สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
   กศน. ตำบลหนองเลิง
Untitled Document
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

 การศึกษาต่อเนื่อง 

1.การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิติ

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

2.การศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการเกษตรธรรมชาติ(MOA)ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 

โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

กิจกรรมเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสุตรการทำลวดรองถ้วยยางพารา( ๒๐ช.ม)

4.กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ช.ม)

การทำธุาตอาหารจากเศษวัสดุธรรมชาติ (๓๐ช.ม)

การพัฒนาปรับปรุงดิน (๓๐ช.ม)

5.วิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป (ช่างพื้นฐาน)

หลักสูตร ช่างปูน ๕๕ ช.ม


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 18.207.157.152
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/08/2565
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 7340659