สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
ภาพกิจกรรม :โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับประชาชน จึงได้จัดทำโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ขึ้นในพื้นที่โอท็อปนวัฒวิถี ๓ ตำบล มีตำบลโคกก่อง, ตำบลหอคำ, ตำบลบึงกาฬ เพื่อส่งเสริมให้มีทักษะภาษาอังกฤษ ในการประกอบอาชีพ การท่องเที่ยว ใช้สติและปัญญาในการดำเนินชีวิตด้วยความรอบคอบ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ


 
 
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 18.207.157.152
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/08/2565
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 7340835