สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลโนนศิลา
Untitled Document
ประวัติสถานศึกษา

 ประวัติ ความเป็นมา กศน.ตำบลโนนศิลา

 

         กศน.ตำบลโนนศิลา เดิมเป็นอาคารศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโนนศิลา  ตั้งอยู่ ม4 บ้านโนนชัยศรี ตำบลโนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ตั้งเมื่อ พ.ศ.2543

สถานที่เดิมเป็นอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลา  โดยมีนายตันติพงษ์ นิการเทศเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลา และมีนายพัฒนา ปู่วังเป็น หัวหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

กศน.อำเภอปากคาดได้ขออนุญาตใช้เป็นศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโนนศิลา ต่อมา อบต.ตำบลโนนศิลามีนโยบายสร้างที่ทำการอบต.โนนศิลาหลังใหม่ จึงได้มอบอาคารให้ กศน.อำเภอปากคาด

ใช้เป็นที่ทำการ กศน.ตำบลโนนศิลาโดยมีนายมานัส บุญทัน เป็นนายก อบต.ตำบลโนนศิลา ใช้เป็นสถานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อยมา

        ต่อมาในภาคเรียนที่2/2556 อบต.ตำบลโนนศิลา ได้ทำการแจ้งมายัง กศน.อำเภอปากคาดว่าจะขอคืนอาคาร อบต.ตำบลโนนศิลาหลังเก่า  กศน.ตำบลโนนศิลา จึงได้ย้ายสถานที่มาอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านโนนเสถียร ตำบลโนนศิลา เมื่อ   ภาคเรียนที่ 1/2557

และใช้เป็นสถานพบกลุ่มและทำกิจกรรมการเรียน การสอน ของนักศึกษาตำบลโนนศิลา มาจนถึงปัจจุบัน โดยมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด คือ นายมงคล พลาลี และมีครูอาสา ดูแลโซน 3 ถ้ำ(ตำบลโนนศิลา ,ตำบลปากคาด,ตำบลนากั้ง) คือ นายธนุสรณ์เหมืองทอง

 และมี นายชัยณรงค์ งอยกุดจิก ครูกศน.ตำบลโนนศิลา เป็น หัวหน้า กศน.ตำบล และมี น.ส. วไลพรทิพย์แหม่ง เป็นครู กศน.ตำบล (ศรช.บ้านดอนเมืองใหม่) เป็นคณะทำงาน ขับเคลื่อนงาน กศน.ตามมภารกิจที่ได้รับมอบหมาย...

มีอาณาเขต 

          ทิศเหนือ  ติดต่อแม่น้ำโขง  ประเทศลาว ( สปปล. )  และอำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

          ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ  และอำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย

          ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอโซ่พิสัย  และอำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

          ทิศตะวันตก  ติดต่อกับแม่น้ำโขง 

ตำบลโนนศิลา   มี  ๑๒  หมู่บ้าน ดังนี้ 

          หมู่ที่ 1 บ้านโนนศิลา

หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัวบาน

หมู่ที่3 บ้านโนนบก

หมู่ที่4 บ้านโนนชัยศรี

หมู่ที่5 บ้านดอนเมืองใหม่

หมู่ที่6 บ้านโนนก่อ

หมู่ที่7 บ้านโนนเสถียร

หมู่ที่8 บ้านพรสวรรค์

หมู่ที่9 บ้านทุ่งรวงทอง

หมู่ที่10 บ้านโนนทรายทอง

หมู่ที่11 บ้านศรีสมบัติ

หมู่ที่12 บ้านชัยพร

----------------------------------------//--------------------------------------


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 34.239.154.201
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 29/02/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 29
จำนวนผู้เข้า
: 12313877