สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลศรีสำราญ
ที่ตั้ง ถนนนาคำ – ป่าแฝก หมู่ที่ 5 ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 38180
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลศรีสำราญ จะเป็นองค์กรในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างสังคมอุดมปัญญาภาคประชาชนอย่างทั่วถึง
เอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม
อัตลักษณ์ สุขภาพดี มีคุณธรรม
โทรศัพท์ 0957379910
โทรสาร
นางอุมาภรณ์ มาตรจุฬา
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลศรีสำราญ

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
แจ้งนักศึกษาสอบปลายภาคเรียน 2/2558
แจ้งนักศึกษาสอบปลายภาคเรียน 2/2558 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 119 ] วันที่ประกาศ : 2018-03-12
...............................................................................................
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
วันที่ 24 -25 ธันวาคม 2562 กศน.ตำบลศรีสำราญเข้าร่วม มหกรรมกีฬา กศน.ภูธานีเกมส์ ณ สนามกีฬาจังหวัดหนองคาย
โพสเมื่อ :2020-02-16
จำนวนผู้เข้าชม :1

ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562 กศน.ตำบลศรีสำราญนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมอาสาสมัครยุวกาชาด ณ ไร่สักทองแคมป์ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
โพสเมื่อ :2020-02-16
จำนวนผู้เข้าชม :1

วันที่ 15 มกราคม 2563 กศน.ตำบลศรีสำราญนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้เรื่อง พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
โพสเมื่อ :2020-02-16
จำนวนผู้เข้าชม :1

วันที่ 10 มกราคม 2563 กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในงานวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาคำนาใน ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2020-02-16
จำนวนผู้เข้าชม :1

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2562 พร้อมทั้งแจกตารางการทำกิจกรรมให้กับนักศึกษาและรับหนังสือเรียนในรายวิชาที่ลงทะเบียน
โพสเมื่อ :2020-02-16
จำนวนผู้เข้าชม :1

วันที่ 29 มกราคม 2563 กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการปลูกผักปลอดสารรับประทานปลอดภัย ณ กศน. ต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2020-02-16
จำนวนผู้เข้าชม :9

วันที่ 31 มกราคม 2563 กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ ณ กศน.ต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2020-02-16
จำนวนผู้เข้าชม :5

วันที่ 30 มกราคม 2563 กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ ณ กศน. ต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2020-02-16
จำนวนผู้เข้าชม :5


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 35.173.57.84
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 20/02/2563
ผู้ชมออนไลน์
: 2
จำนวนผู้เข้า
: 2772488