สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลบึงกาฬ
ที่ตั้ง ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลบึงกาฬ ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กัทคนไทยอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึงและมีคุณภาพ
เอกลักษณ์ กศน.ตำบลบึงกาฬ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความขยัน
โทรศัพท์ 061-5458391
โทรสาร -
นายธีร์ธวัช สุตเดช
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลบึงกาฬ

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-02-19
จำนวนผู้เข้าชม :4

ครู กศน.ตำบลบึงกาฬ เข้าร่วมการอบรมเพื่อถ่ายทอดนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานในพื้นที่
โพสเมื่อ :2018-02-17
จำนวนผู้เข้าชม :0

กศน.ตำบลบึงกาฬ รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณดี
โพสเมื่อ :2018-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :6

กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถึศึกษาและทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2018-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :18

กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูบีนัมเบอร์วัน
โพสเมื่อ :2018-02-05
จำนวนผู้เข้าชม :17

กศน.ตำบลบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมโครงการบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2018-02-04
จำนวนผู้เข้าชม :20

กศน.ตำบลบึงกาฬ เข้ารับอบรมโครงการจังหวัดใสสะอาดรัฐราษฎร์ร่วมตรวจสอบ
โพสเมื่อ :2018-02-04
จำนวนผู้เข้าชม :15

กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดโครงการร์สร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-02-04
จำนวนผู้เข้าชม :14


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 54.196.215.69
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 21/02/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 943514