สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลน้ำจั้น
ที่ตั้ง กศน.น้ำจั้น ม1 บ้านน้ำจั้น ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150 0892774143
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลน้ำจั้น จัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อให้ชุมชนเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ “ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่อาชีพที่ยั่งยืน”
อัตลักษณ์ ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม
โทรศัพท์ 0892774143
โทรสาร
นางสาววัฒณิกา รักชัย
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลน้ำจั้น

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
กศน.ตำบลน้ำจั้น จัดอบรมดิจิทัลตำบลและหลักสูตรดิจิทัลตำบล
โพสเมื่อ :2018-07-06
จำนวนผู้เข้าชม :30

โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :51

การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :55

การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม/โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :50

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ-ไม่เกิน 30 ชม.) กลุ่ม 1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอมือ กลุ่ม 2 การทอผ้าพื้นเมือง กลุ่ม 1 กลุ่ม 3 การทอผ้าพื้นเมือง กลุ่ม 2 ณ บ้านหนองตีนเผือก หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำจั้น ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :57

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียนวิชาชีพ-31 ชม.ขึ้นไป) ผ้าทอมือลายดอกสิรินทรวัลลี ณ กศน.ตำบลน้ำจั้น ระหว่างวันที่ 16-28 ก.พ. 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :49

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :51

โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :55


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 54.81.110.186
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/08/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 32
จำนวนผู้เข้า
: 1380369