สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ศกร.ตำบลซาง
Untitled Document
ผู้นำชุมชน/ผู้นำหมู่บ้าน

 

รายชื่อผู้นำชุมชนตำบลซาง
อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
ลำดับที่ บ้าน หมู่ที่ ชื่อ -สกุล เบอร์โทรศํพท์  หมายเหตุ
1 ซาง 1 นางสรัญญา  แก่นดี  0998858910  
2 ท่าสำราญ 2 นายศีลธรรม  สืบสิงห์ 095 168 0912  
3 ซ่อมกอก 3 นายสุริยันต์  แปนไมล์  085 638 4062  
4 โคกบริการ 4 นางปราณี  รักษ์โคตร 065 0652300  
5 หนองยาง 5 นางสาวขวัญตา  เงินชาลี 081 786 8226  
6 ดงสาร 6 นายชัยพร  เวียงสมุทร 091 863 5974  
7 สันกำแพง 7 นายอัมพร  ศีรทอง 089 937 1413  
8 ท่าเรือ 8 นายไพบูลย์  วงค์ประ    
9 ซางใต้ 9 นายสันติพงษ์  เวทย์ธัญญาภรณ์  086 0772107  
10 โนนสง่า 10 นายฉัตรชัย  ทองแดง    
11 ซ่อมกอกเหนือ 11 นายทวี  เขื่อนคำนุ 082 123 5352  
12 ท่าสำราญเหนือ 12 นายบุญนำ สมพงษ์ 095 168 5993  
13 ซางเหนือ 13 นายประสิทธิ์  บุญชาญ  063 272 4043  

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 35.172.230.21
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 13/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 6
จำนวนผู้เข้า
: 14104752