สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ศกร.ตำบลซาง
Untitled Document
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบล

 ภูมิปัญญา

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

ความสามารถ

หมู่

บ้าน

1

นายสมนึก  ทองแดง

10

โนนสง่า

เกษตรผสมผสาน

2

นางแววตา  ชัยบัณฑิต

3

ซ่อมกอกเหนือ

นวดแผนโบราณ

3

นายแก้ว  แผ่นทอง

6

ดงสาร

หมอพราหมณ์

4

นายสมพร  ฤกษ์ชัย

12

ท่าสำราญ

เกษตรผสมผสาน

5

นายสมจิตร  สายทอง

6

ดงสาร

เกษตรผสมผสาน


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 35.172.230.21
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 13/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 14104638