สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลท่ากกแดง
ที่ตั้ง ศาลาประชาคบ้านหนองหิ้ง ม.2 ตำบท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลท่ากกแดงจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อให้ชุมชนเกิดสังคม
เอกลักษณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพที่ยั่งยืน
อัตลักษณ์ ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม
โทรศัพท์ 0810499195
โทรสาร
นางสาวปวีณา คชโคตร
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลท่ากกแดง

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษากศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-01-28
จำนวนผู้เข้าชม :19

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
โพสเมื่อ :2019-01-28
จำนวนผู้เข้าชม :15

โครงการแข่งขันกีฬา กศน.ต้านยาเสพติดอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-01-28
จำนวนผู้เข้าชม :18

โครงการการจัดการวิชาชีพระยะสั้น "การทำดอกไม้จากผ้าใยบัว"
โพสเมื่อ :2019-01-28
จำนวนผู้เข้าชม :15

โครงการการจัดการวิชาชีพระยะสั้น "การทอผ้าพื้นเมือง"
โพสเมื่อ :2019-01-28
จำนวนผู้เข้าชม :13

โครงการสางเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน
โพสเมื่อ :2019-01-28
จำนวนผู้เข้าชม :11

โครงการปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา ภาคเรียนที่ 2/62 ระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกกษาตอนต้น,มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลท่ากกแดง
โพสเมื่อ :2019-01-28
จำนวนผู้เข้าชม :11

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถม ม.ต้น ม.ปลาย กศน ตำบลท่ากกแดง
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :51


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.82.52.91
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 18/02/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 7
จำนวนผู้เข้า
: 1864238