สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลโนนศิลา
Untitled Document
ประวัติตำบล

 ความเป็นมาตำบลโนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

     1.  ข้อมูลทั่วไป
          1.1  ที่ตั้งและอาณาเขต
                  ทิศเหนือ  ติดกับ  ตำบลปากคาด  อำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ
                  ทิศใต้  ติดกับ  ตำบลนาดง  ตำบลสมสนุก  อำเภอปากคาด   จังหวัดบึงกาฬ
                  ทิศตะวันออก  ติดกับตำบลหนองเลิง  อำเภอบึงกาฬ  และตำบลศรีชมภู  อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ
                  ทิศตะวันตก  ติดกับ  ตำบลปากคาด  อำเภอปากคาด  และตำบลบ้านต้อน  อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
 
          1.2  เนื้อที่
               -  ตำบลโนนศิลามีเนื้อที่ประมาณ  40  ตารางกิโลเมตร    หรือ  23,784  ไร่
 
          1.3  ภูมิประเทศ
              -  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอนและที่ราบลุ่ม  ดินมีลักษณะเป็นดินปนทราย  เหมาะแก่การปลูกพืชไร่
 
          1.4  เขตการปกครอง
                  ตำบลโนนศิลา แยกการปกครองออกจากตำบลปากคาด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2528 และต่อมาเมื่อ
วันที่ 23 ปัจจุบันมีหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครองทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ได้แก่ 
                 หมู่ 1 บ้านโนนศิลา 
                 หมู่ 2 บ้านหนองบัวบาน  
                 หมู่ 3 บ้านโนนบก   
                 หมู่ 4 บ้านโนนชัยศรี    
                 หมู่ 5 บ้านดอนเมืองใหม่  
                 หมู่ 6 บ้านโนนก่อ   
                 หมู่ 7 บ้านโนนเสถียร  
                 หมู่ 8  บ้านพรสวรรค์  
                 หมู่  9  บ้านทุ่งรวงทอง  
                 หมู่  10  บ้านโนนทรายทอง  
                 หมู่ 11  บ้านศรีสมบัติ  
                 หมู่ 12  บ้านชัยพร 

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 34.239.154.201
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 29/02/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 24
จำนวนผู้เข้า
: 12314995