สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. บุ่งคล้า
ที่ตั้ง บ้านบุ่งคล้าทุ่ง หมู่ ๒ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒๔๙๙๐๐๕ เบอร์แฟกซ์ ๐๔๒๔๙๙๐๐๕ ไลน์กลุ่มนศ.กศนตำบลบุ่งคล้า
วิสัยทัศน์ ประชาชนตำบลบุ่งคล้า ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
เอกลักษณ์ ส่งเสริมอาชีพหัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
อัตลักษณ์ สืบสานหัตกรรมพื้นบ้าน
โทรศัพท์ 0918679400
โทรสาร 042499005
นางสาวกนกอร สาสอน
หัวหน้า กศน.ตำบลบุ่งคล้า

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2019-09-13
จำนวนผู้เข้าชม :37

เศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2019-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :36

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2019-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :38

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อการมีงานทำ วิชาชีพช่างพื้นฐาน กลุ่มวิชาช่างก่อสร้าง
โพสเมื่อ :2019-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :24

หลักสูตรระยะ การแปรรูปอาหาร-ขนม บ้านบุ่งคล้า หมู่ 1 กศน.ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2019-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :25

พัฒนาอาชีพระยะสั้น หกลุ่มแปรรูปอาหาร-ขนม บ้านดอนจิก หมู่ 5 กศน.ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2019-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :35

การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียน ระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2019-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :36

การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียน ของกศน.ตำบลบุ่งคล้า ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
โพสเมื่อ :2019-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :38


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 34.204.171.108
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 23/10/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 7
จำนวนผู้เข้า
: 2488526