สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลเซกา
ที่ตั้ง บ้านห้วยผักขะ หมู่ 4 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลเซกา จัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อให้ชุมชนเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่อาชีพที่ยั่งยืน
อัตลักษณ์ ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม
โทรศัพท์ 0871766566
โทรสาร 042489460
นางสาวแก้วแก่นจันทร์ สระอุทัย
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลเซกา

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
กิจกรรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน
โพสเมื่อ :2017-12-19
จำนวนผู้เข้าชม :17

กิจกรรมโครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-12-19
จำนวนผู้เข้าชม :18

กิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียน โซน 1 ต.เซกา ต.ซาง ต.หนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2017-12-19
จำนวนผู้เข้าชม :22

โครงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
โพสเมื่อ :2017-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :36

โครงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
โพสเมื่อ :2017-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :39

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การทำอิฐประสาน)
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :38

การศึกษาตามอัธยาศัย ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :56

กิจกรมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :41


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 54.196.215.69
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 21/02/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 943512