สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลหนองทุ่ม
ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38150
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลหนองทุ่มจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียมเพื่อให้ชุมชนเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพที่ยั่งยืน
อัตลักษณ์ ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม
โทรศัพท์ 0833623628
โทรสาร -
นางวราภรณ์ พรรณขาม
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลหนองทุ่ม

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
โครงการอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 13 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2023-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :97

สกร.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำขนมไทย ณ บ้านเหล่าสวนกล้วย
โพสเมื่อ :2023-09-09
จำนวนผู้เข้าชม :86

สกร.ตำบลหนองทุ่มและศรช.หนองทุ่มจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566
โพสเมื่อ :2023-07-24
จำนวนผู้เข้าชม :118

สกร.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจด้านการเงิน รุ่นที่ 2 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ บ้านกุดสิมเหนือ ม. 13 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-07-24
จำนวนผู้เข้าชม :121

สกร.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจด้านการเงิน รุ่นที่ 1 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
โพสเมื่อ :2023-07-24
จำนวนผู้เข้าชม :110

สกร.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำขนมไทย
โพสเมื่อ :2023-07-24
จำนวนผู้เข้าชม :101

สกร.ตำบลหนองทุ่ม ร่วมกิจกรรมฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566
โพสเมื่อ :2023-07-24
จำนวนผู้เข้าชม :102

สกร.ตำบลหนองทุ่ม สกร.ตำบลเซกา และสกร.ตำบลซาง จัดโครงการอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ สกร.ตำบลซาง
โพสเมื่อ :2023-07-24
จำนวนผู้เข้าชม :99


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 18.206.48.243
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 04/12/2566
ผู้ชมออนไลน์
: 10
จำนวนผู้เข้า
: 11480300