สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลบ้านต้อง
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านดอนเสียด ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38150 ห่างจากอำเภอเซกา 40 กิโลเมตร
วิสัยทัศน์ ประชาชนตำบลบ้านต้องได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อมีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
เอกลักษณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพที่ยั่งยืน
อัตลักษณ์ ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม
โทรศัพท์ 0985842631
โทรสาร -
นางสาวนัชชา ทองพา
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลบ้านต้อง

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างปูนพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :18

โครงการ Smart ONIE เพื่อจัดฝึกอบรมเกษตรกรต้นแบบ
โพสเมื่อ :2019-03-13
จำนวนผู้เข้าชม :21

กศน.ตำบลบ้านต้องดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2019-02-27
จำนวนผู้เข้าชม :28

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด)
โพสเมื่อ :2019-02-27
จำนวนผู้เข้าชม :27

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (กิจกรรมอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต)
โพสเมื่อ :2019-02-27
จำนวนผู้เข้าชม :31

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2019-02-27
จำนวนผู้เข้าชม :34

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2019-02-27
จำนวนผู้เข้าชม :28

กศน.ตำบลบ้านต้อง ดำเนินการจัดโครงการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(อบรมการทำจุลินทรีย์ฮอร์โมนไข่)
โพสเมื่อ :2019-02-27
จำนวนผู้เข้าชม :32


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 52.91.221.160
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 27/03/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 2
จำนวนผู้เข้า
: 1940524