สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลป่งไฮ
ที่ตั้ง ศาลาประชาคม หมู่ 18 บ้านทุ่งเจริญ ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลป่งไฮจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อให้ชุมชนเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ การทำงานแบบมีส่วนร่วม
อัตลักษณ์ รักสามัคคี พี่งพา ประชาธิปไตย
โทรศัพท์ 0973025955
โทรสาร 042489460
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลป่งไฮ

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
ศกร.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างปูน ระหว่างวันที่ 1-8 สิงหาคม 2566 ณ สกร.อำเภอเซกา หมู่ที่7 ตำบลเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-11-07
จำนวนผู้เข้าชม :46

ศกร.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์ รุ่นที่ 2ระหว่างวันที่ 22-29 มิถุนายน 2566 ณ สกร.อำเภอเซกา หมู่ที่ 7 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-11-07
จำนวนผู้เข้าชม :47

วันที่ 13 สิงหาคม 2566 ศกร.ตำบลป่งไฮ ร่วมกับ สกร.อำเภอเซกา จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีย่างสร้างสรรค์ ณ สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :85

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ศกร.ตำบลป่งไฮจัดโครงการอบรมผู้สูงอายุจิตอาสาส่งเสริมปัญญาพัฒนาสังคม ณ บ้านป่งไฮ หมู่ที่ 1 ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :87

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ศกร.ตำบลป่งไฮจัดโครงการอบรมผู้สูงวัยอย่างสง่าอนุรักษ์ภูมิปัญญา ณ บ้านท่าเชียงเครือหมู่ที่ 2 ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :85

ศกร.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำขนมไทย ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฏาคม 2566 ณ บ้านป่งไฮ หมู่ที่1 ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2023-09-09
จำนวนผู้เข้าชม :93

สกร.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดหมี่ ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2566 ณ บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่2 ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2023-07-17
จำนวนผู้เข้าชม :125

สกร.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผือ ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2566 ณ บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่2 ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2023-07-17
จำนวนผู้เข้าชม :116


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 18.206.48.243
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 04/12/2566
ผู้ชมออนไลน์
: 8
จำนวนผู้เข้า
: 11480064