สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
  กศน.อำเภอบึงโขงหลง
Untitled Document
ชื่อสกุล :นางรัชรินทร์    วรรณชู
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบล
เบอร์โทร :0817080903
e-mail :Racharine2515@hotmail.com


ชื่อสกุล :นางศิริกานต์    ประจักกะตา
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบล
เบอร์โทร :085-2466220
e-mail :Sirikan252209@gmail.com


ชื่อสกุล :นายอลงกต    วรรณชู
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบล
เบอร์โทร :097-3194062 true/ 062-5613975 ais
e-mail :kiaw2516@gmail.com,kiaw2516@hotmail.com


ชื่อสกุล :นายนิยม    แพงโคตร
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบล
เบอร์โทร : 0898632407
e-mail : niyom1972@gmail.com


ชื่อสกุล :นางสาวนันทิชา    เข็มมา
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบล
เบอร์โทร : 0857506233
e-mail : doung43150@hotmail.co.th


ชื่อสกุล :นางชนัดดา    ศรีบุรัมย์
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบล
เบอร์โทร : 0910526138
e-mail : chanadda138@gmail.com


ชื่อสกุล :นายวิชญ์พงษ์    จันทร์ผาย
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบล
เบอร์โทร :081 9549404
e-mail :Aoddsw@gmail.com


ชื่อสกุล :นางณัฐธยาน์    จันทร์ผาย
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบล
เบอร์โทร : 0817698265
e-mail : nat250719@gmail.com


ชื่อสกุล :นางสาวจุฑาริณี    เฉิดดิลก
ตำแหน่ง :ครูผู้สอนคนพิการ
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นางสาวปัทมาภรณ์   คะสีทอง
ตำแหน่ง :บรรณารักษ์จ้างเหมา
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นางสาวสุชาดา   เสาะสมบูรณ์
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบล
เบอร์โทร :095-6570206
e-mail :golpgap2533@gmail.com


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

 

ไอพีคุณ
: 44.223.39.67
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 30/05/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 13418205