สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. กศน.ตำบลซาง
ที่ตั้ง บ้านซาง หมู่ 1 ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
วิสัยทัศน์ ประชาชนตำบลซาง ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพ เพื่อมีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกทีทุกเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
เอกลักษณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพที่ยังยืน
อัตลักษณ์ ไฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม
โทรศัพท์ 0810534084
โทรสาร 042489460
นางสุกัญญา คุณมาศ
หัวหน้า กศน.ตำบลกศน.ตำบลซาง

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเซกา พร้อมด้วยคณะ ครู สกร.อำเภอเซกา ร่วมงานกฐินสามัคคีอำเภอเซกา ประจำปี 2566 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดโนนงาม หมู่ 11 ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-11-07
จำนวนผู้เข้าชม :116

นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเซกา พร้อมด้วยคณะ ครู สกร.อำเภอเซกา ร่วมพิธี ปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-11-07
จำนวนผู้เข้าชม :109

นางณิชชา คำชมภู ผอ.สกร.อำเภอเซกา พร้อมด้วย คณะ ครู สกร.อำเภอเซกา ร่วมจัดตั้งโรงทานอาหารและน้ำดื่ม กิจกรมบริจาคโลหิต วันที่ 11 ต.ค. 2566 ณ หอประชุมอำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-11-07
จำนวนผู้เข้าชม :105

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน นวมินพรมหาราช วันที่ 13 ต.ค. 2566 ณ หอประชุมอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-11-07
จำนวนผู้เข้าชม :93

ร่วมประชุมสัญจร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลซาง
โพสเมื่อ :2023-11-06
จำนวนผู้เข้าชม :89

ศกร.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อสร้างภูมคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :165

ร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร การจัดกาเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการใช้ชีวิตปกติรูปแบบใหม่
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :165

ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา CAI
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :145


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 34.239.154.201
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 29/02/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 28
จำนวนผู้เข้า
: 12312552