สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. บุ่งคล้า
ที่ตั้ง บ้านบุ่งคล้า หมู่ 1 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 38000 เบอร์โทรศัพท์ 0918679400 เบอร์แฟกซ์ 042499005
วิสัยทัศน์ ประชาชนตำบลบุ่งคล้า ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
เอกลักษณ์ ส่งเสริมอาชีพหัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
อัตลักษณ์ สืบสานหัตกรรมพื้นบ้าน
โทรศัพท์ 0918679400
โทรสาร 042499005
นางสาวกนกอร สาสอน
หัวหน้า กศน.ตำบลบุ่งคล้า

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2024-06-19
จำนวนผู้เข้าชม :20

กิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอ
โพสเมื่อ :2024-06-11
จำนวนผู้เข้าชม :26

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เครือข่ายพลเมืองช่วยเหลือและสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
โพสเมื่อ :2024-06-11
จำนวนผู้เข้าชม :24

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 1/ 2567
โพสเมื่อ :2024-06-11
จำนวนผู้เข้าชม :32

โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ และความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน
โพสเมื่อ :2024-05-14
จำนวนผู้เข้าชม :85

โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2/2566
โพสเมื่อ :2024-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :77

หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งโพรง จำนวน 20 ชม.
โพสเมื่อ :2024-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :109

พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชม.) หลักสูตรการทำรังเลี้ยงผึ้งโพรง จำนวน 20 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2024-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :93


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.220.44.148
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 25/06/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 18
จำนวนผู้เข้า
: 13892854