สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลหนองเดิ่น
ที่ตั้ง ที่ตั้ง บ้านหนองเดิ่นทุ่ง หมู่ ๓ ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
วิสัยทัศน์ ประชาชนตำบลหนองเดิ่นได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
เอกลักษณ์ ส่งเสริมอาชีพหัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
อัตลักษณ์ สืบสานหัตกรรมท้องถิ่น
โทรศัพท์ 0847930829
โทรสาร 042499005
นางพวงเพชร พรหมอารักษ์
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลหนองเดิ่น

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพช่างเชื่อม (การศึกษาต่อเนื่องการพัฒนาอาชีพชุมชน 30 ชั่วโมงขึ้นไป)
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :59

กิจกรรมการเรียนการสอน ประถม ครูผู้สอนคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :59

กิจกรรมการเรียนการสอน ม.ปลาย ครูผู้สอนคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :56

กิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้สอนคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :53

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพการทำไม้กวาดจากดอกหญ้า(กลุ่มสนใจไม่เกิน 30ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :56

โครงการทำไม้กวาดจากดอกหญ้า(กลุ่มสนใจระยะสั้นไม่เกิน30 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :60

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพช่างปูน (การศึกษาต่อเนื่องการพัฒนาอาชีพชุมชน 30 ชั่วโมงขึ้นไป
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :63

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพกลุ่มสนใจการทอเสื่อกก
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :58


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 54.81.110.186
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/08/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 16
จำนวนผู้เข้า
: 1380325