สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลชุมภูพร
ที่ตั้ง หมู่ 1 บ้านชุมภูพร ตำบลชุมพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลชุมภูพรจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีจิตอาสา เรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์บริการชุมชน
เอกลักษณ์ วัดเวฬุวัน
อัตลักษณ์ ภาษาถิ่นไทญ้อ
โทรศัพท์ 091-8651526
โทรสาร
นางสาวอินทิรา อุนาพรหม
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลชุมภูพร

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
การจัดสื่อและแหล่งเรียนรู้บริการประชาชน กศน.ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :43

โครงการบรรณสัญจร
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :36

โครงการการจัดการเรียนรู้ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :29

โครงการศึกษาดูงานพัฒนาผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :27

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2 เมษาวันรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :34

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :32

กิจกรรมโครงการอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :34

เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับชาวบ้านตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :27


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 54.90.119.59
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 25/02/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 949829