สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลบึงกาฬ
ที่ตั้ง ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลบึงกาฬ ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กัทคนไทยอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึงและมีคุณภาพ
เอกลักษณ์ กศน.ตำบลบึงกาฬ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความขยัน
โทรศัพท์ 061-5458391
โทรสาร -
นายธีร์ธวัช สุตเดช
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลบึงกาฬ

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
กศน.ตำบลบึงกาฬ สำรวจจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาและรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2018-11-01
จำนวนผู้เข้าชม :47

กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE SHAMPIONSHIP
โพสเมื่อ :2018-10-03
จำนวนผู้เข้าชม :48

กิจกรรมการศึกษาพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :39

กิจกรรมการศึกษาพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :50

กิจกรรมการศึกษาพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :35

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :33

กิจกรรมส่งเสริมการห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :32

กศน.ตำบลบึงกาฬ นำอาสาสมัครรักการอ่านเข้าร่วมกิจกรรมผลิตสื่อ
โพสเมื่อ :2018-09-28
จำนวนผู้เข้าชม :45


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 52.91.90.122
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/12/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 6
จำนวนผู้เข้า
: 1685415