สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ศกร.ตำบลซาง
Untitled Document
ประวัติสถานศึกษา

 

 

 

 กศน.ตำบลซาง ตั้งอยู่บ้านซาง  หมู่  1  ตำบลซาง  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  รหัสไปรษณีย์ 38150

เขตพื้นที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเซกา   ห่างจากอำเภอเซกา  7   กิโลเมตร  ปัจจุบันมี นางสุกัญญา  คุณมาศ  ตำแหน่ง  ครูศูนย์การเรียนชุมชน    โดยมีบุคลากรประจำในตำบล  ทั้งหมด  3  คน 

สังกัด

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ

 

ประวัติความเป็นมา      

กศน.ตำบลซาง  เป็นสถานศึกษาในราชการส่วนกลาง  ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค  สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงศึกษาธิการ   ประกาศใช้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   มีผลบังคับตั้งแต่วันที่   10  กันยายน  2552   โดยเรียกชื่อว่า   “กศน.ตำบลซาง”  มีสถานภาพเป็นสถานศึกษา  และส่วนราชการ  ในระดับอำเภอ  อาศัยอาคารเอนกประสงค์ของบ้านซาง หมู่  1  ตำบลซาง   จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    บุคลากรประจำตำบลมีทั้งหมด3  คน  ดังนี้

          1.  นางสาววิมล  คำเพชรดี         ตำแหน่ง  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

          2.  นางสุกัญญา สืบสิงห์           ตำแหน่ง  หัวหน้า กศน.ตำบล

          3.  นายอุทิศ  จันตะแสง          ตำแหน่ง  ครูศุนย์การเรียนชุมชน

          

ในปัจจุบัน กศน.ตำบลซางมีศูนย์การเรียนชุมชน  มี 2  แห่ง  คือ ศูนย์การเรียนชุมชนซาง ปัจจุบัน ได้เปิดเป็น กศน.ตำบลซาง  และศูนย์การเรียนชุมชนดงสาร

 

 

 


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 35.172.230.21
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 13/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 14104583