สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลเซกา
ที่ตั้ง บ้านห้วยผักขะ หมู่ 4 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลเซกา จัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อให้ชุมชนเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่อาชีพที่ยั่งยืน
อัตลักษณ์ ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม
โทรศัพท์ 0871766566
โทรสาร 042489460
นางสาวแก้วแก่นจันทร์ สระอุทัย
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลเซกา

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :18

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(ช่างฝ้าเพดาน)
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :21

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(การพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชม.)วิชาเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :20

โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :11

โครงการส่งเสรมสุขภาวะและสุขอนามัยผู้สูงอายุในชุมชน
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :18

โครงการการศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(โครงการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :29

กศน.ตำบลเซกา สอบกลางภาคเรียนนักศึกษาภาคเรียนที่ 1-2562
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :22

กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา1-62
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :32


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 34.204.171.108
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 23/10/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 11
จำนวนผู้เข้า
: 2488545