สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
   กศน. ตำบลหนองเลิง
Untitled Document
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 จำนวนนักศึกษาในภาคเรียน ๑/๒๕๖๑

ระดับประถมศึกษา  - คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ๒๓ คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕๐ คน 

                                  รายชื่อนักศึกษาระดับ ม.ต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

กศน.ตำบลหนองเลิง กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ – สกุล

บัตรประชาชน

วันเดือนปีเกิด

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ

1

5922-00079-8

นายโชคทวี เมืองศรี

1417500023761

19 มีนาคม 2546

161 ม. 8 ต.หนองเลิง

0810815045

 

2

5922-00081-9

นายจตุพล โพธิเศษ

1430301326783

8 กุมภาพันธ์ 2546

33 ม. 5 ต.หนองเลิง

 

 

3

5922-00082-8

นายอัครพงศ์ พลดงนอก

1430301309978

7 กุมภาพันธ์ 2543

118 ม. 1 ต.หนองเลิง

0632368002

 

4

5922-00084-6

นางนฤมล อุทัยสว่าง

141100028191

27 เมษายน 2527

2 ม. 13 ต.หนองเลิง

 

 

5

5922-00128-1

นางทองปุ่น ศรีสุภา

3430300246952

7 มีนาคม 2504

68 ม. 13 ต.หนองเลิง

0833292794

 

6

5922-00130-2

นายบุญไทย หลานวงษ์

5430600035325

3 กุมภาพันธ์ 2515

58 ม. 7 ต.หนองเลิง

0933753402

 

7

5922-00132-0

นางสาวชไมพร แสนโสภา

1430301326775

4 กุมภาพันธ์ 2544

226 ม. 5 ต.หนองเลิง

0930627705

 

8

5922-00136-6

นางนุช หัวดอน

3430300115041

3 มีนาคม 2517

164 ม. 2 ต.หนองเลิง

0857466329

 

9

5922-00225-1

นางประยงค์ หลานวงค์

2430300017556

27 กันยายน 2515

58 ม. 7 ต.หนองเลิง

0933753402

 

10

5922-00235-4

นายชนุตย์ บำรุงภูมิ

1103100673741

5 มกราคม 2541

179 ม. 5 ต.หนองเลิง

0623306547

 

11

5922-00090-3

นายสัญญา เข็มศิริ

3430300162848

29 พฤษภาคม 2520

272 ม. 5 ต.หนองเลิง

0935196255

 

12

6012-00158-7

นางสาวปวีณา คำศรี

1430301319698

22 กันยายน 2543

78 ม. 7 ต.หนองเลิง

 


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 18.207.157.152
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/08/2565
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 7340839