สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
ภาพกิจกรรม :กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย หมู่บ้านไม่ขายเสียง

โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกคน มีความเชื่อมั่นศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเพื่อต้องการต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง เพราะเป็นต้นเหตุนำไปสู่การถอนทุน การทุจริตคอรัปชั่น อันนำมาซึ่งความล้มเหลวของระบอบประชาธิปไตยในบ้านเรา และเป็นปัญหาบ้านเมืองแตกแยก แบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายเช่นในปัจจุบันนี้ ทำให้ประชาชนดูเหมือนว่าประชาธิปไตยล้มเหลว ซึ่ง คณะกรรมการ ศส.ปชต. การจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในหมู่บ้านไม่ขายเสียงต่อไป ทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำเพื่อนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด แต่ต้องการปลูกฝังจริยธรรมของระบอบประชาธิปไตยอันบริสุทธิ์


 
 
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 18.207.157.152
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/08/2565
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 7340820