สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลหนองเดิ่น
ที่ตั้ง ที่ตั้ง บ้านหนองเดิ่นทุ่ง หมู่ ๓ ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
วิสัยทัศน์ ประชาชนตำบลหนองเดิ่นได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
เอกลักษณ์ ส่งเสริมอาชีพหัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
อัตลักษณ์ สืบสานหัตกรรมท้องถิ่น
โทรศัพท์ 0847930829
โทรสาร 042499005
นางพวงเพชร พรหมอารักษ์
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลหนองเดิ่น

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
อาชีพระยะสั้น (การแปรรูปอาหาร)
โพสเมื่อ :2019-02-14
จำนวนผู้เข้าชม :65

กิจกรรมพบกลุ่มการเรียนการสอน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-02-14
จำนวนผู้เข้าชม :56

กิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2019-02-14
จำนวนผู้เข้าชม :57

กิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2019-02-14
จำนวนผู้เข้าชม :59

การผลิตของที่ระลึกจากต้นคล้า
โพสเมื่อ :2019-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :74

กิจกรรมพบกลุ่มการเรียนการสอน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2019-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :62

กิจกรรมพบกลุ่มการเรียนการสอน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :56

โครงการสร้างสุขด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2019-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :65


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 18.206.13.39
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 22/08/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 2304794