สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลชุมภูพร
ที่ตั้ง หมู่ 1 บ้านชุมภูพร ตำบลชุมพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลชุมภูพรจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีจิตอาสา เรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์บริการชุมชน
เอกลักษณ์ วัดเวฬุวัน
อัตลักษณ์ ภาษาถิ่นไทญ้อ
โทรศัพท์ 091-8651526
โทรสาร
นางสาวอินทิรา อุนาพรหม
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลชุมภูพร

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :29

การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพัยง
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :31

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน(การทำเตาชีวมวล)
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :35

การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต การอบรมโครงการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โพสเมื่อ :2018-09-27
จำนวนผู้เข้าชม :39

กศน.ตำบลชุมภูพร จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพชั้นเรียน 31 ชั่วโมงขึ้นไป (กลุ่มนวดแผนไทย)
โพสเมื่อ :2018-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :65

กศน.ตำบลชุมภูพรจัดอบรมหลักสูตร E-Commerce สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2018-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :52

กศน.ตำบลชุมภูพรจัดอบรมหลักสูตรการเข้าใจทิจิทัล (Digital Literacy Curriculum)
โพสเมื่อ :2018-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :53

กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน ของทุกปี)
โพสเมื่อ :2018-06-29
จำนวนผู้เข้าชม :58


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 52.91.90.122
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/12/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 12
จำนวนผู้เข้า
: 1685293