สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
   กศน. ตำบลนาแสง
Untitled Document
ประวัติสถานศึกษา

 ข้อมูลพื้นฐาน

 

 ข้อมูลทั่วไป

          บ้านนาแสง หมู่ 8 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เดิมบ้านนาแสงเป็นพื้นที่ป่าดงอุดมสมบูรณ์และอยู่ติดกับตำบลนาสะแบง ต่อมาได้มีชาวบ้านมาตั้งรกรากพื้นฐานและก่อตั้งเป็นบ้านนาแสงขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2464 อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  16  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดบึงกาฬ ประมาณ 65 กิโลเมตร

ประวัติความเป็นมาของตำบลนาแสง

ตำบลนาแสง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอศรีวิไล มีจำนวนDescription: 431203A71หมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาแสง หมู่ 2 บ้านดงเกษม หมู่ 3 บ้านนาคำแคน หมู่ 4 บ้านคำไชยวาน หมู่ 5 บ้านเกษมพัฒนา หมู่ 6 บ้านคำแคนพัฒนา หมู่ 7 บ้านนาแสงสาคร หมู่ 8 บ้านแสงเจริญ หมู่ 9 บ้านเกษมสามัคคี


สภาพทั่วไปของตำบล :

ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอศรีวิไล สภาพพื้นที่เป็นที่ที่ราบลุ่มและเนินเขาทางตอนเหนือของตำบล เหมาะสำหรับการทำนาทำไร่

อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ชัยพร อ.บึงกาฬ
ทิศใต้ ติดกับ ต.ป่งไฮ อ.เซกา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาจั้น อ.เซกา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล

 

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 52.91.90.122
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/12/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 1685282