คน
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :216
สกร.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์ ณ สกร.ตำบลหอคำ วันที่ 30 - 31 ส.ค. 2566 เป้า 30 คน
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :243
สกร.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 31 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตร การตัดเย็บผ้า วันที่ 14-21 ส.ค.2566 ณ บ้านสะง้อ
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :196
โครงการเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาการ
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :205
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อการมีงานทำ หลักสูตรช่างแอร์พื้นฐาน จำนวน 31 ชม.
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :204
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :184
โครงการเกี่ยวกับกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :195
วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. นางมณีนุช วัดทอง ผอ สกร.อำเภอปากคาด พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอปากคาด เข้าร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมเดอะวันคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : สกร.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :231
โครงการดิจิทัลชุมชน วันที่ 22-23 สิงหาคม 2566
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :269
หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง จำนวน 30 ชม.
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :206
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ วิชาช่างเชื่อม จำนวน 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :207
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน "โครงการส่งเสริมหน้าที่พลเมืองดี สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า"
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :204
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต "โครงการณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออก สกร.อำเภอบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ 2566"
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :208
ศกร.ตำบลไคสี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมการประดิษฐ์พวงกุญแจจากวัสดุเหลือใช้/กิจกรรมบิงโกหรรษา 2. กิจกรรมการทำหนังสือเล่มจิ๋ว 3. กิจกรรมทำสื่อป๊อปอัพส่งเสริมการอ่าน 4. กิจกรรมการทำเทียนหอมแฟนซี ณ ศกร.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :222
ศกร.ำบลดงบังจัดกิจกรรมโครการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 ณ.ศกร.ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :192
วันที่ 9 กันยายน 2566 ศกร.ตำบลไคสี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน ณ ศกร.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :223
โครงการดิจิทัลชุมชน วันที่ 22-23 สิงหาคม 2566
โพสเมื่อ :2023-09-26 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :252
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :193
ศกร.ตำบลไคสี ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำของที่ระลึก 15 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 15–17 สิงหาคม 2566 เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ส่งเสริมภูมิปัญญา สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับการนิเทศติดตามจาก นายมงคล พลาลี ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองบึงกาฬ และ นางรัศมี อืดผา ครู อาสาสมัครฯ ณ บ้านอาฮง ตำบลไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :220
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาพกายจิตพิชิตโรค
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :205
ศกร.ตำบลไคสี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ 20-26 กรกฎาคม 2566 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าถึงสิทธิประโยชน์ของตน สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีจิตอาสา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ณ ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :199
โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการฯ ผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :195
วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09:30 น. นางมณีนุช วัดทอง ผอ สกร.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ บุคลากร สกร.อำเภอปากคาด ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)โดยร่วมกันปลูกไม้ผล เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับคนในชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : สกร.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :183
วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09:30 น. นางมณีนุช วัดทอง ผอ สกร.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ บุคลากร สกร.อำเภอปากคาด ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)โดยร่วมกันปลูกไม้ผล เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับคนในชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : สกร.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :196
วันที่ 7 กันยายน 2566 นางมณีนุช วัดทอง ผอ สกร.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอปากคาด เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงค์ธรรมเคลื่อนที่ โดยนำกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง การทำขนมโดนัทจิ๋ว และกิจกรรมห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ออกให้บริการ ณ วัดศรีบุญเรือง หมู่ 4 ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : สกร.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :203
ศกร.ตำบลไคสี ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำปลาร้าบอง 15 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 15–17 มิถุนายน 2566 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และทักษะอาชีพการทำปลาร้าบองสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ บ้านโนนศิลา ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :196
โครงการการทำส้มปลาชะโดยรรจุ๓ัณฑ์ และแพพกิ้ง
โพสเมื่อ :2023-09-14 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :180
พัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2023-09-13 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :239
พัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรช่างเชื่อม รุ่นที่ 1 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง(หลักสูตรช่างเชื่อม) จำนวน 16 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 20-23เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 สถานที่จัด สกร.ตำบลบ้านต้อง บ้านดอนเสียด หมู่ 3 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-13 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :247
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลบ้านต้อง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย วันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-13 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :204
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลบ้านต้อง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย วันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-13 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :241
พัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรช่างเชื่อม รุ่นที่ 1 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง(หลักสูตรช่างเชื่อม) จำนวน 16 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 20-23เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 สถานที่จัด สกร.ตำบลบ้านต้อง บ้านดอนเสียด หมู่ 3 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-13 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :241
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรช่างเชื่อม รุ่นที่ 2 จำนวน 13 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 27-29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 สถานที่จัด สกร.ตำบลบ้านต้อง บ้านดอนเสียด หมู่ 3 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-13 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :259
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง(หลักสูตรช่างฝ้าเพดาน) จำนวน 16 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 2-5 เดือน สิงหาคมพ.ศ.2566 สถานที่จัด สกร.ตำบลบ้านต้อง บ้านดอนเสียด หมู่ 3 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-13 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :220
โครงการห้องสมุดชาวตลาด ในระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ตลาดสดบ้านดอนเสียด หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-13 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :229
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรช่างปูกระเบื่อง ในระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2566 ณ สกร.อำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-13 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :174
สกร.ตำบลชัยพร ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน๓๐ ชม. หลักสูตรการทำขนมไทย (๑๕ ชม.) ในระหว่างวันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่ ตำบลชัยพรจำนวน ๑๐ คน
โพสเมื่อ :2023-09-13 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :204
สกร.ตำบลชัยพร ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน๓๐ ชม. หลักสูตรผ้าพิมพ์ลายจากพืชธรรมชาติ (๑๕ ชม.) ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่ ตำบลชัยพรจำนวน ๑๐ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นางสาวถวิล มงคลแสน
โพสเมื่อ :2023-09-13 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :205
สกร.ตำบลชัยพร ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ๓๑ ชม.ขึ้นไป หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากหวาย (๓๕ ชม.) ในระหว่างวันที่ ๑๖-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่ ตำบลชัยพรจำนวน ๑๑ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นางนฤมล บุตรใส
โพสเมื่อ :2023-09-13 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :175
สกร.ตำบลชัยพร ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิต และสมองของผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยกลุ่มเป้าคือผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลชัยพร โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก รพ.สต.ชัยพร
โพสเมื่อ :2023-09-13 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :179
สกร.ตำบลชัยพร ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการค้าออนไลน์ ในระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่ ตำบลชัยพรจำนวน ๓๐ คน
โพสเมื่อ :2023-09-13 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :169
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลโสกก่าม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย วันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2023-09-11 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :211
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลโสกก่าม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมการทำปุ๋ยหมัก สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2023-09-11 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :176
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลโสกก่าม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา สรก.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2023-09-11 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :197
สกร.ตำบลโสกก่าม สกร.ตำบลน้ำจั้น สกร.ตำบลบ้านต้อง จัดอบรมโครงการอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ สถานที่ สกร.ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-11 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :208
กศน.ตำบลโสกก่าม กศน.ตำบลน้ำจั้น กศน.ตำบลบ้านต้อง จัดโครงการพัฒนาทักษะความรู้นักศึกษา ศสกร.อำเภอเซกา ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
โพสเมื่อ :2023-09-11 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :194
โครงการอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
โพสเมื่อ :2023-09-11 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :259
โครงการอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 13 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2023-09-11 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :225
ระหว่างวันที่ ๔-๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต บ้านหนังสือชุมชน ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ชุมชนภูมิปัญญา ท้องถิ่นกลุ่มอาชีพ ณ สกร.อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โพสเมื่อ :2023-09-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :266
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน นระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ บ้านดอนเสียด หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-11 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :173
โครงการสูงวัยใส่ใจตนเอง วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสวนหม่อน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-11 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :193
โครงการสูงวัยใส่ใจตนเอง วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่งทรายจก หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-11 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :174
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา นำโดย นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2023-09-10 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :205
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา จัดอบรมโครงการพัฒนารูปปบการจัดการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรม ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2023-09-10 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :191
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย วันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2023-09-10 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :189
วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไล ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด พร้อมด้วย รับสมัครสมาชิกห้องสมุด ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2023-09-10 ผู้โพส : สกร.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :231
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ สกร.อำเภอศรีวิไล จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรช่างทาสี
โพสเมื่อ :2023-09-10 ผู้โพส : สกร.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :243
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไล และคณะครู กศน.ตำบลชุมภูพร ได้ออกหมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2023-09-10 ผู้โพส : สกร.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :221
ศกร.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำขนมไทย ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฏาคม 2566 ณ บ้านป่งไฮ หมู่ที่1 ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2023-09-09 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :221
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะครู สกร.อภเอศรีวิไล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "ปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โพสเมื่อ :2023-09-09 ผู้โพส : สกร.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :225
ในวันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 น.ส.ฤทัยรัตน์ งามสิทธิ์ เเละ น.ส.อนงค์รักษ์ พรหมภักดี ได้นำนักศึกษา สกร.อำเภอศรีวิไล เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการใช้เเละการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ด้านสิ่งเเวดล้อม ประเภท นวัตกรรมจากขยะ ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้นำเสนอโครงงานเข้าเเข่งขัน “ เรื่อง ตะเกียบรักษ์โลก”
โพสเมื่อ :2023-09-09 ผู้โพส : สกร.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :227
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไล และคณะครู กศน. อำเภอศรีวิไล ด้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยมีกิจกรรม แจกใบความรู้ เรื่องยาไซยาไนด์ (Cyanide)
โพสเมื่อ :2023-09-09 ผู้โพส : สกร.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :220
กศน.อำเภอศรีวิไลร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ในวันอาทิตย์ที่14 พ.ค.2566
โพสเมื่อ :2023-09-09 ผู้โพส : สกร.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :233
วันที่ 25 เมษายน 2566 นางสาว สิริมล อินทรสร้อย บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไล ด้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2023-09-09 ผู้โพส : สกร.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :220
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Movavi Video Editor ระหว่าง วันที่ 20-22 มีนาคม 2566
โพสเมื่อ :2023-09-09 ผู้โพส : สกร.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :223
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัย ยาเสพติด
โพสเมื่อ :2023-09-09 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :227
โครงการ/กิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตร ช่างกระจกเเละอลูมิเนียม จำนวน 32 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-09-09 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :215
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรช่างอลูมิเนียม รุ่น 2 จำนวน 25 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-09-09 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :224
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมเเละชุมชน/โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมเเละชุมชน"การบริหารจัดการขยะในชุมชน"
โพสเมื่อ :2023-09-09 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :214
สกร.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำขนมไทย ณ บ้านเหล่าสวนกล้วย
โพสเมื่อ :2023-09-09 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :198
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ"ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฏจราจรเเละความปลอดภัยในชีวิต"
โพสเมื่อ :2023-09-08 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :227
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การเเปรรูปกล้วย จำนวน 10 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-09-07 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :220
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรปลาร้าบองสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จำนวน 15 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-09-07 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :217
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร น้ำพริกปลานิล จำนวน 15 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-09-07 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :204
โครงการสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษา สกร.ตำบลนาแสง 1/2566
โพสเมื่อ :2023-09-07 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :195
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันปัญหายาเสพติด สกร.ตำบลนาแสง 1/2566
โพสเมื่อ :2023-09-07 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :190
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1/2566 และมอบวุฒิให้กับผู้สำเร็จการศึกษา สกร.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2023-09-07 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :188
พัฒนาฝึกอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร น้ำปั่นฟรุ้งฟริ้งสร้างรายได้ สกร.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2023-09-07 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :189
พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร น้ำปั่นเพื่อสุขภาพ สกร.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2023-09-07 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :183
การจัดการเรียนการสอน พบกลุ่ม สกร.ตำบลนาแสง 1/2566
โพสเมื่อ :2023-09-07 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :198
พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำไข่เค็มสมุนไพร สกร.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2023-09-07 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :189
พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมงหลักสูตรช่างอลูมิเนียม สกร.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2023-09-07 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :186
วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอปากคาด ได้เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ หอประชุมอำเภอปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหยุดยั้ง และลดระดับการขยายตัวของปัญหายาเสพติดในพื้นที่พัฒนาและเพิ่มประสิธิภาพบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พัฒนาหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
โพสเมื่อ :2023-09-07 ผู้โพส : สกร.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :208
วันที่ 5 กันยายน 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการส่งมอบบ้านให้คนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บ้านพักนางหนูแต๋ว นาสิงห์พร้อม ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-07 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :186
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2566 ศกร.ตำบลสมสนุก ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการศูนย์ดิจิตอลชุมชนในการอบรมประชาชน ที่ ศกร.ตำบลสมสนุก
โพสเมื่อ :2023-09-07 ผู้โพส : สกร.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :196
วันที่ 4 กันยายน 2566 สกร.อำเภอปากคาด ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงาน ศส.ปชต.ตำบลปากคาด โดยคณะกรรมการจากส่วนกลาง กกต.ภาค8 และกกต.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-07 ผู้โพส : สกร.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :206
วันที่ 1 กันยายน 2566นางมณีนุช วัดทอง ผอ.สกร.อำเภอปากคาด พร้อมด้วย บุคลากร สกร.อำเภอปากคาด เข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ และจัดนิทรรศการ ณ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-07 ผู้โพส : สกร.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :197
วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นางสาววรุณี ท้าวดี เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2566)
โพสเมื่อ :2023-09-07 ผู้โพส : สกร.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :195
โครงการกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรเลี้ยงกบในกระชังบก (หลักสูตร ๒๐ชม.)
โพสเมื่อ :2023-09-07 ผู้โพส : ตำบลนากั้ง
จำนวนผู้เข้าชม :221
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน๓๐ ชม.) หลักสูตรการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
โพสเมื่อ :2023-09-06 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :168
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาชีพระยะสั้น หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง รุ่นที่2
โพสเมื่อ :2023-09-06 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :150
วันที่ 1 กันยายน 2566 นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน สกร.อำเภอบุ่งคล้า ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเดินงานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเดอะวันคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-04 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :202
วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-31 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :308
วันที่ 30 สิงหาคม 2566สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า ได้ดำเนินการ โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้” 8 กันยายน วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้” โดยมี นายพิระชาติ คุณมี ปลัดอาวุโสฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-08-31 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :236
ระหว่างวันที่ ๒๐ กรกฎาคม-๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ จัดโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย นักศึกษาชาย ๒ คน หญิง ๒ คน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :283
ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มไทยมีงานทำเพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับสู่ตลาดแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสามารถศึกษาข้อมูลได้จาก Infographic ดังนี้
โพสเมื่อ :2023-08-29 ผู้โพส : สกร.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :253
ระหว่างวันที่ 23 24 สิงหาคม 2566 ศกร.ตำบลศรีสำราญจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมหลักสูตรการค้าออนไลน์ ณ ศกร.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2023-08-29 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :243
วันที่ 22- 23 สิงหาคม 2566 ศกร.ตำบลป่าแฝก จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลกิจกรรมหลักสูตรการค้าออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ตำบลป่าแฝก
โพสเมื่อ :2023-08-28 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :304
วันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า ได้ดำเนินการจัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ N-NET ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ณ สนามสอบโรงเรียนบุ่งคล้านคร
โพสเมื่อ :2023-08-28 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :215
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ได้มอบหมายให้นายวีระพงษ์ องค์จะโปะ ครูช่วย และนางพวงเพชร พรหมอารักษ์ ครูสกร.ตำบล เข้ารับการประชุมชี้แจงสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-26 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :218
ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ได้นำบุคลาทางการศึกษา นางสาวฐิติญาพร จงจอหอ ครู สกร.ตำบล และนางสาวอุดมพร ประจักษ์โก เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำ Application หน่วยจัดการเรียนรู้ ณ สถาบัน กศน.ภาคตะสันออกเฉียงเหนือ
โพสเมื่อ :2023-08-26 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :226
วันที่ 22- 23 สิงหาคม 2566 ศกร.ตำบลพรเจริญ จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลกิจกรรมหลักสูตร Digital Literacyการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อการมีงานทำ ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2023-08-24 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :303
ศกร.ตำบลวังชมภู ได้จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมหลักสูตร Digital Literacy การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อการมีงานทำ ประจำภาคเรียนที่๑/๒๕๖๖ ณ ตำบลวังชมภู ระหว่างวันที่๒๒-๒๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ มีเป้าหมายทั้งหมดวันละ ๓๐ คน ในวันที่๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการได้๓๕คน โดยเป็นหญิงทั้งหมด ๒๕คน เป็นชาย๑๐คน และวันที่๒๓ สิงหาคม๒๕๖๖ ดำเนินการได้๓๔ คน เป็นหญิง๒๗คน เป็นชาย๗คน
โพสเมื่อ :2023-08-25 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :287
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา สรก.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2023-08-24 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :221
พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมงหลักสูตรช่างอลูมิเนียม
โพสเมื่อ :2023-08-24 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :251
พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมงหลักสูตรการทำไข่เค็มสมุนไพร
โพสเมื่อ :2023-08-24 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :249
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับและให้ความรู้เรื่องห้องสมุดประชาชน แก่คณะครูและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งคล้า สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ ห้องสมุดประชาชนบุ่งคล้า สกร.อำเภอบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-23 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :222
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.บุ่งคล้า ได้มอบหมายให้ครูและบุคลากร สกร.บุ่งคล้าดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล #หลักสูตร Digital literacy การใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อการมีงานทำ#การค้าออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจาก Online และOffline ณ กศน.ตำบลโคกกว้าง และ กศน.ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-08-21 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :218
วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดโครงการฐานเรียนรู้ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-21 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :389
วันที่ ๓-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ครูกศน.ตำบลดอนหญ้านาง ศรีสำราญ และหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการทำขนมไทย ๓๕ ชั่วโมง ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2023-08-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :301
วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรมน้อมนำจิตพัฒนาชีวิตนักศึกษา สกร.อำเภอพรเจริญ ณ วัดป่าวิเวกธรรมคุณ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :290
โครงการเติมเต็มความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2566 ของนักศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-08-18 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :233
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-08-18 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :243
โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ 1/2566
โพสเมื่อ :2023-08-18 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :244
คณะนิเทศภายในติดตามผล สกร.อำเภอพรเจริญ นิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 4)
โพสเมื่อ :2023-08-17 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :270
วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดโครงการศึกษาแหล่งธรรมะเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ จังหวัดหนองคาย
โพสเมื่อ :2023-08-17 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :288
วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดโครงการเคาะประตูบ้านส่งเสริมความเข้าใจป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ สกร.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2023-09-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :325
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ให้กับนักศึกษา สกร.อำเภอเซกา ณ หอประชุมอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-17 ผู้โพส : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :273
วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ให้กับนักศึกษา สกร.อำเภอเซกา ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-17 ผู้โพส : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :272
วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ให้กับนักศึกษา สกร.อำเภอเซกา ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-17 ผู้โพส : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :248
ในระหว่างวันที่ ๘-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดย นายพิทักษ์ ราชาทุม ผู้อำนวยการค่าย และนางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการฝึก พร้วมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอเซกา และบุคลากร สกร.อำเภอศรีวิไล จัดโครงการค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ให้กับนักศึกษา สกร.อำเภอเซกา รุ่นที่ ๖๐๙๗/ บก.๑๘ นักศึกษา สกร.อำเภอศรีวิไล รุ่นที่ ๖๐๙๙/บก.๑๙ นายประเวช เหล่าประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติในพิธิปิดโครงการ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒๔ อำเภอเมืองบึงกาฟั จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-17 ผู้โพส : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :285
ในระหว่างวันที่ ๕-๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมโครงการภาษาอักฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ *หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการขายสินค้าและการบริการ* ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-17 ผู้โพส : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :246
ในระหว่างวันที่ ๓-๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา พร้อมด้วยครูและบุคลากร สกร.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมโครงการจัดกระบวนการเรียรรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สกร.อำเภอเซกา/ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๗ บ้านศรีพนา อำเภอเซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-17 ผู้โพส : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :242
วันที่ 3-10 สิงหาคม 2566 กศน.ตำบลพรเจริญ กศน.วังชมภู กศน.ศรีชมภู กศน.ป่าแฝก จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม.ขึ้นไป หลักสูตรการทำทองม้วนสมุนไพร ณ สกร.อำเภอพรเจริญ หมู่4 ตำบลพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 11 คน ดำเนินการได้ 12 คน
โพสเมื่อ :2023-08-17 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :286
โครงการวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการแปรรูปปลา
โพสเมื่อ :2023-08-16 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :229
โครงการวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการแปรรูปกล้วย
โพสเมื่อ :2023-08-16 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :217
โครงการวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการทำขนมกระหรี่ปั๊บ
โพสเมื่อ :2023-08-16 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :201
ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 25566 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ เติมเต็มความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2566 ของนักศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-15 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :208
วันที่ 13 สิงหาคม 2566 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพานักศึกษารับมอบถุงยังชีพ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุใต้ฝุ่นขนุน จำนวน 9 ครัวเรือน ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน 3ตำบล โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการ ธกส.ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับราษฎรอำเภอบุ่งคล้า ที่ได้รับผลกระทบจากพายุใต้ฝุ่นขนุน จำนวน 244 ครัวเรือน ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน 16 หมู่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายคมกฤต บุญทอง นายอำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยส่วนราชการ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และประชาชนชาวอำเภอบุ่งคล้าร่วมให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ :2023-08-15 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :231
12 สิงหาคม 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ได้มอบให้ข้าราชการครูและบุคลากร สกร.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 และร่วมพิธีถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-15 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :210
วันที่ 8 สิงหาคม 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า นายวีระพงษ์ องค์จะโปะ ครูผู้ช่วย และนางสาวกนกอร สาสอน ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-15 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :209
วันที่ 5 สิงหาคม 2566 นำโดยนางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า โดยมีนางสาวพิญญาลักษณ์ ศาสนสุพิน และนายเฉลิม อุดมกันต์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ณ จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ :2023-08-15 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :261
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผอ.สกร.อำเภอบุ่งคล้า ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมหน้าที่พลเมืองดี สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-15 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :247
วันที่ 3 สิงหาคม 25566 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก สกร.อำเภอบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-15 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :219
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชม.) หลักสูตรการทำขนมไทย ระหว่างวันที่ ๘–๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 256๖ ณ สกร.ตำบลน้ำจั้น ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-14 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :245
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ.กศน.ตำบลดงบัง ระหว่างเดือน พ.ค - ก.ย 2566
โพสเมื่อ :2023-08-14 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :198
กศน.ตำบลดงบัง ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดล ณ.สกร.อำเภอบึงโขงหลง ระหว่างวันที่ 10-10 สิงหาคม 2566
โพสเมื่อ :2023-08-14 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :264
กศน.ตำบลดงบัง จัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป โครงการการเลี้ยงกบในบ่อดิน ระหว่างวันที่ 20-26 กรกฎาคม 2566 ณ.สกร.อำเภอบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จัหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-14 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :192
กศน.ตำบลดงบัง จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)โครงการหมูแดดเดียว ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566 ณ.ศาลากองทุนบ้านดงบัง หมู่ที่ 5 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จัหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-14 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :213
กศน.ตำบลดงบัง ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมสุขภาพกายจิต ผู้สูงวัยในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ.สกร.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2023-08-14 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :229
กศน.ตำบลดงบัง ร่วมจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะผู้สูงอายุ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ.สกร.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2023-08-14 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :227
กศน.ตำบลดงบัง ร่วมจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตพิชิตโรค ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ.สกร.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2023-08-14 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :193
กศน.ตำบลดงบัง ร่วมกิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ โครงการการปลูกกล้วยหอมทอง ณ.สกร.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2023-08-14 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :171
กศน.ตำบลดงบังร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการการปลูกผักในกระถางยางรถยนต์ ณ.บ้านดงบัง หมู่ที่ 5 ตำบลดงบัง
โพสเมื่อ :2023-08-14 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :147
กศน.ตำบลดงบัง จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)โครงการปลาแดดเดียว ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2566 ณ.ศาลากองทุนบ้านดงบัง หมู่ที่ 5 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จัหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-14 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :156
กศน.ตำบลดงบัง เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ.วัดถ้ำผาแด่น จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 27 มิถุนายน 2566
โพสเมื่อ :2023-08-14 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :145
กศน.ตำบลดงบัง เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต พิชิตโรค ระหว่าวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566
โพสเมื่อ :2023-08-14 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :151
กศน.ตำบลดงบัง ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ ณ...ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบึงโขงหลง ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566
โพสเมื่อ :2023-08-14 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :154
วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดโครงการค่ายวิชาการเติมความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสกร.อำเภอพรเจริญ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :282
วันที่ ๑๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดป่าวิเวกธรรมคุณ แล้วเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราช วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :252
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำแหนมคลุก วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 สถานที่ บ้านราษฎร์สำราญ เป้าหมาย 6 คน ดำเนินการได้ 7 คน เป็นหญิง 7 คน
โพสเมื่อ :2023-08-11 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :291
ตำบลดอนหญ้านาง ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสููตรการทำเค้กกล้วยหอม วันที่ 22 กรกฏาคม 2566 สถานที่ บ้านดอนหญ้านาง เป้าหมาย 6 คน ดำเนินการได้ 7 คน เป็นหญิง 7 คน
โพสเมื่อ :2023-08-11 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :285
ตำบลดอนหญ้านาง ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำแหนมคลุก วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 สถานที่ บ้านดอนน้อย เป้าหมาย 6 คน ดำเนินการได้ 6 คน เป็นหญิง 6 คน
โพสเมื่อ :2023-08-11 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :284
ตำบลดอนหญ้านาง ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำสาคูไส้หมู วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สถานที่ บ้านดอนน้อย เป้าหมาย 6 คน ดำเนินการได้ 6 คน เป็นหญิง 6 คน
โพสเมื่อ :2023-08-11 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :272
ตำบลดอนหญ้านาง ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำแซนวิช วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 สถานที่ บ้านราษฎร์สำราญ เป้าหมาย 6 คน ดำเนินการได้ 6 คน เป็นหญิง 6 คน
โพสเมื่อ :2023-08-11 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :260
ีกศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตรการทำขนมทองม้วน จำนวน 5 ชั่วโมง/1 วัน วันที่11 สิงหาคม 2566 ณ บ้านวังชมภู มีเป้าหมายทั้งหมด 6 คน ดำเนินการได้ 7คน เป็นหญิง 7 คน
โพสเมื่อ :2023-08-10 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :271
ีกศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตรการทำขนมเทียนแก้ว ณ บ้านพูนผล ม.4 จำนวน 5 ชั่วโมง/1 วัน วันที่10 สิงหาคม 2566 มีเป้าหมายทั้งหมด 6 คน ดำเนินการได้ 7 คนเป็นหญิง 7 คน
โพสเมื่อ :2023-08-10 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :262
วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ วัดป่าดอนแก้ว ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-10 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :327
กศน.ตำบลป่าแฝกดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำห่อหมกปลา จำนวน 5 ชั่วโมง ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีเจริญ ตำบลป่าแฝก วันที่ 4 เดือนสิงหาคม 2566
โพสเมื่อ :2023-08-09 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :282
ีกศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตรการทำขนมเทียนแก้ว จำนวน 5 ชั่วโมง/1 วัน วันที่ ๙ สิงหาคม 2566 ณโนนสวาท มีเป้าหมายทั้งหมด ๖คน ดำเนินการได้ ๗ คนเป็นหญิง ๗ คน
โพสเมื่อ :2023-08-09 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :242
ีกศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตรการทำขนมดอกบัว หลักสูตร 5 ชั่วโมง/1 วัน ในวันที่ ๘ สิงหาคม 2566 ณ บ้านสร้างคำ ม.๓ ต.วังชมภู มีเป้าหมายทั้งหมด ๖ คน ดำเนินการได้ ๗ คนเป็นหญิง๗ คน
โพสเมื่อ :2023-08-09 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :253
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 กศน.ตำบลพรเจริญ จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำแซนวิช ณ บ้านสามแยก หมู่2 ตำบลพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 6 คน ดำเนินการได้ 7 คน
โพสเมื่อ :2023-08-08 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :264
กศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตรการทำขนมหม้อแกง จำนวน 5 ชั่วโมง/1 วัน ในวันที่ ๗ สิงหาคม 2566 มีเป้าหมายทั้งหมด 6คน ดำเนินการได้ 7 คนเป็นหญิง 7 คน
โพสเมื่อ :2023-08-08 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :244
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำ น้ำเต้าหู ณ.บ้านหนองทุ่ม ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2023-08-08 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :220
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำ ซาลาเปานึ่ง ณ.บ้านหนองทุ่ม ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2023-08-08 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :218
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำ ปอเปี๊ยะสด ณ.บ้านหนองทุ่ม ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2023-08-08 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :224
วันที่26 กรกฎาคม 2566 กศน.ตำบลพรเจริญจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำขนมเทียน ณ บ้านศรีอุดม หมู่3 จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 6 คน ดำเนินการได้ 8 คน
โพสเมื่อ :2023-08-07 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :275
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมขน การทำขนมทองม้วนและบรรจุภัณฑ์(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2023-08-07 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :243
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมขน การทำเนื้อแดดเดียวและบรรจุภัณฑ์(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2023-08-07 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :271
วันที่ 4 ก.ค.66 ร่วมงานประกวดกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2023-08-04 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :195
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กศน.ตำบลพรเจริญ จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำขนมสอดไส้ ณ บ้านพรเจริญ หมู่10 ตำบลพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 6 คน ดำเนินการได้ 9 คน
โพสเมื่อ :2023-08-04 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :260
วันที่26 กรกฎาคม 2566 กศน.ตำบลพรเจริญจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำขนมเทียน ณ บ้านศรีอุดม หมู่3 จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 6 คน ดำเนินการได้ 8 คน
โพสเมื่อ :2023-08-04 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :237
กศน.ตำบลป่าแฝก จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบ กลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำแซนวิช วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ ศาลประชาคมบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 4ตำบลป่าแฝก
โพสเมื่อ :2023-08-04 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :246
กศน.ตำบลป่าแฝก จัดฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น กลุ่มใจ หลักสูตร การทำเค้กกล้วยน้ำว้า วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ที่ บ้านศรีวิชัย หมู่ 6
โพสเมื่อ :2023-08-04 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :286
กศน.ตำบลป่าแฝกจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรไม่เกิน 30ชั่วโมง กลุ่มการทำแหนมคลุก วันที่27 กรกฏาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 3 บ้านไชยศรีตำบลป่าแฝก
โพสเมื่อ :2023-08-04 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :288
กศน.ตำบลป่าแฝกจักการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรระยะสั้น กลุ่มการทำกะหรี่ปั๊บ ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีมงคลตำบลป่าแฝก วันที่ 25 กรกฏาคม 2566
โพสเมื่อ :2023-08-04 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :255
วันที่ 3สิงหาคม 2566 กศน.ตำบลพรเจริญ จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำแหนมคลุก ณ บ้านอุดมพร หมู่9 ตำบลพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 6คนดำเนินการ ได้ 7
โพสเมื่อ :2023-08-04 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :278
วันที่ 31กรกฎาคม 2566 กศน.ตำบลพรเจริญ จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำแหนมคลุก ณ บ้านเอราวัณ หมู่11 ตำบลพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 6คน ดำเนินการได้ 8 คน
โพสเมื่อ :2023-08-03 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :257
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจการทำกะหรีปั๊บ บ้านนาล้อม วันที่ 26 ก.ค.66
โพสเมื่อ :2023-08-03 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :257
กลุ่มสนใจ การทำกะหรี่ปั๊บ บ้านนาทอง วันที่ 31 ก.ค.66
โพสเมื่อ :2023-08-03 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :239
กลุ่มสนใจ การทำแซนวิช บ้านนาทอง วันที่ 27 ก.ค.66
โพสเมื่อ :2023-08-03 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :224
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำแหนมหมู ณ.บ้านหนองทุ่ม ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2023-08-02 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :271
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำสลัดโรลเพื่อสุขภาพ ณ.บ้านหนองทุ่ม ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2023-08-02 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :247
วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำน้ำพริกนรก ณ บ้านโชคชัย หมู่ที่ 6 ต.ศรีสำราญ กลุ่มเป้าหมาย 6 คน จัดได้ 7 คน
โพสเมื่อ :2023-07-29 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :275
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำขนมหม้อแกง ณ บ้านโชคชัย หมู่ที่ 6 ต.ศรีสำราญ กลุ่มเป้าหมาย 6 คน จัดได้ 7 คน
โพสเมื่อ :2023-07-27 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :274
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 กศน.ตำบลศรีสำราญ สกร.อำเภอพรเจริญ จัดวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำไก่หยอง ณ บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ต.ศรีสำราญ กลุ่มเป้าหมาย 6 คนจัดได้ 7 คน
โพสเมื่อ :2023-07-26 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :270
วิทยากร อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวีถีประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2023-07-26 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :226
กลุ่มสนใจ การทำทองม้วน บ้านท่าศรีชมชื่น วันที่ 25 ก.ค.66
โพสเมื่อ :2023-07-26 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :272
กลุ่มสนใจ การทำกะหรี่ปั๊บ บ้านท่าศรีชมชื่น วีนที่ 24 ก.ค.66
โพสเมื่อ :2023-07-26 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :235
วันที่ 25 ก.ค.2566 กศน.ตำบลศรีสำราญจัดวิชาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำน้ำพริกนรก ณ บ้านนางาม ม.5 ต.ศรีสำราญ กลุ่มเป้าหมาย 6 คน ดำเนินการได้ 7 คน
โพสเมื่อ :2023-07-25 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :232
โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2023-07-25 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :232
สกร.ตำบลหนองทุ่มและศรช.หนองทุ่มจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566
โพสเมื่อ :2023-07-24 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :213
สกร.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจด้านการเงิน รุ่นที่ 2 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ บ้านกุดสิมเหนือ ม. 13 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-07-24 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :220
สกร.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจด้านการเงิน รุ่นที่ 1 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
โพสเมื่อ :2023-07-24 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :205
โครงการการจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้น่าอยู่สำหรับผู้สูงวัยรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่2
โพสเมื่อ :2023-07-24 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :209
สกร.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำขนมไทย
โพสเมื่อ :2023-07-24 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :187
สกร.ตำบลหนองทุ่ม ร่วมกิจกรรมฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566
โพสเมื่อ :2023-07-24 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :186
สกร.ตำบลหนองทุ่ม สกร.ตำบลเซกา และสกร.ตำบลซาง จัดโครงการอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ สกร.ตำบลซาง
โพสเมื่อ :2023-07-24 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :189
สกร.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2023-07-24 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :166
วันที่ 24 ก.ค.2566 กศน.ตำบลศรีสำราญจัดวิชาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำยำตะไคร้ทรงเครื่อง ณ บ้านโนนสว่าง ม.4 ต.ศรีสำราญ กลุ่มเป้าหมาย 6 คน ดำเนินการได้ 7 คน
โพสเมื่อ :2023-07-24 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :235
สกร.ตำบลหนองทุ่ม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2023-07-24 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :161
สกร.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำกระถางจากยางรถยนต์ ณ สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2023-07-24 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :144
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2566 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน สกร.อำเภอบุ่งคล้า หลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2 ศึกษาดูงานของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ตามหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลง Module 4 การเพิ่มพูนสมรรถนะจากการฝึกปฏิบัติในโครงการจริง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ และ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง (ศูนย์กรุงเทพ)
โพสเมื่อ :2023-07-24 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :217
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน สกร.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 /2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-07-24 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :209
วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน สกร.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วงงานภาครัฐจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ หอประชุมจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-07-24 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :203
วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผอ.สกร.อำเภอบุ่งคล้า ได้มอบหมายให้ นางสาวกนกอร สาสอน ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางร่วมกันในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก และต้อนรับคณะ นายแพทย์กฤษณพงษ์ ชุมพล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬและคณะออกมาติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-07-24 ผู้โพส : สกร.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :220
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.🎙📡 👩‍💻นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา ประชุมบุคลากร สกร.อำเภอเซกา เพื่อคลับเลื่อนงานการปฏิบัติงานของบุคลากร สกร.อำเภอเซกา ติดตามผลการดำเนินงานของครูและบุคลากรในหน่วยงานประจำสัปดาห์
โพสเมื่อ :2023-07-24 ผู้โพส : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :260
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ จัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรการทำแซนวิช เป้า ๓ คน ดำเนินการได้ ๗ คน
โพสเมื่อ :2023-07-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :238
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ จัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรการทำสลัดโรล เป้า ๓ คน ดำเนินการได้ ๗ คน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-07-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :273
โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ รุ่นที่2 วันที่ 21 กรกฎาคม พศ.2566
โพสเมื่อ :2023-07-23 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :212
โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ รุ่นที่1 วันที่ 20 กรกฎาคม พศ.2566
โพสเมื่อ :2023-07-23 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :202
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน๓๐ ชม.) หลักสูตร การทอผ้าพื้นเมือง จำนวน ๑๖ ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-07-23 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :199
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน๓๐ ชม.) หลักสูตรการทอเสื่อจากกก จำนวน ๑๓ ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-07-23 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :200
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ จัดโครงการการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถณะทางกายจิต และสมองของผู้สูงอายุ ( มิติสุขภาพ กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยยางยืด ) ณ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :336
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น ติดตามการดำเนินกิจกรรม บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2023-07-21 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :214
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น จัดโครงการการจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้น่าอยู่ สำหรับผู้สูงวัย
โพสเมื่อ :2023-07-21 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :256
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น จัดโครงการการจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้น่าอยู่ สำหรับผู้สูงวัย
โพสเมื่อ :2023-07-21 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :241