สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
ภาพกิจกรรม :โครงการจิตอาสา กศน. “ร่วมแรงทำความดีด้วยหัวใจ”

โครงการจิตอาสา กศน. “ร่วมแรงทำความดีด้วยหัวใจ” ณ กศน. ตำบลโคกก่อง ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและจัดการศึกษามีจิตอาสา และสร้างความรู้ความเข้าใจการปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ซึ่งมีรูปแบบ การจัดกิจกรรมอบรมฝึกปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษา กศน.ตำบลโคกก่อง จำนวน ๔๐ คน


 
 
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 18.232.53.185
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 18/05/2565
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 6754836