สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
   กศน. ตำบลหนองทุ่ม
Untitled Document
ผู้นำชุมชน/ผู้นำหมู่บ้าน

 รายชื่อผู้นำชุมชน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

กำนัน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

หมายเหตุ

1

บ้านหนองทุ่ม

นายบุญธง  คุณาคม

 

2

บ้านบึงเค็ง

นายประเทือง  ลีเลิศ

 

3

บ้านเหล่าสวนกล้วย

นายวันดี  ถาพรมวงค์

 

4

บ้านดงตอกแป้น

นายบุญตาล  แสงฉวี

 

5.

บ้านโคกก่อง

นายปัญญา  สารีมา

 

6

บ้านหนองจิก

นายประยูร  คุณาคม

กำนัน

7

บ้านกุดสิม

นายไสว  สอนเข็ม

 

8.

บ้านเหล่า

นายทศพล  คุณาคม

 

9.

บ้านท่าแคนงาม

นายอภัย  ไชยจักร์

 

10

บ้านมงคลพัฒนา

นายบุญสงค์  ไกรสอน

 

11

บ้านปิยะชน

นายสนธยา  โคตรแสง

 

12.

บ้านหนองทุ่มใต้

นางสาวนวลละออง โพธิ์พา

 

13.

บ้านกุดสิมเหนือ

นายสมาน  เพื่อชิน

 


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.95.63.218
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 25/04/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 2
จำนวนผู้เข้า
: 2026208