สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลหนองทุ่ม
ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38150
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลหนองทุ่มจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียมเพื่อให้ชุมชนเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพที่ยั่งยืน
อัตลักษณ์ ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม
โทรศัพท์ 0833623628
โทรสาร -
นางวราภรณ์ พรรณขาม
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลหนองทุ่ม

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
กศน.ตำบลหนองทุ่ม ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2019-02-14
จำนวนผู้เข้าชม :21

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2019-02-14
จำนวนผู้เข้าชม :6

กศน.ตำบลหนองทุ่ม ร่วมจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-02-14
จำนวนผู้เข้าชม :17

การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-02-14
จำนวนผู้เข้าชม :2

กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหมู รุ่นที่ 2 (20 ชั่วโมง) ในระหว่างวันที่ 8 - 11 มกราคม 2562 ณ บ้านดงตอกแป้น หมู่ 4 ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2019-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :8

กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหมู รุ่นที่ 1 (23 ชั่วโมง) ในระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2561 ณ บ้านดงตอกแป้น หมู่ 4 ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2019-02-08
จำนวนผู้เข้าชม :5

กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติบ้านพันลำ
โพสเมื่อ :2019-02-08
จำนวนผู้เข้าชม :12

ศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง ในวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2561 ณ บ้านเหล่าสวนกล้วย
โพสเมื่อ :2019-02-08
จำนวนผู้เข้าชม :6


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.82.52.91
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 18/02/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 1864314