สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
ภาพกิจกรรม :วันที่ ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา กศน.อำเภอพรเจริญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน หลักสูตรวิทยากรกระบวนการ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมบีเค เพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มา กศน.อำเภอพรเจริญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน หลักสูตรวิทยากรกระบวนการ โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬในการนี้นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยในการจัดโครงการฯในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ และเทคนิคต่างๆในการเป็นวิทยากรกระบวนการ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการทำงานต่อไป มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น ๑๓๐ คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ,ข้าราชการ, ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน , ครู กศน.ตำบล , และพนักงานราชการสำนักงาน กศน.จังหวัด ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมบีเค เพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 18.205.176.85
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 21/11/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 2
จำนวนผู้เข้า
: 2571434