สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ศกร.ตำบลซาง
Untitled Document
ประวัติตำบล

 ตำบลซาง  : ตำบลซาง เป็นตำบลหนึ่งในเก้าตำบลของอำเภอเซกา ห่างจากตัวอำเภอไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094 เป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 107 ตารางกิโลเมตร หรือ 67,026 ไร่ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีความสัมพันธ์กันในระบบเครือญาติ มีสภาพเป็นสังคมชนบท มีการติดต่อกับสังคมนอกหมู่บ้าน

สภาพทั่วไปและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

1. สภาพทั่วไป

          1.1  ที่ตั้งตำบลซาง  ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอำเภอเซกา  มีแหล่งน้ำใหญ่ ๆ  ที่สำคัญและเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติ  สาย  หลักคือ

-          กุดซาง  ตั้งอยู่ในบ้านซาง  หมู่ 1 , บ้านซางใต้  หมู่ 9 , บ้านดงสาร หมู่ 6,  บ้านโนนสง่า  หมู่ 10 ,ซางเหนือ  หมู่  13 

-          ลำน้ำสงคราม  เป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนระหว่างจังหวัดหนองคายและจังหวัดสกลนครไหลผ่าน  บ้านซ่อมกอก หมู่ 3 ,11 , บ้านท่าเรือ  หมู่  8 , บ้านท่าสำราญ หมู่ 2 ,12  , บ้านซาง  หมู่ 1,9,6

-          ห้วยฮี้  เป็นเส้นกั้นอาณาเขต  ระหว่างตำบลเซกา  และตำบลซาง  ไหลผ่านบ้านหนองยาง หมู่ 5  , บ้านสัน กำแพง  หมู่ ,บ้านโคกบริการ หมู่ 4  ,บ้านโนนสง่า หมู่  10  ,บ้านซางเหนือ หมู่  13   ,บ้านซางใต้ หมู่ 9  ,บ้านซาง  หมู่  1

ตำบลซางมีอาณาเขต

ทิศเหนือ          ติดกับ ต.หนองทุ่มและ ต.เซกา  จ.บึงกาฬ      โดยมีห้วยฮี้กั้นอาณาเขต

ทิศใต้             ติดกับ ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนครโดยมีแม่น้ำสงครามกั้นอาณาเขต         

ทิศตะวันตก      ติดกับ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

ทิศตะวันออก     ติดกับ ต.นาทม  อ.นาทม   จ.นครพนม

1.2   เนื้อที่  137.73  ตารางกิโลเมตร  หรือ  212,368  ไร่

1.3   ภูมิประเทศ  เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง

 
1.4   จำนวนประชากรในตำบล ( ตามตารางแนบท้าย )

 

  

 

 

 

 

 

 

 

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านซาง

121

259

268

527

 

2

บ้านท่าสำราญ

138

274

253

527

 

3

บ้านซ่อมกอก

198

468

445

913

 

4

บ้านโคกบริการ

137

239

248

487

 

5

บ้านหนองยาง

129

247

283

530

 

6

บ้านดงสาร

136

310

280

590

 

7

บ้านสันกำแพง

163

359

367

726

 

8

บ้านท่าเรือ

54

140

134

274

 

9

บ้านซางใต้

223

430

448

878

 

10

บ้านโนนสง่า

240

483

453

936


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 35.172.230.21
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 13/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 2
จำนวนผู้เข้า
: 14104675