สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
   กศน. ตำบลหนองทุ่ม
Untitled Document
แหล่งเรียนรู้ในตำบล

 แหล่งเรียนรู้ที่ให้ความรู้ในเรื่องวัฒนธรรม  ศาสนา  ศิลปกรรม ประเพณี  ในชุมชน

1.        วัดชัยมงคลธรรมาวาส  บ้านเหล่า  หมู่ที่  ตำบลหนองทุ่ม  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

2.       วัดป่าธรรมธราราม  บ้านเหล่า  หมู่ที่  ตำบลหนองทุ่ม  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

3.       .วัดศรีใครธรรมาราม  บ้านปิยะชน  หมู่ที่  11  ตำบลหนองทุ่ม  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

4.       วัดศรีธาตุ  บ้านกุดสิม  หมู่ที่  ตำบลหนองทุ่ม  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

5.       วัดป่าขันทอง  บ้านหนองจิก  หมู่ที่  ตำบลหนองทุ่ม  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

6.       วัดโพธิสว่างวารี  บ้านหนองจิก  หมู่ที่  ตำบลหนองทุ่ม  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

7.       วัดป่าธรรมชาติ  บ้านหนองทุ่มใต้  หมู่ที่  12  ตำบลหนองทุ่ม  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

8.       วัดป่าโนนอินทร์แปลง  บ้านหนองทุ่ม  หมู่ที่  ตำบลหนองทุ่ม  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

9.       วัดกลางสามัคคีธรรม  บ้านบึงเค็ง  หมู่ที่  ตำบลหนองทุ่ม  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

10.   วัดจอมมณีธร  บ้านหนองทุ่มใต้  หมู่ที่  12  ตำบลหนองทุ่ม  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

11.   วัดป่าอัมพวัน  บ้านโคกก่อง  หมู่ที่  ตำบลหนองทุ่ม  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

แหล่งเรียนรู้ในด้านสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์ โบราณคดี

1        บึงเค็ง  บ้านบึงเค็ง  หมู่ที่  ตำบลหนองทุ่ม  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

2        ห้วยข่อย  บ้านหนองทุ่มใต้  หมู่ที่  12  ตำบลหนองทุ่ม  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานศึกษา

1.โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง  บ้านเหล่า  หมู่ที่  ตำบลหนองทุ่ม  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

2.โรงเรียนบ้านหนองจิก  บ้านหนองจิก  หมู่ที่  ตำบลหนองทุ่ม  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

3.โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา บ้านหนองทุ่ม  หมู่ที่  ตำบลหนองทุ่ม  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมมณี บ้านหนองทุ่มใต้  หมู่ที่  12  ตำบลหนองทุ่ม  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 18.212.83.37
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 19/05/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 7
จำนวนผู้เข้า
: 2079400