สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลหนองทุ่ม
ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38150
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลหนองทุ่มจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียมเพื่อให้ชุมชนเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพที่ยั่งยืน
อัตลักษณ์ ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม
โทรศัพท์ 0833623628
โทรสาร -
นางวราภรณ์ พรรณขาม
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลหนองทุ่ม

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการ Smart ONIE เพิ่อสร้าง Smart Famer
โพสเมื่อ :2018-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :24

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน บ้านบึงเค็ง หมู่ 2 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :38

่ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนบ้านหนองจิก หมู่ 6 ตำบลหนองทุ่ม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :35

กศน.ตำบลหนองทุ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ :2018-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :35

กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ กศน.ตำบลหนองทุ่ม ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :36

กศน.ตำบลหนองทุ่ม ร่วมโครงการ T0 BE NUMBER ONE ณ หอประชุมอำเภอเซกา วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :34

กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการทักษะการทำโครงงาน ณ กศน.ตำบลหนองทุ่ม วันที่ 1 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :33

กศน.ตำบลหนองทุ่ม ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลเซกา วันที่ 13 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :37


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 54.80.97.221
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 23/05/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 12
จำนวนผู้เข้า
: 1208728