สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลหอคำ
ที่ตั้ง บ้านม่วงมีชัย หมู่ที่ 6 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณี 38000
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลหอคำร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับคนไทยอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ทั่วถึง และมีคุณภาพ
เอกลักษณ์ กศน.ตำบลส่งเสริมอาชีพเพื่อมีงานทำ
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความขยัน
โทรศัพท์ 0872197484
โทรสาร 042491853
นางวาสนา พานะเวช
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลหอคำ

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาสายสามัญระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2562
โพสเมื่อ :2019-08-13
จำนวนผู้เข้าชม :22

กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาสายสามัญระดับ ม.ต้น ภาคเรียนที่ 1/2562
โพสเมื่อ :2019-08-13
จำนวนผู้เข้าชม :19

กศน.ตำบลหอคำและเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-08-13
จำนวนผู้เข้าชม :21

กศน.ตำบลหอคำจัดโครงการรู้รักษ์สามัคคีพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2019-08-13
จำนวนผู้เข้าชม :18

กศน.ตำบลหอคำจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน "โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตลอดชีวิต"
โพสเมื่อ :2019-08-13
จำนวนผู้เข้าชม :17

กศน.ตำบลหอคำจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "โครงการเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
โพสเมื่อ :2019-08-13
จำนวนผู้เข้าชม :21

กศน.ตำบลหอคำจัดโครงการศูนย์ฦึกอาชีพชุมชน "การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง"
โพสเมื่อ :2019-08-13
จำนวนผู้เข้าชม :23

กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น "ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร"
โพสเมื่อ :2019-08-13
จำนวนผู้เข้าชม :18


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 34.204.194.190
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 20/09/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 6
จำนวนผู้เข้า
: 2389998