สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. กศน.ตำบลซาง
ที่ตั้ง บ้านซาง หมู่ 1 ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
วิสัยทัศน์ ประชาชนตำบลซาง ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพ เพื่อมีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกทีทุกเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
เอกลักษณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพที่ยังยืน
อัตลักษณ์ ไฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม
โทรศัพท์ 0810534084
โทรสาร 042489460
นางสุกัญญา คุณมาศ
หัวหน้า กศน.ตำบลกศน.ตำบลซาง

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
โครงการพัฒนาผู้เรียนค่ายลูกเสือช่อสะอาด
โพสเมื่อ :2019-06-28
จำนวนผู้เข้าชม :32

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ร่วมโครงการ To Be Number One นักศึกษา กศน.อำเเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-06-13
จำนวนผู้เข้าชม :27

ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2019-06-13
จำนวนผู้เข้าชม :24

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินี
โพสเมื่อ :2019-06-05
จำนวนผู้เข้าชม :41

ร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชน ไม่ลอง ไม่ท้อง ไม่เสพ ไม่ดื่ม
โพสเมื่อ :2019-05-30
จำนวนผู้เข้าชม :36

ร่วมโครงการ Big Cleaning Year จังหวัดบึงกาฬ เราทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โพสเมื่อ :2019-05-26
จำนวนผู้เข้าชม :31

โครงการปฐมนเิทศนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2019-05-26
จำนวนผู้เข้าชม :31

โครงการสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข
โพสเมื่อ :2019-05-26
จำนวนผู้เข้าชม :27


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 54.242.193.41
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 21/07/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 21
จำนวนผู้เข้า
: 2229480