สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลหนองเดิ่น
ที่ตั้ง ที่ตั้ง บ้านหนองเดิ่นทุ่ง หมู่ ๓ ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
วิสัยทัศน์ ประชาชนตำบลหนองเดิ่นได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
เอกลักษณ์ ส่งเสริมอาชีพหัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
อัตลักษณ์ สืบสานหัตกรรมท้องถิ่น
โทรศัพท์ 0847930829
โทรสาร 042499005
นางพวงเพชร พรหมอารักษ์
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลหนองเดิ่น

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
อาชีพระยะสั้น กลุ่มแปรรูปอาหารขนม
โพสเมื่อ :2019-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :15

กลุ่มอาชีพระยะสั้น กลุ่มทำปุ๋ยนำ้หมักชีวภาพ
โพสเมื่อ :2019-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :13

อาชีพระยะสั้น กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง
โพสเมื่อ :2019-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :19

การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2019-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :32

โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี)/แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน/ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม.ขึ้นไป)
โพสเมื่อ :2019-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :30

การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 1)/ประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2019-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :18

การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 1)/มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :13

การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 1)/มัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2019-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :17


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 34.204.171.108
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 23/10/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 6
จำนวนผู้เข้า
: 2488525