สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลโคกกว้าง
ที่ตั้ง อบต.โคกกว้าง(อาคารหลังเดิม) บ้านบึงสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกว้าง อำเภอบ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐
วิสัยทัศน์ ประชาชนตำบลโคกกว้างได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
เอกลักษณ์ สืบสานหัตถกรรมท้องถิ่น
อัตลักษณ์ ส่งเสริมหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โทรศัพท์ 0895702945
โทรสาร 042499005
นายสมชัย ศรีวะสุทธิ์
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลโคกกว้าง

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(ช่างปูน)
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :22

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านเกษตร
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :26

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :17

ไทยนิยมยั่ง
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :20

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :20

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :19

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ช่างฝ้าเพดาน)
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :25

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :25


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 54.80.97.221
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 23/05/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 1208654