สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลเซกา
ที่ตั้ง บ้านห้วยผักขะ หมู่ 4 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลเซกา จัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อให้ชุมชนเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่อาชีพที่ยั่งยืน
อัตลักษณ์ ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม
โทรศัพท์ 0871766566
โทรสาร 042489460
นางสาวแก้วแก่นจันทร์ สระอุทัย
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลเซกา

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :59

โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ของนักศึกษา กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :41

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :30

การพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น(ไม่เกิน30ชม.)การสานตะกล้าจากเส้นพลาสติก รุ่น 2(30 ชม.)
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :30

การพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น(ไม่เกิน30ชม.)ช่างตัดผมชาย รุ่น 1(30 ชม.)
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :34

กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :30

โครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(อบรมการทำบัญชีครัวเรือน) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :41

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2561 กศน.ตำบลเซกา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :38


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 52.91.90.122
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/12/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 7
จำนวนผู้เข้า
: 1685380