สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลบึงกาฬ
ที่ตั้ง ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลบึงกาฬ ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กัทคนไทยอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึงและมีคุณภาพ
เอกลักษณ์ กศน.ตำบลบึงกาฬ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความขยัน
โทรศัพท์ 061-5458391
โทรสาร -
นายธีร์ธวัช สุตเดช
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลบึงกาฬ

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยคิวอาร์โคต
โพสเมื่อ :2019-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :53

กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูุตรกาแฟโบราณ
โพสเมื่อ :2019-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :41

กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายบูรณาการในรูปแบบสะเต็มศึกษา
โพสเมื่อ :2019-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :33

กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษา กศน.ตำบลบึงกาฬร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านเปิดบ้านวิชาการ เนื่องในวันที่ 8 กันยายน 2562 วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2019-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :41

กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN CANCERCISE
โพสเมื่อ :2019-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :39

กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม(ไม่เกิน 10 ชั่วโมง) หลักสูุตรการออกแบบโลโก้สินค้า
โพสเมื่อ :2019-08-25
จำนวนผู้เข้าชม :53

กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2019-08-25
จำนวนผู้เข้าชม :55

กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น
โพสเมื่อ :2019-08-25
จำนวนผู้เข้าชม :37


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 34.204.171.108
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 23/10/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 2488621