สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลศรีสำราญ
Untitled Document
ประวัติตำบล

 ประวัติความเป็นมา

ตำบลศรีสำราญ แยกออกมาจากตำบลบ้านดอนหญ้านาง เมื่อปี พ.ศ.2535 ปัจจุบันเป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพรเจริญ ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาคำ หมู่ 2 บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 3 บ้านหนองลาด หมู่ 4 บ้านโนนส่าง หมู่ 5 บ้านนางาม หมู่ 6 บ้านโชคชัย หมู่ 7 บ้านโนนสะอาด

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอพรเจริญ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.หนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.หนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.หนองคาย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน รับจ้าง ทอผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 952 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 10 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.18 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2095 สายพรเจริญ - โซ่พิสัย จากอำเภอพรเจริญถึงตำบลศรีสำราญ ระยะทาง 19 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

 

วัดป่าดานศรีสำราญ


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.220.44.148
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 25/06/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 13892530