สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
   กศน. ตำบลหนองเลิง
Untitled Document
ผู้นำชุมชน/ผู้นำหมู่บ้าน

รายชื่อ ผู้นำชุมชนตำบลหนองเลิง จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน

นายเสงี่ยม รสร้าง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านนาเจริญ

นายไพรบูรณ์ โพชราแสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านสุขสำราญ

นางฉวี ยอดคีรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านโนนมณี

นายทรงศักดิ์ ทิพย์อินพรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านหนองเลิง

นายคำเพียง รัตนวิชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านหนองหมู

นายถาวร เอี่ยมใส  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ บ้านคลองเค็ม

นายบุญไทย หลานวงค์ ผู้ใหญ่บัานหมู่ที่ ๗ บ้านนาล้อม

นายแสวง ธรรมสุนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ บ้านนาเจริญเหนือ

นายทศพร เมืองจันทร์ กำนันตำบลหนองเลิง

นายสุบิน ทาไธสงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ บ้านเจริญสามัคคี

นายประวัติ ชาริพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ บ้านคำเจริญ

นางปราณ๊ เศรษฐรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนสง่า

นางทองปุ่น ศรีสุภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ บ้านนาเจริญกลาง


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 18.208.187.128
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 05/10/2565
ผู้ชมออนไลน์
: 12
จำนวนผู้เข้า
: 7777646