สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
   กศน. ตำบลนาแสง
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :40
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศรช.บ้านนาคำแคน กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ (การเลี้ยงปลา กบ ในกระชัง) ครอบครัวต้นแบบประจำตำบล
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลนาแสง การเรียนรู้ตลอดชีวิต/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (หลักสูตรช่างพื้นฐาน) การทำอิฐบอค
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :39
การจัดการเรียนการสอน ศูนย์การเรียนบ้านนาคำแคน ระดับ ม.ต้น และแจกตารางสอบปลายภาค
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :39
การจัดการเรียนการสอน ศูนย์การเรียนบ้านนาคำแคน ระดับ.ปลาย และแจกตารางสอบปลายภาค
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลนาแสง พัฒนาสังคมและชุมชนโครงการรู้รักและสำนึกในบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.ตำบลนาแสง มอบดอกดาวเรืองให้กับหมู่บ้านในเขตตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.ตำบลนาแสง ร่วมบริจาคโลหิต ที่โรงพยาบาลจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลนาแสง ร่วมประชุมและเปิดหมู่บ้านไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลนาแสง ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน ณ ศรช.บ้านนาคำแคน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :29
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ (หลักสูตรการนวดสปา) กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการปลูกต้นยางนาตามรอยพ่อ (การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน) กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :25
ปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน.ศรช.บ้านนาคำแคนและนาแสง กศน.ตำบลนาแสง ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :27
ภาพกิจกรรมการจักการการบริหารขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่
โพสเมื่อ :2017-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :52
แจ้งนักศึกษาทุกท่านทุกระดับชั้น ด้วยทางศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีวิไล จะดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 17 - 18 กัยยายน 2559 ณ สนามสอบ โรงเรียนบ้านนาสะแบง
โพสเมื่อ :2016-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :70

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 107.22.2.109
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 24/03/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 6
จำนวนผู้เข้า
: 1010680