สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลหนองเลิง
ที่ตั้ง บ้านเจริญสามัคคี ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38000
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลหนองเลิงส่งเสริมอาชีพในชุมชนเพื่อความพอเพียง
เอกลักษณ์ ความพอเพียง
อัตลักษณ์ ความรู้คู่ความพอเพียง
โทรศัพท์ 0811185176
โทรสาร 042491853
นายสมบูรณ์ ผลจิตร์
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลหนองเลิง

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
กศน.ตำบลหนองเลิง จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการสู่คุณภาพผู้เรียน ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ กศน.ตำบลหนอเลิง กลุ้มเป้าหมายนักศึกษา ๓๐ คน วิทยากรโดยนางสาวอนุสรา ทาไธสงค์
โพสเมื่อ :2021-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :95

กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมจิตอาสา'' ทำความดีด้วยหัวใจ" ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ กศน.ตำบลหนองเลิง กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน วิทยากรโดยนายพิรพงษ์ บุญเรืองนาม
โพสเมื่อ :2021-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :94

กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ โครงการค่ายสร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาวิชาการ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ กศน.ตำบลหนองเลิง กลุ้มเป้าหมาย ๓๐ คน วิทยากรโดย นางสาวอนุสรา ทาไธสงค์
โพสเมื่อ :2021-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :107

กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง หลักสุตร การทำไม้กวาดดอกหญ้า ( ๓๐ ชั่วโมง) ณ ศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี กลุ่มเป้าหมาย ๗ คน ในวันที่ ๑๗-๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๔ วิทยากรโดยนางเพ็ญศรี ผาณิบุศย์
โพสเมื่อ :2021-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :84

กศน.ตำบลหนองเลิงจัดวิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า (๓๕ ชั่วโมง) ในวันที่ ๑๕ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ สมาชิกจำนวน ๑๔ คน ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองเค็ม วิทยากรโดย นางทองกุล น้อยคอน
โพสเมื่อ :2021-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :87

กศน.ตำบลหนองเลิงโครงการพ่อสานต่อเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ สวนเกษตรธรรมชาติบ้านสุขสำราญ กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๖ คน วิทยากรโดย นายทองคำ หัวดอน
โพสเมื่อ :2021-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :86

กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ กลุ่มเป้าหมาย ๑๑ คน ณ ศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี วิทยากรโดยนายพิรพงษ์ บุญเรืองนาม
โพสเมื่อ :2021-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :79

กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการชุมชนร่วมใจห่างไกล Covid 19 ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ กลุ่มเป้าหมาย ๑๙ คน ณ ศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี วิทยาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2021-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :75


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 54.91.62.236
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 18/01/2565
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 6073038