สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลป่งไฮ
ที่ตั้ง ศาลาประชาคม หมู่ 18 บ้านทุ่งเจริญ ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลป่งไฮจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อให้ชุมชนเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ การทำงานแบบมีส่วนร่วม
อัตลักษณ์ รักสามัคคี พี่งพา ประชาธิปไตย
โทรศัพท์ 0973025955
โทรสาร 042489460
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลป่งไฮ

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
กศน.ตำบลป่งไฮร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-12-26
จำนวนผู้เข้าชม :30

กศน.ตำบลป่งไฮร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-12-26
จำนวนผู้เข้าชม :37

กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :66

กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :62

กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :58

กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :63

กิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ณ ศูนย์การเรียนชุมชนหนองแก่งทราย ตำบลป่งไฮ ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :62

กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :56


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.82.52.91
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 18/02/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 6
จำนวนผู้เข้า
: 1864236