สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
   กศน. ตำบลศรีสำราญ
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 กศน.อำเภอพรเจริญ โดยนายบรรยงค์ โคตรวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรเจริญ มอบหมายให้ครูและบุคคลากร กศน.ดำเนินจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในโครงการให้ความรู้เรื่องการกระทำตนให้เป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ให้กับประชาชน ณ ห้องสมุด กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2023-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :12
วันที่ 20 มกราคม 256ุ6 นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานความมั่นคงของอำเภอพรเจริญและได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการศึกษาทางเลือกของกลุ่มเสี่ยงกับยาเสพติด ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ โดยนายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม นายอำเภอพรเจริญ เป็นประธานในพิธี
โพสเมื่อ :2023-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :8
วันที่17 มกราคม 2566เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ หน่วยบริการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2023-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :8
ระหว่างวันที่ 25-27 ก.พ.2566 กศน.ตำบล ศรีสำราญ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐาน ยุวกาชาดนอกโรงเรียน ณ ค่ายยุวกาชาดชั่วคราว เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2023-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :8
วันที่ 8 มีนาคม 2566 นำคณะกรรมการ ศส.ปชต.ศรีสำราญเข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)กิจกรรมหลักเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศส.ปชต. กิจกรรมที่2 อบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบล โดยสำนักงานกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ ณ หอประชุมเทศบาลอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2023-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :8
ระหว่างวันที่ 20-27 ก.พ.2566 กศน.ตำบล ศรีสำราญ จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ณ บ้านนาคำ หมู่ที่ 1 มีกลุ่มเป้าหมาย 13 คน
โพสเมื่อ :2023-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :12
วันที่ 14 ก.พ.2566 กศน.ตำบล ศรีสำราญ จัดการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง ณ บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ในหลักสูตรการทำ หมี่กะทิ
โพสเมื่อ :2023-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :12
วันที่ 13 ก.พ.2566 กศน.ตำบล ศรีสำราญ จัดการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง ณ บ้าน นางาม หมู่ที่ 5 ในหลักสูตรการทำขนมบัวลอย
โพสเมื่อ :2023-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :12
วันที่ 11 ก.พ.2566 กศน.ตำบล ศรีสำราญ จัดการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง ณ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 ในหลักสูตรการทำ สาคูไส้หมู
โพสเมื่อ :2023-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :12
วันที่ 10 ก.พ.2566 กศน.ตำบล ศรีสำราญ จัดการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง ณ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 ในหลักสูตรการทำแซนวิช
โพสเมื่อ :2023-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :12
วันที่ 9 ก.พ.2566 กศน.ตำบล ศรีสำราญ จัดการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง ณ ศาลาประชาคมบ้านนาคำ หมู่ที่ 1 ในหลักสูตรการทำสาคูไส้หมู
โพสเมื่อ :2023-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :12
วันที่ 8 ก.พ.2566 กศน.ตำบล ศรีสำราญ จัดการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง ณ ศาลาประชาคมบ้านนาคำ หมู่ที่ 1 ในหลักสูตรการทำแซนวิช
โพสเมื่อ :2023-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :12
วันที่ 6 ก.พ.2566 กศน.ตำบล ศรีสำราญ จัดการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง ณ บ้านโชคชัย หมู่ที่ 6 ในหลักสูตรการทำสาคูไส้หมู
โพสเมื่อ :2023-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :12
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายบรรยงค์ โคตรวงศ์ ผอ.กศน.อำเภอพรเจริญ มอบหมายให้คณะครูบุคลากร กศน.อำเภอพรเจริญ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเปิดรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสาร อาหารแห้ง และรวบร่วมส่งต่อไปยังสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดภาคอีสาน ในโครงการศูนย์อำนวยช่วยเหลือหน่วยงานสถานศึกษา ประสบภัยพิบัติ กิจกรรมกศน.จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
โพสเมื่อ :2022-12-04
จำนวนผู้เข้าชม :76
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ครูกศน.ตำบลศรีสำราญเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ :2022-12-04
จำนวนผู้เข้าชม :73
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ครู กศน.ตำบลศรีสำราญ นำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2022-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :170
วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 ครู กศน.ตำบลศรีสำราญ นำนักศึกษาระดับ ม.ต้น 1 รายและ ม.ปลาย 1 ราย เข้าสอบเทียบระดับแบบไต่ระดับ ที่ กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2022-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :177
วันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 ครูกศน.ตำบลศรีสำราญเข้าร่วมในโครงการพัฒนาบุคลากร การสร้างเกียรติบัตรและเกียรติบัตรออนไลน์ ณ ห้องสมุด กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2022-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :172
วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ครู กศน.ตำบลศรีสำราญได้รับมอบหมายจาก ผอ.บรรยงค์ โคตรวงศ์ ผอ.กศน.อำเภอพรเจริญให้ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดส้มตำลีลาในงานสมโภชณ์ปู่ซอครบรอบ 41 ปี อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2022-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :172
วันที่ 23 มิถุนายน 2565กศน.ตำบลศรีสำราญ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ พิพิธภํณฑ์ชุมชนมีชีวิต อำเภอโซ่พิสัย
โพสเมื่อ :2022-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :194
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 กศน.ตำบลศรีสำราญ เข้าร่วมโครงการรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลในการป้องกันภัยคุกคามจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้กับประชาชน ณ กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2022-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :168
วันที่ 27 พ.ค.2565 ครู กศน ตำบลศรีสำราญ นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการบูรณาการเรียนรู้ 5 ฐานวิชาและปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2022-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :162
วันที่17 มิถุนายน 2565 กศน.ตำบลศรีสำราญ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการป้องกันและเฝ้าระวังไข้เลือดออก ณ ห้องสมุด กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2022-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :152
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 กศน.ตำบลศรีสำราญ นำนักศึกษาเข้าร่วม ในโครงการศึกษาเรียนรู้การปลูกทุเรียน ณ สวนทุเรียนณัฐิยา ต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2022-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :124
วันที่10 มิถุนายน 2565 กศน.ตำบลศรีสำราญนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านอาชีพ นักศึกษากศน. ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2022-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :119
ครู กศน.ตำบลศรีสำราญนำกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ วันที่ 25 -26 มิ.ย 2565 ณ ห้องสมุดกศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2022-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :116
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายบรรยงค์ โคตรวงศ์ ผอ.กศน.อำเภอพรเจริญ พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมพิธีเปิดงานเทิดทูน สถาบันสำคัญของชาติ พิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีการนำรถโมบายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ /หน่วยบริการเคลื่อนที่ของห้องสมุด กศน.อำเภอ /ผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โพสเมื่อ :2022-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :125
วันที่ 8 กรกฎาคม 256 ครู กศน.ตำบลศรีสำราญได้รับมอบหมายจากนายบรรยงค์ โคตรวงศ์ ผอ.กศน.อำเภอพรเจริญ เข้าร่วมประชุมในการเตรียมงานเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ และโครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา
โพสเมื่อ :2022-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :125
กศน.ตำบลศรีสำราญ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโครงการศึกษาดูงานมรดกทางวัฒนธรรมแหล่งโบราณวรรณคดีบ้านเชียง วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
โพสเมื่อ :2022-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :120
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น.นายบรรยงค์ โคตรวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรเจริญพร้อมด้วย ครู กศน.อำเภอพรเจริญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดป่าวิเวกธรรมคุณ เวลา 17.00 น.เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2022-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :123
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 กศน.อำเภอพรเจริญ นำโดย นายบรรยงค์ โคตรวงศ์ ผอ.กศน.อำเภอพรเจริญ พร้อมคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :124
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 กศน.ตำบลศรีสำราญนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มารยาทสืบสานวัฒนธรรมไทย
โพสเมื่อ :2022-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :124
วันที่24 สิงหาคม 2565 ครู กศน.ตำบลศรีสำราญเข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งธรรมะเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น
โพสเมื่อ :2022-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :110
ระหว่างวันที่16-17สิงหาคม2565 นางอุมาภรณ์ มาตรจุฬาครู กศน.ตำบลศรีสำราญ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรการอบรม หลักสูตรการสร้างเวปข้อมูลความรู้ชุมชนโดยใช้โปรแกรม Google Site ณ กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2022-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :116
ระหว่างวันที่ 14-22 สิงหาคม 2565 กศน.ตำบลศรีสำราญจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพืหลักสูตรช่างปูน กลุ่มเป้าหมาย 13 คน ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2022-08-26
จำนวนผู้เข้าชม :176
ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 กศน.ตำบลศรีสำราญโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital Literacy การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อการมีงานทำ
โพสเมื่อ :2022-08-22
จำนวนผู้เข้าชม :172
วันที่ 14 สิงหาคม 2565 กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ(หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง)ในหลักสูตร การทำขนมเปียกปูนกะทิสด มีกลุ่มเป้าหมาย 8 คน สถานที่ ณ บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2022-08-17
จำนวนผู้เข้าชม :198
วันที่ 13 สิงหาคม 2565 กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ(หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง)ในหลักสูตร การทำโดนัทจิ๋ว มีกลุ่มเป้าหมาย 8 คน สถานที่ ณ บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2022-08-17
จำนวนผู้เข้าชม :174
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 กศน.ตำบลศรีสำราญจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโครงการจิตอาสา กศน.อำเภอพรเจริญ เราทำดีด้วยหัวใจ มีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 30 คนแยกเป็นหญิง 15 คน ชาย15 คน 2022-08-10 2022-08-10
โพสเมื่อ :2022-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :181
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 กศน.ตำบลศรีสำราญจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโครงการสร้างนวัตกรรมผ่านการเรียนรู้แบบโครงงาน มีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 30 คนแยกเป็นหญิง 14 คน ชาย16 คน
โพสเมื่อ :2022-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :165
ระหว่างวันที่ 16-23มิถุนายน 2565 กศน.ตำบล ศรีสำราญ จัดวิชาชีพรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการทำอาหารว่าง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 มีกลุ่มเป้าหมาย 13 คน
โพสเมื่อ :2022-06-25
จำนวนผู้เข้าชม :197
กศน.ตำบล ศรีสำราญ จัดวิชาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำบายศรีประดิษฐ์ ตำบลศรีสำราญ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านโนนสะอาด มีกลุ่มเป้าหมาย 8 คน
โพสเมื่อ :2022-06-19
จำนวนผู้เข้าชม :193
กศน.ตำบล ศรีสำราญ จัดวิชาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำขันหมากเบ็ง ตำบลศรีสำราญ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านโนนสะอาด มีกลุ่มเป้าหมาย 8 คน
โพสเมื่อ :2022-06-19
จำนวนผู้เข้าชม :204
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.อำเภอพรเจริญจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำเนินชีวิตนักศึกษา กศน. ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดล อำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2022-04-17
จำนวนผู้เข้าชม :223
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.อำเภอพรเจริญจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการพัฒนาจิตและเจริญปัญญา ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2022-04-17
จำนวนผู้เข้าชม :209
กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2022-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :213
ระหว่างวันที่11-13 ก.พ.2565 กศน.ต.ศรีสำราญ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ณ กองร้อยตชด. 244 จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :215
30 มีนาคม 2565 กศน.ตำบลศรีสำราญ ร่วมกับ กศน.ตำบลดอนหญ้านาง กศน.ตำบลหนองหัวช้าง และครูผู้สอนคนพิการ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถภาพทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ณ บ้านโนนสว่าง ต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2022-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :210
วันที่ 24 ธันวาคม2564 กศน.อำเภอพรเจริญ โดยนายบรรยงค์ โคตรวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรเจริญ มอบหมายให้บุคลากร กศน.ดำเนินการจัดโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องเทคนิคการเพาะต้นกล้าผักสวนครัว มีประชาชนเข้าร่วมโครงการ 21 คน
โพสเมื่อ :2022-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :204
วันที่ 14-15 มีนาคม 2565 กศน.อำเภอพรเจริญ นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพทั้ง 7 ตำบลร่วมจัดนิทรรศการด้านการส่งเสริมอาชีพตามศาสตร์พระราชา เพื่อต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :212
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.อำเภอพรเจริญจัดโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ ณ อ.ศรีเชียงใหม่และ อ.สังคม จ.หนองคาย
โพสเมื่อ :2022-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :209
วันที่28 ก.พ.-4 มี.ค.2565 กศน.ตำบลศรีสำราราญจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพนักศึกษา กศน.จำนวน 5 รุ่น มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน
โพสเมื่อ :2022-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :203
.วันที่ 9 ก.พ.65 -เวลา 13.00-16.00 น. ครู กศน.ตำบลศรีสำราญได้รับมอบหมายจาก นายบรรยงค์ โคตรวงศ์ ผอ กศน.อำเภอพรเจริญ ให้เข้าร่วมประชุมการจัดเก็บข้อมูลขจัดความยากจน จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรเจริญ - ณ ห้องประชุมเทศบาล ต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2022-03-11
จำนวนผู้เข้าชม :186
วันที่ 28 มกราคม 2565 กศน.อำเภอพรเจริญ นำนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ บริเวณ นาคาโดม วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-03-11
จำนวนผู้เข้าชม :202
วันที่ 27 มกราคม 2656 กศน.ตำบลศรีสำราญนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการให้ความรู้เรื่องวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอพรเจริญ โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรเจริญ และโรงพยาบาลพรเจริญ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการและบุคลากร กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2022-03-11
จำนวนผู้เข้าชม :224
วันที่ 26 มกราคม 2565 กศน.ตำบลศรีสำราญนำประชาชน เข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่อง พรบ.และกฎหมายจราจรให้กับประชาชน ณ ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอพรเจริญ โดยมีวิทยากรจาก สภ.พรเจริญและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาจังหวัดบึงกาฬ มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
โพสเมื่อ :2022-03-11
จำนวนผู้เข้าชม :182
วันที่ 9 มีนาคม 2565 นางอุมาภรณ์ มาตรจุฬา ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลศรีสำราญเข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)โดย ศส.ปชต.และเครือข่ายระดับจังหวัด ณ ห้องสิรินธารา โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-03-10
จำนวนผู้เข้าชม :178
วันที่ 3 มีนาคม 2565 กศน.อำเภอพรเจริญ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักศึกษา กศน.ในศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 70 คน
โพสเมื่อ :2022-03-04
จำนวนผู้เข้าชม :180
ะหว่างวันที่15-16 ม.ค.2565 ครูกศน.ต.ศรีสำราญ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ประจำปี 2565 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 35 คน ณ กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2022-01-25
จำนวนผู้เข้าชม :222
ระหว่างวันที่13-14 ม.ค.2565 ครูกศน.ต.ศรีสำราญ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2022-01-25
จำนวนผู้เข้าชม :243
วันที่ 21 มกราคม 2565 กศน.ตำ รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำอาหารว่าง การทำเมี่ยงปลาทู ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ 2022-01-2565 2022-01-2565
โพสเมื่อ :2022-01-25
จำนวนผู้เข้าชม :240
วันที่ 20 มกราคม 2565 กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำอาหารว่าง การทำไข่กระทะ ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ 2022-01-2565
โพสเมื่อ :2022-01-25
จำนวนผู้เข้าชม :252
ระหว่างวันที่12-19 ม.ค.2565 กศน.ต.ศรีสำราญจัดชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรอาหารคาวเพื่อสุขภาพ ณ ศาลาประชาคมบ้านนางาม
โพสเมื่อ :2022-01-25
จำนวนผู้เข้าชม :245
ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ย.2564 ครูกศน.ตำบลศรีสำราญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษ จัดโดย กศน.อำเภอพรเจริญ ณ ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-12-03
จำนวนผู้เข้าชม :287
ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย.2564 นางอุมาภรณ์ มาตรจุฬา ครู กศน.ตำบลศรีสำราญ เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง สถานที่ ณ ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-11-28
จำนวนผู้เข้าชม :264
วันที่ 17 พ.ย.2564 ครู กศน.ตำบลศรีสำราญ ร่วมพิธีมอบบ้านในโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ณ บ้านนาคำ หมู่ที่ 1 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬและอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-11-17
จำนวนผู้เข้าชม :271
วันที่ 16 พ.ย.2564 กศน.ตำบล ศรีสำราญ ร่วมกับห้องสมุด กศน.อำเภอพรเจริญจัดโครงการบรรณสัญจรและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณโรงเรียนบ้านนาคำนาใน
โพสเมื่อ :2021-11-16
จำนวนผู้เข้าชม :279
ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 ครู กศน.ตำบลศรีสำราญลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่2/2564
โพสเมื่อ :2021-11-08
จำนวนผู้เข้าชม :253
วันที่ 28 สิงหาคม 2564 กศน.ตำบลศรีสำราญร่วมกับ กศน.ตำบลหนองหัวช้าง และกศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดโครงการอบรมสุนทรียภาพเพื่อผู้สูงวัย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองหัวช้าง ตำบลหนองหัวช้าง มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน
โพสเมื่อ :2021-09-13
จำนวนผู้เข้าชม :227
กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนอำเภอ
โพสเมื่อ :2021-09-12
จำนวนผู้เข้าชม :251
กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-09-12
จำนวนผู้เข้าชม :244
กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2021-09-12
จำนวนผู้เข้าชม :249
กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-09-12
จำนวนผู้เข้าชม :240
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2021-09-12
จำนวนผู้เข้าชม :236
วันที่ 2 -9กันยายน 2564 กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดการศึกษาต่อเนื่องโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก จำนวน 35 ชั่วโมง ณ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7
โพสเมื่อ :2021-09-09
จำนวนผู้เข้าชม :256
นที่ 3 กันยายน 2564 กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดการศึกษาต่อเนื่องโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำ สลัดโรล ณ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4
โพสเมื่อ :2021-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :252
วันที่ 2 กันยายน 2564 กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดการศึกษาต่อเนื่องโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำขนมหม้อแกงไข่ ณ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4
โพสเมื่อ :2021-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :242
วันที่ 1 กันยายน 2564 กศน.ตำบล ศรีสำราญจัดการศึกษาต่อเนื่องโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำสายร้อยหน้ากากอนามัย ณ บ้านนาคำ หมู่ที่ 1 ต.ศรีสำราญ มีกลุ่มเป้าหมาย 7 คน ดำเนินการได้ 9 คน
โพสเมื่อ :2021-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :307
วันที่ 3 กันยายน 2564 กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ #การทำสื่อการเรียน#ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ โดยมีนางลินดา หลักทอง บรรณารักษ์ห้องสมุด กศน.อำเภอพรเจริญ มาดำเนินกิจกรรม มีนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติจากนายอำเภอพรเจริญ มาเยี่ยมชมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
โพสเมื่อ :2021-09-12
จำนวนผู้เข้าชม :234
กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดโครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพนักศึกษากศน.ตำบลศรีสำราญ หลักสูตรระยะสั้น 3ชั่วโมง หลักสูตรการทำตะกร้าใส่แก้วน้ำเยติ ทั้งหมด5 รุ่น ระหว่างวันที่ 9-13สิงหาคม 2564 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรุ่นละ6คน ทั้งหมด5วัน รวมเป็นนนักศึกษาทั้งหมด 30คน ผู้หญิง 17คน ชาย 13 คน
โพสเมื่อ :2021-08-13
จำนวนผู้เข้าชม :287
นางอุมาภรณ์ มาตรจุฬา ครู กศน.ตำบลศรีสำราญ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการพัฒนาการเรียนรู้"Google Classroom 2-3สิงหาคม 2564 จัดโดย กศน.อำเภอพรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :247
นางอุมาภรณ์ มาตรจุฬา ครู กศน.ตำบลศรีสำราญ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 ณ กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :259
วันที่ 4-6 สิงหาคม 2564นางอุมาภรณ์ มาตรจุฬา ครู กศน.ตำบลศรีสำราญ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างสื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษจัดโดย กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :284
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 กศน.ตำบลศรีสำราญ รับการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า-2019 จากสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยกลุ่มงานตรวจสอบภายใน/กลุ่มงานนิเทศติดตามฯ /กลุ่มงานแผนงานและโครงการ ซึ่งกิจกรรมที่จัดได้แก่ การปลูกพืชสมุนไพรต้านโควิด-2019 และการฝึกทักษะอาชีพการทำตะกร้าใส่แก้วน้ำเยติ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา กศน.
โพสเมื่อ :2021-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :270
วันที่ 9-10 สิงหาคม 2564 กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน โครงการปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด(covid-2019) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง2 รุ่นๆละ 10 คนจำนวน 20 คน ชาย 11 คนหญิง9 คน
โพสเมื่อ :2021-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :259
โครงการอบรม หลักสูตร Digital Literacy การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ และหลักสูตรการค้าออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม ๒๕๖4 ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :308
วันที่ 30 มิ.ย.2564 กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดโครงการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า2019 ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ เป้าหมาย 30 คน ชาย17 คนหญิง 13 คน
โพสเมื่อ :2021-06-30
จำนวนผู้เข้าชม :272
กศน.ตำบล ศรีสำราญ นำคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านนางาม ต.ศรีสำราญ เข้าร่วมกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาและแข่งขันทักษะวิชาการ จัดโดยสำนักงานกศน.กลุ่มภูธานีระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 โดยเป็นตัวแทนของ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมประกวดชุมชนจิตอาสาดีเด่น
โพสเมื่อ :2021-06-28
จำนวนผู้เข้าชม :328
วันที่ 21-28 มิถุนายน 2564 กศน.ตำบล ศรีสำราญ จัดการศึกษาต่อเนื่องศูนย์ฝึกอาชีพ รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ 31ชั่วโมงขึ้นไปในหลักสูตรการทำธุงใยแมงมุม ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 12 คน
โพสเมื่อ :2021-06-27
จำนวนผู้เข้าชม :362
วันที่ 26 มิ.ย.2564 กศน.ตำบล ศรีสำราญ จัดโครงการจิตอาสา กศน.เราทำดีด้วยหัวใจ ประจำปี 2564 นำนักศึกษา กศน.และประชาชนทำกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดแหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบล ศาลาประชาคมและบริเวณรอบหมู่บ้านนางาม ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ เป้าหมาย 20 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 30 คน หญิง12 คน ชาย18 คน
โพสเมื่อ :2021-06-26
จำนวนผู้เข้าชม :324
วันที่ 17 มิถุนายน 2564กศน.ตำบลศรีสำราญ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียง ต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2021-06-19
จำนวนผู้เข้าชม :291
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 กศน.ตำบล ศรีสำราญ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า2019(โควิด-19)ณ บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2021-06-19
จำนวนผู้เข้าชม :566
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น #การทำพวงมโหตร# ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ กลุ่มเป้าหมาย 5 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 7 คน
โพสเมื่อ :2021-06-16
จำนวนผู้เข้าชม :349
วันที่ 9 มิ.ย.2564 กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำน้ำยาล้างจานมีกลุ่มเป้าหมาย8 คน สถานที่ ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2021-06-13
จำนวนผู้เข้าชม :327
วันที่ 8 มิ.ย.2564 กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมหม้อแกง มีกลุ่มเป้าหมาย8 คน สถานที่ ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2021-06-25
จำนวนผู้เข้าชม :278
วันที่ 7มิ.ย64 กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ช.ม.หลักสูตรการร้อยมาลัย ณ บ้านโชคชัย หมู่ที่ 6 ต.ศรีสำราญ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2021-06-07
จำนวนผู้เข้าชม :311
กศน.ตำบลศรีสำราญนำนักศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติเนื่องในพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯในงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564 ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-03-26
จำนวนผู้เข้าชม :321
วันที่ 28 ม.ค.2564 กศน.ตำบลศรีสำราญนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของฝ่ายความมั่นคงที่ทำการปกครองอำเภอพรเจริญ ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-03-26
จำนวนผู้เข้าชม :315
วันที่ 5 ก.พ.64 นายธวัลรัตน์ รัตนคุณ พร้อมด้วยนางอุมาภรณ์ มาตรจุฬา ครู กศน.ตำบลศรีสำราญ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กศน.อำเภอพรเจริญ ให้เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ร.ร.ศรีสำราญวิทยาคม ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :315
กศน.ตำบลศรีสำราญ เข้าร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564 ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :428
กศน.ตำบลศรีสำราญ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและโครงการศํนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.)วันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเดอะวัน
โพสเมื่อ :2021-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :328
กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในแหล่งเรียนรู้ การทำเหรียญโปรยทาน ณ บ้านหนังสือบ้านโชคชัย หมู่ที่ 6
โพสเมื่อ :2021-03-16
จำนวนผู้เข้าชม :307
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมมอบหนือสือบ้านรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :351
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด ณ ตลาดนัดชุมชนบ้านนาคำ
โพสเมื่อ :2021-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :355
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมตะกร้าหนังสือ ณ บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :334
กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพรูปแบบชั้นเรียน จำนวน 31 ช.ม.ขึ้นไปหลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ระหว่างวันที่ 22 ก.พ.-3 มี.ค.2564 ณ บ้านหนองลาด ต.ศรีสำราญและรับการนิเทศติดตามจากคุณครูธวัลรัตน์ รัตนคุณ)
โพสเมื่อ :2021-03-09
จำนวนผู้เข้าชม :319
กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำเบเกอรี่ ในวันที่ 28 มกราคม2564 ณ กศน. ตำบลศรีสำราญ 2021-02-10
โพสเมื่อ :2021-02-10
จำนวนผู้เข้าชม :394
กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำมาลัยริบบิ้น ในวันที่ 27 มกราคม2564 ณ กศน. ตำบลศรีสำราญ 2021-02-10
โพสเมื่อ :2021-02-10
จำนวนผู้เข้าชม :376
กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการจัดแจกันดอกไม้ในวันที่ 29 ม.ค.2564 ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2021-02-10
จำนวนผู้เข้าชม :352
วันที่ 26 มกราคม 2564กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำมาลัยกรผ้าขาวม้า ณ บ้านโชคชัย หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2021-01-26
จำนวนผู้เข้าชม :488
วันที่ 25 มกราคม 2564 กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำแหนมปีกไก่ ณ บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2021-01-26
จำนวนผู้เข้าชม :478
วันที่ 22 มกราคม 2564 กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองลาด ต.ศรีสำราญ โดยมี นายจำลอง พรใส จนท.จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรเจริญมาเป็นวิทยากรให้ความแก่ผู้เข้าอบรมและรับการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมจากนายบรรยงค์ โคตรวงค์ ผอ.กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-01-22
จำนวนผู้เข้าชม :368
วันที่17 ธันวาคม 2563 กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2020-12-21
จำนวนผู้เข้าชม :408
วันที่ 18 ธ.ค.2563 กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการทำธนาคารน้ำใต้ดิน
โพสเมื่อ :2020-12-21
จำนวนผู้เข้าชม :369
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมบีเคแกรนด์บอลลูม โรงแรมบีเคเพลส. จ.บึงกาฬ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-08-17
จำนวนผู้เข้าชม :437
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 กศน.ตำบลศรีสำราญนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพนักศึกษา กศน.อำเภอพรเจริญ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-08-17
จำนวนผู้เข้าชม :439
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 กศน.ตำบลศรีสำราญนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.อำเภอพรเจริญ ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา โดยการให้ความรู้ในรายวิชาพื้นฐาน 4 วิชาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ :2020-08-17
จำนวนผู้เข้าชม :456
วันที่ 11-18 กรกฎาคม 2563 กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง ณ บ้านเหล่าใหญ่ ต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2020-07-29
จำนวนผู้เข้าชม :484
กศน.ศรีสำราญ กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดการศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเลี้ยงกบในขวดพลาสติก ขึ้นในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2020-07-24
จำนวนผู้เข้าชม :547
วันที่27 และ29 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดวิชาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน30 ชั่วโมง)หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ณ บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่2
โพสเมื่อ :2020-07-12
จำนวนผู้เข้าชม :540
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำผ้ากันเปื้อน ณ บ้านนางาม ต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2020-07-08
จำนวนผู้เข้าชม :418
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำผ้ากันเปื้อน ณ บ้านนาคำ ต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2020-07-08
จำนวนผู้เข้าชม :426
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรการค้าออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2020-06-26
จำนวนผู้เข้าชม :506
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตร Digital Literacy ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2020-06-26
จำนวนผู้เข้าชม :420
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดโครงการชุมชนห่างไกลโรคไวรัสโคโรน่า Covid-19 ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2020-06-19
จำนวนผู้เข้าชม :495
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ศาลาประชาคมบ้านโชคชัย โดยมีคุณหมออาวุธ บุญเทียน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ศรีสำราญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ชาวบ้าน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 26 คน
โพสเมื่อ :2020-06-17
จำนวนผู้เข้าชม :556
ระหว่างวันที่ 11-27 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.ตำบลศรีสำราญจัดกิจกรรมหลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพ การทอผ้าสไบ ณ บ้านนางาม ต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2020-03-01
จำนวนผู้เข้าชม :487
วันที่ 24 -25 ธันวาคม 2562 กศน.ตำบลศรีสำราญเข้าร่วม มหกรรมกีฬา กศน.ภูธานีเกมส์ ณ สนามกีฬาจังหวัดหนองคาย
โพสเมื่อ :2020-02-16
จำนวนผู้เข้าชม :471
ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562 กศน.ตำบลศรีสำราญนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมอาสาสมัครยุวกาชาด ณ ไร่สักทองแคมป์ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
โพสเมื่อ :2020-02-16
จำนวนผู้เข้าชม :468
วันที่ 15 มกราคม 2563 กศน.ตำบลศรีสำราญนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้เรื่อง พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
โพสเมื่อ :2020-02-16
จำนวนผู้เข้าชม :467
วันที่ 10 มกราคม 2563 กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในงานวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาคำนาใน ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2020-02-16
จำนวนผู้เข้าชม :459
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2562 พร้อมทั้งแจกตารางการทำกิจกรรมให้กับนักศึกษาและรับหนังสือเรียนในรายวิชาที่ลงทะเบียน
โพสเมื่อ :2020-02-16
จำนวนผู้เข้าชม :436
วันที่ 29 มกราคม 2563 กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการปลูกผักปลอดสารรับประทานปลอดภัย ณ กศน. ต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2020-02-16
จำนวนผู้เข้าชม :415
วันที่ 31 มกราคม 2563 กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ ณ กศน.ต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2020-02-16
จำนวนผู้เข้าชม :456
วันที่ 30 มกราคม 2563 กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ ณ กศน. ต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2020-02-16
จำนวนผู้เข้าชม :338
กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรช่างแต่งหน้าระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2020-02-16
จำนวนผู้เข้าชม :390
กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการผูกผ้าประดัในงานพิธี ระหว่างวันที่13-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านโชคชัย ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2020-02-16
จำนวนผู้เข้าชม :400
กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการผูกผ้าประดับในงานพิธี ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2020-02-16
จำนวนผู้เข้าชม :435
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :546
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 กศน.ตำบลศรีสำราญ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเปิดบ้านวิชาการฯ ที่โรงแรมบีเคเพลสบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :525
กศน.ตำบลศรีสำราญ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน. ณ บริเวณวัดป่าโนนสง่า ตำบลหนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2019-08-17
จำนวนผู้เข้าชม :578
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 กศน.ตำบลศรีสำราญ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียน ค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
โพสเมื่อ :2019-08-17
จำนวนผู้เข้าชม :482
ครู กศน.ตำบลศรีสำราญเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยในโครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสารักความสามัคคีปรองดอง ณ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา จัดโดย กอ.รมน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-08-23
จำนวนผู้เข้าชม :546
ครู กศน.ตำบลศรีสำราญ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่น
โพสเมื่อ :2019-08-17
จำนวนผู้เข้าชม :513
กศน.ตำบลศรีสำราญ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสา กศน.เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ บริเวณศูนย์ราชการอำเภอพรเจริญ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-08-17
จำนวนผู้เข้าชม :500
กศน.ตำบลศรีสำราญ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการคุณธรรม จริยธรรม จัดโดย กศน.อำเภอพรเจริญ ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ที่วัดป่าวิเวกธรรมคุณธรรม อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :463
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 กศน.ตำบลศรีสำราญ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพศศึกษาดี ชีวีมีสุข ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ จัดโดย กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2019-08-17
จำนวนผู้เข้าชม :591
กศน.ตำบลศรีสำราญร่วมกับ สนง.กกต.จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ณ บ้านนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2019-08-16
จำนวนผู้เข้าชม :537
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 กศน.ตำบลศรีสำราญจัดโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำฮอร์โมนไข่และฮอร์โมนนมสด ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2019-07-15
จำนวนผู้เข้าชม :576
กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนอาชีพช่างพื้นฐานรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรช่างไฟฟ้า ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2019-06-28
จำนวนผู้เข้าชม :598
อาชีพระยะสั้น การทำพานบายศรีจิ๋ว. ณ บ้านโนนสว่าง ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ
โพสเมื่อ :2019-06-28
จำนวนผู้เข้าชม :574
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำขันหมากเบ็ง ณ บ้านโนนสว่าง ต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2019-06-28
จำนวนผู้เข้าชม :806
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจวิชาชีพหลักสูตรการทำเค้กกล้วยหอม ณ บ้านนาคำ ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2019-06-28
จำนวนผู้เข้าชม :611
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจวิชาชีพหลักสูตรการทำน้ำพริกแกงเผ็ด ณ บ้านนาคำ ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2019-06-17
จำนวนผู้เข้าชม :499
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจวิชาชีพหลักสูตรการทำสลัดโรล ณ บ้านโนนสะอาด ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2019-06-17
จำนวนผู้เข้าชม :490
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจวิชาชีพหลักสูตรการทำปอเปี๊ยะทอด ณ บ้านโนนสะอาด ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2019-06-17
จำนวนผู้เข้าชม :519
วันที่ 29 พ.ค.2562 กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจวิชาชีพหลักสูตรการทำของชำร่วย ณ บ้านโชคชัย ต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2019-06-17
จำนวนผู้เข้าชม :602
วันที่ 21-30 พฤษภาคม 2562 กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรการสานตะกร้าพลาสติก ณ บ้านโนนสว่าง ต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2019-06-17
จำนวนผู้เข้าชม :484
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจวิชาชีพหลักสูตรการทำปอเปี๊ยะทอด ณ บ้านนางาม ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2019-06-17
จำนวนผู้เข้าชม :546
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจวิชาชีพหลักสูตรการทำสลัดโรล ณ บ้านนางาม ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2019-06-17
จำนวนผู้เข้าชม :575
วันที่ 31 พฤษภาคม2562 กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน โครงการส่งเสริมการลดขยะโดยการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในชุมชน ณ บ้านนางาม ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2019-06-17
จำนวนผู้เข้าชม :534
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาเพื่อทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุให้อยู่ในบ้านอย่างมีความสุุขและมีคุณค่า
โพสเมื่อ :2019-06-17
จำนวนผู้เข้าชม :522
กศน.ตำบลศรีสำราญเข้าร่วมโครงการรณรงค์สิ่งแวดล้อมและการกำจัดขยะ ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกนิยม ในวันที่ 21 มีนาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :572
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ การท่องเที่ยวและการบริการ วันที่ 17 -22 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ :2019-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :596
กศน.ตำบลศรีสำราญเข้าร่วมโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ณ โรงแรมบีเคเพลส จ.บึงกาฬ ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :623
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.ตำบลศรีสำราญจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2019-02-28
จำนวนผู้เข้าชม :570
กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลระดับตำบล หลักสูตรความเข้าใจดิจิทัลและหลักสูตรการค้าออนไลน์ ในระหว่างวันทีี 19-22 กุมภาพันธ์ 2562
โพสเมื่อ :2019-02-28
จำนวนผู้เข้าชม :494
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรช่างเชื่อม จำนวน 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23-31 ม.ค.2562 ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :631
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน /มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :432
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2019-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :591
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/ประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2019-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :422
การศึกษาตามอัธยาศัย/โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล/จัดซื้อหนังสือ/สื่อ สำหรับ กศน.ตำบล ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2019-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :412
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2019-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :475
การศึกษาตามอัธยาศัย/โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล/จัดซื้อหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2019-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :484
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2019-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :406
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2019-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :420
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2019-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :365
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2019-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :348
กศน.ตำบลศรีสำราญเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำดิจิทัลระดับอำเภอ ระดับตำบล ของสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ.โรงแรมบีเคเพลส
โพสเมื่อ :2019-02-03
จำนวนผู้เข้าชม :314
การศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กศน.ตำบลศรีสำราญเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2561 ณ วัดเทพนิมิตร ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ
โพสเมื่อ :2019-02-03
จำนวนผู้เข้าชม :402
กศน.ตำบลศรีสำราญร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปี 2562 ณ สวนสาธารณะหนองเลิงตำบลดอนหญ้านาง ในวันที่ 9 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-02-03
จำนวนผู้เข้าชม :451
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการขับขี่ปลอดภัยรักษาวินัยจราจร ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2019-02-03
จำนวนผู้เข้าชม :371
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการศึกษาดูงาน ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านห้วยหินลาด อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ในวันที่ 18 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-02-03
จำนวนผู้เข้าชม :362
กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการผูกผ้าในงานพิธี ณ บ้านนางาม ต.ศรีสำราญ ระหว่างวันที่ 23-27 ม.ค. 2562
โพสเมื่อ :2019-02-03
จำนวนผู้เข้าชม :555
กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำน้ำพริกสมุนไพร ณ บ้านนาคำ ระหว่างวันที่ 19-23 ม.ค. 2562
โพสเมื่อ :2019-02-03
จำนวนผู้เข้าชม :451
กศน.ตำบลสำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นออกระบบการศึกษา
โพสเมื่อ :2018-10-30
จำนวนผู้เข้าชม :460
กศน.ตำบลศรีสำราญ ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข (จังหวัดเคลื่อนที่)
โพสเมื่อ :2018-10-30
จำนวนผู้เข้าชม :414
กศน.ตำบลศรีสำราญ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2018-10-30
จำนวนผู้เข้าชม :467
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-27
จำนวนผู้เข้าชม :522
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-08-13
จำนวนผู้เข้าชม :461
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-08-13
จำนวนผู้เข้าชม :401
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2018-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :459
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯกศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2018-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :491
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล(หลักสูตร Digital Literacy Curriculum) การเข้าใจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2018-07-29
จำนวนผู้เข้าชม :494
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการทำฮอร์โมนไข่เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ บ้านโชคชัย หมู่ที่ 6 ต.ศรีสำราญ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 14 คน
โพสเมื่อ :2018-07-26
จำนวนผู้เข้าชม :584
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล(หลักสูตร E-Commerce) สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2018-07-29
จำนวนผู้เข้าชม :414
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-07-21
จำนวนผู้เข้าชม :475
กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพชั้นเรียน หลักสูตรการเพ๊นท์เดคูพาจ ระหว่างวันที่ 11-20 ก.ค. 2561 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2018-07-21
จำนวนผู้เข้าชม :617
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุข ณ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7
โพสเมื่อ :2018-07-19
จำนวนผู้เข้าชม :499
กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรชั้นเรียน การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ระหว่างวันที่ 2-10 ก.ค.2561 ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2018-07-21
จำนวนผู้เข้าชม :632
วันที่ 26 มิถุนายน 2561กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมดอกจอก ที่ บ้านนางาม หมู่ที่ 5
โพสเมื่อ :2018-07-17
จำนวนผู้เข้าชม :403
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำของชำร่วย ที่บ้านนางาม หมู่ที่ 5
โพสเมื่อ :2018-07-17
จำนวนผู้เข้าชม :387
วันที่ 24 มิถุนายน 2561กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมแซนวิช
โพสเมื่อ :2018-07-17
จำนวนผู้เข้าชม :328
วันที่ 23 มิถุนายน 2561กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมดอกจอกที่บ้านโชคชัย หมู่ที่ 6
โพสเมื่อ :2018-07-17
จำนวนผู้เข้าชม :326
วันที่ 21 มิถุนายน 2561กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมดอกจอก ที่ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4
โพสเมื่อ :2018-07-16
จำนวนผู้เข้าชม :318
กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมทองพับ ที่บ้านหนองลาด หมู่ที่ 3
โพสเมื่อ :2018-07-16
จำนวนผู้เข้าชม :332
;วันที่ 19 มิถุนายน 2561กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมจีบ ณ บ้านหนองลาด หมู่ที่ 3
โพสเมื่อ :2018-07-16
จำนวนผู้เข้าชม :604
กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมจีบ ณ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4
โพสเมื่อ :2018-07-16
จำนวนผู้เข้าชม :345
กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้า
โพสเมื่อ :2018-07-16
จำนวนผู้เข้าชม :431
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2018-07-16
จำนวนผู้เข้าชม :290
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :418
โครงการไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ 2 ครั้งที่ 1 บ้านเหล่าใหญ่
โพสเมื่อ :2018-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :395
โครงการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :374
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดโครงการเรียนรู้ภาษาอาเซียน
โพสเมื่อ :2018-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :382
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดโครงการ Smart Onie เพื่อสร้าง Smart Famer
โพสเมื่อ :2018-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :395
โครงการอบรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การทำเตาถ่านไบโอชาร์ ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2018-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :368
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตร หมู่ที่ ึ7 บ้านโนนสะอาด
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :387
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตร หมู่ที่ 5 บ้านนางาม
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :380
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตร หมู่ที่ 1 บ้านนาคำ
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :385
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตร หมู่ที่ 4 บ้านโนนสว่าง
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :360
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตร หมู่ที่ ุ6 บ้านโชคชัย
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :349
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตร หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าใหญ่
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :390
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ผูกมิตร
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :398
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดอบรมโครงการเพศศึกษาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ วันที่ 6 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :440
กศน.ตำบลศรีสำราญได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเศรฐกิจพอเพียง ดูงาน ณ ไร่ธนา ต.นาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 3 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :380
กศน.ตำบลศรีสำราญร่วกับ กศน.ตำบลหนองหัวช้างและกศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ ศาลาประชาคม บ้านดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2018-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :408
กศน.ตำบลศรีสำราญได้ทำการแข่งขันกีฬากศน.อำเภอพรเจริญ ณ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :440
กศน.ตำบลศรีสำราญได้นำศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญของกศน.อำเภอพรเจริญ ณ เขตรักษาพันธุ์ป่าภูวัว อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :346
โครงการอบรมสเต็มศึกษา ณ.โรงแรมบีเคเพส
โพสเมื่อ :2018-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :384
ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-03-08
จำนวนผู้เข้าชม :393
เข้าร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัติรย์ไทย
โพสเมื่อ :2018-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :403
โครงการดิจิทัลชุมชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2018-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :367
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรชั้นเรียน การนวดแผนไทย
โพสเมื่อ :2018-03-08
จำนวนผู้เข้าชม :364
ฝึกอาชีพระยะสั้นการทำแซนวิช กศน.ตำบลศรีสำราญ ณ บ้านโนนสว่าง
โพสเมื่อ :2018-03-08
จำนวนผู้เข้าชม :368
ฝึกอาชีพระยะสั้น การทำปอเปีีียะสดและปอเปี๊ยะทอด กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2018-03-08
จำนวนผู้เข้าชม :377
กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำของชำร่วยจากแผ่นเฟรม ณ บ้านนาคำ วันที่ 11-13 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :1211
กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมใส่ไส้ ณ บ้านโนนสว่าง วันที่ 8-10 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :498
กศน.ตำบลศรีสำราญได้ทำการแข่งขันกีฬาคัดโซนสอง ณ โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :415
กศน.ตำบลศรีสำราญร่วมประเพณีชุมชน การกวนข้าวทิพย์
โพสเมื่อ :2017-12-10
จำนวนผู้เข้าชม :433
กศน.ตำบลศรีสำราญร่วมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ สวนป่าชุมชนบ้านแก้วสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2017-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :413
ครู กศน.ตำบลศรีสำราญเข้าร่วมบรรณาธิการข้อสอบวิชาเลือก ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
โพสเมื่อ :2017-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :400
แจ้งนักศึกษาสอบปลายภาคเรียนวันที่16-17กันยายน2560นะครับ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :384
กศน.ตำบลศรีสำราญ ร่วมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ณ ศาลาประชาคมบ้านนางาม
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :416
กศน.ตำบลศรีสำราญร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ ณ ร.ร.บีเคเพลส
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :385
จังหวัดเคลื่อนที่บ้านนาคำนางาม
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :425
ครู กศน.ตำบลศรีสำราญร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชสติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :397
กศน.ตำบลศรีสำราญร่วมโครงการศึกษาดูงานที่จังหวัดชลบุรี
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :360
กศน.ตำบลศรีสำราญปลูกดอกดาวเรืองบริเวณหน้า กศน.ตำบล
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :302
กศน.ตำบลศรีสำราญร่วมโครงการกีฬา กศน.เกมศ์ ที่จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :315
กศน.ตำบลศรีสำราญนำนักศึกษาเข้าร่วมงาน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :305
กศน.ตำบลศรีสำราญเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :314
กศน.ตำบลศรีสำราญนำนักศึกษาเข้าสอบประเมินผลระดับชาติ (N-NET)
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :311
กศน.ตำบลศรีสำราญนำนักศึกษาร่วมศึกษาดูงานกับสภาผู้นำชุมชนที่จังหวัดยโสธร
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :360
ครู กศน.ตำบลศรีสำราญร่วมโครงการประชุมการบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลระดับตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :304
กศน.ตำบลศรีสำราญร่วมกับชาวบ้านนางามทำความสะอาดบริเวณ กศน.ตำบล
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :334
ครูกศน.ตำบลศรีสำราญเข้าประชุมร่วมกับสภาผู้นำชุมชนบ้านนางาม
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :327
กศน.ตำบลศรีสำราญร่วมกิจกรรมการจัดการขยะต้นทางกับชาวบ้านนางาม
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :309
กศน.ตำบศรีสำราญจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างพื้นฐาน (ช่างประปา)
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :465
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับม.ต้นและม.ปลาย
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :310
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณภาพผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :298
กศน.ตำบลศรีสำราญร่วมกับเทศบาลตำบลศรีสำราญจัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :275
กศน.ตำบลศรีสำราญโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการบริหารจัดการขยะมูลฝอย วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนน้อย
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :320
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :264
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดโครงการพัฒนาผู้เรียน (ค่ายคณิตศาสตร์และค่ายวิทยาศาสตร์)
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :284
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดโครงการอบรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :264
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :277
กศน.ตำบลศรีสำราญเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรนวดแผนไทย
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :320
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 มิถุนายน 2560
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :272
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดจัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน วันที่ 22 กรกฎาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :279
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ (การทำไรนาสวนผสม)
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :267
กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดอรัญญานี ต.ดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :299
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดโครงส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :259
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดฝึกอาชีพชุมชนช่างพื้นฐานช่างปูกระเบื้อง
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :314
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดโครงการอบรมศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :289
การจัดการเรียนรู้ของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :493
การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :338
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :315
กศน.ตำบลศรีสำราญร่วมกับ กศน.ตำบลดอนหญ้านางและกศน.ตำบลหนองหัวช้างได้จัดกิจกรรมค่ายทักษะวิชาการ ณ ศาลาประชาคมบ้านนางามและกศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2017-03-03
จำนวนผู้เข้าชม :311
กศน.ตำบลศรีสำราญได้จัดวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการทำปอเปี๊ยะสดและปอเปี๊ยะะทอด วันที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาคำนางาม ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ
โพสเมื่อ :2016-12-24
จำนวนผู้เข้าชม :410
กศน.ตำบลศรีสำราญได้จัดวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมไทย(ขนมปุยฝ้าย) วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาคำนางาม ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ
โพสเมื่อ :2016-12-24
จำนวนผู้เข้าชม :384
กศน.ตำบลศรีสำราญได้จัดวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมจีบ วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาคำนางาม ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ
โพสเมื่อ :2016-12-24
จำนวนผู้เข้าชม :345
กศน.ตำบลศรีสำราญ แจกริบบิ้นสีดำไว้อาลัย
โพสเมื่อ :2016-10-23
จำนวนผู้เข้าชม :353
กศน.ตำบลศรีสำราญ แจกริบบิ้นไว้อาลัยในงานบุญกฐิน
โพสเมื่อ :2016-10-22
จำนวนผู้เข้าชม :337
สอนการทำริบบิ้นไว้อาลัยที่ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2016-10-20
จำนวนผู้เข้าชม :337
การบริการย้อมผ้า กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2016-10-20
จำนวนผู้เข้าชม :371
กศน.ตำบลศรีสำราญได้จัดกิจกรรมศูนย์ดิจิทัลตำบลหลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟน ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2016-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :373
บ้านหนังสือชุมชนบ้านนางามร่วมจัดกิจกรรมเคลื่อนที่กับเทศบาลตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :363
บริการหนังสือพิมพ์รายวันที่บ้านหนังสือชุมชนบ้านเหล่าใหญ่
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :359
ห้องสมุด กศน.ตำบลเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :364
รับมอบหนังสือธรรมมะจากคุณยายที่ไปปฎิบัติธรรมที่วัดในวันเข้าพรรษา
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :355
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสำราญบริจาคหนังสือประมวลกฎหมาย
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :328
รับบริจาคหนังสือที่ กศน.ตำบลในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :343
กศน.ตำบลศรีสำราญได้จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การทำเตาชีวมวล
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :598
กศน.ตำบลศรีสำราญได้จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ณ บ้านโชคชัย ตำบลศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :506
กศน.ตำบลศรีสำราญได้จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการเลี้ยงปลาดุก ณ บ้านโชคชัย ตำบลศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :354
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ บ้านโชคชัย หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :351
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดโครงการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำบัญชีครัวเรือน ขยายผล 1 ตำบล 30 ครัวเรือน
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :348
กศน.ตำบลศรีศรีสำราญได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ กศน.อำเภอพรเจริญ ณ โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :466
กศน.ตำบลศรีสำราญได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ณ บ้านนาทอง ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :329
ประมวลภาพการออกประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ 7 หมู่บ้าน ของศส.ปชต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2016-08-05
จำนวนผู้เข้าชม :341
วิชาชีพระยะสั้น
โพสเมื่อ :2016-08-05
จำนวนผู้เข้าชม :349
รับบริจาคหนังสือที่ กศน.ตำบล
โพสเมื่อ :2016-07-04
จำนวนผู้เข้าชม :359
กศน.ตำบลศรีสำราญได้จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
โพสเมื่อ :2016-06-24
จำนวนผู้เข้าชม :373
กศน.ตำบลศรีสำราญได้จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2016-06-24
จำนวนผู้เข้าชม :309
ร.ร.กัลยานวัตร จ.ขอนแก่นมาศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะ บ้านนางาม
โพสเมื่อ :2016-06-21
จำนวนผู้เข้าชม :363
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ การถักโครเชต์
โพสเมื่อ :2016-06-24
จำนวนผู้เข้าชม :401
อบรมครัวเรือนต้นแบบ บ้านนางาม ต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2016-06-21
จำนวนผู้เข้าชม :344
เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2016-06-16
จำนวนผู้เข้าชม :362
บ้านหนังสือชุมชนบ้านเหล่าใหญ่ ต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2016-05-18
จำนวนผู้เข้าชม :341
อาสาสมัครรักการอ่านหมู่ที่ 3 บ้านหนองลาด ต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2016-05-18
จำนวนผู้เข้าชม :321
บ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองลาด ต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2016-05-18
จำนวนผู้เข้าชม :343
บ้านหนังสือชุมชนบ้านนางาม ต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2016-05-18
จำนวนผู้เข้าชม :329
บ้านหนังสือชุมชนบ้านโนนสว่าง ต.ศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2016-05-18
จำนวนผู้เข้าชม :311
โครงการบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2016-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :364
โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล (ศส.ปชต.)
โพสเมื่อ :2016-03-16
จำนวนผู้เข้าชม :348
โครงการจัดทำฐานข้อมูล กศน.ตำบล
โพสเมื่อ :2016-03-16
จำนวนผู้เข้าชม :343
จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2016-03-16
จำนวนผู้เข้าชม :357
ครูผู้สอนคนพิการอ.พรเจริญ ได้จัดการเรียนการสอนและฝึกอาชีพสำหรับคนพิการ
โพสเมื่อ :2016-03-16
จำนวนผู้เข้าชม :347
กศน.ตำบลศรีสำราญได้จัดการเรียนการสอนสายสายสามัญทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวันอังคารและวันพุธ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2016-03-11
จำนวนผู้เข้าชม :376
กศน.ตำบลศรีสำราญได้จัดทำโครงการติวเตอร์ก่อนสอบได้ทำการติวนักศึกษา ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
โพสเมื่อ :2016-02-24
จำนวนผู้เข้าชม :430
กศน.ตำบลศรีสำราญได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมลูกเสือวิสามัญครั้งที่ 3 ของ กศน.อำเภอพรเจริญ ณ สวนสาธารณะหนองเลิง ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2016-02-19
จำนวนผู้เข้าชม :497
ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 9 มกราคม 2559 กศน.ตำบลศรีสำราญ โดยการนำของท่าน ผอ.คำตัน วรรณชู ได้นำการฝึกอาชีพระยะสั้น การทำโดนัทจิ๋ว มาทำการแจกให้เด็กๆได้ชิมกัน
โพสเมื่อ :2016-01-20
จำนวนผู้เข้าชม :331
ถ่ายทำรายการ ETV วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2016-01-20
จำนวนผู้เข้าชม :302
กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น การทำโดนัทจิ๋ว วันที่ 14-21 ธันวาคม 2558 ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2016-03-11
จำนวนผู้เข้าชม :349
ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากท่านผอ.คำตัน วรรณชู และรับชม ETV
โพสเมื่อ :2016-01-20
จำนวนผู้เข้าชม :359

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.236.209.138
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 24/03/2566
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 9098183