สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลหนองเดิ่น
ที่ตั้ง ที่ตั้ง บ้านหนองเดิ่นทุ่ง หมู่ ๓ ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
วิสัยทัศน์ ประชาชนตำบลหนองเดิ่นได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
เอกลักษณ์ ส่งเสริมอาชีพหัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
อัตลักษณ์ สืบสานหัตกรรมท้องถิ่น
โทรศัพท์ 0847930829
โทรสาร 042499005
นางพวงเพชร พรหมอารักษ์
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลหนองเดิ่น

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :100

โครงการส่งเสริมหน้าที่พลเมืองดี สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :97

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก สกร.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :97

กลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำขนมไทย
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :87

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพช่างปูน
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :78

กลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำไข่เค็ม
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :87

โครงการส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โพสเมื่อ :2023-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :153

การศึกษาตามอัธยาศัย/ส่งเสริมการอ่าน /ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :178


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 18.206.48.243
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 04/12/2566
ผู้ชมออนไลน์
: 9
จำนวนผู้เข้า
: 11480043