สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลนาสิงห์
ที่ตั้ง วัดศรีบุญเรือง ม.3 ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลนาสิงห์จัดการศึกษาตลอดชีวิตให้ประชาชนอย่างทั่วถึง มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีจิตอาสา เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์บริการชุมชน
เอกลักษณ์ แหล่งมูลมังอิสาน
อัตลักษณ์ สุขภาพดี มีจิตอาสา
โทรศัพท์ 0918626577
โทรสาร
นางยุพาภรณ์ วงค์กอ
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลนาสิงห์

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :15

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :14

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพไม่เกิน 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :14

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 31 ชั่วโมงขึ้นไป(การทำปุ๋ยโบกาฉิ)
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :16

การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพัยง
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :14

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน(การทำเตาชีวมวล)
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :9

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชัวิต โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โพสเมื่อ :2018-09-27
จำนวนผู้เข้าชม :15

การอบรมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนตำบลนาสิงห์(หลักสูตร เปิดร้านค้าออนไลน์)
โพสเมื่อ :2018-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :30


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 54.158.208.189
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 17/10/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 9
จำนวนผู้เข้า
: 1532722