สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลหอคำ
ที่ตั้ง บ้านม่วงมีชัย หมู่ที่ 6 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณี 38000
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลหอคำร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับคนไทยอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ทั่วถึง และมีคุณภาพ
เอกลักษณ์ กศน.ตำบลส่งเสริมอาชีพเพื่อมีงานทำ
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความขยัน
โทรศัพท์ 0872197484
โทรสาร 042491853
นางวาสนา พานะเวช
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลหอคำ

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
กศน.ตำบลมอบสื่อให้บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2020-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :102

กศน.ตำบลหอคำจัดโครงการส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ.กศน.ตำบลหอคำ
โพสเมื่อ :2020-06-22
จำนวนผู้เข้าชม :196

กศน.ตำบลหอคำจัดโครงการ กศน.ร่วมใจต้านภัย COVID 19 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ.กศน.ตำบลหอคำ
โพสเมื่อ :2020-06-22
จำนวนผู้เข้าชม :160

กศน.ตำบลหอคำจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานิาชีพ วันที่ 1-7 มิถุนายน 2563 ณ.บ้านหอคำ ตำบลหอคำ
โพสเมื่อ :2020-06-22
จำนวนผู้เข้าชม :448

กศน.ตำบลหอคำจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยห่างไกล COVID 19 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ.กศน.ตำบลหอคำ
โพสเมื่อ :2020-06-22
จำนวนผู้เข้าชม :176

กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการสมุนไพรเพื่อชีวิต วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2563 ณ.บ้านโนนยาง ตำบลหอคำ
โพสเมื่อ :2020-06-22
จำนวนผู้เข้าชม :196

กศน.ตำบลหอคำจัดโครงการศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2563 ณ.ตำบลหอคำ
โพสเมื่อ :2020-06-22
จำนวนผู้เข้าชม :202

กศน.ตำบลจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจหลักสูตรการค้าออนไลน์ วันที่ 19-20 มิถุนายน 2563 ณ.กศน.ตำบลหอคำ
โพสเมื่อ :2020-06-22
จำนวนผู้เข้าชม :223


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 54.236.62.49
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 04/03/2564
ผู้ชมออนไลน์
: 6
จำนวนผู้เข้า
: 4252409