สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. กศน.ตำบลซาง
ที่ตั้ง บ้านซาง หมู่ 1 ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
วิสัยทัศน์ ประชาชนตำบลซาง ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพ เพื่อมีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกทีทุกเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
เอกลักษณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพที่ยังยืน
อัตลักษณ์ ไฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม
โทรศัพท์ 0810534084
โทรสาร 042489460
นางสุกัญญา คุณมาศ
หัวหน้า กศน.ตำบลกศน.ตำบลซาง

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
กิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2019-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :44

โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยผู้สูงอายุในชุมชน
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :31

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :23

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล ซาง
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :20

กิจกรรมส่งเสริมการอาน บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :24

โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Fammer ปีงบประมาณ 2562
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :41

ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงงานของนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :29

นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.สานสัมพันธ์ สามัคคี มีทักษะวิชาการฯ
โพสเมื่อ :2019-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :24


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 18.212.83.37
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 19/05/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 2079282