สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
   กศน. ตำบลโสกก่าม
Untitled Document
ผู้นำชุมชน/ผู้นำหมู่บ้าน
ม.ๅ บ้านโสกก่าม สอ.นาวิน ประจักษ์โก ม.2 บ้านนาตะไก้ นายสายันต์ ผลจันทร์ ม.3 บ้านยางเรียน นายรันตรัง ปัททุม ม.4 บ้านหนองบะต่าง นายณเรศ ยมโคตร ม.5 บ้านบ่อพนา นายทวี ผลจันทร์ ม.6 บ้านดงสว่าง นายอุดม ชาวนาผือ ม.7 บ้านโนนสำราญเหนือ นายอ๋อย โพคะนัน ม.8 บ้านหนองปลาดุก นางกาญจนา ชนะการี (กำนัน ตำบลโสกก่าม ) ม.9 บ้านถ้ำพระ นางหนูเรียน ติสจันทร์ ม.10 บ้านโนนสำราญใต้ นายสุดที ทุมเพ็ง ม.ๅๅ บ้านโนนงาม นายประครองศรี เชียงแสน ม.12 บ้านเจริญสุข นายประยวน โล่ห์คำ

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 18.207.157.152
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/08/2565
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 7340703