สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
ภาพกิจกรรม :วันที่ 27-28 ธันวาคม 2560 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬมอบหมายให้นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professionnal Learning Community : PLC) เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ให้กับกลุ่มเป้าหมายครู กศน.สายครูผู้สอนในสังกัด จำนวน 117 คน ณ ห้องประชุม BK GRAND BALLROOM โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 

โดยมี ดร.ภิญโญ  ทองเหลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อร้าง  (ผลานิวรรต) เป็นวิทยากรดำเนินการอบรมและตัวแทนครู กศน.  จำนวน  10  คน  จาก กศน.อำเภอที่ผ่านการอบรมหลักสูตร STEM   Education จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมในปีงบประมาณ  2560 ที่ผ่านมาร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรมในครั้งนี้


 
 
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 54.226.58.177
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 20/01/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 2
จำนวนผู้เข้า
: 1791501