กรุณาอ่านก่อนใช้งาน
 
โปรแกรมนี้ ใช้ได้กับ browser : Google Chorme แเล Firefox เท่านั้น