สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. กศน.ตำบลซาง
ที่ตั้ง บ้านซาง หมู่ 1 ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
วิสัยทัศน์ ประชาชนตำบลซาง ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพ เพื่อมีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกทีทุกเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
เอกลักษณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพที่ยังยืน
อัตลักษณ์ ไฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม
โทรศัพท์ 0810534084
โทรสาร 042489460
นางสุกัญญา คุณมาศ
หัวหน้า กศน.ตำบลกศน.ตำบลซาง

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :44

โครงการรู้รักษ์ สามัคคี วิถีประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :22

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :31

กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :42

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างปูกระเบื้อง
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :28

โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยผู้สูงอายุในชุมชน
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :20

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :28

พบกลุ่มนักศึกษา
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :36


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 18.206.187.81
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 30/05/2563
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 3053203