สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลวิศิษฐ์
ที่ตั้ง ศาลาประชาคม บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ 5 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลร่วมสร้างการศึกษาตลอดชีวิต
เอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความขยัน
โทรศัพท์ 091-3706662
โทรสาร 0-4249-1853
นางอัมพา สุมุกดา
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลวิศิษฐ์

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
ศกร.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ในวันที่ ๑๘ -สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ บ้านแสนเจริญ หมู่ ๑๐ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๘ คน
โพสเมื่อ :2023-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :89

ศกร.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตรข้าวเกรียบสมุนไพร ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ บ้านแสนเจริญ หมู่ ๑๐ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐ คน
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :81

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุในพื้นที่ ตำบลวิศิษฐ์ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ุ640 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :80

กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวิศิษฐ์ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 640 คน ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :89

กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ( ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป) หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากหวายเทียม ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ บ้านหนองนาแซง หมู่ ๕ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๑ คน
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :68

กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตรการทำปลาร้าสมุนไพรสองฝั่งโขง ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ บ้านเหล่าถาวร หมู่ ๖ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐ คน
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :87

กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดการศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :180

กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :169


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 18.206.48.243
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 04/12/2566
ผู้ชมออนไลน์
: 7
จำนวนผู้เข้า
: 11479321