สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลโคกกว้าง
ที่ตั้ง อบต.โคกกว้าง(อาคารหลังเดิม) บ้านบึงสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกว้าง อำเภอบ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐
วิสัยทัศน์ ประชาชนตำบลโคกกว้างได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
เอกลักษณ์ สืบสานหัตถกรรมท้องถิ่น
อัตลักษณ์ ส่งเสริมหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โทรศัพท์ 0895702945
โทรสาร 042499005
นายสมชัย ศรีวะสุทธิ์
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลโคกกว้าง

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
โพสเมื่อ :2019-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :36

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด วันที่ 5 มีนาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-03-11
จำนวนผู้เข้าชม :54

กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หน่วยบริการเคลื่อนที่ ( รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2019-03-11
จำนวนผู้เข้าชม :22

หลักสูตร ดิจิทัลชุมชนในระดับตำบล
โพสเมื่อ :2019-03-11
จำนวนผู้เข้าชม :31

การจัดการเรียนการสอนแบบพบผู้เรียนรายบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :38

การจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :28

บ้านหนังสือชุมชน บ้านบึงสำราญ กศน.ตำบลโคกกว้าง
โพสเมื่อ :2019-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :24

หลักสูตรระยะสั้นการแปรรูปอาหาร ระหว่างวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2019-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :31


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.95.63.218
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 25/04/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 2
จำนวนผู้เข้า
: 2025967