สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
ภาพกิจกรรม :กิจกรรมที่คั้นหนังสือสุภาษิตคำพังเพย

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือนมิถุนายน -กิจกรรมที่คั้นหนังสือสุภาษิตคำพังเพย ๒.วัตถุประสงค์ ๒.๑. เพื่อกระตุ้นความสนใจเด็กและเยาวชนในการอ่านหนังสือ ๒.๒. เพื่อจูงใจให้เด็กและเยาวชนอ่านหนังสือ และเกิดนิสัยรักการอ่าน ๒.๓. เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนทำงานร่วมกัน ๒.๔. เพื่อเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ๒.๕. เพื่อให้ผู้ใช้มาใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้น ๓.เป้าหมายเชิงปริมาณ - เด็กและเยาวชนจำนวน ๓๐ คน ๔.เป้าหมายเชิงคุณภาพ ๔.๑.เด็กและเยาวชนเกิดความสนใจในอ่านหนังสือ ๔.๒. เด็กและเยาวชนเกิดนิสัยรักการอ่าน ๔.๓. เด็กและเยาวชนได้ทำงานร่วมกัน ๔.๔. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ๔.๕. ผู้ใช้มาใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้น


 
 
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.201.97.224
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 18/04/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 12
จำนวนผู้เข้า
: 12786592