สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลหนองเดิ่น
ที่ตั้ง ที่ตั้ง บ้านหนองเดิ่นทุ่ง หมู่ ๓ ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
วิสัยทัศน์ ประชาชนตำบลหนองเดิ่นได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
เอกลักษณ์ ส่งเสริมอาชีพหัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
อัตลักษณ์ สืบสานหัตกรรมท้องถิ่น
โทรศัพท์ 0847930829
โทรสาร 042499005
นางพวงเพชร พรหมอารักษ์
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลหนองเดิ่น

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา ศรช.บ้านหนองคังคา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :43

กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา ศรช.บ้านหนองคังคา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :35

กิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลหนองเดิ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :41

กิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลหนองเดิ่น ระดับมัธยมศึุกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :34

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :43

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
โพสเมื่อ :2018-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :55

โครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โพสเมื่อ :2018-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :51

โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศ ICT
โพสเมื่อ :2018-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :59


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 52.91.90.122
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/12/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 1685365