สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document

ข่าว ศูนย์การศึกษาอำเภอ
กศน.ฝึกอาชีพให้กับประชาชน 1 คน 1 อาชีพ ต.ท่าสะอาด
กศน.ฝึกอาชีพให้กับประชาชน 1 คน 1 อาชีพ ต.ท่าสะอาด ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 89 ] วันที่ประกาศ : 2016-04-01
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ม.ต้นต.โคกกว้าง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ม.ต้นต.โคกกว้าง ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 68 ] วันที่ประกาศ : 2016-03-23
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาผู้พิการ ต.หนองเดิ่น ระดับประถม
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาผู้พิการ ต.หนองเดิ่น ระดับประถม ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 36 ] วันที่ประกาศ : 2016-03-23
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาพิการระดับม.ต้น ตำบลบุ่งคล้า
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาพิการระดับม.ต้น ตำบลบุ่งคล้า ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 51 ] วันที่ประกาศ : 2016-03-23
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาพิการระดับประถมศึกษาตำบลบุ่งคล้า
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาพิการระดับประถมศึกษาตำบลบุ่งคล้า ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 44 ] วันที่ประกาศ : 2016-03-23
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ม.ต้นต.โคกกว้าง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ม.ต้นต.โคกกว้าง ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 12 ] วันที่ประกาศ : 2016-03-23
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาพิการระดับม.ปลาย ตำบลบุ่งคล้า
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาพิการระดับม.ปลาย ตำบลบุ่งคล้า ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 39 ] วันที่ประกาศ : 2016-03-23
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการประถมต.โคกกว้าง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการประถมต.โคกกว้าง ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 41 ] วันที่ประกาศ : 2016-03-23
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาพิการระดับประถมศึกษาตำบลบุ่งคล้า
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาพิการระดับประถมศึกษาตำบลบุ่งคล้า ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 39 ] วันที่ประกาศ : 2016-03-23
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาพิการตำบลโคกกว้าง ม.ปลาย
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาพิการตำบลโคกกว้าง ม.ปลาย ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 25 ] วันที่ประกาศ : 2016-03-23
จัดกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอนนักศึกษาผู้พิการ ตำบลหนองเดิ่น ระดับม.ต้น
จัดกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอนนักศึกษาผู้พิการ ตำบลหนองเดิ่น ระดับม. ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 30 ] วันที่ประกาศ : 2016-03-23
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
"ค่ายเรียนรู้ค่านิยมหลัก รักเศรษฐกิจพอเพียง" ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 129 ] วันที่ประกาศ : 2016-03-16
โครงการเปิดประตูสู่อาเซียน ณ ห้องสมุดประชาชน กศน. อำเภอบุ่งคล้า วันที่ 1 มีนาคม 2559
โครงการเปิดประตูสู่อาเซียน ณ ห้องสมุดประชาชน กศน. อำเภอบุ่งคล้า วันที่ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 62 ] วันที่ประกาศ : 2016-03-04
กศน.ตำบลบุ่งคล้า จัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบและแจ้งการสอบปลายภาคเรียน 2/58 และจัดกิจกรรมาสอนเสริมติดนิเทศกิจกรรม โดยครูสายทอง พรมอารักษ์ วันที่3 /03 /59
กศน.ตำบลบุ่งคล้า จัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบและแจ้งการสอบป ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 87 ] วันที่ประกาศ : 2016-03-04
การเรียนช่างเซื่อมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อการมีงานทำ ณ ศูนย์การเรียนบ้านโนนไพศาล หมู่ ๕ ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙
การเรียนช่างเซื่อมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อการมีงานทำ ณ ศูนย์การเรียนบ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 36 ] วันที่ประกาศ : 2016-03-02
การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคเกษตรและชนบท วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านขามเปี้ย ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 36 ] วันที่ประกาศ : 2016-03-01
การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคเกษตรและชนบท วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านหนองเดิ่น ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 109 ] วันที่ประกาศ : 2016-03-01
การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคเกษตรและชนบท บ้านซำบอน หมู่ 8 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 131 ] วันที่ประกาศ : 2016-03-01
โครงการสวัสดิการน่ารู้ผู้พิการอยู่ดีมีสุข ณ กศน.ตำบลโคกกว้าง ต. โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการสวัสดิการน่ารู้ผู้พิการอยู่ดีมีสุข ณ กศน.ตำบลโคกกว้าง ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 30 ] วันที่ประกาศ : 2016-02-26
โครงการสวัสดิการน่ารู้ผู้พิการอยู่ดีมีสุข ณ กศน.หนองเดิ่น ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการสวัสดิการน่ารู้ผู้พิการอยู่ดีมีสุข ณ กศน.หนองเดิ่น ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 34 ] วันที่ประกาศ : 2016-02-26
จังหวัดเคลื่อนที่บ้านภูสวาท ม.6 ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
จังหวัดเคลื่อนที่บ้านภูสวาท ม.6 ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 109 ] วันที่ประกาศ : 2016-02-26
โครงการสวัสดิการน่ารู้ผู้พิการอยู่ดีมีสุข บ้านนาจาน ม.4 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการสวัสดิการน่ารู้ผู้พิการอยู่ดีมีสุข บ้านนาจาน ม.4 ต.บุ่งคล้า อ.บ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 53 ] วันที่ประกาศ : 2016-02-26
ประชุมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ณ กศน. ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ณ กศน. ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 32 ] วันที่ประกาศ : 2016-02-26
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ (ช่างเชื่อม) ณ บ้านโนนไพศาล ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า วันที่ 5 - 19 กุมภาพันธ์2559
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ (ช่างเชื่อม) ณ บ้านโนนไพศาล ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 28 ] วันที่ประกาศ : 2016-02-26
โครงการจัดกระบวนการเรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(การทำบัญชีครัวเรือน) ณ ศาลาประชาคมหมูบ้าน บ้านหาดแฮ ม.3 ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
โครงการจัดกระบวนการเรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(การทำบัญชีครัวเรือน) ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 45 ] วันที่ประกาศ : 2016-02-26
จัดอบรมโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การทำบัญชีครัวเรือน) ณ วัดบ้านดอนแพง ตำบลบุ่งคล้า ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
จัดอบรมโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การทำบัญชีครัวเรือน) ณ วัดบ้านดอ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 67 ] วันที่ประกาศ : 2016-02-26
แจ้งกำหนดการสอบวัดผลประเมินระดับชาติ(n-net)ทุกระดับชั้น สอบวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนศรีวิไลวิทยา
แจ้งกำหนดการสอบวัดผลประเมินระดับชาติ(n-net)ทุกระดับชั้น สอบวันที่ 14 ก ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 122 ] วันที่ประกาศ : 2016-03-08
การรับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลดอนหญ้านาง ปีการศึกษา 2/2558
การรับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลดอนหญ้านาง ปีการศึกษา 2/2558 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 78 ] วันที่ประกาศ : 2016-01-20
การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลดอนหญ้านาง 2/2558
การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลดอนหญ้านาง 2/2558 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 65 ] วันที่ประกาศ : 2016-02-01
แจ้งนักศึกษาสอบปลายภาคเรียน 2/2558
แจ้งนักศึกษาสอบปลายภาคเรียน 2/2558 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 116 ] วันที่ประกาศ : 2018-03-12
กศน.พรเจริญเชิญชวนท่องเที่ยวมหัศจรรย์บัวริมบึง@หนองเลิง
กศน.พรเจริญเชิญชวนท่องเที่ยวมหัศจรรย์บัวริมบึง@หนองเลิง ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 89 ] วันที่ประกาศ : 2016-01-05
กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมถวายความจงรักภักดี 5 ธันวามหาราช 2558
กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมถวายความจงรักภักดี 5 ธันวามหาราช 2558 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 60 ] วันที่ประกาศ : 2015-12-08
กศน.ตำบลนาแสงเปิดรับสมัคร นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทุกระดับชั้น
กศน.ตำบลนาแสงเปิดรับสมัคร นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 116 ] วันที่ประกาศ : 2016-02-03
กศน.ตำบลนาแสงเปิดรับสมัคร นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทุกระดับชั้น
กศน.ตำบลนาแสงเปิดรับสมัคร นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 143 ] วันที่ประกาศ : 2016-02-03
`กศน.ตำบลพรเจริญรับสมัครนักศึกษาใหม่
`กศน.ตำบลพรเจริญรับสมัครนักศึกษาใหม่ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 146 ] วันที่ประกาศ : 2015-11-18
กศน.อำเภอปากคาด จัดพิธีมอบวุฒิการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2558
กศน.อำเภอปากคาด จัดพิธีมอบวุฒิการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2558 เมื่อวันท ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 65 ] วันที่ประกาศ : 2015-11-16
กศน.อำเภอศรีวิไล เปิดรับสมัครนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทุกระดับชั้น เรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
กศน.อำเภอศรีวิไล เปิดรับสมัครนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 81 ] วันที่ประกาศ : 2015-11-22
โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย วันที่ 10 มิ.ย.2558 ณ กศน.ตำบลสมสนุก ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 57 ] วันที่ประกาศ : 2015-08-24
โครงการประชาธิปไตยตามวิธีพอเพียง
โครงการประชาธิปไตยตามวิธีพอเพียง วันที่ 20 พ.ค.2558 ณ กศน.ตำบลสมสนุก ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 77 ] วันที่ประกาศ : 2015-08-24
โครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ กศน.อำเภอเซกา
ขอเชิญร่วม โครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ จัดโดย กศน.อำเภอเซกา ร ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 145 ] วันที่ประกาศ : 2015-08-14
กศน.อำเภอเซกา ร่วมกับ กศน.อำเภอบึงโขงหลง จัดกิจกรรมโครงการกีฬา
กศน.อำเภอเซกา ร่วมกับ กศน.อำเภอบึงโขงหลงจัดกิจกรรมโครงการกีฬา กศน. ขึ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 67 ] วันที่ประกาศ : 2015-07-22
กศน.อำเภอเซกา ร่วมกับ กศน.อำเภอบึงโขงหลง จัดโครงการกีฬา กศน.
กศน.อำเภอเซกา ร่วมกับ กศน.อำเภอบึงโขงหลง จัดโครงการกีฬา กศน. ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 63 ] วันที่ประกาศ : 2015-07-24
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษากศน.อำเภอบึงโขงหลง
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษากศน.อำเภอบึงโขงหลง วันที่17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 95 ] วันที่ประกาศ : 2015-07-22
กศน.อำเภอศรีวิไล ประชุมคัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษา
กศน.อำเภอศรีวิไล ประชุมคัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษา ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 95 ] วันที่ประกาศ : 2015-07-14
กศน.อำเภอเซกา เชิญร่วมจัดโครงการเรียนรู้ ฝึกทักษะภาษาอาเซี่ยน
กศน.อำเภอเซกา เชิญร่วมจัดโครงการเรียนรู้ ฝึกทักษะภาษาอาเซี่ยน ใน วันท ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 88 ] วันที่ประกาศ : 2015-07-13
แจ้งสอบประเมิณระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
แจ้งสอบประเมิณระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 92 ] วันที่ประกาศ : 2015-07-10
โครงการค่ายทักษะวิชาการ
โครงการค่ายทักษะวิชาการ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 134 ] วันที่ประกาศ : 2015-07-14
จดหมายข่าวศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร ฉบับที่3 ประจำเดือน มีนาคม 2558
จดหมายข่าวศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร ฉบับที่3 ป ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 80 ] วันที่ประกาศ : 2015-05-29
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 34.204.194.190
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 20/09/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 7
จำนวนผู้เข้า
: 2390012