สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
   กศน. ตำบลหอคำ
Untitled Document
ผู้นำชุมชน/ผู้นำหมู่บ้าน

 ผู้นำชุมชน / เทศบาลตำบลหอคำ

                                                       

                   นายวรกฎ  ศรีแก่น                  นางสมบัติ  บุตรศรี                          นายชัยเนตร  มินเทน

                   นายกเทศมนตรีหอคำ                รองนายกเทศมนตรี                        รองนายกเทศมนตรี

                                    

                       นายวิชัย  โพธิปรากฏ               นายคุณกร  อินทร์แสง    

                      เลขานุการนายกเทศมนตรี         ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

นำชุมชน / ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหอคำมีทั้งหมด  14  หมู่บ้าน

1. บ้านหอคำ  หมู่ที่ 1  นายประสิทธิ์  นาหอคำ

2.บ้านสะง้อ  หมู่ที่ 2  นายปฏิพล  ต่อศรี

3.บ้านหนองเข็ง  หมู่ที่ 3  นายมานิตย์  ธรรมรินทร์

4.บ้านโคกสะอาด  หมู่ที่ 4  นายแสงดาว  หลาบหนองแสง

5.บ้านโนนยาง  หมู่ที่ 5  นายเสรี  หน่อแก้ว

6.บ้านม่วงมีชัย  หมู่ที่  6  นายชาญชัย  อาษาจิตร์

7.บ้านหนองบัวทอง  หมู่ที่ 7  นายอนันต์  อินทร์แสง

8. บ้านหนองแสง  หมู่ที่ 8  นายปรีชา  ชินคำ

9. บ้านนาโซ่ หมู่ที่ 9  นางสาวรัชนิกุล  บุญโนนแต้

10. บ้านวังด่าน  หมู่ที่ 10  นายณัฐพล  คำสอน

11. บ้านไทยเจริญ  หมู่ที่ 11  นายสำลี  ทีหอคำ

12. บ้านสมประสงค์  หมูที่ 12  นายทวีศักดิ์  โคตรวงษ์

13. บ้านหอคำเหนื่อ  หมู่ที่ 13 นางจุฬาวรรณ  พรมบิล

14. บ้านเจริญรัตน์  หมู่ที่  14  นางไพวัลย์  สุวาศรี


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 54.227.97.219
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 06/12/2564
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 5842189