สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. กศน.ตำบลซาง
ที่ตั้ง บ้านซาง หมู่ 1 ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
วิสัยทัศน์ ประชาชนตำบลซาง ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพ เพื่อมีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกทีทุกเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
เอกลักษณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพที่ยังยืน
อัตลักษณ์ ไฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม
โทรศัพท์ 0810534084
โทรสาร 042489460
นางสุกัญญา คุณมาศ
หัวหน้า กศน.ตำบลกศน.ตำบลซาง

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
ร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
โพสเมื่อ :2019-08-04
จำนวนผู้เข้าชม :6

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษษ ประจำปี ๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2019-08-04
จำนวนผู้เข้าชม :10

กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2019-08-04
จำนวนผู้เข้าชม :6

ร่วมอบรมโครงการอบรมครูแกนนำเกษตรธรรมชาติ
โพสเมื่อ :2019-08-04
จำนวนผู้เข้าชม :7

กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาเสริมสวยเบื้องต้น
โพสเมื่อ :2019-08-04
จำนวนผู้เข้าชม :13

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2019-08-04
จำนวนผู้เข้าชม :9

โครงการพัฒนาผู้เรียนค่ายลูกเสือช่อสะอาด
โพสเมื่อ :2019-06-28
จำนวนผู้เข้าชม :46

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ร่วมโครงการ To Be Number One นักศึกษา กศน.อำเเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-06-13
จำนวนผู้เข้าชม :42


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 18.206.13.39
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 22/08/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 9
จำนวนผู้เข้า
: 2304814