สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลหนองทุ่ม
ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38150
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลหนองทุ่มจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียมเพื่อให้ชุมชนเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพที่ยั่งยืน
อัตลักษณ์ ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม
โทรศัพท์ 0833623628
โทรสาร -
นางวราภรณ์ พรรณขาม
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลหนองทุ่ม

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
ศน.ตำบลหนองทุ่มและศูนย์การเรียนชุมชนหนองทุ่ม จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1/2562
โพสเมื่อ :2019-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :58

กศน.ตำบลหนองทุ่มเข้าร่วมอบรมโครงการแผนการจัดการเรียนการสอนรายสัปดาห์และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอเซกา ในระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :56

กศน.ตำบลหนองทุ่ม ร่วมกับกศน.ตำบลเซกา และ กศน.ตำบลซางจัดโครงการปรับพื้นฐานทางการเรียนของนักศึกษากศน.อำเภอเซกา ภาคเรียนที่ 1/2562
โพสเมื่อ :2019-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :44

ครูกศน.ตำบลหนองทุ่ม เข้าร่วมโครงการอบรมครูแกนนำเกษตรธรรมชาติ ในระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562
โพสเมื่อ :2019-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :53

กศน.ตำบลหนองทุ่มนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายทักษะวิชาการ กศน.อำเภอเซกา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :47

กศน.ตำบลหนองทุ่มนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ายลูกเสือช่อสะอาด ณ ไร่สักทองแคมป์ จังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562
โพสเมื่อ :2019-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :64

กศน.ตำบลหนองทุ่มนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมกฎหมายน่ารู้กับชีวิตประจำวันนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา ณ หอประชุมอำเภอเซกา ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :44

กศน.ตำบลหนองทุ่มนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา ณ ไร่สักทองแคมป์ จังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :44


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 18.205.176.85
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 21/11/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 2
จำนวนผู้เข้า
: 2571366