สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. บุ่งคล้า
ที่ตั้ง บ้านบุ่งคล้าทุ่ง หมู่ ๒ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒๔๙๙๐๐๕ เบอร์แฟกซ์ ๐๔๒๔๙๙๐๐๕ ไลน์กลุ่มนศ.กศนตำบลบุ่งคล้า
วิสัยทัศน์ ประชาชนตำบลบุ่งคล้า ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
เอกลักษณ์ ส่งเสริมอาชีพหัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
อัตลักษณ์ สืบสานหัตกรรมพื้นบ้าน
โทรศัพท์ 0918679400
โทรสาร 042499005
นางสาวกนกอร สาสอน
หัวหน้า กศน.ตำบลบุ่งคล้า

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม ตำบลบุ่งคล้า ภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2017-12-08
จำนวนผู้เข้าชม :30

กิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านขามเปี้ย หมู่ ๗ ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2017-10-02
จำนวนผู้เข้าชม :39

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด ดำเนินการในพื้นที่อำเภอบุ่งคล้า ทั้ง ๓ ตำบล
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :41

โครงการสร้างชุมชน คนไทยยุค ๔.๐
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :38

โครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :35

โครงการชุมชน ๓ D มีสุข
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :48

โครงการตามรอยพ่อ พาอยู่พาทำ (การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ)
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :42

โครงการปรับภูมิทัศน์ ศูนย์กาเรียนรู้ กศน.ตำบล
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :30


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 54.196.215.69
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 21/02/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 943479