สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. บุ่งคล้า
ที่ตั้ง บ้านบุ่งคล้า หมู่ 1 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 38000 เบอร์โทรศัพท์ 0918679400 เบอร์แฟกซ์ 042499005
วิสัยทัศน์ ประชาชนตำบลบุ่งคล้า ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
เอกลักษณ์ ส่งเสริมอาชีพหัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
อัตลักษณ์ สืบสานหัตกรรมพื้นบ้าน
โทรศัพท์ 0918679400
โทรสาร 042499005
นางสาวกนกอร สาสอน
หัวหน้า กศน.ตำบลบุ่งคล้า

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
โครงการเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาการ
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :137

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อการมีงานทำ หลักสูตรช่างแอร์พื้นฐาน จำนวน 31 ชม.
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :141

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :124

โครงการเกี่ยวกับกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :132

หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง จำนวน 30 ชม.
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :139

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ วิชาช่างเชื่อม จำนวน 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :131

กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน "โครงการส่งเสริมหน้าที่พลเมืองดี สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า"
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :143

กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต "โครงการณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออก สกร.อำเภอบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ 2566"
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :146


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 34.239.154.201
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 29/02/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 23
จำนวนผู้เข้า
: 12314536