สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลหนองเลิง
ที่ตั้ง บ้านเจริญสามัคคี ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38000
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลหนองเลิงส่งเสริมอาชีพในชุมชนเพื่อความพอเพียง
เอกลักษณ์ ความพอเพียง
อัตลักษณ์ ความรู้คู่ความพอเพียง
โทรศัพท์ 0811185176
โทรสาร 042491853
นายสมบูรณ์ ผลจิตร์
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลหนองเลิง

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
ศกร.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการประสานใจต้านไข้เลือดออก ศกร.ตำบลหอคำ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมายประชาชน ๒๑ คน วิทยากรจาก เจ้าหน้าที่สาธารรสุขเทศบาลหอคำ
โพสเมื่อ :2023-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :90

ศกร.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร การค้าออนไลน์ ในวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศกร.ตำบลหนองเลิง กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน จำนวน ๓๐ คน
โพสเมื่อ :2023-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :98

ศกร.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาศู่โคกหนองนาโมเดล ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ แหล่งเรียนรู้สวนเกษตรผสมผสานนางปราณี เศษรฐรักษ์ บ้านโนนสง่า ตำบลหนองเลิง กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๘ คน
โพสเมื่อ :2023-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :80

ศกร.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุในระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๗๐๖ คน จำนวน ๑๒ รุ่น ในพื้นที่ตำบลหนองเลิง วิทยากรจาก รพสต.หนองเลิง
โพสเมื่อ :2023-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :83

ศกร.ตำบลหนองเลิงจัดวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน ๓๐ชั่วโมง หลักสุตร การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก (๑๕ช.ม.) ณ ศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี ในวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐ คน วิทยากรโดยนายชูชาติ สีบุญเรือง
โพสเมื่อ :2023-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :80

ศกร.ตำบลหนองเลิงจัดวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน ๓๐ชั่วโมง หลักสุตร การแปรรูปปลา (๑๕ช.ม.) ณ ศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี ในวันที่ ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐ คน วิทยากรโดยนางอรุณศรี ทาไธสงค์
โพสเมื่อ :2023-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :77

ศกร.ตำบลหนองเลิงจัดวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน ๓๐ชั่วโมง หลักสุตร การทำขนมไทย (๑๕ช.ม.) ณ ศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี ในวันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐ คน วิทยากรโดยนางสาวณภัทร อุตรักษ์
โพสเมื่อ :2023-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :77

ศกร.ตำบลหนองเลิงจัดวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน ๓๐ชั่วโมง หลักสุตร การถนอมอาหาร (๑๕ช.ม.) ณ ศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี ในวันที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐ คน วิทยากรโดยนางสาวพิกุล แสนทิพย์
โพสเมื่อ :2023-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :73


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 18.206.48.243
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 04/12/2566
ผู้ชมออนไลน์
: 14
จำนวนผู้เข้า
: 11480338