สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
ภาพกิจกรรม :โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรมในวันที่ 25 มกราคม 2562 กศน.ตำบลโคกก่อง เล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เพื่อส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลฃสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสังคมสีเขียว จึงได้จัดทำกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนและชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี


 
 
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.210.85.190
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 03/12/2565
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 8337229