สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลโคกกว้าง
ที่ตั้ง อบต.โคกกว้าง(อาคารหลังเดิม) บ้านบึงสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกว้าง อำเภอบ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐
วิสัยทัศน์ ประชาชนตำบลโคกกว้างได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
เอกลักษณ์ สืบสานหัตถกรรมท้องถิ่น
อัตลักษณ์ ส่งเสริมหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โทรศัพท์ 0895702945
โทรสาร 042499005
นายสมชัย ศรีวะสุทธิ์
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลโคกกว้าง

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
ครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 ณ สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-10-18
จำนวนผู้เข้าชม :40

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 ณ สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-10-18
จำนวนผู้เข้าชม :45

โครงการชุมชน ๓ D มีสุข บ้านโนนไฟศาล หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกกว้าง วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๐ คน งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :34

โครงการชุมชน ๓ D มีสุข บ้านโนนไฟศาล หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกกว้าง วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๐ คน งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :30

การจัดการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ การทำปุ๋ยหมัก กศน.ตำบลโคกกว้าง
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :32

โครงการพลังชุมชนคนสุขภาพดี (พัฒนาทักษะชีวิต)กศน.ตำบลโคกกว้าง
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :31

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบ้านโนนไฟศาล หมู่ที่ ๕วันที่ ๖ มิถุนายน๒๕๖๐ กศน.ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๐ คน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :30

พัฒนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ การทำดอกไม้จันทน์ กศน.ตำบลโคกกว้าง
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :26


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 54.196.215.69
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 21/02/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 6
จำนวนผู้เข้า
: 943503