สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลน้ำจั้น
ที่ตั้ง กศน.น้ำจั้น ม1 บ้านน้ำจั้น ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150 0892774143
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลน้ำจั้น จัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อให้ชุมชนเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ “ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่อาชีพที่ยั่งยืน”
อัตลักษณ์ ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม
โทรศัพท์ 0892774143
โทรสาร
นางสาววัฒณิกา รักชัย
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลน้ำจั้น

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-09-26
จำนวนผู้เข้าชม :23

การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่ ตำบลน้ำจั้น
โพสเมื่อ :2019-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :27

กศน.ตำบลน้ำจั้น จัดการศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 1/2562) ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2019-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :28

กศน.ตำบลน้ำจั้น จัดการศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 1/2562) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :35

การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 1/2562) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2019-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :39

การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :23

กิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ดำเนินการวันที่ 12 เดือนมิถุนายน พศ. 2562 ณ กศน.ตำบลน้ำจั้น เป้าหมาย 8 คน ดำเนินการได้ 13 คน
โพสเมื่อ :2019-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :49

กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง )
โพสเมื่อ :2019-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :48


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 34.204.171.108
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 23/10/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 7
จำนวนผู้เข้า
: 2488533