สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
   กศน. กศน.ตำบลซาง
Untitled Document
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

สรุปจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551    ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2561

ครูประจำกลุ่ม นางสุกัญญา   สืบสิงห์

 

ระดับ

จำนวนนักศึกษาเก่า

จำนวนนักศึกษาใหม่

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ประถมศึกษา

-

-

 

-

-

-

-

-

-

มัธยมศึกษาตอนต้น

11

10

21

5

5

10

16

15

31

มัธยมศึกษาตอนปลาย

15

12

27

7

10

17

22

22

44

รวม

26

22

48

12

15

27

-

37

75

                     


สรุปจำนวนนักศึกษา ลงทะเบียนเรียน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กศน.ตำบลซาง อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - สกุล

วิชาบังคับ

วิชาเลือก

 

1

5922000921

นายธยุติ  ภิญโญภาส

ทช 21001

ทช 21002

ทช21003

พค21001

พต 21001

อช21001

อช02006

 

 

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 54.242.193.41
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 21/07/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 2229661