สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลโคกก่อง
ที่ตั้ง หมู่ 5 บ้านท่าอินทร์แปลง ตำบล โคกก่องอำเภอ เมืองบึงกาฬ
วิสัยทัศน์ คนไทยทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เข้าถึงโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพทั่วถึงเท่าเทียม เป็นพลเมืองดี มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขันในระดับสากล
เอกลักษณ์ กศน.ส่งเสริมอาชีพการมีงานทำและแหล่งเรียนรู้
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความขยัน
โทรศัพท์ 0889910896
โทรสาร
นางสาวศิริพร สิงห์บริคัน
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลโคกก่อง

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
โครงการ กศน.ห่วงใย ใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน ๒ รุ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Aging Society” การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี การอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล และปกติสุข
โพสเมื่อ :2022-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :131

กศน.ตำบลโคกก่อง จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดล
โพสเมื่อ :2022-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :135

กศน.ตำบลโคกก่อง จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2022-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :138

กศน.ตำบลโคกก่อง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาชีพระยะสั้น หลักสูตรการเพาะพันธุ์ไม้มงคล (๑๕ ชั่วโมง) จำนวนผู้เรียนทั้งสิ้น ๖ คน โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
โพสเมื่อ :2022-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :142

กศน.ตำบลโคกก่องจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหหนังสือชุมชน ตำบลโคกก่อง
โพสเมื่อ :2022-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :130

กศน.ตำบลโคกก่อง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทอผ้ามัดหมี่ลายขอ เจ้าฟ้าสิริณณวรีฯ จำนวน ๓๕ ชั่วโมง ผู้เรียนทั้งสิ้น ๑๑ คน โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕
โพสเมื่อ :2022-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :152

กศน.ตำบลโคกก่อง ได้จัดทำโครงการอบรม หลักสูตร Digital Literacy ในวันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ให้กับประชาชน ในพื้นที่ ตำบลโคกก่อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล สามารถเข้าถึงและใช้ดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการตลาด
โพสเมื่อ :2022-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :138

กศน.ตำบลโคกก่องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2022-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :211


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.237.29.69
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 30/01/2566
ผู้ชมออนไลน์
: 20
จำนวนผู้เข้า
: 8776245